Parket Halle-Vilvoorde

Op maandag 6 december 2021 startte de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Verspreid over een periode van 3 maanden werden er controles gehouden op het naleven van de tonnagebeperking in deze wijken.

 

Tijdens de actie werden 55 voertuigen gecontroleerd, hiervan waren er 29 in orde. 18 chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor allerhande inbreuken (met betrekking tot bv. gordeldracht, ladingzekering), en 8 chauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteerden, moesten onmiddellijk hun rijbewijs indienen voor 8 dagen. Deze laatsten zullen zich op 30 mei 2022 moeten verantwoorden voor de politierechtbank te Vilvoorde. Zij riskeren voor de inbreuk op de tonnagebeperking een geldboete tussen 240 en 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs tussen de 8 dagen en 5 jaar.

 

Door deze succesvolle samenwerking tussen de politiezone Grimbergen en het parket Halle-Vilvoorde zullen deze acties in de toekomst herhaald worden, waarbij de te controleren plaatsen zullen bepaald worden naar gelang de actuele pijnpunten.

 

Pagina's