Parket Halle-Vilvoorde

Donderdag 31 maart dienen 13 zaakvoerders van ondernemingen zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank, voor het niet correct doorgeven van de maatschappelijke zetel of vestigingseenheden van hun onderneming aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Dit betreft zowel het fenomeen van fictieve maatschappelijke zetels, waarbij ondernemingen die in moeilijkheden komen, bewust hun zetel verplaatsen naar een verkeerd adres, om zich onvindbaar te maken voor hun schuldeisers. Andere ondernemingen hebben wel degelijk ooit activiteiten uitgeoefend op het adres dat in de KBO vermeld staat, maar vertrekken daar en laten niet weten waar ze voortaan aan te treffen zijn.

Voor andere bedrijven, klanten en overheidsinstellingen (de fiscus, de RSZ,…) die de onderneming op het betreffende adres proberen te bereiken, is dit zeer vervelend. Bovendien worden de werkelijke bewoners of bedrijven die gevestigd zijn op het fictieve adres, dan ook geconfronteerd met allerlei facturen en aanmaningen die bij hen toekomen, of gedupeerde klanten of deurwaarders die plots voor de deur staan, terwijl zij niets met de onderneming te maken hebben.

Zowel de lokale politie als de economische inspectie krijgen hier veel klachten over, en moeten na controle ter plaatse dan vaststellen dat er geen spoor van de onderneming is aan te treffen. Het adres wordt vervolgens doorgehaald in de KBO en er wordt een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket wordt bezorgd. Het Wetboek van Economisch Recht voorziet voor deze feiten geldboetes van 480 tot 80.000 euro.

Door het organiseren van een themazitting rond deze problematiek, wil het parket een signaal geven dat dit soort zaakvoerderschap niet aanvaard wordt. Sinds een jaar proberen we hier binnen het arrondissement ook preventief tegen op te treden, door samen met de politie sneller over te gaan tot controle van ondernemingen die zich in Halle-Vilvoorde komen vestigen.

De themazitting gaat door in de voormiddag, in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel.

Pagina's