Parket Halle-Vilvoorde

Afgelopen zondag werd het lichaam van een 69-jarige man aangetroffen in een woning in de Henri Torleylaan te Huizingen. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werden het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd. Gezien uit een eerste onderzoek ter plaatse was gebleken dat het lichaam verontrustende letsels vertoonde, werd een onderzoeksrechter gevorderd om ter plaatse af te stappen in het kader van moord. Op vraag van de onderzoeksrechter werd een autopsie op het lichaam bevolen. Deze bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. De 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus, die eveneens in de woning verbleef op het moment dat het lichaam werd aangetroffen, werden op vraag van de onderzoeksrechter verhoord en nadien voorgeleid. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden beide dames in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.

 

Pagina's