Parket Leuven

Twee overheidsambtenaren van het Agentschap van Natuur en Bos en Landbouw en Visserij zijn officieel in verdenking gesteld van omkoping in het kader van hun ambt. Beide ambtenaren, waarvan één officier van gerechtelijke politie is, zouden zich volgens het onderzoek schuldig hebben gemaakt aan corruptie, inbreuken op de wapenwet en inbreuken op het milieu-, soorten- en jachtdecreet. Het gaat om een 44-jarige man uit Laakdal en een 40-jarige man uit Herselt.

Het onderzoek is opgestart door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven naar aanleiding van een melding van het Agentschap van Natuur en Bos over wantoestanden binnen hun organisatie. Twee ambtenaren zouden misbruik maken van hun functie om zelf illegale jachtpartijen met bevriende jagers te organiseren. Buiten de jachtpartijen zelf zouden de betrokken ambtenaren er een lucratieve hobby van maken om het geschoten wild te verwerken in vleesbereidingen en te verkopen. 

Het gevoerde onderzoek wees uit dat er op locaties in de regio Aarschot en Laakdal Chinese muntjakken gekweekt werden, vermoedelijk om hen in de natuur vrij te laten. De Chinese muntjak is een diersoort die hier normaal niet voorkomt en ook niet mag vrijgelaten worden.

Bij een gecoördineerde actie op woensdag 12 en donderdag 13 december heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven in nauwe samenwerking met de diensten van het Agentschap van Natuur en Bos en FAV tien huiszoekingen uitgevoerd in woningen en op terreinen waar onder andere muntjakken gekweekt werden. De huiszoekingen vonden plaats in Leuven, Herselt, Langdorp en Laakdal. De actie werd uitgevoerd door 45 politiemensen, gesteund door een tiental mensen van FAVV en Agentschap Natuur en Bos. Op diverse locaties werden effectief tientallen illegale muntjakken aangetroffen. Om redenen van natuurbeheer moesten deze dieren worden gedood. Op twee locaties werd ook effectief wild, vlees en vleesbereidingen aangetroffen, vermoedelijk met het oog op de verkoop ervan. Dit houdt mogelijk ernstige risico’s in voor de algemene voedselveiligheid. Het FAVV, verantwoordelijk voor de controle op de voedselveiligheid, verrichtte de nodige vaststellingen en stelde de inbreuken vast.

Beide ambtenaren werden gearresteerd en voorgeleid bij de behandelend onderzoeksrechter te Leuven. Ze werden aangehouden en verschijnen volgende week dinsdag voor de raadkamer.

Pagina's