Parket-generaal Gent

Naar aanleiding van de plechtige opening van het gerechtelijk jaar 2020-2021 heeft de procureur-generaal bij het hof van beroep van Gent zijn klassieke uiteenzetting over de statistieken van het hof, de rechtbanken en het Openbaar Ministerie in hun diverse geledingen binnen het ressort gehouden.

Tevens formuleerde hij een antwoord op de vraag, titel van zijn mercuriale: Is het Openbaar Ministerie gewapend voor de huidige maatschappelijke evoluties?

Die thema’s hebben betrekking op:

  1. De aanpak van de COVID-19-crisis door het Openbaar Ministerie
  2. De digitalisering binnen het Openbaar Ministerie, stand van zaken en verwachtingen
  3. De werklastmeting van het Openbaar Ministerie
  4. Evoluties in de aanpak van het seksueel en intra-familiaal geweld, in het bijzonder binnen het ressort Gent

De procureur-generaal eindigde zijn tussenkomst met het gebruikelijke ‘in memoriam’.

Volledigheidshalve vindt de lezer hier ook de tabellen met de statistieken terug.

 

Pagina's