Parket-generaal Gent

De traditie wil dat de procureurs-generaal op de plechtige openingszitting bij aanvang van het gerechtelijk jaar een openingsrede uitspreken, waarin zij de balans opmaken van de manier waarop in hun rechtsgebied recht gesproken wordt. Hierin komen ook de statistische tendensen voor de gerechtelijke activiteit gedurende het afgelopen jaar aan bod. De procureurs-generaal kunnen hierbij eveneens een deel van hun uiteenzetting wijden aan een relevant onderwerp. 

Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent, nodigde Dirk Heirbaut als spreker uit, die het zal hebben over de grote veranderingen waarmee de Belgische justitie de afgelopen vijf jaar geconfronteerd werd, en die van een ongeziene omvang zijn sinds de napoleontische tijd en dus sinds het ontstaan van België. Aan de hand van “ hink-stap-sprong: wat na de landing?” zal dhr. Heirbaut een balans opmaken van het beleid van minister van Justitie Koen Geens, die zelf voor deze discipline uit de atletiek koos om zijn hervormingsprogramma te illustreren.

> Lees meer

> Reportage over de plechtige Openingszitting te Gent | advocatennet.be

Pagina's