COVID-19: lessen en uitdagingen voor Europese rechtsstelsels

Om de werking van hun gerechten te waarborgen, hebben de lidstaten van de Europese Unie aanzienlijke inspanningen geleverd om zich op korte termijn aan nieuwe omstandigheden aan te passen en de bestaande middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Zo'n gezondheidscrisis kan terugkeren. Rechtsstelsels moeten zich hierop voorbereiden, vooral als het gaat om het vinden van effectieve oplossingen om de continuïteit van het werk van de rechtbanken en de toegang tot de rechter te waarborgen, met eerbiediging van de rechten van individuen.

In dit context heeft de Europese Commissie voor de efficiëntie van justitie op 10 juni een beginselverklaring aangenomen, die, in geval van een nieuwe crisis, de basis van een mogelijke nieuwe routekaart voor lidstaten zou kunnen vormen om de toegankelijkheid van justitie te waarborgen

Lees de verklaring van de CEPEJ «Lessons learnt and challenges faced by the judiciary during and after the COVID-19 pandemic» (EN)