Het openbaar ministerie stelt zijn Witboek voor

Op weg naar 2025: het witboek van het openbaar ministerie

Onze voorstellen voor een performant en modern openbaar ministerie ten dienste van het publiek

Aan de vooravond van een nieuwe legislatuur heeft het openbaar ministerie in een toekomstgericht document een reeks concrete voorstellen geformuleerd om de kwaliteit van zijn optreden verder te verbeteren. Dit document werd op 20 juni 2019 door de procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Erwin Dernicourt aan de pers voorgesteld.

Het openbaar ministerie is voortdurend in verandering en wenst een performante en moderne gerechtelijke organisatie te zijn die steeds ten dienste staat van de maatschappij. Dit vereist een constante aanpassing aan de evoluties in de maatschappij en in het bijzonder aan de criminaliteit die steeds verder evolueert.

Deze reflectie heeft geleid tot de redactie van het witboek, dat het resultaat is van een uitgebreid overleg met de verschillende entiteiten van het openbaar ministerie. Met dit witboek wil het openbaar ministerie de dialoog openen met de politieke wereld, en meer specifiek, met de volgende minister van Justitie, en met de maatschappij in het algemeen. De geformuleerde voorstellen hebben zowel betrekking op wetswijzigingen, op de toekenning van adequate middelen en budgetten, als op de verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden van het OM. 

  Download het Witboek