Parquet de Bruxelles

Op 31 mei 2021 werd een verdachte door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op grond van ernstige aanwijzingen van schuld die op dat ogenblik voorhanden waren. Zijn aanhouding werd op 4 juni verlengd door de raadkamer.

Vandaag heeft de onderzoeksrechter beslist om het aanhoudingsmandaat voor die verdachte op te heffen en hem vrij te laten. Uit het onderzoek is gebleken dat de eerste aanwijzingen van schuld ten aanzien van deze verdachte niet bevestigd konden worden en dat er geen reden is om hem nog langer als verdachte te beschouwen.

Vrijdag 4 juni 2021 werd een andere persoon in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens doodslag. De raadkamer heeft vandaag de aanhouding verlengd.

In het belang van het verdere onderzoek zal het parket geen bijkomende informatie geven.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

 

Pagina's