Parquet de Bruxelles

Nep bijeenkomst “La Boum” Ter Kamerenbos op 1 april 2021.

Naar aanleiding van verschillende aankondigingen op sociale media inzake de nep bijeenkomst “La Boum”, die plaats lijkt te vinden op donderdag 1 april in het Ter Kamerenbos wenst het parket van Brussel het volgende te verklaren:

Zoals de politiezone Brussel Hoofdstad –Elsene reeds heeft opgemerkt gaat het hier om een nep bijeenkomst. Hetzelfde geldt ook voor het zogezegd evenement die op vrijdag 2 april in het jubelpark zou plaats vinden.

Gezien de risico’s die zulke grote bijeenkomsten met zich meebrengen, binnen het kader van de huidige COVID-maatregelen zullen de politiediensten ter plaatsten aanwezig zijn om de situatie te controleren en eventuele inbreuken vast te stellen.

Het parket van Brussel wenst iedereen er aan te herinneren dat elk persoon die tijdens deze bijeenkomsten aanwezig is en de COVID maatregelen niet naleeft vervolgd zou kunnen worden overeenkomstig de van kracht zijnde richtlijnen strafrechtelijk beleid.

Wat betreft de organisatoren van deze nep bijeenkomsten is er een onderzoek lopende teneinde deze te identificeren.

 

Martin François

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

Pagina's