Parquet de Bruxelles

Generalisering van de Stad 30 in Brussel

 

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media, kan het parket van Brussel het onderstaande bevestigen.

Sinds 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid op de openbare wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 30 km/u, behalve op bepaalde openbare wegen waar een afwijkende maximumsnelheid is opgelegd of toegestaan.

In een omzendbrief van 2 februari 2021 heeft de procureur des Konings van Brussel het vervolgingsbeleid gepreciseerd voor snelheidsovertredingen die worden begaan in de Stad 30.

Deze omzendbrief heeft tot doel de verschillende praktijken te uniformiseren die in de zes politiezones van het gewest gelden en zal worden geëvalueerd met alle betrokken actoren.

Het parket wil zijn rol bij de toepassing en de handhaving van de nieuwe verkeersregels volledig vervullen, met name via deze omzendbrief die het ook mogelijk maakt om het vervolgingsbeleid voor snelheidsovertredingen aan te passen in functie van de omgeving in kwestie, een bepaalde problematiek, specifieke omstandigheden, enzovoort.

Het parket van Brussel herinnert er ook aan dat de beslissing om bepaalde inbreuken al dan niet te vervolgen voor de rechtbank het voorwerp uitmaakt van een individueel onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval, en dat elke overtreder op basis van deze beginselen strafrechtelijk kan worden vervolgd.

 

Martin François

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

Pagina's