Parquet de Bruxelles

Gisterenavond, op 24 februari 2020, heeft het parket  van Brussel kennis gekregen van een artikel gepubliceerd op de website van VRT Nieuws met betrekking tot het dossier over de zogenaamde ‘Fuel Gang’. De inhoud van dit artikel werd door andere media overgenomen.

 

Het parket van Brussel stelt vast dat de VRT terug komt op een parlementaire vraag gesteld door het Vlaams Belang waarop de minister van Justitie destijds reeds heeft geantwoord.

 

Er werden 2 dossiers geopend op het parket van Brussel met betrekking gelijkaardige feiten.

 

- In de maand augustus 2019, werd een dossier geopend ingevolge politionele informatie dat één of meerdere jonge meisjes zich zouden prostitueren in een woning. Vanaf dan werden meerdere onderzoeksdaden uitgevoerd die deze informatie echter niet konden objectiveren vóór oktober 2019. Het onderzoek was nog steeds lopende  wanneer begin oktober 2019 nieuwe politionele informatie m.b.t. gelijkaardige feiten het parket van Brussel bereikt heeft, met onder andere een ander, nieuw adres waar jonge meisjes zich zouden prostitueren.

Gezien er daardoor objectieve linken gelegd kon worden tussen de beide informaties, heeft de procureur des Konings onmiddellijk een onderzoeksrechter gevat en onder andere een bevel tot medebrenging ten aanzien van een verdachte gevorderd.

Vanaf dan neemt de onderzoeksrechter de leiding van het onderzoek over.

 

- in de maand december 2019 werd een nieuw opsporingsonderzoek geopend, in het kader van de verdwijning van een Frans meisje, dat zich in België bleek te prostitueren volgens dezelfde modus operandi als in het voorgaande dossier.

Ook hier werd onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd.

De twee gerechtelijke onderzoeken werden gevoegd gezien het mogelijks om dezelfde verdachten zou gaan.

 

Gezien het onderzoek met betrekking tot het hoger aangehaalde dossier momenteel nog steeds lopende is, kunnen we geen verdere informatie geven op dit moment.

 

Tot slot is het verbijsterend te moeten vaststellen dat, hoewel er in het artikel meerdere verwijzingen zijn naar de rol van het parket, noch de VRT, noch de andere media die de inhoud van het artikel hebben overgenomen, het nuttig hebben geacht om het parket te contacteren voor de publicatie van hun artikel.

 

Het parket van Brussel bevestigt met klem dat de strijd tegen mensenhandel en zedenzaken een absolute prioriteit is en dat het welzijn van de slachtoffers hiervan een grote bekommernis is van het parket.

 

Willemien BAERT

Woordvoerder

Pagina's