Parquet de Bruxelles

Feiten : Verdacht overlijden

Datum en plaats : In de nacht van 4 op 5 december 2019

Verdachte : /

Slachtoffer : /

Naar aanleiding van verschillende vragen van de media, kan het Parket van Brussel het volgende bevestigen : een man, gedetineerd in de gevangenis van Sint-Gillis, is overleden in zijn cel in de loop van de nacht van 4 op 5 december 2019.

De politiediensten werden op 5 december gecontacteerd door de gevangenis en zijn ter plaats gegaan. Het Parket werd nadien op de hoogte gebracht en heeft een gerechtelijk uitsluitingsperimeter gevorderd.  Het labo van de FGP en de wetsdokter zijn ter plaats afgestapt.

Gezien het hier om een verdacht overlijden gaat, heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd en is de onderzoeksrechter samen met het Parket op 5 december in de loop van de namiddag ter plaats afgestapt.

Een autopsie werd gevorderd door de onderzoeksrechter. Het onderzoek is lopende om de omstandigheden van het overlijden te verduidelijken. 

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Stéphanie Lagasse

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

Pagina's