Toegankelijkheidsverklaring

Het Openbaar Ministerie verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.om-mp.be

Niveau van naleving

Deze website is niet conform. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

In afwezigheid van een vereenvoudigde audit is er onvoldoende informatie om deze toepassing een nadere toegankelijkheidsstatus te geven. Een vereenvoudigde audit is besteld en na oplevering van het verslag hiervan zal deze verklaring aangepast worden.

Ontoegankelijke inhoud

Er is geen ontoegankelijke inhoud gekend, een lijst van ontoegankelijkheden zal worden toegevoegd na de vereenvoudigde audit.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met:

Steundienst van het Openbaar Ministerie

Gulden-Vlieslaan 87, bus 4, 1060 Brussel

sdaomp-comm@just.fgov.be

Ben je het daarna niet eens met het antwoord, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

De resultaten van de vereenvoudigde audit zullen gebruikt worden om de nodige correcties uit te voeren in de ontwikkelingsactiviteiten volgend op de oplevering van het auditverslag.

Alternatieven

De alternatieven zullen worden beschreven zodra de vereenvoudigde audit is ontvangen en de ontoegankelijke inhoud is gedetecteerd.

Deze verklaring werd opgesteld op 15 mei 2024 en bijgewerkt op 29 mei 2024.