Arbeidsauditoraat Gent - Over ons

Welkom bezoeker,

Kent u het arbeidsauditoraat?

Het is een gespecialiseerde afdeling van het openbaar ministerie.

Het openbaar ministerie streeft naar de handhaving van de rechten van de burgers, hun veiligheid, het algemeen belang en de bestaande democratische orde in de samenleving.

Het arbeidsauditoraat doet dit voor de sociale rechten van de burgers.

Het heeft een dubbele opdracht, het komt tussen bij de arbeidsrechtbank in individuele geschillen en treedt op als openbare aanklager in zaken van sociale fraude. Over beide opdrachten kan u op deze website meer lezen.

Sedert 1 april 2014 is er 1 arbeidsauditoraat in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, nl. het arbeidsauditoraat Gent. U vindt onze dienst in de gerechtsgebouwen te Brugge, Kortrijk, Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

Voor de uitvoering van onze opdracht beschikken we over 20 magistraten en een ondersteunende dienst van administratieve personeelsleden. Aan het hoofd van het arbeidsauditoraat staat de arbeidsauditeur en verder zijn er 2 afdelingsauditeurs, 2 eerste substituut-arbeidsauditeurs en 15 substituut-arbeidsauditeurs. Het administratief personeel staat onder de leiding van de hoofdsecretaris.

Door de opeenvolgende besparingen die justitie als federale overheid ondergaat moeten we het met minder magistraten en personeel stellen. We vangen dit op door onze diensten te herschikken en zoveel als mogelijk in te zetten op digitale dossiers en communicatie.

Er is ook een arbeidsauditoraat dat de zaken in hoger beroep behandelt voor het arbeidshof en het hof van beroep. Dat is het auditoraat-generaal dat werkt onder de leiding van de procureur-generaal.

Via deze website bieden we u een aantal nuttige modelformulieren aan en verwijzingen die u verder helpen bij het beantwoorden van uw vragen.