Federaal parket - Organisatie en kenmerken

Hoe is het samengesteld?

1 federale procureur.
16 Franstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 wettelijk tweetalig.
16 Nederlandstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 wettelijk tweetalig.

Een administratief kader van ongeveer 90 personen onder leiding van een hoofdsecretaris.

Welk zijn de specifieke kenmerken?

Het federaal parket werd opgericht op 21 mei 2002.

Het is bevoegd over het gehele grondgebied van het Rijk. Het is dus niet verbonden met een bepaald vonnisgerecht. Het federaal parket oefent de strafvordering uit bij de correctionele rechtbank, bij het hof van beroep of bij het hof van assisen.

Het federaal parket is uitsluitend samengesteld uit magistraten die een mandaat uitoefenen. Dit mandaat loopt vijf jaar voor de federale procureur en is eenmaal hernieuwbaar. Het is ook vijf jaar voor federale magistraten en onbeperkt hernieuwbaar.

Het federaal parket staat onder het enkele en rechtstreekse gezag van de minister van Justitie en de werking ervan wordt geëvalueerd door het College van procureurs-generaal. Het is dus gebonden aan de strafrechtelijke beleidsrichtlijnen van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal.

De procureur-generaal van Gent is houder van de portefeuille "betrekkingen met het federaal parket".