Parket bij het Hof van Cassatie


 

 

Ook het Hof van Cassatie heeft zijn 'Openbaar Ministerie': het parket bij het Hof van Cassatie. Dit heeft een volkomen andere functie dan het reeds besproken Openbaar Ministerie. Het Hof van Cassatie oordeelt immers niet over de grond van de zaak, maar kijkt de wettigheid en de regelmatigheid van de gevoerde rechtspleging na. Het parket bij het Hof van Cassatie doet niet aan strafvervolging, maar geeft advies over de toepassing van de rechtsregels.

Het parket bij het Hof van Cassatie vormt samen met het Hof van Cassatie, overeenkomstig artikel 180 Gerechtelijk Wetboek, één gerechtelijke entiteit en maakt geen deel uit van het College van het openbaar ministerie.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft de leiding over een parket en wordt bijgestaan door een eerste advocaat-generaal en advocaten-generaal.

Naar de website van het Hof van Cassatie.