Eedaflegging – Maandag 25 maart 2019 om 12.30 uur

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging dienen zich uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 vóór 16 uur aan te melden op het parket-generaal te Brussel (Justitiepaleis – Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – 3de verdieping – 1e bureau – tel. 02/508.65.99) voorzien van de volgende vereiste documenten :

1. origineel van het diploma van master/licentiaat in de rechten (zonder bijlagen);
2. nationaliteitsattest afgegeven door de gemeentelijke administratie;
3. bewijs van goed gedrag en zeden.

Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 25 maart 2019.

De diensten zijn geopend van 8u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u.

Onderstaande documenten moeten eveneens worden ingevuld en neergelegd :

1. een identificatiefiche
2. een verklaring bestemd voor de balie (BrusselLeuven)

Voor meer info, zie ook de site van de :
- Balie Brussel
- Balie Leuven

In mei is er geen eedaflegging. In juni vindt de eedaflegging op maandag 3 juni 2019 om 12.30 uur plaats.
De uiterlijke datum voor de neerlegging van de stukken is vrijdag 24 mei 2019 vóór 16u00.