Eedaflegging – Dinsdag 1 september 2020

Eedaflegging - Bijzondere maatregelen gelinkt aan Covid-19 - Protocol

De protocol over de organisatie van de plechtige openingszitting van het hof van beroep te Brussel en de eedaflegging van de kandidaten voor de stage van advocaat werd op 24.08.2020 vastgelegd na overleg door de eerste voorzitter van het hof van beroep met de procureur-generaal en de 4 stafhouders van de balies in het ressort.

Bij nazicht is gebleken dat meer dan 200 advocaten-stagiairs de eed zullen afleggen.

Gelet op artikel 11§4 van het ministerieel besluit Corona van 30 juni 2020, zoals gewijzigd op 22 augustus 2020, worden volgende wijzigingen aangebracht.

Beslissingen en nieuwe te volgen richtlijnen :

- de mercuriale zal op 1 september 2020 om 13u00 worden uitgesproken in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep met een beperkt aantal deelnemers van het hof, het parket-generaal, de griffie, de stafhouders en een beperkt aantal genodigden (waaronder de 4 procureurs des Konings van het ressort), in functie van en met respect voor de social distancing;

- na de mercuriale volgt de eedaflegging van twee nieuwe raadsheren benoemd bij het hof van beroep;

- de eedaflegging van de advocaten-stagiairs zal daarna volgen en in 2 fasen gebeuren met respect voor de social distancing: Brussel Nederlands gevolgd door Leuven (fase 1) en Waals-Brabant gevolgd door Bussel Frans (fase 2).

- de eerste voorzitter, de hoofdgriffier en de procureur-generaal en de 4 stafhouders zullen naar de “Salle des pas perdus” gaan voor de eedaflegging van de advocaten-stagiairs;

- de advocaten-stagiairs zullen de eed af leggen in de “Salle des pas perdus” op individuele naamafroeping door elke stafhouder;

* om 15u00 : eedaflegging voor de Nederlandstalige advocaten-stagiairs

* om 16u00 : schorsing - exit Nederlandstalige advocaten-stagiair en intro Franstalige advocaten-stagiairs

* om 16u30 : eedaflegging voor de Franstalige advocaten-stagiairs

Zij worden door de balies respectievelijk uitgenodigd tegen 14u30 en 16u ;

Na elke naamafroeping zal de stafhouder een toespraak voor zijn balie houden.

- de stagemeesters en familie zullen niet aanwezig kunnen zijn, maar “streaming” zou worden voorzien;

het dragen van het mondmasker is verplicht, tenzij voor wie het woord neemt en voor de advocaten-stagiairs die de eed uitspreken en van wie de foto wordt genomen;

 

Neerlegging van de stukken

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging dienen zich uiterlijk op woensdag 19 augustus 2020 vóór 11.30 uur aan te melden op het parket-generaal te Brussel (Justitiepaleis – Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – 3de verdieping – 1e bureau – tel. 02/508.65.99) voorzien van de volgende vereiste documenten :

1. origineel van het diploma van master/licentiaat in de rechten (zonder bijlagen);
2. nationaliteitsattest afgegeven door de gemeentelijke administratie;
3. bewijs van goed gedrag en zeden.

Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 1 september 2020.

Voor de maanden juli en augustus zijn de inschrijvingen enkel mogelijk in de voormiddag van 8u30 tot 11u30.

Onderstaande documenten moeten eveneens worden ingevuld en neergelegd :

1. een identificatiefiche
2. een verklaring bestemd voor de balie (BrusselLeuven)

Voor meer info, zie ook de site van de :
- Balie Brussel
- Balie Leuven

In oktober vindt de eedaflegging op maandag 5 oktober 2020 plaats.
De uiterlijke datum voor de neerlegging van de stukken is woensdag 23 september 2020 vóór 16u00.

De plaats en het uur van deze zitting zijn tot nu toe ook nog niet bepaald.