Eedaflegging – Maandag 2 september 2019 om 15 uur

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging dienen zich uiterlijk op woensdag 21 augustus 2019 vóór 11.30 uur aan te melden op het parket-generaal te Brussel (Justitiepaleis – Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – 3de verdieping – 1e bureau – tel. 02/508.65.99) voorzien van de volgende vereiste documenten :

1. origineel van het diploma van master/licentiaat in de rechten (zonder bijlagen);
2. nationaliteitsattest afgegeven door de gemeentelijke administratie;
3. bewijs van goed gedrag en zeden.

Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 2 september 2019.

Voor de maanden juli en augustus zijn de inschrijvingen enkel mogelijk in de voormiddag van 8u30 tot 11u30.

Onderstaande documenten moeten eveneens worden ingevuld en neergelegd :

1. een identificatiefiche
2. een verklaring bestemd voor de balie (BrusselLeuven)

Voor meer info, zie ook de site van de :
- Balie Brussel
- Balie Leuven

In oktober vindt de eedaflegging op maandag 7 oktober 2019 om 15 uur plaats.
De uiterlijke datum voor de neerlegging van de stukken is woensdag 25 september 2019 vóór 16u00.