Eedaflegging – Maandag 8 juni 2020 om 12.30 uur

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging dienen zich uiterlijk op vrijdag 29 mei 2020 vóór 16 uur aan te melden op het parket-generaal te Brussel (Justitiepaleis – Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – 3de verdieping – 1e bureau – tel. 02/508.65.99) voorzien van de volgende vereiste documenten :

1. origineel van het diploma van master/licentiaat in de rechten (zonder bijlagen);
2. nationaliteitsattest afgegeven door de gemeentelijke administratie;
3. bewijs van goed gedrag en zeden.

Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 8 juni 2020.

De diensten zijn geopend van 8u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u.

Onderstaande documenten moeten eveneens worden ingevuld en neergelegd :

1. een identificatiefiche
2. een verklaring bestemd voor de balie (BrusselLeuven)

Voor meer info, zie ook de site van de :
- Balie Brussel
- Balie Leuven

In juli en augustus is er geen eedaflegging. In september vindt de eedaflegging op dinsdag 1 september 2020 om 15.00 uur plaats.
De uiterlijke datum voor de neerlegging van de stukken is woensdag 19 augustus 2020 vóór 16u00.