De administratieve diensten

Onze entiteit heeft verschillende functies.

Verschillende administratieve diensten binnen onze entiteit verzorgen deze waaier aan taken:

  • de dienst strafzaken

De dienst strafzaken van het auditoraat-generaal behandelt enerzijds de hogere beroepen tegen de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg (Sociaalrechtelijke zaken zoals dimona-dossiers, arbeidsongevallen, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik enz.) en anderzijds de beroepen tegen de beschikking van de raadkamer (Franchimont, voorlopige hechtenis, enz.).

  • de dienst burgerlijke zaken

De dienst burgerlijke zaken behandelt die zaken waarin hoger beroep werd ingesteld tegen een uitspraak (vonnis) van de arbeidsrechtbank met betrekking tot o.a. arbeidscontracten, arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen, leefloon, en andere.

lees meer
 

  • de dienst documentatie

De documentatiedienst verleent bijstand aan de magistraten, de hoofdsecretaris en de collega’s van de andere diensten van het auditoraat-generaal en doet de nodige opzoekingen. De dienst werkt in dit verband ook nauw samen met het personeel van de bibliotheek van het arbeidshof.

lees meer
 

  • de dienst genade

De dienst genade bij het auditoraat-generaal behoort tot de dienst strafzaken, meer bepaald tot de uitvoeringen van straffen. De dienst behandelt de aanvragen tot genade wat  de arresten betreft in sociaal strafrecht en eveneens de aanvragen tot genade in verband met de vonnissen van de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken van het rechtsgebied.(Oost- en West-Vlaanderen)

lees meer
 

  • de dienst eerherstel

meer over deze dienst vind je hier.
 

  • de vertaaldienst

De dienst vertalingen bij het auditoraat-generaal staat in voor de vertalingen van zowel burgerlijke zaken (verzoekschriften, beschikkingen, ...) als strafzaken (dagvaardingen, arresten, brieven naar advocaten...) en dit van de brontaal naar de doeltaal. Daarnaast worden ook vertalingen gemaakt in opdracht van de hoofdsecretaris (verslagen HR-orgaan, verslagen raad hoofdsecretarissen, verslagen vergadering COMPG).
 

  • de personeelsdienst

De personeelsdienst van het auditoraat-generaal staat in voor het bijhouden van de persoonlijke dossiers van de eigen personeelsleden, het personeel van de arbeidsrechtbank, het arbeidshof en het auditoraat.

lees meer
 

  • het strafuitvoeringsonderzoek

Een zichzelf respecterende rechtsstaat voert zijn straffen uit.

lees meer
 

Al deze diensten worden bediend door bekwame en enthousiaste personeelsleden.

Wie interesse heeft om zich beroepsmatig in te zetten voor onze entiteit, verwijzen we graag naar onze pagina "Jobs".