Als magistraat

Wie ambitie heeft om als magistraat aan de slag te gaan, dient hiervoor de nodige examens - en desgevallend ook de stage - met vrucht af te leggen. Ook dient er een vacature voor het beoogde ambt open verklaard te worden.

Verdere informatie hierover vindt u op de site van de Hoge Raad voor Justitie.
 

Als lid van het parketsecretariaat

Wie graag aan de slag wil bij Justitie maar nog op zoek is naar meer informatie, kan steeds de webpagina van de FOD Justitie consulteren.

Verdere informatie is daarover te vinden op de volgende website: http://justitie.belgium.be/nl/werken_bij_justitie_das_just 

Alle openstaande jobs kunnen eveneens via de website van "Werken voor" teruggevonden worden. U kan verdere informatie vinden op de website https://werkenvoor.be/nl.

 

Als stagiair.

Een stage op het auditoraat-generaal belooft een boeiende ervaring te worden. De aanvragen gebeuren via de onderwijsinstellingen en dienen aan te sluiten bij het werkveld van het auditoraat-generaal.

Verdere informatie als universiteitsstudent, kunt u hier aantreffen.

Voor de studenten van de hoge school Gent is hier verdere informatie te vinden.