Het auditoraat-generaal houdt zitting in het arbeidshof, in het hof van beroep en in de kamer van inbeschuldigingstelling.
 

Het arbeidshof behandelt (onder andere) geschillen tussen werkgevers en werknemers, geschillen over sociale zekerheid,  geschillen over sociale bijstand, geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk, geschillen over geweld en pesterijen op het werk en zaken omtrent collectieve schuldenregeling.

Het arbeidshof Gent wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste afdeling houdt zitting te Gent, Savaanstraat 11/201, en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Het arbeidshof is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/234.54.27.

De tweede houdt zitting te Brugge, Kazernevest 3, en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Het arbeidshof is telefonisch bereikbaar op het nummer 050/47.37.60.
 

Het hof van beroep, 3de kamer, behandelt zaken van sociaal strafrecht.

Het hof van beroep, 3de kamer, zetelt de eerste en de derde donderdag van de maand, op de lokatie Koophandelsplein 23, 9000 Gent. Het hof van beroep is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/234.47.47.

 

Het auditoraat-generaal houdt ook zitting in de kamer van inbeschuldigingsstelling. Het adres is Koophandelsplein 21, 9000 Gent. De KI is telefonisch te bereiken 09/234.42.58.