Klachtenmanagement 

In 2021 is parket Antwerpen begonnen met een systeem van klachtenmanagement. Dit systeem heeft twee hoofddoelen. Ten eerste dient het om disfuncties in de werking van de organisatie aan het licht te brengen. Door deze disfuncties aan het licht te brengen kunnen verbeteringsinitiatieven ontwikkeld worden. Een tweede doel is het aanbieden van concrete oplossingen aan de klager.

 

1 parket, drie afdelingen 

Het parket Antwerpen bestaat uit 3 afdelingen: afdeling Antwerpen, afdeling Mechelen en afdeling Turnhout.
 

Contact en bereikbaarheid                                                                

Afdeling Antwerpen

Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 Antwerpen

    parket.antwerpen@just.fgov.be

      03/257.80.11

Openingsuren : 09:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 uur.


Parkeren : betalend parkeren in de buurt van het Vlinderpaleis.

 

Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, 2800 Mechelen

     parket.mechelen@just.fgov.be

      015/28.81.11

Openingsuren : 09:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 uur.


Parkeren : betalend parkeren in de buurt van het parket.

 

Afdeling Turnhout
Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

     onthaal.turnhout@just.fgov.be

      014/44.71.00

Openingsuren : 09:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 uur.


Parkeren : betalend parkeren in de buurt van het parket.

 

Publications from
Antwerpen