Het parket Antwerpen met zijn afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout wil vooral streven naar een geïntegreerde en integrale benadering van de veiligheidsproblematiek samen met de gerechtelijke actoren (zetel, auditoraat, balie), bestuurlijke en politionele overheden, het onderwijs en socio-economische instanties. Het parket wil daartoe innoverende projectwerking stimuleren en eraan participeren. 

Voor elk strafbaar feit dat vervolgd wordt, wil het parket Antwerpen een gepaste maatschappelijke reactie nastreven, waarbij niet alleen oog is voor traditionele straffen, maar ook voor alternatieve straffen, verbeurdverklaringen en maatregelen (zowel bestuurlijke als administratieve).

Publications from
Antwerpen