Stroomplan 2.0

Het Stroomplan was een beleidsmatig antwoord op de toenemende problematiek van de cocaïnetrafiek binnen de Antwerpse haven en de hiermee gepaard gaande criminaliteitsfenomenen. De evaluatie van dit Stroomplan - bestaande uit de vier assen van het oorspronkelijke Stroomplan - wordt thans meegenomen in het Stroomplan 2.0 en zijn matrix van projectclusters.

Dit Stroomplan 2.0 wordt aangestuurd door een strategische tafel en bestaat uit 29 projecten waarbij elke partner - in functie van het project waarvan hij trekker is - concrete acties voorstelt en uitvoert na goedkeuring door de strategische tafel. De nationale drugcommissaris neemt sinds het voorjaar van 2023 deel aan deze strategische tafel.

Kali-team

Het KALI-team werkt op de cocaïnetrafiek via de haven van Antwerpen en pakt de illegale machtsbasissen van de Antwerpse drugsclans aan. Het bestaat uit leden van de lokale recherche van PZ Antwerpen en de Federale Politie . Ze werken samen op één locatie en zorgen voor de gerechtelijke afhandeling van drugsdossiers door samen te werken en informatie te delen.  

MAHO staat voor ‘multidisciplinair ad hoc overleg’, of eenvoudiger gezegd: een multidisciplinaire  samenwerking van het Openbaar Ministerie /Arbeidsauditoraat en andere partners, in dit geval de verschillende  inspectiediensten en Stad Antwerpen. Hier wordt informatie gedeeld met het oog op het bepalen van de meest aangewezen aanpak. Om een juridisch kader te hebben, zijn er protocollen.

Tussen het MAHO en het KALI-team is een nauwe samenwerking . De brug tussen deze twee zijn de KALI - magistraat en de COAC (coördinatieteam actie en controles ).

Publications from
Antwerpen