Stroomplan

Stroomplan 

Het parket van Antwerpen wordt reeds jaren lang geconfronteerd met een ernstige en sterk ondermijnende vorm van georganiseerde misdaad die zijn oorsprong vindt in de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Illegale machtsbasissen in de Antwerpse regio ontplooien activiteiten die gelinkt zijn aan deze drugshandel. Dit heeft geleid tot gewelddadige afrekeningen die zich vaak op het openbaar domein afspelen. Diezelfde machtsbasissen injecteren hun criminele winsten in de illegale economie en in de legale economische bovenbouw en zij zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat bepaalde wijken in de stad minder leefbaar zijn geworden.

De geïntegreerde aanpak van dit fenomeen werd vastgelegd in het Stroomplan en bijhorend memorandum of understanding dat door alle partners, waaronder het Openbaar Ministerie, werd onderschreven. Het Openbaar Ministerie is een partner in dit project. De leiding van het project ligt bij de directeur van de federale gerechtelijk politie.
Het uitgangspunt van dit Stroomplan is de geïntegreerde en integrale samenwerking. Wanneer elke partner intensiever meer van hetzelfde doet, wordt er misschien een kleine meerwaarde gerealiseerd, maar wanneer partners geïntegreerd en integraal samenwerken, kan een maximale maatschappelijke impact gerealiseerd worden.

Kali-team

Het KALI-team werkt op de cocaïnetrafiek via de haven van Antwerpen en pakt de illegale machtsbasissen van de Antwerpse drugsclans aan. Het bestaat uit leden van de lokale recherche van PZ Antwerpen en de Federale Politie . Ze werken samen op één locatie en zorgen voor de gerechtelijke afhandeling van drugsdossiers door samen te werken en informatie te delen.  

MAHO staat voor ‘multidisciplinair ad hoc overleg’, of eenvoudiger gezegd: een multidisciplinaire  samenwerking van het Openbaar Ministerie /Arbeidsauditoraat en andere partners, in dit geval de verschillende  inspectiediensten en Stad Antwerpen. Hier wordt informatie gedeeld met het oog op het bepalen van de meest aangewezen aanpak. Om een juridisch kader te hebben, zijn er protocollen.

Tussen het MAHO en het KALI-team is een nauwe samenwerking . De brug tussen deze twee zijn de KALI - magistraat en de COAC (coördinatieteam actie en controles ).