Parket Brussel - Persberichten

Following various questions regarding the European arrest warrant issued by the Greek judicial authorities against I.L., the Brussels Public Prosecutor's Office can confirm the following:

The Pre-Trial Chamber of the Dutch-speaking Court of First Instance in Brussels ruled today on the European arrest warrant concerning I.L.: the European arrest warrant was declared executable.

The term of appeal runs until Monday.

For obvious security reasons, the date of the surrender cannot be communicated.

 

Sarah DURANT

Deputy Public Prosecutor – Spokesperson

 

 

07-05-21

Naar aanleiding van verschillende vragen inzake het Europese aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Griekse justitie tegen I.L., kan het Brusselse parket het volgende bevestigen:

 

De Raadkamer van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel sprak zich vandaag uit over het Europees aanhoudingsbevel inzake I.L.: het Europees aanhoudingsbevel werd uitvoerbaar verklaard.

De beroepstermijn loopt nog tot en met maandag.

Om evidente veiligheidsredenen kan nooit gecommuniceerd worden over de datum van overlevering.  

 

 

Sarah Durant

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

07-05-21

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, dat plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos, wensen de burgemeester van de Stad Brussel, het parket van Brussel en de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene het volgende gezamenlijke persbericht te verspreiden.

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement “La Boum 2”, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos. De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen.

We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.

Indien nodig zal de politie ingrijpen. Men riskeert dus een boete of een administratieve aanhouding.

Het parket van Brussel wenst iedereen eraan te herinneren dat elke persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.”

30-04-21

Naar aanleiding van verschillende vragen inzake het Europese aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Griekse justitie tegen I.L. en de ontvangst hiervan door de Belgische justitie, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen:

Op 27 april 2021 werd I.L. gearresteerd te Brussel in het kader van dit Europees aanhoudingsbevel, ter uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Athene daterend van oktober 2020.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om over te gaan tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd  op 28 april 2021 in de loop van de voormiddag verhoord door een onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak.

I.L. is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Griekse autoriteiten. De onderzoeksrechter besliste om betrokkene aan te houden.

De raadkamer van Brussel zal binnen de 15 dagen een beslissing nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel. De datum van de zitting van de raadkamer is nog niet gekend, dit zal later worden meegedeeld.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

28-04-21

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, die plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos wenst het parket van Brussel het volgende te bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de organisatoren van het evenement “La Boum 2” werd de beheerder van de Facebookpagina “L’Abîme” die het evenement aankondigde deze ochtend geïnterpelleerd met het oog op verhoor.

De verdachte werd na verhoor vrijgelaten.

Indien uit het onderzoek zijn betrokkenheid bij strafbare feiten komt vast te staan zal het Parket van Brussel, overeenkomstig de van kracht zijnde richtlijnen strafrechtelijk beleid, bepalen welk gevolg aan deze feiten zal worden verleend.

Het parket van Brussel wenst iedereen er aan te herinneren dat elk persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

27-04-21

Naar aanleiding van de incidenten die zich op 1 april in het Terkamerenbos hebben voorgedaan, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Vier personen werden gerechtelijk aangehouden wegens weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de Covid-maatregelen.

Eén persoon is ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Deze zal zich op 22 april voor de Correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor feiten van slagen en verwondingen tegen politieagenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Dit is een voorlopige stand van zaken die nog verder kan evolueren. De analyse van de beelden is nog volop aan de gang.

Wij zullen in dit stadium geen commentaar geven op specifieke incidenten.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat eenieder die zich slachtoffer voelt van een strafbaar feit hiervoor klacht kan indienen.

 

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

02-04-21

Gevolgen van de betoging van 13 januari 2021

Op 13 januari 2021 brak er na een betoging onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Om de daders van de vernielingen en feiten gepleegd tijdens deze incidenten te identificeren, werd er onmiddellijk een taskforce opgericht die werd samengesteld uit de 6 Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel.

Op basis van het onderzoekswerk van deze taskforce heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke brandstichting ’s nachts in een bewoond gebouw, voor weerspannigheid in bende met wapens en voorafgaand overleg en voor schade aan gebouwen en voertuigen. Een eerste operatie op 10 februari 2021 leidde tot de aanhouding van 14 verdachten.

Op 23 en 25 februari 2021 werden twee andere operaties uitgevoerd.

Op dinsdag 23 februari werden drie huiszoekingen bevolen door de onderzoeksrechter in het arrondissement van Brussel. Deze huiszoekingen waren meer bepaald gericht op drie verdachten die werden geïdentificeerd in het kader van de feiten van weerspannigheid in bende met wapens en voorafgaand overleg, en slagen toegebracht aan de politieagenten in de Kwatrechtstraat tijdens het tumult. Tijdens deze huiszoekingen werden de gsm’s van de verdachten in beslag genomen en de verdachten werden opgeroepen voor een verhoor op een latere datum.

Op dinsdag 23 en donderdag 25 februari heeft het parket van Brussel de lokale politie van Brussel-Noord bevolen om zeven andere verdachten aan te houden die door de taskforce zijn geïdentificeerd en ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan het tumult en de vernielingen op 13 januari.

Vier verdachten (2 volwassenen en 2 minderjarigen) konden zo worden aangehouden. De twee meerderjarige verdachten werden door het parket van Brussel opgeroepen om te verschijnen voor de correctionele rechtbank. Drie andere verdachten werden geseind ter opsporing door de verschillende politiediensten.

In totaal zijn er een maand na het tumult 18 verdachten aangehouden door de politiediensten van de zone Brussel-Noord.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet om andere daders van het tumult en de vernielingen te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

26-02-21

Op 13 januari 2021 brak er na een betoging onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Om de daders van de vernielingen te identificeren en de strafrechtelijke inbreuken die tijdens deze incidenten werden gepleegd in kaart te brengen werd er  onmiddellijk een taskforce opgericht waarin de 6 Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel hebben samengewerkt. 

Op basis van het onderzoekswerk van deze task force heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van opzettelijke brandstichting ’s nachts in een bewoond gebouw, gewapende weerspannigheid door verscheidene personen met voorafgaande afspraak, beschadiging van onroerende goederen en beschadiging van voertuigen.

Deze woensdag, 10 februari 2021, hebben de politiediensten 15 huiszoekingsbevelen uitgevoerd, die door de onderzoeksrechter waren uitgevaardigd, in verschillende gemeenten van het land. Deze huiszoekingen vonden plaats in Schaarbeek (1), Aalst (1), Verviers (1), Sint-Pieters-Leeuw (1), Beersel (1) en in gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brussel (10).

Voor de uitvoering van deze huiszoekingen werden 100 politieagenten uit de politiezone Brussel-Noord ingezet. Er werden geen incidenten gemeld tijdens de uitvoering van deze huiszoekingen.

Deze huiszoekingen hebben geleid tot de arrestatie van 14 door de Task Force geïdentificeerde verdachten.

Meer bepaald werden 7 meerderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. 5 werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en 2 werden inverdenkinggesteld en weer vrijgelaten. Het onderzoek naar hen is nog lopend.

Bovendien werden 7 minderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de magistraten van de jeugdafdelingen van de parketten van Brussel, Halle-Vilvoorde, Namen en Verviers, met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechters. 

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet om andere daders van de ordeverstoringen en vernielingen te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

11-02-21

Op maandag 1 februari 2021 werd het parket van Brussel op de hoogte gebracht van een aanval met een mes in het metrostation Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.

De feiten hebben betrekking tot de privésfeer en vonden plaats in een metrotrein. Een vrouw raakte ernstig gewond en een zwangere vrouw in de trein werd naar vermoeden door de dader geduwd toen hij vluchtte.

Meerdere jongeren volgden de vluchtende dader en zorgden ervoor dat hij door de politie kon worden gearresteerd.

Naar aanleiding van deze feiten heeft het parket van Brussel de ontruiming van de bewuste metrotrein bevolen teneinde het station vrij te maken en het LABO van de FGP in de mogelijkheid te stellen in de metrotrein af te stappen.  Het parket heeft tevens verzocht de videobeelden in beslag te nemen en een wetsdokter aangesteld.

UPDATE 2/2/2021

Na verhoor van de verdachte door de politiediensten heeft het parket van Brussel en onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.

De verdachte zal in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

01-02-21

Op 12 januari 2021 heeft de 36e kamer van de Politierechtbank een vonnis uitgesproken waarbij een verdachte werd vrijgesproken wegens het niet dragen van een mondmasker.

Het parket van Brussel, dat de redenering van de rechtbank niet deelt, heeft besloten tegen deze beslissing in beroep te gaan. Dit vonnis is bijgevolg nog niet definitief.

Het is nu aan de Correctionele rechtbank te Brussel om zich over deze kwestie uit te spreken.

Het parket wil er ook op wijzen dat de vervolgingen voor het niet naleven van het dragen van een mondmaskers zullen blijven gebeuren zolang dat er geen vaste en definitieve rechtspraak de geldigheid van de vervolgingen in het gedrang zou brengen.

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

22-01-21

Deze dinsdag 19 januari, werd het parket van Brussel ingelicht door de politiezone POLBRU inzake het overlijden van een man, °1991 in een cel, die de dag daarvoor geïnterpelleerd werd om administratieve reden voor illegaal verblijf op het Belgisch grondgebied.

Geadviseerd inzake deze feiten, heeft het parket van Brussel onmiddellijk diverse onderzoeksopdrachten bevolen, o.a., vorderde het Comité P voor onmiddellijke opname van het onderzoek, vorderde de inbeslagname van de bewakingsbeelden van het cellencomplex alsook van de vrijheidsberoving van de man.

Een magistraat van het parket, de wetsgeneesheer en het Comité P zijn ter plaatste afgestapt.

Deze ochtend heeft de wetsgeneesheer een autopsie uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen sporen zijn van tussenkomst van derden en er geen zichtbare sporen van geweld werden vastgesteld.

De analyses inzake het toxicologisch onderzoek zijn nog steeds lopende.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

20-01-21

Ter herinnering: op woensdag 13 januari 2021 vonden er vier gerechtelijke aanhoudingen plaats naar aanleiding van de incidenten die zich voordeden aan het einde van de betoging voor het politiebureau van de politiezone Brussel-Noord.

De twee belangrijkste verdachten die van hun vrijheid werden beroofd en van opzettelijke brandstichting werden verdacht, werden vrijgelaten bij gebrek aan voldoende bewijs tegen hen in dit stadium van het onderzoek. Het parket van Brussel kan geen verdere informatie verstrekken over de minderjarige verdachte die voor dezelfde feiten van zijn vrijheid is beroofd, aangezien hij onder de bevoegdheid van het parket van Verviers valt.

Wat betreft de minderjarige verdachte die van zijn vrijheid is beroofd wegens weerspannigheid, heeft het parket van Brussel een jeugdrechter gevorderd en een plaatsingsmaatregel gevraagd in een gesloten omgeving. Nadat hij werd verhoord door de rechter, werd hij vrijgelaten onder de voorwaarden dat hij het ouderlijk gezag respecteert, geen nieuwe inbreuken pleegt, regelmatig naar school gaat en een prestatie van algemeen nut van 30 uur volbrengt. 

 

Het onderzoek wordt voortgezet om zoveel mogelijk daders te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

15-01-21

Op woensdag 13 januari vonden er incidenten plaats na een betoging voor het politiebureau van de politiezone Brussel-Noord naar aanleiding van het overlijden van de jonge I.B. op 9 januari 2021.

Een groep mensen bleef na de betoging ter plaatse en veroorzaakte diverse incidenten en schade. Het politiebureau op het Liedtsplein werd in brand gestoken.

Drie personen (twee volwassenen en een minderjarige) zijn gerechtelijk aangehouden voor deze feiten van opzettelijke brandstichting. Het labo en een branddeskundige zijn ter plaatse gegaan, en de kleding en mobiele telefoons van de verdachten werden in beslag genomen.

De vrijheidsberoving van deze drie verdachten is bevestigd door het parket en er worden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Het parket zal binnen de vrijheidsberovingstermijn van 48 uur een beslissing nemen voor deze verdachten op basis van de resultaten van het verdere onderzoek.

Er is ook een minderjarige ter beschikking gesteld van het parket wegens feiten van weerspannigheid.

In dit stadium is dit de voorlopige stand van zaken die nog kan veranderen. Het onderzoek wordt voortgezet en er zal een taskforce worden opgericht samengesteld uit leden van de zes Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel om zoveel mogelijk daders te identificeren.

 

Martin François

Woordvoerder

 

14-01-21

Deze maandag 12 januari 2021, heeft het Brussels parket een onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek voort te zetten wegens onopzettelijke doodslag na het overlijden van I.B. laatste zaterdag 9 januari 2021. 

Het gezin van de overleden jonge man en zijn raadsman hebben de Procureur des Konings te Brussel deze morgen ontmoet om antwoorden te verkrijgen op een aantal van hun vragen en hen te verzekeren dat alle middelen worden en zullen worden ingezet om duidelijkheid te scheppen over wat er is gebeurd.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

 

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

13-01-21

Deze zaterdag 9 januari 2021 iets voor 19u, zijn politie-inspecteurs van de politiezone Brussel Noord overgegaan tot het controleren van een groep personen die zich hadden verzameld aan het Noordplein niettegenstaande de huidige COVID-maatregelen van kracht zijn.

Een jonge man die tijdens de controle ter plaatste was zal te voet wegvluchten maar werd deze na achtervolging geïntercepteerd door de politiediensten.

De jonge man werd van zijn vrijheid beroofd waarna hij werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Bij aankomst op het commissariaat verliest I.B het bewust zijn en de aanwezige politie inspecteurs verwittigen de hulpdiensten. Een ziekenwagen en de MUG komen ter plaatste. I.B wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overlijdt in het ziekenhuis om 20u22.

Het parket van Brussel werd hiervan ingelicht en heeft onmiddellijk diverse onderzoeksopdrachten bevolen

 • Een perimeter van gerechtelijke uitsluiting ingesteld
 • Onderzoek onmiddellijk opgenomen door het Comité P en afstapping ter plaatste van het Comité P
 • Aanstelling van een wetsgeneesheer om autopsie uit te voeren als ook een toxicologisch onderzoek
 • Inbeslagname en analyse van de bewakingsbeelden zowel in het commissariaat als op de plaats van de interpellatie

Het onderzoek is lopende om de juiste oorzaak van de feiten te achter halen die geleid hebben tot het overlijden van deze jonge man

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

11-01-21

Op 10 januari 2020, rond 5 uur, heeft een man zich voorgesteld bij een buurtbewoner op de Edingensesteenweg en zei dat hij in Anderlecht zaterdag avond werd ontvoerd. De lokale politie werd op de hoogte gebracht en de speciale eenheden van de Federal Gerechtelijk politie ook.

Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en de speciale eenheden zijn in een gebouw in Halle binnengedrongen. Vier personen werden van hun vrijheid beroofd.

Het onderzoek is nu volop lopende.

In het belang van het onderzoek, gaan we vandaag niet verder communiceren.

UPDATE 

Op 11/01/2021, heeft het parket van Brussel de onderzoeksrechter gevorderd, dit naar aanleiding van de feiten die zich hebben voor gedaan te Anderlecht daarna te Halle tijdens de nacht van 9 op 10 januari 2021, voor poging afpersing in bende, tijdens de nacht met wapens, willekeurige  hechtenis met bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid.

Het parket heeft vier aanhoudingsmandaten gevorderd ten aanzien van de vier personen die gisterenmorgen van hun vrijheid werden beroofd

Stéphanie Lagasse

Woordvoerder

 

 

10-01-21

Het parket van Brussel wenst de volgende elementen mee te delen naar aanleiding van een dodelijk ongeval dat zich op vrijdag 10 april 2020 heeft voorgedaan te Anderlecht, en waarbij een jongeman op een scooter en een voertuig van de politiezone Brussel Zuid betrokken waren. 

Naar aanleiding van dit tragisch ongeval op 10 april heeft het parket van Brussel een opsporingsonderzoek opgestart ten einde de exacte omstandigheden van de feiten te achterhalen.

Op 14 april 2020 werd een onderzoeksrechter gevorderd voor onvrijwillige doodslag.

Uit het onafhankelijk onderzoek geleid door de onderzoeksrechter blijken onder meer volgende elementen:

Op 10 april 2020, rond 21u00, werd de aandacht getrokken van de politiediensten door twee bromfietsen die aan hoge snelheid in meerdere straten in Anderlecht rond reden. Wanneer ze tot een controle willen overgaan, versnelt één van de bromfietsen en neemt de vlucht. De politie zet een achtervolging in. Aangekomen op het Dokter De Meersmanplein, rijdt de bromfiets het plein op. De paaltjes op het plein laten de politiediensten niet toe om de bromfiets te volgen. Zijn positie wordt meegedeeld aan andere ploegen die voor versterking zijn opgeroepen. Een politievoertuig komt dan de bromfietser op de Nijverheidskaai in tegenovergestelde richting tegemoet. Op dat ogenblik rijdt de bromfietser achter een bestelwagen. Wanneer deze bestelwagen het politievoertuig kruist, komt de bromfietser van achter de bestelwagen tevoorschijn en raakt hij de linker voorzijde van het politievoertuig frontaal.

Het verslag van de verkeersdeskundige bevestigt dat:

 • Het ongeval zich heeft voorgedaan op de helft van de steenweg voorbehouden voor de gebruikers die zich begeven richting Jules Ruhlstraat; zijnde het rijvak waarop het politievoertuig zich bevond.
 • Het politievoertuig, dat de omgeving afspeurde op zoek naar de bromfiets, met lage snelheid reed en een residuele snelheid had tussen 17km/u en 25km/u op het moment van de impact.
 • De bromfiets op het ogenblik van de impact een residuele snelheid had tussen 57,6km/u en 70,4km/u. Deze snelheid was hoger dan de toegestane snelheid, ongeschikt voor het remvermogen van een opgedreven bromfiets en onaangepast voor de plaatselijke omstandigheden.
 • Uit het verslag van de verkeersdeskundige blijkt eveneens dat het slachtoffer zijn valhelm niet op een correcte manier droeg. Volgens de verkeersdeskundige is deze bevinding niet zonder invloed op de dramatische gevolgen van dit ongeval.

De analyse van de opnames van de radiocommunicaties tussen de verschillende interventieploegen en de dispatching bevestigt dat de tussenkomende politieagenten de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd hebben. Dit blijkt eveneens uit de verhoren van de getuigen.

Deze opnames wijzen daarenboven, dat er niet kan aangetoond worden dat er een eventueel overleg tussen de politieagenten zou plaatsgevonden hebben.

Naar aanleiding van al deze verzamelde elementen heeft de onderzoeksrechter besloten om in dit dossier niemand in beschuldiging te stellen wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen kunnen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk.

Het onderzoeksdossier werd opnieuw overgemaakt aan het parket van Brussel dat een eindvordering tot buitenvolgingstelling heeft opgesteld wegens onvoldoende aanwijzingen ten aanzien van de protagonisten van dit dossier, onder meer ten aanzien van de bestuurder van de politiewagen.

Het parket van Brussel wenst er aan te herinneren dat de partijen nog bijkomende onderzoeksdaden kunnen vragen aan de onderzoeksrechter indien zij oordelen dat het dossier onvolledig is.

De raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zal in fine uitspraak doen inzake de al dan niet bestaande tenlasteleggingen. De datum van de zitting zal meegedeeld worden zodra deze gekend is.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

26-11-20

Op 21/11/2020 rond 11u20 heeft een politie-inspecteur van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene een persoon willen controleren die geen mondmasker droeg. De verdachte vluchtte in eerste instantie weg, maar de politieman heeft hem kunnen interpelleren in de inkomhal van een gebouw. Daar is het tot een schermutseling gekomen, waarbij beide personen ten val zijn gekomen. Bij deze val is de verdachte met zijn volle gewicht op de borst van de politieman terecht gekomen, waardoor de politieman gewond is geraakt. Een interventieploeg die ter versterking was geroepen heeft de verdachte kunnen arresteren.

De politie-inspecteur heeft een arbeidsongeschiktheid van 8 dagen.
Er werd een pv opgesteld voor feiten van ongewapende weerspannigheid (niet voor opzettelijke slagen en verwondingen).

De verdachte werd verhoord en werd na het verhoor vrijgelaten. Het parket benadrukt dat deze vrijlating geen straffeloosheid impliceert.

Het onderzoek wordt verder gezet en er kan later nog altijd een streng gevolg gegeven worden aan deze feiten.

In dit kader willen we ter info ook nog even de verschillende mogelijkheden van het parket in herinnering brengen wanneer een verdachte onmiddellijk na de feiten wordt gearresteerd:

 1. een verdachte kan na verhoor door de politie worden vrijgelaten, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onvoldoende elementen uit het onderzoek naar voor gekomen zijn om in die stand van het onderzoek verder gevolg te geven aan de feiten. Het onderzoek wordt wel verder gezet.
 2. Een verdachte kan ter beschikking gesteld worden van het parket. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:

a.           De verdachte wordt door de procureur des Konings verhoord en na verhoor vrijgelaten. Dit kan verschillende redenen hebben:

i.  er onvoldoende bewijs is, maar het onderzoek wordt verdergezet en mogelijks volgt er een dagvaarding op een latere datum.

ii. de verdachte werd herinnerd aan de wet en de procureur beslist om het hierbij te laten.

iii. er bemiddeling in strafzaken werd opgestart of een minnelijke schikking voorgesteld.

b.           De verdachte wordt via de procedure van snelrecht op korte termijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. In dat geval is het dossier volledig en kan de procureur op basis van dit dossier een dagvaarding opstellen waarbij concrete feiten ten laste gelegd worden aan de verdachte. De verdachte verlaat in dat geval het parketgebouw met een concrete datum waarop hij zich voor de correctionele rechter moet verantwoorden.

c.            Het parket kan ook van oordeel zijn dat er elementen in het dossier zijn die het aanstellen van een onderzoeksrechter en het vragen van een aanhoudingsmandaat verantwoorden. Het gaat dan enerzijds om de ernst van de feiten en anderzijds het risico op vlucht-, recidive- of collusiegevaar. De onderzoeksrechter zal dan oordelen of een aanhoudingsmandaat, een vrijlating onder voorwaarden of een vrijlating zonder meer aangewezen is.

Wanneer niet onmiddellijk een gevolg werd gegeven aan de feiten, zal het parket na het beëindigen van het onderzoek en wanneer de feiten bewezen zijn, geval per geval beslissen welk strafrechtelijk gevolg het meest passend is. Ook hier zijn er nog meerdere mogelijkheden zoals onder andere bemiddeling in strafzaken, een minnelijke schikking of dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

 

Willemien Baert

Woordvoerder

 

21-11-20

Op 14.11.2020 om 17h, werden er drie politieagenten gekwetst naar aanleiding van een COVID-controle van een groep personen in Elsene. Drie verdachten werden aangehouden.

De verklaringen van de drie verdachten en van de politie over de omstandigheden van de interventie komen niet overeen. Er bestaan beelden van de interventie.

Het onderzoek is volop lopende en zal prioritair worden verder gezet teneinde de volledige toedracht van de feiten aan het licht te brengen. Het onderzoek is er trouwens ook op gericht andere verdachten te identificeren.

Inmiddels werden de drie verdachten inderdaad vrijgelaten. Dat wil echter niet zeggen dat zij straffeloos zullen blijven indien uit het onderzoek hun betrokkenheid bij deze strafbare feiten is komen vast te staan. Op het einde van het onderzoek zal het parket bepalen, binnen het kader van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid, welk strafrechtelijk gevolg aan de gepleegde strafbare feiten zal worden verleend. Hierbij zal rekening worden gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten en met de context ervan, meer bepaald dat de feiten werden gepleegd in bende tegen politie naar aanleiding van een controle door de politiediensten van de naleving van de Corona-maatregelen.

 

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

16-11-20

In de nacht van 27 oktober 2020 werd een persoon geïntercepteerd voor het centraal commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Daar de avondklok van toepassing is, gaat men de persoon controleren op diens aanwezigheid op straat. Meerdere wapens werden op hem aangetroffen.

De persoon werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Deze moet nog verhoord worden.

Meerderde onderzoeksdaden zijn lopende en moeten ervoor zorgen om de juiste omstandigheden van de feiten te achterhalen.

 

Update 28/10/2020

De persoon die geïntercepteerd werd op 27 oktober 2020 voor het centraal commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene werd gehoord door de politiediensten en werd ter beschikking gesteld van het parket Brussel. Een onderzoeksrechter werd gevorderd. Deze heeft de persoon in verdenking gesteld van verboden wapendracht en hem onder aanhoudingsbevel geplaatst.

In deze fase van het onderzoek laat niets toe om te beweren dat de feiten zich afspeelde binnen een context van het plegen van een aanslag.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

Sarah DURANT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

28-10-20

Ingevolge verschillende berichten in de media met betrekking tot de opvolging van de “covid-dossiers”, wenst het parket van Brussel de volgende informatie mee te delen:

Na de eerste fase van maatregelen m.o.o. het respecteren van de regels m.b.t. de lock-down opgelegd door de ministeriële besluiten, had het parket van Brussel in juni 2020 een eerste balans opgemaakt:

 • Iets meer dan 6000 processen-verbaal inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen werden overgemaakt aan het parket van Brussel.
 • Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de maanden mei en juni 2020 via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank en ongeveer 800 dossiers werden vastgesteld voor de politierechtbank in de maanden juli en augustus 2020.

Na drie maanden opvolging van de geschillen door de politierechtbank van Brussel, kan het parket van Brussel actueel meedelen dat 1.157 ‘covid-dossiers’ werden vastgesteld voor de Politierechtbank met als resultaat 708 veroordelingen en 449 vrijspraken.

Daar bovenop heeft het parket in totaal 4.154 minnelijke schikkingen voorgesteld aan overtreders, die systematisch vervolgd worden voor de politierechtbank ingeval de minnelijke schikking niet betaald wordt.

Het parket van Brussel herhaalt ook dat de bewijslast voor de overtredingen bij het parket ligt, waardoor bepaalde processen-verbaal zonder gevolg geklasseerd worden in die mate dat de constitutieve elementen van de geviseerde overtreding niet voldoende blijken naar recht. Zowel de correctionele rechtbank als de politierechtbank van Brussel hebben er reeds meermaals op gewezen dat bepaalde subjectieve vaststellingen of beoordelingen niet voldoende waren. Er moeten objectieve elementen opgenomen worden in het proces-verbaal.

Het parket van Brussel zal de ‘covid-dossiers’ de komende weken met dezelfde aandacht en waakzaamheid als de voorbije maanden opvolgen en dit in het algemeen belang.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

15-10-20

Het parket van Brussel wenst de volgende elementen mee te delen dit naar aanleiding van een ongeval waarbij een jonge man van 17 op de avond van 20 augustus 2019 in de Kantersteenstraat in het centrum van Brussel om het leven is gekomen.

Naar aanleiding van dit tragisch ongeval op 20 augustus heeft het parket van Brussel een opsporingsonderzoek opgestart ten einde de exacte omstandigheden van de feiten te achterhalen. Op 17 september 2019 werd een onderzoeksrechter gelast voor onvrijwillige doodslag na klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd door één van de familieleden van het slachtoffer van het ongeval

Uit het onafhankelijk onderzoek geleid door de onderzoeksrechter blijken onder meer volgende elementen:

 • Bij een politiecontrole in het kader van een drugsverkoop heeft een achtervolging te voet plaats gevonden tussen de politiediensten en de verdachte (slachtoffer van het ongeval), deze laatste heeft geweigerd te gehoorzamen aan de bevelen van de politiediensten; bij het verlaten van de galerie Ravenstein begeeft het slachtoffer zich richting Kantersteenstraat waar hij via het zebrapad al lopend de rijweg over steekt dit tussen een bestelwagen en een vrachtwagen van Net Brussel die in dubbele file stond en werd hierbij aangereden door een politiewagen opgeroepen voor een andere missie.
 • Uit de verklaringen blijkt dat de verkeerslichten voor de wagens op groen stond en op rood voor de voetgangers. De beelden van de bewakingscamera’s onthullen bovendien dat de lichten al op groen stonden wanneer politiewagen het vorige kruispunt overstak.
 • Uit de analyse van de zwarte doos van de wagen blijkt dat de zwaailichten van het politievoertuig in werking waren, maar niet de sirenes.
 • Een autodeskundige schat de residuele snelheid van de wagen op het moment van impact met het slachtoffer op 95km/u, hij stelt verder dat het slachtoffer maar zichtbaar was over een afstand van 2,5 meters en besluit hieruit dat zelfs indien de politiewagen aan 50km/uur reed de bestuurder van de wagen de aanrijding met de voetganger niet had kunnen voorkomen.

Naar aanleiding van al deze verzamelde elementen heeft de onderzoeksrechter besloten om in dit dossier niemand in beschuldiging te stellen wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen kunnen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk.

Het onderzoeksdossier werd opnieuw overgemaakt aan het parket van Brussel dat een eindvordering tot buitenvolgingstelling heeft opgesteld wegens onvoldoende aanwijzingen ten aanzien van de protagonisten van dit dossier, onder meer ten aanzien van de bestuurder van de politiewagen.

Het parket van Brussel wenst er aan te herinneren dat de partijen nog bijkomende onderzoeksdaden kunnen vragen aan de onderzoeksrechter indien zij oordelen dat het dossier onvolledig is.

De raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zal in fine uitspraak doen inzake de al dan niet bestaande tenlasteleggingen. De datum van de zitting zal meegedeeld worden zodra deze gekend is.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

08-10-20

In het kader van een dossier inzake verspreiding van seksueel getinte foto’s van een Nederlandstalige gemediatiseerd persoon kan het parket van Brussel het volgende meedelen:

In het kader van een gerechtelijk onderzoek geopend op 10 september 2020 heeft de onderzoeksrechter te Brussel het RCCU (computer crime unit van de federale politie)  aangesteld teneinde een digitaal onderzoek te voeren met het oog op de daders te identificeren die deze beelden hebben verspreid.

Door de snelle en efficiënte werking van het RCCU werden er twee verdachten geïdentificeerd. Het betreft twee jonge mannen die de feiten erkennen.

Eén van hen werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de andere werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten

Het gerechtelijk onderzoek is lopende, in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

07-10-20

Op donderdag 24 september 2020 werd het parket in de vroege namiddag geïnformeerd inzake een verdacht overlijden dat plaats heeft gevonden in een carrosserie te Ukkel, SintJobsesteenweg

Het parket heeft verschillende onderzoeksopdrachten bevolen waaronder de aanstelling van een wetsdokter, de afstapping van het labo van de federale politie, het verhoor van verschillende getuigen, enz…

Uit de resultaten van de eerste onderzoeksopdrachten blijkt dat, het slachtoffer een man geboren in 1962, meerdere keren met een puntig voorwerp in de borst werd gestoken. Derhalve heeft het parket van Brussel een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag. De onderzoeksrechter en de procureur des Konings zijn ter plaatste afgestapt in de loop van de avond.

Het parket van Brussel kan ook bevestigen dat er een verdachte werd geïnterpelleerd op de plaats van de feiten. Het betreft een man geboren in 1972 en tewerkgesteld binnen de carrosserie samen met het slachtoffer.

Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in een termijn van 48u voor de onderzoeksrechter verschijnen. Deze laatste zal beslissen of hij de betrokkene onder aanhoudingsmandaat zal plaatsten.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

25-09-20

Sinds de maand juli 2020 zijn er binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel 604 personen veroordeeld door de rechtbank voor inbreuken op de COVID-maatregelen. Deze inbreuken hebben betrekking op samenscholingen of niet toegelaten verplaatsingen, privé-feestjes (“lock down party’s”) of het niet dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer of publieke plaatsen. De personen die vervolgd werden zijn diegenen die meerdere gelijkaardige inbreuken hebben gepleegd of diegenen die niet ingegaan zijn op het voorstel tot het betalen van een minnelijke schikking.  De komende weken zijn er nog zittingen voorzien voor met betrekking tot deze dossiers.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

17-09-20

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september 2020 vonden er incidenten plaats in de Marollenwijk. Twee minderjarigen werden op 5 september ter beschikking gesteld van het parket en een jeugdrechter werd gevorderd wegens gewapende weerspannigheid en verboden wapendracht.

Deze twee minderjarigen zijn niet gekend bij het gerecht. In dit stadium ontkennen ze niet dat ze op de plaats aanwezig waren, maar ze ontkennen dat ze projectielen hebben gegooid. De jeugdrechter heeft beslist om ze onder begeleiding van de dienst voor jeugdbescherming en onder voorwaarden bij hun familie te houden.

Er was ook sprake van verschillende branden, beschadigingen en gewapende weerspannigheid tegen de ordediensten, meer bepaald tegen brandweerlieden, op de avonden van zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 september.

Na op de hoogte te zijn gebracht van deze feiten, heeft het parket van Brussel verschillende onderzoeksopdrachten bevolen, zoals de analyse van de camerabeelden, het verslag van het laboratorium van de federale politie dat ter plaatse is geweest en een buurtonderzoek.

Op woensdag 9 september ontdekte de politie ook stenen en projectielen in de buurt van het Krakeelplein. Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd (vingerafdrukanalyse, buurtonderzoek, analyse van camerabeelden, enz.).

De verschillende onderzoeken worden actief voortgezet om de verdachten te identificeren en de precieze omstandigheden van deze feiten te achterhalen.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings – woordvoerder

 

09-09-20

Gisteren, 20 augustus 2020 rond 14u, werden meerdere schoten gelost te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan.

Twee personen raakten hierbij gewond: één persoon is gisteren overleden in het ziekenhuis (man °1996), de tweede persoon werd verzorgd maar verkeert niet in levensgevaar (man °1993).

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan, samen met het labo van de federale gerechtelijk politie en een wapendeskundige.

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

21-08-20

Gisterenavond rond 22.45u, werd een politiepatrouille tijdens het vaststellen van een verkeersinbreuk uitgedaagd door een jongeman. Hierop wilden ze de identiteit van die persoon controleren, die zich hiertegen verzette, zich agressief opstelde en omstaanders opriep om hem te helpen.

Uiteindelijk is het de politie gelukt om de persoon te arresteren, hierbij werden 2 agenten gewond.

De verdachte betreft een 17-jarige minderjarige die eveneens betrokken was bij de feiten in Blankenberge het voorbije weekend. De minderjarige moet vandaag voor de jeugdrechter verschijnen wegens feiten van smaad, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent van de politie.

De jeugdrechter heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een open instelling.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15-08-20

Op 14.08.2020 rond 22.45u, werd een politiepatrouille tijdens het vaststellen van een verkeersinbreuk uitgedaagd door een jongeman. Hierop wilden ze de identiteit van die persoon controleren, die zich hiertegen verzette, zich agressief opstelde en omstaanders opriep om hem te helpen.

Uiteindelijk is het de politie gelukt om de persoon te arresteren, hierbij werden 2 agenten gewond.

De verdachte betreft een 17-jarige minderjarige die eveneens betrokken was bij de feiten in Blankenberge het voorbije weekend. De minderjarige moet vandaag voor de jeugdrechter verschijnen wegens feiten van smaad, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent van de politie.

De jeugdrechter heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een open instelling.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

15-08-20

Op 13 augustus rond 16u werden de politiediensten verwittigd betreffende de verdrinking van een kind te 1070 Anderlecht, Vaartdijk 10. Ter plaats stellen de politiediensten vast dat een kind van 12 jaar in het kanaal is gesprongen. Een duiker van de brandweer heeft het slachtoffer uit het water gehaald en is hem beginnen te reanimeren. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van de avond is het slachtoffer overleden.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een wetsgeneesheer aangesteld. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in welke omstandigheden het voorval zich heeft voorgedaan.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

14-08-20

Le 13 août, vers 16h les services de police ont été informés de la noyade d’un enfant à 1070 Anderlecht, Digue du canal 10. Sur place les intervenants constatent qu’un enfant de 12 ans a bien sauté dans l’eau du pont du canal. Un plongeur pompier sort la victime hors de l’eau et tente de la réanimer. L’enfant est transporté vers l’hôpital. Dans le courant de la soirée, la victime est décédée.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis un médecin légiste. L’enquête doit déterminer les circonstances des faits.

 

Willemien BAERT

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

 

14-08-20

Deze ochtend rond 00u45 werden meerdere schoten gelost te 1050 Elsene, Adolphe Mathieustraat. Een slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar verkeert niet meer in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het labo van de federale gerechtelijk politie en de wapendeskundige zijn ter plaatse afgestapt. In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

12-08-20

Naar aanleiding van verschillende vragen gesteld in verschillende media over het incident dat plaatsvond op maandag 27 juli 2020 voor het federaal parlement, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen.

Rond 13.30 u verscheen een 36-jarige man uit Limburg met een verdachte houding voor de poorten van het parlement. Een politiepatrouille kwam tussenbeide toen het individu op het punt stond een brandbaar voorwerp van het type molotovcocktail naar het parlement te gooien.

Er zijn geen gewonden, alleen lichte schade aan de openbare weg.

Het parket van Brussel is op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd, waaronder de volgende:

 • een huiszoeking in het huis van de verdachte;
 • onderzoek van het laboratorium met de steun van de ontmijningsdienst in het voertuig van de verdachte dat in de buurt van het parlementsgebouw was geparkeerd;
 • onderzoek van de bewakingscamera's;
 • verhoor van de verdachte.

De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat er geen voorwerpen zijn gevonden in bezit van de verdachte die gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid.

In dit stadium van het onderzoek zijn er weliswaar enkele documenten gevonden in het bezit van de verdachte die erop wijzen dat hij extreme overtuigingen zou hebben, maar er is geen objectief bewijs dat de feiten met een bepaalde politieke overtuiging in verband brengt.

Tijdens zijn verhoor heeft de verdachte niet gezegd te hebben gehandeld in naam van een bepaalde ideologie, maar wel als vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis.

De verdachte werd deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van Brussel en een onderzoeksrechter zal in de loop van de dag worden gevorderd om een aanhoudingsbevel te verkrijgen ten laste van de betrokkene.

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

28-07-20

Bij vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek opgesteld door het Openbaar Ministerie op 10 september 2019 wegens misbruik van voorkennis, heeft het parket een onderzoeksrechter verzocht om een onderzoek in te stellen naar de volgende feiten: D.L. heeft 10.840 aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht PROXIMUS (KBO 0202.239.951), beursgenoteerd op EURONEXT BRUSSELS, voor haar rekening verkocht tegen een prijs van 26,32 euro per aandeel (d.w.z. een totaal bedrag van 285.342,40 euro) terwijl de betrokkene bevoorrechte informatie zou hebben gehad met betrekking tot de vennootschap PROXIMUS, namelijk het bestaan van vergevorderde onderhandelingen met de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V. over haar engagement als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V.

Aan het einde van dit gerechtelijk onderzoek werd D.L. op 12 mei 2020 door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld.

Het parket van Brussel heeft beslist om een uitgebreide minnelijke schikking te treffen met D.L. in de zin van artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering. Het doel van deze minnelijke schikking is het verval van de strafvordering mits betaling van een bedrag, in dit geval het totale bedrag van 107.841,01 euro.

Een minnelijke schikking biedt het voordeel van een zeker, onmiddellijk en definitief strafrechtelijk antwoord. Het is geen schuldbekentenis voor de inverdenkinggestelde.

Overeenkomstig artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering is dit gesloten akkoord voorgelegd aan de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zodat de wettigheid ervan kan worden gecontroleerd, met name of het door de partijen vastgestelde bedrag voldoet aan het criterium van evenredigheid met de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de verdachte.

Bij beschikking van vandaag heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de verruimde minnelijke schikking goedgekeurd en definitief een punt gezet achter de vervolging.

 

15-07-20

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media kan het parket van Brussel bevestigen dat het onderzoek naar de feiten, dit naar aanleiding van de manifestatie van 7 juni, nog steeds actief lopende is.

 

Meerdere identificaties zijn aan de gang. In het kader hiervan werd een meisje van 17 jaar deze morgen van haar vrijheid beroofd. Zij wordt er van verdacht om een diefstal met braak in de food corner op de Elsensesteenweg te hebben gepleegd. Zij erkent de feiten tijdens haar politieverhoor en werd hiervoor ter beschikking gesteld van de procureur des Konings.

Deze zal de jeugdrechter vorderen met de vraag om tot plaatsing over te gaan inzake deze jonge dame. Deze laatste is gekend door de politiediensten maar heeft geen gerechtelijk verleden.

 

Denis GOEMAN

Woordvoerder

15-06-20

Het parket van Brussel heeft een eerste balans opgemaakt betreffende de Brusselse dossiers inzake het niet respecteren van de COVID-regels. 

In dit stadium werden er iets meer dan 6000 processen-verbaal overgemaakt aan het parket van Brussel inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen.

Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de twee laatste maanden via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank. De andere processen verbaal zijn in onderzoek.

Het parket zal voor elk dossier nagaan of de bestanddelen van de inbreuk verenigd zijn (voorbeeld: aantonen dat de verdachte de sociale afstand van 1m50 niet respecteert), de bewijslast ligt bij ons.

De wet voorziet nu dat, wat betreft deze inbreuken, de politierechtbank voortaan deze dossiers afhandelt.

In samenspraak met de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan het parket van Brussel u meedelen dat er tijdens de komende maanden juli en augustus ongeveer 800 dossiers voor de politierechtbank zullen vastgesteld worden zal er één zitting per dag aan worden gewijd zodat een honderdtal dossiers per week kunnen behandeld worden. 

Het parket van Brussel verduidelijkt dat op deze zittingen bij voorrang dossiers zullen vastgesteld worden inzake niet betaalde minnelijke schikkingen en personen die recidiveren 

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

 

11-06-20

Op 18 mei 2020 vroeg in de ochtend zijn de speciale eenheden van de federale politie op de vroeg markt binnen gevallen. Dit naar aanleiding van verschillende onderzoeksopdrachten die uitgevoerd werden door de federale gerechtelijk politie onder leiding van een onderzoeksrechter in een drugsdossier. De politiediensten hebben de hand kunnen leggen op een container die 11,5 ton cannabis bevatte met een straatwaarde van ongeveer 114 miljoen euro’s. In het kader van deze operatie werden 6 personen geïnterpelleerd en van hun vrijheid beroofd. Zij werden gisteren door de federale gerechtelijke politie gehoord. 

De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachten te verhoren en hen eventueel onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden in dit dossier

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

19-05-20

In de maand september 2019 werd een gerechtelijk onderzoek geopend lastens D.L. De onderzoeksrechter heeft in dat kader talrijke onderzoeksdaden uitgevoerd, gevolgd door het verhoor van D.L. op 12 mei 2020.

Na afloop van dit verhoor werd betrokkene in verdenking gesteld wegens feiten van handel met voorkennis, te Brussel, tussen 24 juli 2019 en 2 augustus 2019, namelijk door te zijn overgegaan tot de verkoop van 10.840 aandelen van PROXIMUS, terwijl de betrokkene voorkennis had die de koers van het aandeel van PROXIMUS waarschijnlijk aanzienlijk zou beïnvloeden, te weten haar vermoedelijke overstap als CEO naar de onderneming KPN en daarmee samenhangend het niet-vernieuwen van haar mandaat als CEO bij PROXIMUS.

Zodra het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten, zal de onderzoeksrechter het dossier overmaken aan de procureur des Konings, die vervolgens standpunt zal innemen.

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

14-05-20

Feiten : onvrijwillige doodslag (verkeersongeval)

Datum en plaats : vrijdag 10 april 2020 te Anderlecht

Verdachte : X

Slachtoffer : man geboren in 2000

 

Inzake het dodelijk ongeval dat zich op vrijdag 10 april 2020 heeft voorgedaan te Anderlecht, en waarbij een jongeman op een scooter en een voertuig van de politiezone Brussel Zuid betrokken waren, werd vandaag een onderzoeksrechter gevorderd door het parket van Brussel, wegens feiten van onvrijwillige doodslag (verkeersongeval).

 

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

 

14-04-20

Het parket van Brussel kan bevestigen dat op 29 maart 2020 twee personen van hun vrijheid werden beroofd dit in het kader van de niet naleving van de regels inzake de lockdown.

- de eerste persoon, een man van 23 jaar begaf zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50m te respecteren. Wanneer hij door de politiediensten hierop werd terechtgewezen heeft de betrokken persoon de personen rondom hem aangezet om op te treden tegen deze agenten. De persoon is zeer goed gekend bij de politiediensten in die zin dat hij de dagen voordien al 4 maal werd gecontroleerd voor het niet naleven van de regels van inzake de lockdown. Hij werd hiervoor reeds beboet

Overeenkomstig de graduele aanpak opgelegd door de gerechtelijke overheden, werd deze van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de procureur des Konings op 30 maart. Na afloop van dit verhoor werd hem meegedeeld dat hij op 10 april 2020 voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen in het kader van de procedure snelrecht.

- de tweede persoon een minderjarige van 17 jaar bevond zich op de openbare weg te Sint Jans Molenbeek met een niet familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50 m te respecteren.  Sinds zijn vrijlating uit de gesloten instelling op 20 maart 2020  werd hij reeds 6 maal gecontroleerd voor het niet naleven van de regels met betrekking tot de lockdown.

Rekening houdend met de graduele aanpak werd de betrokken persoon van zijn vrijheid beroofd en is hij deze maandag 30 maart voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Deze laatste heeft hem dezelfde dag in een gesloten instelling geplaatst.

 

Denis Goeman

substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

31-03-20

Naar aanleiding van de publicatie van bedreigingen en andere berichten op sociale media waarin werd opgeroepen  om misdaden of wanbedrijven te plegen ten aanzien van de heer Michel Lelièvre (voorwaardelijk vrij), heeft het parket van Brussel op 26 december 2019 een opsporingsonderzoek geopend.

Het onderzoek heeft geleid tot de identificatie van een verdachte: S.V., geboren in 1988, gekend bij de gerechtelijke autoriteiten wegens verkeerszaken en verboden wapendracht.

Deze ochtend, op 24 februari 2020, werd S.V. overgebracht naar het politiecommissariaat te Waterloo, nadat de politie hem thuis is gaan ophalen.

Betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd en werd na de middag ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

De procureur des Konings heeft, na verhoor van S.V., beslist om hem te dagvaarden voor de zitting van de correctionele rechtbank te Brussel op 3 april 2020, in het kader van een snelrechtprocedure, waar hij zich moet verantwoorden voor verschillende inbreuken:

 • Aanzetten tot het plegen van misdaden of wanbedrijven
 • Schriftelijke bedreigingen
 • Belaging
 • Belaging door middel van elektronische communicatie

De straffen voorzien voor deze inbreuken kunnen oplopen tot 3 jaar gevangenisstraf en 24.000 euro boete.

Men dient er echter op te wijzen dat S.V. geacht wordt onschuldig te zijn totdat hij hiervoor veroordeeld wordt.

25-02-20

Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen van de media’s, het Brussels parket kan het volgende bevestigen: deze ochtend, rond 5u16, een dodelijke verkeersongeval heeft plaatsgevonden rond de Philippe Werrieplein te Jette. Een voetganger werd aangereden door een auto met twee inzittende. De voetganger is ter plaatse overleden en de passagier van de auto was ook gewond door het ongeval. De bestuurder heeft de vlucht genomen.

Het Parket werd gecontacteerd en heeft het labo van de federale gerechtelijke politie en een verkeersdeskundige gevorderd. Ze zijn ter plaats gegaan.

Ondertussen, een verdachte wordt geïdentificeerd en van zijn vrijheid beroofd: hij moet nog verhoord zijn door de politiediensten.

Een onderzoek is lopende om de precieze omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.

 

Stéphanie Lagasse
Woordvoerder

03-02-20

Naar aanleiding van verschillende vragen van divers media kan het parket van Brussel het volgende bevestigen :

Op 24 januari 2020 rond 12u15 hield de politie een controle ter hoogte van de Kruisstraat te Elsene. Tijdens deze controle weigerde de bestuurder van een scooter en diens passagier te stoppen en werd een politieagent per fiets aangereden.

De passagier van de scooter werd geïnterpelleerd en op 25 januari 2020 onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het onderzoek werd voortgezet ten einde de gevluchte bestuurder van de scooter te identificeren.

Deze laatste werd op 26 januari 2020 geïnterpelleerd en  van zijn vrijheid beroofd. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

 

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

28-01-20

Naar aanleiding van diverse vragen van de media, bevestigt het parket van Brussel dat er sinds begin 2020 een gerechtelijk onderzoek lopende is te Brussel naar aanleiding van de verdwijning van een minderjarige in Frankrijk die onder dwang zich diende te prostitueren in België. 

Wij kunnen bevestigen dat het onderzoek, geleid door de sectie ‘CRIME’ van de politiezone ZUID, heel snel heeft geleid tot het terugvinden van het minderjarig meisje en de aanhoudingen van verschillende verdachten.

In het kader van dit gerechtelijk onderzoek werden 7 verdachten geïnterpelleerd  waaronder de organisator van de prostitutie van het minderjarige meisje. De verdachten werden allen onder aanhoudingsmandaat geplaatst met als kwalificatie uitbuiting van prostitutie van een minderjarige ouder dan 16 jaar met als omstandigheid dat het hier gaat om een hoofdactiviteit van een vereniging en mensenhandel.

Uit het dossier zou blijken dat nog andere jonge meisjes, van Franse nationaliteit,  slachtoffer zouden zijn geweest van zulke feiten. Het onderzoek is nog steeds lopende teneinde deze laatste te kunnen identificeren.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

15-01-20

Op dinsdag 3 december 2019 rond 15u30, heeft er zich, ter hoogte van het kruispunt Congolaan en Terkamerenboslaan te Elsene, een verkeersongeluk voorgedaan tussen een lichte bestelwagen en een voetganger, een jongen van 10 jaar. Deze laatste is overleden als gevolg van de impact met het voertuig. De bestuurder van de lichte bestelwagen, een man van, 27 jaar werd in shocktoestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Deze verkeerde niet onder invloed van alcohol als ook andere verboden substanties. Hij is niet gekend bij justitie.

Het parket van Brussel dat over deze feiten wed ingelicht heeft meerdere onderzoeksopdrachten bevolen waaronder het verhoor van getuigen, nagaan of er camerabeelden beschikbaar zijn en de aanstelling van een verkeersdeskundige die op de plaats der feiten is afgestapt.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek heeft het jonge slachtoffer de straat over gestoken op ongeveer 6 meter afstand van het zebrapad terwijl het voor hem rood was. De lichte bestelwagen die hem aangereden heeft reed ongeveer 40km/u.

Het onderzoek is lopende ten einde alle elementen te verzamelen die ons in staat moeten stellen om dit tragisch ongeval op te helderen.

 

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

 

04-12-19

Dankzij de klacht voor zedenfeiten neergelegd door een jonge vrouw deze zondag 3 november 2019 te Brussel en de efficiënte samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie te Bergen en de politiezone van Brussel-Hoofdstad Elsene werd de verdachte van de feiten snel geïdentificeerd, dewelke gezocht werd voor andere feiten van zelfde aard en gepleegd in de loop van 2019. 

Het Brusselse parket bevestigd de aanhouding van een man, B.Y., geboren in 1975, die geen gerechtelijke antecedenten heeft anderen dan verkeersinbreuken. 

Hij wordt ervan verdacht meerdere zedenfeiten gedurende 2019 gepleegd hebben te Brussel door de zelfde modus operandi te gebruiken. Dit door jonge vrouwelijke studenten die op wandel waren tijdens de nacht aan te spreken aan de haltes van “Collecto diensten”. 

In deze fase van het onderzoek is er geen enkel aanwijzing om aan te nemen dat de verdachte voor een taxi maatschappij werkt. 

B.Y. werd deze morgen in Elsene opgepakt en ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings die een onderzoeksrechter heeft gevorderd voor feiten van verkrachting op meerderjarigen met wapen et aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging met wapen. Het parket heeft een aanhoudingsbevel gevraagd ten aanzien van de verdachte. 

Heden werden drie andere dossiers gevoegd aan het dossier van deze zondag 3 november 2019. 

De onderzoeksrechter zal een beslissing nemen ten aanzien van de verdachte binnen een termijn van 48 uur. 

Stéphanie LAGASSE
Woordvoerder

Denis GOEMAN
Woordvoerder

 

08-11-19

De procedure ingevolge op de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel lastens L. Puig en T. Comín is verder gezet.

Op 7 november hebben L. Puig en T. Comín zich vrijwillig aangeboden bij de federale gerechtelijke politie van Brussel. Zij werden van hun vrijheid beroofd.

In aanwezigheid van hun advocaat werd hen het Europees aanhoudingsbevel betekend.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkenen werden op 7 november in de loop van de namiddag verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak.

L. Puig en T. Comín zijn niet akkoord gegaan met hun overlevering aan de Spaanse autoriteiten.

Ze werden beiden vrijgelaten door de onderzoeksrechter en dit onder voorwaarden, o.a. hij mag het land niet verlaten en moet bereikbaar zijn in ieder geval.

De zitting van de raadkamer van Brussel is vastgesteld op 15 november 2019, die bevoegd is om een beslissing te nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel.

Stéphanie LAGASSE
Woordvoerder

 

08-11-19

De procedure ingevolge op de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel lastens C. Puigdemont is verder gezet. De noodzakelijke vertalingen zijn sneller ontvangen dan de termijn die oorspronkelijk was voorzien.

Op 17 oktober s ’morgens heeft C. Puigdemont zich vrijwillig aangeboden bij de federale gerechtelijke politie van Brussel. Hij werd van zijn vrijheid beroofd.

In aanwezigheid van zijn advocaat werd hem het Europees aanhoudingsbevel betekend.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd op 17 oktober in de loop van de namiddag verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak. Het verhoor van C. Puigdemont werd geschorst om sommige verificaties uit te voeren.

C. Puigdemont is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Spaanse autoriteiten.

Ter informatie, de onderzoeksrechter heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan weigeren om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren, hij kan de personen aanhouden, hij kan hen vrijlaten onder voorwaarden of onder borgstelling.

C. Puigdemont wordt vrijgelaten door de onderzoeksrechter en dit onder voorwaarden, o.a. hij mag het land niet verlaten en moet bereikbaar zijn in ieder geval.

De zitting van de raadkamer van Brussel is vastgesteld op 29 oktober 2019, die bevoegd is om een beslissing te nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel.

Stephanie Lagasse
Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

Denis GOEMAN
Substitut-procureur du Roi – Woordvoerder

18-10-19

Het  Brusselse parket kan bevestigen dat de strafuitvoeringsrechtbank vandaag een vonnis heeft uitgesproken waarbij de voorwaardelijke vrijlating van Michel Lelièvre wordt toegekend, dit onder strikte voorwaarden.

Er werd onder andere een opschortende voorwaarde voorzien dat het vonnis pas uitvoerbaar wordt wanneer Michel Lelièvre er in slaagt om een woonst te vinden binnen de 6 maanden. Slaagt hij hier niet in, vervalt de maatregel tot voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Het parket had een negatief advies geformuleerd betreffende deze vrijlating.

Na analyse van het vonnis, heeft het Brusselse parket beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen, aangezien er geen elementen voorhanden zijn die dit rechtsmiddel toelaten.

Het parket wenst in herinnering te brengen dat

 • tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank geen hoger beroep mogelijk is. Het enige rechtsmiddel dat open staat is een cassatieberoep, waarbij de rechter niet opnieuw beslist over de feiten maar enkel oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissing.
 • het einde van de straf voorzien was op 4 oktober 2023, wanneer Michel Lelièvre zou vrijkomen zonder enige voorwaarde.

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

30-09-19

Maandagochtend 9 september werd een politieman van de interventiedienst van de politiezone Luik zwaargewond nadat hij was neergeschoten tijdens een controle. Verschillende media hebben hierover bericht in de loop van de dag, stellende dat hij hersendood was. Deze informatie bleek echter niet te kloppen.

Om 15u heeft de federale gerechtelijke politie via sociale media een printscreen ontvangen waaruit bleek dat een persoon die het pseudoniem H.B. gebruikte, verschillende beledigende berichten had geplaatst ten aanzien van de politie: zo liet hij blijken dat hij blij was dat de Luikse politieman overleden was en uitte hij beledigingen aan het adres van de politie. H.B. heeft zo meerdere berichten geplaatst op 9 september 2019.

Het parket van Brussel heeft een opsporingsonderzoek geopend wegens feiten van laster ten aanzien van een gesteld lichaam, zoals voorzien in artikel 446 Strafwetboek. Ingevolge dit onderzoek is de gebruiker van het pseudoniem H.B. geïdentificeerd kunnen worden als O.E.B., een man van 20 jaar, geboren in 1990.

O.E.B. werd op 10 september 2019 van zijn vrijheid beroofd. Hij werd verhoord door de politie én door de procureur des Konings.

Hij werd onmiddellijk gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Brussel op 1 oktober 2019.

Het is belangrijk erop te wijzen dat gedragingen op sociale netwerken even verwerpelijk kunnen zijn als gedragingen in het echte leven.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

13-09-19

Woensdagmorgen 4/09/2019 werd het levenloze lichaam van een vrouw, geboren in 1968, aangetroffen in haar woning te Sint Jans Molenbeek. Volgens de eerste vaststellingen gaat het hier om een verdacht overlijden. Hierop heeft het parket van Brussel het labo van de federale gerechtelijk politie en een wetsdokter aangesteld die afgestapt zijn op de plaats der feiten.

Volgens de eerste vaststellingen van deze laatste zou het overlijden te wijten zijn aan tussenkomst van derden. Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag en zijn beiden ter plaatste afgestapt. Verschillende onderzoeksopdrachten werden opgedragen waaronder een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Een verdachte, een man geboren in 1972 werd op 4/09/2019 laat op de avond geïnterpelleerd en van zijn vrijheid beroofd. Hij zal in de loop van de dag door de onderzoeksrechter gehoord worden.

 

Denis GOEMAN

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

05-09-19

Omstreeks 5u vanochtend 27/08/2019, heeft een politiepatrouille getracht om een voertuig met twee inzittende te controleren in de Diksmuidelaan te Brussel, omwille van een verkeersovertreding. De bestuurder van het voertuig weigerde om de bevelen van de politie op te volgen en heeft de vlucht genomen. De politie heeft het voertuig achtervolgd en is erin geslaagd om het voertuig te doen stoppen op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het Weststation.

Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder van het voertuig in de richting zou gereden zijn van een politieagent die over wilde gaan tot controle.

Ten gevolge van dit incident, zou de politieagent éénmaal het vuur geopend hebben, in de richting van het voertuig. De bestuurder zou hierdoor zwaar gewond zijn geraakt. Deze persoon zou, het voertuig 300 m verder tot stilstand hebben gebracht. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, heeft de politie heeft getracht om de persoon te reanimeren via een hartmassage. Het slachtoffer een fransman in 1990 geboren is echter overleden in de ziekenwagen, dat op weg was naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel werd ingelicht over deze feiten heeft onder andere volgende onderzoeksopdrachten bevolen: 

 • instelling van een gerechtelijke perimeter
 • aanstelling van een ballistische deskundige
 • aanstelling van een wetsgeneesheer
 • vordering van het labo van de federale politie
 • nazicht van de bewakingscamera’s.
 • aanstelling van het comite P om een onderzoek in te stellen
 • verhoor van de passagier van het voertuig die van zijn vrijheid werd beroofd, hij is door justitie goed gekend

De procureur des Konings heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg en is in de vroege ochtend samen met de onderzoeksrechter op de plaats van de feiten afgestapt.

De onderzoeksrechter heeft vervolgens diverse onderzoeksopdrachten bevolen om na te gaan wat de precieze omstandigheden van het incident zijn.

Tegelijkertijd werd door het parket van Brussel een opsporingsonderzoek geopend voor feiten van gewapende weerspannigheid.

 

Denis GOEMAN
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

27-08-19

Op dinsdag 20 augustus, rond 23u45, voerde de politie van de zone Brussel-Hoofdstad – Elsene een controle uit op de Kunstberg, gelet op een toename van verkoop van verdovende middelen in het park. Tijdens deze actie wilde de politie overgaan tot controle van een jongeman geboren in 2002. Deze laatste vluchtte te voet en werd achtervolgd door twee politiemannen, eveneens te voet.

Tijdens zijn vlucht, neemt de jongeman de Ravensteinstraat en rent de Ravensteingalerij in. De achtervolging gaat verder door de galerij en de jongeman neemt bij het verlaten van de galerij de Cantersteen. Op hetzelfde ogenblik is een voertuig van de anti-agressie brigade (BAA) opgeroepen voor een diefstal op heterdaad. Zij rijden op de Cantersteen. De jongeman is aangereden door dit voertuig en is ter plaatse overleden.

Ingevolge dit ongeval is de politie van de zone Brussel Noord ter plaatse geroepen om de nodige vaststellingen ter plaatse te doen, alsook om het verder onderzoek te doen. Het parket van Brussel werd op de hoogte gesteld van deze feiten en heeft het labo van de federale gerechtelijke politie, een wetsdokter en een verkeersdeskundige ter plaatse gevraagd.

Daarnaast zijn nog verschillende onderzoeksdaden lopende, zoals de analyse van camerabeelden, verhoor van aanwezige getuigen en de gerechtelijke takeling van het betrokken voertuig.

Het onderzoek is lopende om de exacte omstandigheden van de feiten te bepalen.

21-08-19

Feiten : verdacht overlijden

Datum en plaats : 19/08/2019 – Elsene Campus Solbosch

Verdachte : /

Slachtoffer : Vrouw geboren in 1995

 

Op 19/08/2019, rond 12u20, werd de politie van de zone Brussel-Hoofdstad – Elsene op de hoogte gebracht dat het lichaam van een vrouw was gevonden in een gebouw van de campus Solbosch (ULB).

Gezien het slachtoffer werd teruggevonden in een gebouw toegankelijk voor het publiek, heeft het parket een wetsdokter gevorderd alsook het labo van de federale politie teneinde ter plaatse de nodige vaststellingen te kunnen doen. Volgens hen kan worden uitgegaan van de hypothese van zelfmoord. Het parket heeft desondanks toch een autopsie bevolen teneinde de exacte oorzaak van het overlijden te bepalen.

19-08-19

Faits : Accident mortel

Date et lieu : 8 août 2019 - Anderlecht

Suspect : /

Victime : G. D. né en 1976

 

Suite à diverses questions reçues de divers médias, le parquet de Bruxelles peut confirmer ce qui suit. Cette nuit, vers 3h30, la police d’Anderlecht a été contactée pour une personne blessée sur la voie publique, au carrefour de la route de Lennik. Arrivée sur place, elle entre en contact avec un homme légèrement blessé et manifestement sous l’emprise de l’alcool. Il est emmené à l’hôpital Erasme par ambulance pour y être soigné. L’homme prétendra avoir chuté seul sur la voie publique.

A 5h30, la police de la route de la Police Fédérale est appelée pour un accident survenu sur le ring à hauteur d’Anderlecht à hauteur de km 55.

Un véhicule a renversé une personne qui circulait à pied sur le ring. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé et a été également emmené à l’hôpital. Le piéton est quant à lui décédé sur place. Le piéton s’avère être la même personne que celle qui avait été emmenée à l’hôpital un peu plus tôt. 

Le parquet a été contacté et une enquête a été ouverte pour déterminer dans quelles circonstances le piéton est décédé. Différents devoirs d’enquête sont en cours, notamment des auditions de témoins et ce, afin notamment de déterminer le trajet emprunté par la victime ainsi que son taux d’alcoolémie. Un médecin légiste a été requis par le parquet.

Le ring a été rouvert à la circulation à 9h45 et l’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

 

Stéphanie Lagasse

Porte-parole

08-08-19

In het kader van een onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) is het parket van Brussel met de verdachten tot een minnelijke schikking gekomen van 294,4 miljoen euro. Naast dit bedrag werd de Belgische Staat ook al vergoed voor zijn burgerrechtelijke (niet-fiscale) nadeel voor een totaal bedrag van 400.000 euro.

Er zij aan herinnerd dat deze overeenkomst is gesloten tussen het parket en de verdachten en dat, overeenkomstig artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, deze overeenkomst zowel qua vorm als qua inhoud moet worden gecontroleerd door de raadkamer, die deze minnelijke schikking al dan niet zal goedkeuren. Dit dossier zou hiervoor in de loop van september 2019 vastgesteld moeten kunnen worden voor de raadkamer.

HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) werd in 2014 door een onderzoeksrechter in verdenking gesteld van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, witwassen en illegale uitoefening van de functie van financiële tussenpersoon, en heeft gemeld dat ze belangrijke maatregelen heeft genomen om haar structuren, controles en procedures volledig te herzien om haar risicoprofiel aan te passen. In dit verband beweert de HSBC onder meer hervormingen te hebben doorgevoerd om een grotere transparantie te garanderen:

 • Er zijn nieuwe algemeen directeuren, een nieuwe directeur voor de naleving van de regelgeving en een nieuwe directeur voor de strijd tegen financiële criminaliteit aangeworven.
 • De bank heeft bepaalde diensten stopgezet, zoals bepaalde diensten met betrekking tot offshorebedrijven.
 • HSBC heeft zich losgemaakt van vele markten en klanten en heeft een beleid van fiscale transparantie naar bestaande klanten toe ingevoerd.

Gezien de aard van de feiten in kwestie, de wijziging van het beheerbeleid van vermogens binnen HSBC en de burgerlijke minnelijke schikking die werd overeengekomen tussen HSBC en de Belgische Staat, heeft het parket van Brussel beslist om de procedure door middel van de "verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking", af te ronden met een financiële sanctie van 294,4 miljoen euro. Ter herinnering, de " verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking" maakt een snellere vergoeding van het slachtoffer (of de slachtoffers) – in dit geval de Belgische Staat - en een beter verzekerde terugbetaling van fiscale en/of sociale schulden mogelijk. Dit type minnelijke schikking bespaart ook tijd en geld door het vermijden van dure en vaak complexe procedures.
 

Samenvatting van de feiten

Het onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) begon in maart 2013 en leidde in oktober van datzelfde jaar tot huiszoekingen bij de bank. De onderzoeksrechter CLAISE, die samenwerkte met de leden van de OA4, de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van Brussel, heeft de bank HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) in november 2014 in verdenking gesteld van de bovengenoemde misdrijven.

De vermoedens tegen HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) hebben in eerste instantie betrekking op haar aanwezigheid en haar jarenlange illegale interventie in België met het oog op het aantrekken en beheren van de vermogens van een zeer welgestelde clientèle, in het bijzonder uit de Antwerpse diamantindustrie.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust belastingontduiking te hebben bevorderd en zelfs te hebben aangemoedigd door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van een aantal van haar bevoorrechte klanten, met name in Panama en op de Maagdeneilanden, die geen economische activiteit hebben en die uitsluitend tot doel hebben de vermogens van hun klanten te verbergen. In dit verband zou HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) offshorebedrijven aan een aantal van haar klanten hebben verkocht om de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden te omzeilen, die de lidstaten toestond belasting te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs wanneer deze in een andere EU-lidstaat zijn verkregen.

Zwitserland moest meewerken met deze richtlijn na een bilaterale overeenkomst die in 2004 door Zwitserland en de Europese Unie werd ondertekend. Zo dienden bepaalde inkomsten uit spaargelden die in Zwitserland werden verworven door Belgische belastingplichtigen, onderworpen te worden aan een bronbelasting van 15% vanaf 1 juli 2005 en 35% vanaf 2011.

Deze maatregel was meer in het bijzonder gericht op fraudebestrijding.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken kunnen zijn voor bedragen die enkele miljarden dollars zouden bedragen die tussen 2003 en vandaag zijn geïnvesteerd, beheerd en/of overgemaakt.

Deze praktijken hebben de Belgische Staat nadeel berokkend (zie hierboven). Er kunnen ook grote hoeveelheden geld zijn witgewassen. Er dient opgemerkt te worden dat de betrokken belastingplichtigen zowel klanten zijn die de FOD Financiën niet hebben laten weten dat zij over vermogen in het buitenland beschikken als klanten die fiscale regularisaties (EBA) en fiscale overeenkomsten hebben ondertekend.

06-08-19

De onderzoeksrechter heeft, in de loop van de namiddag, A.M. verhoord en heeft besloten om hem in vrijheid te stellen onder de volgende voorwaarden :

 • zijn woning niet verlaten tussen 22u en 6u
 • een opleiding volgen nabij het VIAS instituut
 • niet meer rijden en rijbewijs binnen de 24 u overhandigen op het   commissariaat
 • psychologische opvolging

Het gerechtelijk onderzoek is, voor de rest, nog steeds lopende

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

16-07-19

Deze zondag, 14 juli 2019, rond 4u45, werd een man dodelijk aangereden op de kruidtuinlaan door een personenwagen komende van het centrum.

Een vooronderzoek werd geopend teneinde het slachtoffer als ook de bestuurder van de wagen te identificeren. Het parket van Brussel is afgestapt op de plaats der feiten en heeft een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld als ook het labo van de federale politie.

Op maandag 15 juli kan het parket van Brussel u de identiteit van het slachtoffer meedelen. Het betreft een man van 21 jaar oud, B.I.P., van Roemeense afkomst. Zijn familie werd door de politiediensten op de hoogte gesteld van het tragisch ongeval.

Het onderzoek omtrent de bewakingsbeelden heeft toegelaten om het verdachte voertuig, op de late namiddag, te lokaliseren op de helihavenlaan te Brussel. De nummerplaat als ook de schade aan de wagen komen overeen met het verdachte voertuig.

Deze middag is de verdachte, A.M. geboren in 1995, zich komen aangeven bij de Brusselse politiediensten. Hij werd door de procureur des Konings van zijn vrijheid beroofd en wordt op ditzelfde ogenblik verhoord door de Brusselse politiediensten. Hij is gekend bij de politiediensten en justitie maar verkeert niet in recidivestatus.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor:

 • Onopzettelijke doodslag
 • Vluchtmisdrijf
 • In gevaar brengen van voetgangers

De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachte te verhoren en om deze wel of niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

15-07-19

Gelet op de verschillende vragen die we krijgen over kinderen die uit Syrië zijn teruggebracht, kunnen de parketten van Brussel, Luik en Halle Vilvoorde volgende informatie bevestigen:

Elk betrokken parket heeft maatregelen genomen voor de teruggebrachte kinderen waarvoor zij bevoegd zijn, conform de jeugdbeschermingswet. Eén van de kinderen is recent meerderjarig geworden.

Alle kinderen werden tijdens de hele operatie psychologisch begeleid. In eerste instantie wordt de fysieke en psychische gezondheid nagegaan.

We benadrukken dat alle kinderen gedurende een lange tijd in moeilijke omstandigheden in Syrië verbleven hebben. Vervolgens wordt er een verdere gepaste omkadering voorzien. Om deze omkadering alle kans op slagen te geven, is het belangrijk hier geen details over te geven. In deze context nodigen we de media uit om de privacy van de kinderen maximaal te respecteren opdat hun herstel in alle sereniteit kan plaatsvinden.

Zoals in andere dossiers betreffende minderjagen zullen er dus door de parketten geen details vrijgegeven worden over de concrete beschermingsmaatregelen in concrete dossiers.

Stéphanie Lagasse

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

17-06-19

Het Brusselse parket kan bevestigen dat de verdachte die op 13.06.2019 werd opgepakt en ter beschikking werd gesteld van het parket van de Procureur des Konings te Brussel, vandaag 14.06 voor een onderzoeksrechter is verschenen.

De verdachte was in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en had een rijverbod gekregen. Het Brusselse parket heeft een aanhoudingsbevel gevorderd voor een ongeval met vluchtmisdrijf die opzettelijke slagen en verwondingen heeft veroorzaakt.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte verhoord en hem in beschuldiging gesteld. Hij werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten waaronder het verbod om een wagen te besturen. 

Bij niet naleving van deze voorwaarden opgelegd door de  onderzoeksrechter kan de verdachte onder voorlopige hechtenis worden geplaatst. Wanneer het onderzoek afgerond is kan het parket de doorverwijzing naar de rechtbank vorderen waar hij zal moeten antwoorden op de gestelde feiten.

Het slachtoffer wordt nog steeds gehospitaliseerd. Haar situatie is stabiel.

Stéphanie Lagasse

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

14-06-19

Op 13 juni 2019 rond 8u werd een 14-jarig meisje aangereden te Schaarbeek door een personenwagen. Zij werd hierbij zwaar gewond, en verkeerde in levensgevaar. Intussen zou haar situatie stabiel zijn.

De bestuurder van het voertuig heeft vluchtmisdrijf gepleegd.

Het parket heeft een onderzoek geopend teneinde enerzijds de identiteit van de bestuurder te achterhalen en anderzijds de exacte omstandigheden van de aanrijding te bepalen.

Uit de getuigenverklaringen kon niet eenduidig worden afgeleid of het slachtoffer overstak op het zebrapad of niet.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die met het labo van de federale politie ter plaatse is gegaan.

Intussen werd een verdachte gearresteerd die in de loop van de avond zal verhoord worden. Na zijn verhoor zal de procureur beslissen of hij al dan niet ter beschikking gesteld wordt van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Willemien BAERT

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

 

14-06-19

Faits : Accident de la route avec délit de fuite

Date et lieu : 13 juin 2019

Suspect : /

Victime : /

 

UPDATE

 

Le parquet de Bruxelles confirme que le suspect arrêté hier et mis à disposition du parquet de Bruxelles, a été présenté aujourd’hui à un juge d’instruction.

Le suspect ayant déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires, et étant en déchéance du droit de conduire, le parquet de Bruxelles a requis un mandat d’arrêt pour accident avec délit de fuite ayant provoqué des coups et blessures volontaires.

Le juge d’instruction a auditionné le suspect, l’a inculpé et a décidé de le libérer sous conditions, parmi lesquelles figure celle de ne pas conduire de véhicule.

En cas de non-respect des conditions imposées par le juge d’instruction, le suspect pourrait être placé en détention préventive. Lorsque l’enquête sera terminée, le parquet pourra solliciter son renvoi devant le tribunal pour qu’il réponde de ces faits.

La victime est toujours hospitalisée mais son état est jugé stable.

 

Stéphanie Lagasse

Porte-parole

14-06-19

Naar aanleiding van verschillende vragen die regelmatig werden gesteld door verschillende media, deelt het parket van Brussel de volgende informatie mee.

Op 2 april 2019 heeft het parket van Brussel een onderzoek geopend naar poging tot moord nadat een vrouw in Anderlecht verschillende messteken kreeg toegediend terwijl ze haar kinderen naar school bracht.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor de feiten. Deze onderzoeksrechter heeft een reeks onderzoeksopdrachten bevolen. De exploitatie van de bewakingsbeelden heeft geleid tot de identificatie van een verdachte. De foto van deze verdachte werd verspreid in de media.

Op 6 mei 2019 werd een man, A.A., geboren in 1985, aangehouden in Nederland. Hij wordt ervan verdacht de dader van deze moordpoging te zijn. De verdachte heeft geen gerechtelijke antecedenten, maar is gekend bij de politiediensten en het gerecht.

Aangezien er een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd voor de betrokkene, is de wettelijke termijn voor de uitleveringsprocedure maximaal 40 dagen.

Zodra hij zich op Belgische grond bevindt, zal de verdachte worden verhoord door de onderzoekers en de onderzoeksrechter.

Aangezien de verdachte nog niet is verhoord over de feiten die hem verweten worden, is het in dit stadium te vroeg om de redenen voor zijn handeling te kennen en te weten of hij zijn moordpoging bekent.

We herinneren er ook aan dat het vermoeden van onschuld nog steeds geldt voor de verdachte.

 

Denis GOEMAN - Substituut-procureur des Konings – woordvoerder

20-05-19

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media, het Brusselse parket kan bevestigen dat : een dodelijk verkeersongeval tussen een voetganger en een bestelwagen heeft plaatsgevonden op 10/05/2019 nnamiddag in Anderlecht op de Verdiplein.  

De voetganger is ter plaats overleden.

Het Brusselse parket wordt geïnformeerd en heeft verschillende onderzoeksdaden bevolen om de omstandigheden van het ongeval na te gaan zoals het verhoor van getuigen. Een verkeersdeskundige wordt ook aangeduid en is ter plaats gegaan. De bestuurder van de bestelwagen heeft positief geblazen op de alcoholtest. Hij wordt van zijn vrijheid beroofd en is ter beschikking gesteld  van het Brusselse parket. Het onderzoek is lopend.

Stéphanie Lagasse - substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

13-05-19

Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen in het kader van het dossier in verband met “Ecole n°1” in Schaarbeek en de emotie die het teweeg gebracht heeft, kan het Brusselse parket het onderstaande meedelen.

 • Op 25 april ontdekte een mama, die haar dochtertje van 4 jaar was gaan ophalen in een school in Schaarbeek, bij het thuiskomen dat er bloed in het ondergoed van haar dochtertje zat. 
 • De ouders van de minderjarige hebben een klacht neergelegd bij de politie. De minderjarige werd overgebracht naar het ziekenhuis om nodige zorgen te verkrijgen.
 • Er werd een deskundige aangesteld om over te gaan tot de afname van forensische stalen op het meisje.
 • Op maandag 29 april 2019 hebben gespecialiseerde verhoorders een audiovisueel verhoor uitgevoerd van het kind met de bijstand van een tolk. Andere partijen in het dossier werden ook verhoord om te verduidelijken wat er is gebeurd op 25 april 2019.
 • Naar aanleiding van de verzamelde elementen heeft het parket van Brussel een wetsdokter gevorderd om kennis te nemen van de inhoud van het medisch dossier van het kind en ons zijn conclusies mee te delen.

In dit stadium van het onderzoek kan het parket van Brussel na de uitvoering van de bovenvermelde onderzoeksopdrachten bevestigen dat er in dit dossier geen zedenfeiten werden gepleegd met het kind en dat er geen sprake is van enige andere vorm van geweld. 

De verwondingen van het kind werd veroorzaakt door een infectie die ook bloedingen teweeg kan brengen.

Er werd bijgevolg geen strafrechtelijk misdrijf vastgesteld in deze zaak.

Stéphanie LAGASSE - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerster

Denis GOEMAN - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

02-05-19

Feiten : Cannabidiol
Datum en plaats : Bruxelles
Verdachte : /
Slachtoffer : /

Naar aanleiding van informatie die we hebben ontvangen en artikels die zijn verschenen in de pers over de organisatie van een ‘cannabisjacht’ (cannabidiol), is het parket van Brussel op 10 april 2019 een opsporingsonderzoek gestart naar de verschillende organisatoren van deze evenementen wegens “aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen in groep”.

Het parket van Brussel wil eraan herinneren dat volgens de huidige wetgeving:

 • de verkoop van cannabidiol niet onderworpen is aan de wet van 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen op voorwaarde dat het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2%. De verkoop ervan is echter wel onderworpen aan verschillende wetten in verband met de volksgezondheid en fiscaliteit;
 • de verkoop van cannabis, het bezit van cannabis met het oog op verkoop en het aanzetten tot gebruik ervan illegaal zijn. Personen die zich hieraan wagen riskeren gevangenisstraffen die kunnen oplopen tot 20 jaar opsluiting indien het aanzetten en de verkoop gericht zijn op minderjarigen (aangezien de gevolgen voor hun gezondheid onomkeerbaar kunnen zijn);
 • het bezit van cannabis met het oog op persoonlijk gebruik, ongeacht de hoeveelheid, altijd illegaal is en bestraft kan worden met geldboeten en zelfs zwaardere straffen in geval van herhaling.

Stéphanie Lagasse - woordvoerder

15-04-19

La section Grand banditisme de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, accompagnée des unités spéciales, a libéré le 17 janvier dernier une personne – de sexe masculin – enlevée la veille par trois personnes à Forest.

En effet, alors que la victime se trouvait en compagnie d’une amie à bord d’un véhicule, elle a été extraite dudit véhicule par trois personnes, qui ont quitté les lieux avec cette voiture.

Après avoir été alerté par l’amie de la victime, la zone de police MIDI en a informé le parquet qui a initié une enquête de grande ampleur. Une équipe multidisciplinaire d’enquêteurs a été déployée sur le terrain avec le soutien des unités spéciales.

Après des recherches minutieuses, le lieu d’enfermement de la victime a été localisé sur la commune de Saint-Gilles.

Descendue au petit matin du 17 janvier dernier, l’unité spéciale d’intervention de la police a découvert la victime séquestrée dans la chambre d’un appartement. Ayant subi des violences, elle a été hospitalisée sans que ses jours ne soient en danger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mobile de l’enlèvement résiderait dans la recherche par les suspects du remboursement d’une dette.

Au total 5 suspects ont été privés de liberté. Le parquet a requis un juge d’instruction pour des faits de prise d’otage et de tentative d’extorsion.

Deux des 5 suspects ont été placés sous mandat d’arrêt et inculpés de prise d'otages, vol à l'aide de violences en bande et tentative d'extorsion. Deux autres ont été inculpés pour les mêmes faits et libérés sous conditions.

Le cinquième suspect a été libéré et n’est pas inculpé.

La chambre du conseil statuera le 23/01/2019 sur la détention préventive.

 

Ine VAN WYMERSCH

Porte-parole

21-01-19

Faits : vol avec effraction

Date et lieu : Rue du Lombard à Bruxelles, entre le 31/12/18 et le 2/1/19

Suspect : X

 

Suite à diverses questions posées par différents médias au sujet d’un vol commis dans les locaux de la police Rue du Lombard à Bruxelles, le Parquet de Bruxelles peut confirmer les informations suivantes :

Un vol avec effraction a été constaté le 2 janvier 2019 dans locaux de la police Rue du Lombard à Bruxelles.

L’objet du vol porte sur une somme d’argent appartenant au personnel ainsi que sur des accessoires (casque et paire de menottes) qui n’étaient plus utilisés.

Aucun document recensé dans les locaux visités n’est pour l’heure porté disparu.

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à charge de X et a diligenté différents devoirs d’enquête dont notamment l’analyse des caméras de surveillance de l’immeuble et du voisinage.

A ce stade de l’enquête, aucun suspect n’a été interpellé et aucun autre commentaire ne sera donné dans l’intérêt de celle-ci.

 

Denis GOEMAN

Porte-parole

09-01-19

Faits : vol

Date et lieu : Portalis, le 3/1/19

Suspect : E.K. I., né en 1991

Victime : X

 

Ce vendredi 4 janvier 2019, Le parquet de Bruxelles a été informé d’un vol commis la veille au sein du bâtiment Portalis.

Le vol a été commis dans le cabinet de médecins légistes situé dans le bâtiment Portalis et porte sur divers objets dont notamment un disque dur.  Sur celui-ci, se trouvait un back up de l’ensemble de l’ordinateur et ne contenait donc pas uniquement des documents relatifs à un dossier bien précis.

Dans la mesure où les originaux ont été versés au dossier, le vol n’a aucun impact sur les procédures en cours.

Une instruction judiciaire est actuellement en cours et a déjà permis l’arrestation d’un suspect E.K. I. né en 1991, qui a été inculpé de vol et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, le 5 janvier 2019.  Celui-ci nie les faits et l’enquête n’a pas encore permis de remettre la main sur les objets volés.

L’objet de l’instruction en cours est de déterminer les circonstances dans lesquelles le vol a été commis ainsi que le mobile du suspect, il est, dès lors prématuré de dire qu’il s’agit d’un vol relatif à des documents précis, bien au contraire.

Il s’agit d’une personne qui a comparu devant la commission de probation siégeant au bâtiment Portalis l’après-midi des faits qui lui sont reprochés, il a donc un antécédent judiciaire (une condamnation de 5 ans avec sursis probatoire) concernant un dossier en matière de terrorisme.

Le suspect passe devant la Chambre du conseil, ce 9 janvier 2019, qui devra statuer sur son maintien en détention, il est bien évidemment qu’il demeure présumé innocent.

Le parquet de Bruxelles a été informé hier après-midi que la chaîne de télévision VTM comptait diffuser cette information.  Il a été demandé, dès lors, à la chaîne de télévision en question de patienter avant de divulguer cette information afin que nous puissions informer un maximum de victimes concernées par le vol. Nous ne pouvons que constater que cette demande n’a pas été suivie par VTM et nous le déplorons vivement.

Pour toute question ou demande d’interviews en français, merci de contacter Denis GOEMAN (0477.413.799)

 

Denis GOEMAN

Porte-parole

 

 

03-01-19

Feiten : schietincident Louisalaan

Datum en plaats : 24/12/2018 te Brussel

Verdachte : onbekend

Deze morgen heeft er omstreeks 10u een schietincident plaatsgevonden op de Louisalaan in Brussel. Er zijn 3 kogels ingeslagen in de gevel van een horecazaak. De horecazaak was gesloten, er vielen geen gewonden.

Een getuige heeft het over één verdachte met een automatisch geweer, type Kalasjnikov, maar het is voorbarig om dat te bevestigen.

De dader of daders zijn voortvluchtig, het onderzoek is volop lopende.

We hebben geen aanwijzingen om te denken dat het over terrorisme gaat.

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

24-12-18

Naar aanleiding van de vragen van diverse media, in de marge van de betoging voor en tegen de VN-resolutie die in Marrakesh gestemd werd, vandaag in het centrum van Brussel, kan het parket van Brussel volgende informatie meedelen:

Op dit moment kunnen we de gerechtelijke arrestatie van 6 personen bevestigen:

 • 3 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze ervan verdacht worden beschadigingen te hebben aangebracht aan het Berlaymont-gebouw
 • 2 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze verdacht worden van feiten van gewapende weerspannigheid
 • 1 persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat hij verdacht wordt van druggerelateerde feiten

We zullen naar alle waarschijnlijkheid morgen meer informatie kunnen verstrekken m.b.t. de beslissing van het parket voor deze 6 personen die van hun vrijheid werden beroofd.

Ine Van WYMERSCH

Woordvoerder

16-12-18

Feiten : bedreiging met een wapen, verdachte door de politie neergeschoten

Datum en plaats : 15/12/2018 te 1000 Brussel

Verdachte : R. A., ♂, 1967

Deze morgen kreeg de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene een oproep van een ouder echtpaar dat zei dat hun zoon extreem gewelddadig was in hun appartement (waar ze met hem samen woonden).

De politiediensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en stelden vast dat de verdachte in het bezit was van een soort van zwaard. De verdachte zou met zijn wapen een raam hebben stukgeslagen en geprobeerd hebben uit dit venster te springen. De politie heeft geprobeerd met die man te onderhandelen, maar tevergeefs.

De politie heeft hem verschillende keren aangemaand zijn wapen neer te leggen. Men heeft ook gebruik gemaakt van traangas om de man te proberen neutraliseren. Uiteindelijk heeft de verdachte een politieman aangevallen en heeft die politieman gebruik gemaakt van zijn dienstwapen. De verdachte kreeg die kogels in de buikstreek. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de verdachte is in de loop van de voormiddag aan zijn verwondingen overleden. De politieman raakte niet gewond.

Het parket heeft verzocht de plaats te vrijwaren en heeft het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Er werd eveneens een ballistisch deskundige aangesteld. Zoals het standaard voorzien is, zijn er twee gelijklopende onderzoeken gestart. Een eerste onderzoek naar de bedreiging met een wapen en een tweede onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen door de politie. Zowel het zwaard van de verdachte als het dienstwapen werden in beslag genomen.

Het onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen werd toevertrouwd aan de dienst interne controle en aan het Comité P.

Ine VAN WYMERSCH

Woordvoerder

15-12-18

Feiten : verdacht overlijden

Datum en plaats : Bara plein - Anderlecht

Verdachte : -

Slachtoffer : een man, onbekend

Deze morgen omstreeks 5u30 heeft een voorbijganger een man aangetroffen die languit op het voetpad lag. Hij heeft de hulpdiensten gebeld. De arts heeft het overlijden vastgesteld, maar kon de doodsoorzaak van de man niet bepalen.

Het parket werd verwittigd en heeft onmiddellijk een perimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen en ook een wetsdokter werd gevorderd.

In de loop van de namiddag heeft de wetsarts een autopsie uitgevoerd, maar ook deze bracht geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Er werden evenwel geen sporen van geweld of tussenkomst van een derde op het lichaam aangetroffen. Het onderzoek wordt verdergezet en onder meer een toxicologisch onderzoek werd gevraagd.

Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. het gaat om een man van wie de leeftijd schommelt tussen de 40 en de 50 jaar. Ook op dit punt wordt het onderzoek actief verdergezet.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

07-12-18

Op 6 december 2018 kon het parket van Brussel volgende balans meegeven naar aanleiding van de betoging van 30/11/2018:

 • 14 mensen werden geïdentificeerd
 • Van deze 14 personen werden er 7 gearresteerd, waarvan:
  • 1 minderjarige die werd voorgeleid bij de jeugdrechter (persbericht 30/11/2018)
  • er 3 gedagvaard werden om te verschijnen voor de correctionele rechtbank op de zitting van 4 januari 2019 (persbericht 01/12/2018 en 06/12/2018)
  • er 2 konden beschikken na verhoor door de politie (persbericht 30/11/2018)
  • er 1 uitgenodigd werd om op een later tijdstip verhoord te worden (persbericht 30/11/2018)

Vandaag werd een 8ste persoon gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om de man die ervan verdacht wordt een politievoertuig in brand te hebben gestoken.

F.G., een man geboren in 1995, werd deze morgen van zijn vrijheid beroofd en voor de Brusselse  onderzoeksrechter geleid. Voor de onderzoeksrechter heeft hij verklaard dat hij onder invloed van alcohol kasseien heeft gegooid om zich te amuseren. Hij ontkent het voertuig in brand te hebben gestoken.

De onderzoeksrechter heeft hem in verdenking gesteld van: (als dader of mededader):

 • opzettelijke brandstichting van andermans roerende eigendom
 • gewapende weerspannigheid, in bende

Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en zal binnen de vijf dagen voor de raadkamer moeten verschijnen.

F.G. is goed gekend bij politie en justitie. Hij wachtte op een elektronische enkelband voor feiten van diefstal en verkoop van verdovende middelen.

Onnodig u te herinneren aan het vermoeden van onschuld.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

07-12-18

Feiten : poging doodslag

Datum en plaats : 05/12/2018 te Sint Jans Molenbeek

Verdachte : X

Slachtoffer : B., ♂, °1980

Deze morgen rond kwart voor negen werd de lokale politie zone West opgeroepen voor een vechtpartij tussen 2 personen ter hoogte van de Leopold II laan te Molenbeek.

Wanneer de politiediensten het appartement betreden treffen zijn een man aan die bloed op het aangezicht en op zijn T-shirt heeft. Hij verklaart het slachtoffer te zijn en verschillende slagen te hebben gekregen. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Het slachtoffer kon evenwel nog niet verhoord worden, gelet op zijn medische toestand.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en is het laboratorium van de federale politie afgestapt om de nodige vaststellingen te doen. Inmiddels werd de plaats weer vrijgegeven.

Er werd nog geen verdachte gearresteerd. Het onderzoek is volop lopende.

Ine VAN WYMERSCH  - Woordvoerder

05-12-18

Feiten : politieman neergestoken door verdachte met een mes
Datum en plaats : 20/11/2018, 1000 Brussel (Commissariaat Kolenmarkt)
Verdachte : T.I., man, °1984, met de Belgische nationaliteit
Slachtoffer : 1 politieman in functie

Omstreeks 5u30 deze morgen werd een politieman, in uniform, voor het commissariaat aan de Kolenmarktstraat 30 in het centrum van Brussel neergestoken.

De politieman geraakte gewond in de halsstreek. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De verdachte werd door twee andere politiemannen geneutraliseerd. De verdachte werd eveneens overgebracht naar een ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Ter plaatse werd een perimeter ingesteld. Het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige kwamen ter plaatse. Het parket van Brussel is ook ter plaatse afgestapt. Het opsporingsonderzoek is volop lopende.  

De verdachte had twee kleine keukenmessen in handen waarmee hij verschillende messteken heeft toegediend. De messen werden in beslag genomen.

Wat de beweegredenen van de verdachte zijn, is nog niet duidelijk. Volgens getuigen zou hij “allahu akbar” gezegd hebben. De man kon nog niet verhoord worden. we kunnen ons dan ook nog niet uitspreken over een eventueel terroristisch motief. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

De verdachte werd van zijn vrijheid beroofd. Er werd een onderzoeksrechter gelast voor feiten van “poging moord in een terroristische context”. In de huidige stand van het onderzoek werd het dossier niet gefederaliseerd.

De verdachte is gekend voor een reeks diefstallen met geweld en werd hiervoor verschillende keren veroordeeld. In 2014 werd hij door de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling geïnterneerd na feiten van poging doodslag en verboden wapendracht. Sinds begin oktober was hij vrij op proef.

De vrijlating op proef werd toegekend door de Kamer voor de bescherming van de maatschappij, na een negatief advies van het parket. Deze KBM is een kamer van de strafuitvoeringsrechtbank. Tegen deze beslissing tot het toekennen van de vrijlating op proef, is geen hoger beroep mogelijk.

Aan de vrijlating op proef werden een aantal voorwaarden gekoppeld, die opgevolgd worden door het justitiehuis.

Voor de volledigheid geven we mee dat er zoals standaard voorzien is twee onderzoeken lopende zijn:

Één onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, naar de messteken die werden toebedeeld aan de politieman

Één onderzoek, een opsporingsonderzoek, naar het gebruik van het dienstwapen door de twee andere agenten

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder Parket Brussel

Ilse VAN DE KEERE - Woordvoerder Commissaris van politie, Brussel HOOFDSTAD Elsene

 

20-11-18

Feiten : poging tot moord
Datum en plaats : in de nacht van 10 op 11 november 2018 te Koekelberg
Verdachte : C.V.R., man, °1982
Slachtoffer : Z., meisje,°2018 (3 maanden oud)

Op zondag 11 november 2018 omstreeks 4u30 ’s morgens biedt een man zich op het commissariaat van de lokale politie Brussel WEST. De man, C.V.R, verklaart spontaan dat hij zijn dochter opzettelijk op de grond heeft gegooid omdat ze huilde en haar flesje niet wou drinken.

Hij werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en later omstandig verhoord. In zijn verhoor bevestigt hij de eerder afgelegde spontane verklaring.

De lokale politie Brussel WEST heeft onmiddellijk contact opgenomen met de moeder van het slachtoffertje. De moeder was niet aanwezig op het moment van de feiten. Zij is vrijwel onmiddellijk na de feiten thuisgekomen (rond 02u) en is dadelijk met haar dochtertje naar het ziekenhuis vertrokken.

Het slachtoffertje is opgenomen op de dienst intensieve zorgen en verkeert in kritieke toestand. Het is onduidelijk hoe de toestand van het meisje zal evolueren, ze heeft diverse verwondingen opgelopen, ondermeer aan het hoofd.

Het parket van Brussel heeft zondag een onderzoeksrechter gevorderd met het oog op het afleveren van een aanhoudingsmandaat voor C.V.R.

C.V.R. is op maandag 12/11/2018 voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden op verdenking van poging moord, minstens poging doodslag.

Hij zal op vrijdag 16/11/2018 voor de raadkamer moeten verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Het parket kan ook bevestigen dat C.V.R. reeds gekend is voor gelijkaardige feiten. Hij werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en heeft in 2017 de gevangenis mogen verlaten om het laatste deel van zijn straf uit te zitten onder de vorm van elektronisch toezicht. Zijn straf is afgelopen in februari 2018.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

13-11-18

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat er geknoeid was met beeldmateriaal, een overtuigingsstuk, uit het dossier lastens de heer C.V.E. en mevrouw S.B. Het parket is een onderzoek gestart naar deze sabotage van informaticamateriaal. Er werd in augustus 2018 een onderzoeksrechter aangesteld om na te gaan wie, wanneer en hoe de DVD met de beelden en de DVD-lezer had vernield.

In het kader van dit gerechtelijk onderzoek werd er vastgesteld dat de DVD en de DVD-lezer opzettelijk zouden zijn vernield. Ondanks het feit dat er nog onderzoeksdaden lopende zijn, werden op 9 november 2018 C.V.E. en S.B. in verdenking gesteld van “sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut”. Onnodig te zeggen dat beiden genieten van het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel. Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

Voor de volledigheid delen we mee dat er een kopie van het beeldmateriaal gevoegd werd aan het dossier en ter beschikking gesteld werd van alle partijen. De correctionele rechtbank zal dus kunnen oordelen op basis van alle overtuigingsstukken. 

Ine Van Wymersch - woordvoerder

12-11-18

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van agenten in het kader van de uitoefening van hun functie met arbeidsongeschiktheid, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen.
Datum en plaats : in de nacht van 3 op 4 november 2018 te Sint Lambrechts Woluwé en te 1000 Brussel
Verdachte : F.M., man, geboren in 2000
Slachtoffer :

In de nacht van zaterdag op zondag werd de lokale politie van Montgomery opgeroepen voor een vechtpartij bij particulieren.

De politie berooft F.M. van zijn vrijheid.; F.M. is bij de jeugdrechtbank goed gekend voor het plegen van verschillende feiten. Hij is in september net 18 jaar geworden. Hij is weerspannig ten aanzien van de politiemensen en wordt uiteindelijk ter beschikking gesteld van het parket.

Wanneer hij zondagochtend wordt overgebracht naar het PORTALIS gebouw, toont hij zich opnieuw gewelddadig, in die mate zelfs dat hij het hand breekt van een politieman en er verscheidene anderen verwond.

Gelet op de ernst van de feiten, in het bijzonder het geweld tegen de politiemensen in het kader van de uitoefening van hun functie, vraagt de dienstdoende substituut een aanhoudingsmandaat bij de onderzoeksrechter.

Na betrokkene te hebben verhoord, stelt de onderzoeksrechter hem in verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten en arbeidsongeschiktheid, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Hij wordt onder aanhoudingsmandaat geplaatst en zal binnen de 5 dagen voor de raadkamer moeten verschijnen.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

05-11-18

Feiten : bedreiging met gebaren of zinnebeelden
Datum en plaats : 27/09/2018
Verdachte : x

Naar aanleiding van verschillende vragen van de pers, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen:

Vandaag kreeg de politie omstreeks 10u30 van verschillende personen, die aanwezig waren in een auditorium van de nationale bank voor een congres uit de banksector, een oproep dat er een dreiging met een aanslag zou zijn.

De 300 aanwezigen werden geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Er werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er 6 wekkers tegelijk zijn afgegaan. Het geluid van de wekkers bootste het geluid na van een tikkende tijdbom. Daarom ook dat verschillende aanwezigen in paniek de hulpdiensten hebben verwittigd.

Op dit moment is er een onderzoek lopende om na te gaan op welke manier en door wie deze wekkers konden worden geplaatst en laten afgaan.

Het parket kan bevestigen dat het hele gebouw doorzocht werd en dat er geen risico op ontploffing meer is.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

27-09-18

Feiten : verdacht overlijden - doodslag
Datum en plaats : lichaam gevonden op 17/09/2018, Keizerlaan, 1000 Brussel
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : 1, man, niet geïdentificeerd

Vanmiddag werd de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene gecontacteerd voor een verdacht overlijden. Eens ter plaatse heeft de politie het levenloos lichaam aangetroffen van een man in een soort van houten bouwval (kot). Er werd meteen een perimeter ingesteld daar er aanwijzingen zijn dat het om een verdacht overlijden gaat. Er waren ondermeer uiterlijke tekenen van geweld op het lichaam van het slachtoffer. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd om de nodige vaststellingen te doen. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd.

Een onderzoek naar feiten van doodslag is lopende om de precieze omstandigheden van het overlijden na te gaan. In de huidige stand van het onderzoek kon nog geen verdachte worden gearresteerd.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

17-09-18

Feiten : verdacht overlijden
Datum en plaats : 17/09/2018, hoek Lakensestraat - Nieuwbrugstraat, 1000 Brussel
Verdachte : 1, voortvluchtig
Slachtoffer : man G, 55 jaar, Belg van Congolese origine

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er zich deze morgen op de nieuwbrugstraat een vechtpartij heeft voorgedaan tussen twee mannen. Er werden wederzijds slagen uitgedeeld. Uiteindelijk is één van de mannen weg gestapt en is de andere man op een bank gaan zitten. Deze laatste heeft aan een voorbijganger gevraagd om de hulpdiensten te verwittigen, daar hij zich niet goed voelde. Eens de hulpdiensten ter plaatse waren, is de man overleden in de ziekenwagen. Het parket heeft een onderzoek geopend naar “slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden”. De verdachte is nog niet geïdentificeerd, het onderzoek is volop lopende.

Indien er meer nieuws te melden valt, zal er een nieuw persbericht verspreid worden.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

17-09-18

Feiten : politieman neergestoken
Datum en plaats : 17/09/2018, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel
Verdachte : 1, nog geen informatie
Slachtoffer : politieman lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Deze morgen werd op de Antwerpsesteenweg een politieman aangevallen met een mes. De politie patrouilleert regelmatig, ondermeer te voet, in deze wijk.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de feiten zich als volgt hebben voorgedaan:

Iets na 9u treft de politie een man aan op de stoep ter hoogte van de WTC toren op de Antwerpsesteenweg nummer 59. De man wordt verzocht de plaats te verlaten. De man weigert dit en toont een mes. De politie sommeert de man om het mes neer te leggen, tevergeefs. Hij valt de politieman aan met het mes. De politieman is gekwetst aan het hoofd en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hierop heeft een andere politieman 3 maal geschoten in  de richting van de verdachte. De verdachte man werd 2 keer geraakt, één keer in de borststreek en één keer in het been. Hij verkeert in levensgevaar. Over de identiteit van de verdachte is nog geen uitsluitsel. De motieven van de verdachte zijn niet gekend. We hebben geen enkele aanwijzing dat er een terroristisch motief zou zijn. Er werd een perimeter ingesteld zodat het onderzoek ter plaatse kan worden gevoerd. Er zal een ballistisch expert worden aangesteld en ook het labo van de federale politie zal de nodige vaststellingen doen.

Zoals standaard voorzien is, worden er twee parallelle onderzoeken gevoerd: één naar het steekincident en één naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.

Van zodra de gezondheidstoestand het toelaat, zullen alle betrokkenen verhoord worden.

Indien er meer nieuws te melden valt, zal er een nieuw persbericht verspreid worden.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder Parket Brussel

Ilse Van de keere - woordvoerder Lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

17-09-18

Feiten : politieman neergestoken
Datum en plaats : 17/09/2018, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel
Verdachte : 1, geïdentificeerd
Slachtoffer : politieman lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

De man die een politieman een messteek heeft toegebracht heeft de initialen A. E. en is geboren in 1975. Hij heeft de Belgische nationaliteit, maar is van Egyptische origine. Hij heeft een referentieadres bij het OCMW, maar is naar alle waarschijnlijkheid dakloos. Zijn toestand zou gestabiliseerd zijn, maar hij kon nog niet verhoord worden.

Er zal verder geen informatie gegeven worden.

Ine VAN WYMERCH  - woordvoerder

17-09-18

Op 10 september 2018 rond 13u40 betreedt een individu de school “Leon Lepage” in 1000 Brussel. De verdachte begeeft zich naar de eerste verdieping waar hij binnendringt in een klaslokaal. Op dat ogenblik is hij drager van een  gelaatsmasker in de stijl van “Casa de Papel” en maakt hij gebruik van een handvuurwapen. De dader heeft de leerlingen in de klas bedreigd en wou deze hun pennenzakken. Na tussenkomst van een leerkracht heeft de dader de school verlaten en de vlucht genomen. Er vielen geen gewonden.

Een minutieus en snel onderzoek gevoerd door de politie van Brussel heeft tot de identificatie van 2 verdachten geleid:

- D.Y., geboren in 1996, zeer goed gekend bij de politiediensten en justitie. Het betreft de persoon die de schoolinstelling is binnen gedrongen met een luchtdrukwapen.

- M., geboren in 2003, het gaat hier om een minderjarige, ingeschreven op deze school, die de feiten zou georganiseerd hebben en zou D.Y. gerekruteerd hebben via sociale media.

De verdachten werden gisterenavond na hun interpellatie door de politiediensten verhoord. Zij bekennen de echtheid van de feiten en verklaren dat ze hierdoor een buzz wilden creëren op sociale media.

Zij werden deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des konings te Brussel. Wat hen betreft zal er in de loop van de dag een beslissing genomen worden.

 

 

13-09-18

Feiten: doodslag
Datum en plaats: 12.08.2018, Vorst
Verdachte: X
Slachtoffer: E., ♂, 1971

Op 12 augustus 2018 werd de politie van de zone Zuid om 12.55 u opgeroepen door de dienst 100 om een zieke persoon te evacueren via de autoladder.

Volgens de arts die ter plaatse was, ging het om een puur medisch geval. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Erasmusziekenhuis.

In de loop van de namiddag informeerde het Erasmusziekenhuis de politiediensten dat de betrokkene in werkelijkheid gewond is geraakt door een kogel.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld, het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie en een wetsdokter werden gevorderd en zowel het parket als de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan.

Het slachtoffer werd hersendood verklaard op maandag 13 augustus.  De onderzoeksrechter die werd gevorderd wegens doodslag zet zijn onderzoek actief voort en in het belang van dit onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Denis GOEMAN - woordvoerder

14-08-18

Faits : Faux et usage de faux
Date et lieu : PORTALIS, Rue des Quatre Bras 4 à 1000 Bxl
Suspect : P.M., né en1965
Victime : /

Le Parquet de Bruxelles souhaite communiquer l’information suivante :

Ce 8 août 2018, un homme, P.M. né en 1965 s’est présenté au parquet de Bruxelles afin de récupérer son permis de conduire et ce muni d’une fausse attestation de réussite des examens du permis de conduire pratique et théorique.  Le document falsifié est une attestation émanant du parquet de Bruxelles et transmis au centre d’examen afin d’attester de la réussite d’examens du permis de conduire pratique et théorique relatif à une condamnation du tribunal de police.

Le suspect, porteur du document falsifié, a été privé de sa liberté hier après-midi au Portalis, il a été entendu par les services de police et est en aveux d’avoir user de ce faux document afin de récupérer son permis sans passer les examens auxquels il a été condamnés par le tribunal de police.

P.M. a été mis à disposition du parquet de Bruxelles ce matin et se verra remettre une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel des mains du procureur du Roi, la loi prévoyant pour ce type de faits une peine pouvant atteindre 5 ans de prison.

Par ailleurs, deux autres dossiers similaires ont été ouverts pour des faits de même nature commis par d’autres personnes, une enquête est activement menée afin d’identifier la provenance des documents falsifiés du parquet.

Denis GOEMAN - Porte-parole

09-08-18

Feiten: valsheid in geschriften en gebruik ervan
Plaats en datum: Portalisgebouw, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel
Verdachte: P.M., geboren in 1965
Slachtoffer: /

Het parket van Brussel wenst de onderstaande informatie mee te delen.

Op 8 augustus 2018 heeft een man, P.M., geboren in 1965, zich aangemeld op het parket van Brussel om zijn rijbewijs af te halen met een vervalst attest van slagen voor het theoretische en het praktische examen voor het rijbewijs.  Het vervalste document is een attest van het parket van Brussel en werd overgemaakt aan het examencentrum als bewijs van slagen voor het theoretische en praktische examen van het rijbewijs naar aanleiding van een veroordeling van de politierechtbank.

De verdachte, houder van het vervalste document, werd gisterennamiddag van zijn vrijheid beroofd in het Portalisgebouw. Hij werd verhoord door de politiediensten en bekent dat hij dit valse document heeft gebruikt om zijn rijbewijs af te halen zonder geslaagd te zijn voor de examens die hij moest afleggen naar aanleiding van de veroordeling door de politierechtbank.

P.M. werd deze ochtend ter beschikking gesteld van het parket van Brussel en zal door de procureur des Konings worden opgeroepen om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, aangezien de wet voorziet in een gevangenisstraf tot en met 5 jaar voor dit soort misdrijf.

Bovendien werden er twee gelijkaardige dossiers geopend voor feiten van dezelfde aard gepleegd door andere personen. Er wordt actief onderzoek gevoerd om te achterhalen waar de vervalste parketdocumenten vandaan komen.

Denis GOEMAN - woordvoerder

09-08-18

Feiten : heling, valsheid in geschriften en gebruik ervan
Datum en plaats : 01.08.2018 Laken
Verdachte : K.J. geboren in 1981
Slachtoffer : /

Deze ochtend rond 10.20 u is er een achtervolging begonnen ter hoogte van de Japanse Toren in Laken. De politiemensen achtervolgden een bestelwagen met Poolse nummerplaat die weigerde om gevolg te geven aan hun bevelen. De achtervolging eindigde onder een brug bij de afrit van Grimbergen.

Twee personen zijn te voet gevlucht. De helikopter van de federale politie (RAGO) en de speurhonden werden gevorderd ter versterking. Omstreeks 11 u hebben de politiemensen een van de twee verdachten, K. J., geboren in 1981 en reeds gekend bij de politie, opgepakt. De tweede verdachte wordt nog actief gezocht door de onderzoekers.

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar heling, valsheid in geschrifte en gebruik ervan omdat de verdachte in het bezit was van valse documenten en omdat een grote hoeveelheid computermateriaal werd gevonden in de bestelwagen. Het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie werd gevorderd en andere onderzoeksopdrachten worden momenteel uitgevoerd.

De aangehouden verdachte werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord door de politiediensten.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

01-08-18

Feiten : verdacht overlijden / brand
Datum en plaats : 21/06/2018, Verbiststraat 115, 1030 Brussel
Verdachte :-
Slachtoffer : R. °1931, man

De lokale politie van Brussel NOORD werd deze nacht omstreeks 4u22 opgeroepen voor een woningbrand in de Verbiststraat in Schaerbeek.

Eens ter plaatse hebben de politiediensten het levenloze lichaam van een man aangetroffen op de tweede verdieping. De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat vermoedelijk de matras van het bed van het slachtoffer vuur gevat heeft.

De magistraat met wachtdienst van het parket van Brussel werd verwittigd. De magistraat heeft het labo van de federale politie, de wetsgeneesheer en de branddeskundige gevorderd.

De wetsarts zal morgen een autopsie uitvoeren om de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen.

De branddeskundige kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de brand.

Er is een opsporingsonderzoek lopende en er werd ondermeer een buurtonderzoek en een analyse van de eventueel beschikbare camerabeelden gevraagd.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

 

21-06-18

Feiten : fiscale fraude, context “Panama papers”

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de zogenaamde “Panama papers” werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar “Experta”. In het kader van dit onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd en werd er een internationale rogatoire commissie verzonden naar Duitsland. De rogatoire commissie had als doel welbepaalde informatie te verzamelen over personen die geïdentificeerd werden in het kader van het “EXPERTA-dossier”.  

Er werd met andere woorden gevraagd om na te gaan of er in de databank “Panama papers” die beheerd word door de Duitse overheid, informatie terug te vinden is die van belang kan zijn voor het lopende gerechtelijk onderzoek.

De Duitse autoriteiten hebben hun medewerking verleend  en hebben de door België gevraagde informatie overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter.

Het onderzoek in België is erop gericht de personen te identificeren die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking of het faciliteren van deze belastingontduiking.

Ine VAN WYMERCH  - woordvoerder

21-06-18

Feiten : slagen en verwondingen ten aanzien van politieambtenaren
Datum en plaats : 20 juni 2018, Stalingradlaan, 1000 Brussel
Verdachte : D.Y.  °1996 – B.S. °1995 en K. geboren in 2002
Slachtoffer : N.N. en T.R.

Wanneer twee politie-inspecteurs te voet patrouilleren in de Stalingradlaan worden ze omstreeks 15u45 aangesproken door een groep Marokkaanse « supporters » van de voetbalwedstrijd tussen Portugal en Marokko. Verschillende personen beletten de politie-inspecteurs hun weg verder te zetten en schelden hen uit. 

De politie-inspecteurs worden ook geslagen op hun rug en geschopt tegen de benen. Wanneer ze trachten de plaats te verlaten, gooit men ook nog met projectielen naar de inspecteurs.

Eens er versterking is toegekomen, kunnen drie verdachten worden gearresteerd. Het gaat om twee meerderjarigen: D.Y., geboren in 1996 (goed gekend bij politie en justitie) en B.S. geboren in 1995 (niet gekend) en een minderjarige K, geboren in 2002 (niet gekend).

De drie verdachten werden van hun vrijheid beroofd, verhoord en deze morgen (21/06/2018) ter beschikking gesteld van het parket.

De Procureur des Konings beschikt over een termijn van 48 uur om een beslissing te nemen over het verder gevolg dat aan dit dossier zal gegeven worden.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

21-06-18

Feiten : doodslag
Datum en plaats : 05/06/2018 Rue Linné, 1030 Brussel
Verdachte : S. geboren in 2000
Slachtoffer : E, vrouw, 23 jaar

Het parket van Brussel kan bevestigen dat er op 20 juni 2018 een verdachte werd aangehouden in het kader van het onderzoek naar de feiten van doodslag die gepleegd werden op een jonge vrouw in Schaerbeek. Deze feiten dateren van 5 juni 2018.

De federale gerechtelijke politie heeft samen met de lokale politie van Brussel NOORD een onderzoek gevoerd en een verdachte geïdentificeerd. De verdachte werd onder meer op basis van de analyses van de sporen opgenomen door het labo van de federale politie  en de analyse van de camerabeelden geïdentificeerd.

De verdachte is een jonge man, S geboren in 2000, die goed gekend is bij de politie en de jeugdrechtbank voor feiten van ondermeer diefstal geweld en diefstal met braak. Hij maakte in 2017 reeds het voorwerp uit van verschillende maatregelen die werden opgelegd door de jeugdrechter.

De minderjarige verdachte werd gisteren ochtend verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. De Procureur des Konings heeft in de loop van gisterennamiddag beslist de jeugdrechter te vorderen voor feiten van doodslag.

De jeugdrechter heeft een beschikking genomen tot plaatsing in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat verdachte overgaat tot het bekennen van de feiten. De feiten zouden zich afspelen in de context van betaalde seksuele prestaties.

In de huidige stand van het lopende gerechtelijk onderzoek kan er geen verdere commentaar geleverd worden.

Voor wat de procedure betreft:

De onderzoeksrechter is gelast met het onderzoek naar de feiten van doodslag

De jeugdrechter is bevoegd om te beslissen over de vrijheidsberoving van de minderjarige

Mogelijks volgt er op termijn een procedure tot uithandengeving van de minderjarige, maar hiervoor moet het einde van het gerechtelijk onderzoek worden afgewacht.

Ine VAN WYMERCH - woordvoerder

21-06-18

Feiten : doodslag
Datum en plaats : 05/06/2018 Rue Linné, 1030 Brussel
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : E, vrouw, 23 jaar

Vandaag omstreeks 04u45 werd de politie opgeroepen voor een vrouw die zich zwaargewond op het voetpad van de Linnéstraat zou bevinden.

Een patrouille van de lokale politie BRUNO was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft de eerste zorgen toegediend aan het slachtoffer. Gelijktijdig werden de hulpdiensten verwittigd.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Er werd een buurtonderzoek gevoerd en getuigen werden verhoord. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het slachtoffer verschillende messteken heeft gekregen van één of meerdere verdachten.

De magistraat met dienst werd verwittigd en heeft het labo van de federale politie gevraagd om ter plaatse te gaan. Er werd een wetsdokter aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag lastens X. het verder onderzoek werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie.

In de loop van de dag is er een afstapping ter plaatse geweest van het parket en de onderzoekrechter.

In de huidige stand van het onderzoek tast men in het duister naar de identiteit van de dader of daders en wat er aan de basis van deze gewelddadige feiten zou kunnen liggen.

De dader of daders worden actief opgespoord.

Er kan voorlopig geen verdere commentaar gegeven worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

05-06-18

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Er werd vandaag een huiszoeking uitgevoerd in de lokalen van het FAVV door een onderzoeksrechter. Het Openbaar Ministerie was hierbij aanwezig. Het gerechtelijk dossier betreft vermoedens van de verspreiding van valse informatie over de fipronilbesmetting van eieren in de loop van het jaar 2017. Het onderzoek loopt.

Er zal op dit moment geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN - woordvoerder

29-05-18

Feiten : moord
Datum en plaats : 23.05.2018 te Etterbeek
Verdachte : : E.M. ♂ (°1994) ; P.R. ♂ (°1999)
Slachtoffer : B. ♀ (°1997)

 Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek zou het slachtoffer overleden zijn ten gevolge van meerdere messteken. E.M. ontkent zijn betrokkenheid niet voor de feiten die zich voordoen in een context van seksuele relaties tegen betaling.

Denis GOEMAN  - Woordvoerder

25-05-18

Feiten : moord
Datum en plaats : 23.05.2018 te Etterbeek
Verdachte : : E.M. ♂ (°1994) ; P.R. ♂ (°1999)
Slachtoffer : B. ♀ (°1997)

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Gisterenavond werd rond 20u35 het levenloze lichaam van een vrouw B,. van 21 jaar gevonden in een woning in de Platanenstraat in Etterbeek.

Het parket van Brussel heeft een wetsdokter en het laboratorium van de federale politie gevorderd om de eerste vaststellingen te doen.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is samen met deze onderzoeksrechter ter plaatse gegaan.

Twee verdachten werden geïnterpelleerd en zullen binnen de 48uur gehoord worden door de onderzoeksrechter.

Er zal op dit moment geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

24-05-18

Feiten : slagen en verwondingen
Datum en plaats : 21.05.2018 te 1000 Brussel
Verdachte : E.F.B ♂, (°1984) E.F.R.♂ (°1982)
Slachtoffer : B.♂ (°1974)

Op 21.05.2018 rond 19u heeft er zich een woordenwisseling voorgedaan tussen een particulier en twee personen die zich een taxi verplaatste dit ter hoogte van de Lemonnierlaan.

Nadat het slachtoffer een bestelling had geleverd werd hem de doorgang belemmerd door een taxiwagen. De passagier van de taxi is uitgestapt en heeft met een schroevendraaier twee keer naar het slachtoffer gestoken waarbij éénmaal ter hoogte van de borstkas.

Het slachtoffer heeft zich naar het ziekenhuis begeven voor verzorging. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder van de taxi werd geïdentificeerd en werd, deze morgen, ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des konings. De bestuurder geeft te kennen dat de passagier die hem vergezelde op de dag van de feiten zijn broer is. Verschillende onderzoeksdaden zijn lopende teneinde te kunnen overgaan tot interpellatie van de broer. 

Denis Goeman - Woordvoerder

24-05-18

Feiten : levenloos lichaam pasgeborene gevonden
Datum en plaats : 21/05/2018, Josaphatpark, ter hoogte van Azalealaan
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : niet geïdentificeerd

Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter na autopsie blijkt dat het vermoedelijk om het lichaam van een meisje gaat, geboren na 6 à 7 maanden zwangerschap (prematuur).

Bijkomend onderzoek van ondermeer de organen zal moeten uitwijzen of de vroeggeboren baby dood geboren is of overleden is na de geboorte. Dat is op dit moment niet duidelijk. Dit verder onderzoek kan enkele weken in beslag nemen.

De autopsie heeft evenwel uitgewezen dat het lichaampje maar enkele uren in het park gelegen heeft.

We hebben nog geen enkele piste voor wat de identiteit van de ouders betreft. 

Er zal voorlopig geen verdere informatie meer verstrekt worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

22-05-18

Feiten : Levenloos lichaam pasgeborene gevonden
Datum en plaats : 21/05/2018, Josaphatpark, ter hoogte van Azalealaan
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : niet geïdentificeerd

Deze avond heeft een wandelaar omstreeks 17u in de struiken van het Josaphatpark het levenloze lichaam gevonden van een pasgeborene.

De hulpdiensten en de politie werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Er werd een perimeter ingesteld en de parketmagistraat met wachtdienst werd in kennis gesteld van de feiten.

Er werd onmiddellijk gestart met een buurtonderzoek en van de bronnen (die de politiediensten inlichtten) werd een verhoor afgenomen.

Het parket heeft het labo va de federale politie ter plaatse gevraagd, net zoals een wetsdokter.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag” lastens “X”.

Het gerechtelijk onderzoek zal moeten uitklaren hoe en in welke omstandigheden de pasgeborene overleden is. Ook de identiteiten van alle betrokkenen moeten worden achterhaald.

Er zal morgenvroeg een autopsie plaatsvinden.

Op dit moment weten we niet of de pasgeborene levend geboren is. We kunnen evenmin zeggen of het een jongen of een meisje is en over de identiteit zijn er ook geen gegevens bekend.

Indien er meer informatie gegeven kan worden, zal dit morgen op het perspunt van 11u op het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

21-05-18

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de Brusselse raadkamer vandaag, in de zaak van de 3 Catalaanse politici, op de zitting zelf uitspraak gedaan heeft.

De vordering van het openbaar ministerie, waarbij de rechtbank verzocht werd de 3 Europese aanhoudingsbevelen onregelmatig te verklaren wegens gebrek aan overeenstemmende Spaanse nationale bevelen tot aanhouding, werd gevolgd.

De overleveringsprocedure werd als gevolg hiervan zonder voorwerp verklaard.

Tegen deze beschikking staat de mogelijkheid open van hoger beroep.

Er zal geen verdere commentaar worden gegeven.

Er zullen geen quotes en geen persconferentie gegeven worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

16-05-18

Op dinsdag 15/5/2018 iets voor 19u is er een brand uitgebroken in de Stepmanstraat te Koekelberg, dit in een depot. Het depot is er enerzijds opgedeeld in een schrijnwerkerij en dient tevens als opslagplaats voor een renovatiebedrijf. De brandweer heeft de brand onder controle kunnen krijgen. Er vielen geen slachtoffers.

Wat betreft de eerste vaststellingen, zou de brand volgens de brandweer vermoedelijk accidenteel zijn.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd over de feiten geïnformeerd. Een branddeskundige werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt.

We hebben nog geen conclusies van de branddeskundige mogen ontvangen. Het onderzoek is lopende.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

 

15-05-18

Feiten : diefstal met geweld en wapenvertoon
Datum en plaats :11 /05/2018, Elsene
Verdachte : E. A. (°1969)
Slachtoffer : Déli traiteur + aanwezig personeel en cliënteel

Vrijdagavond omstreeks 22u krijgt de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene een oproep naar aanleiding van een “paniek-alarm” dat in werking is getreden in een handelszaak (Déli traiteur)

Een gemaskerde verdachte, zou onder bedreiging van een vuurwapen, twee personeelsleden en twee klanten gedwongen hebben naar een achterkamer in de winkel te gaan. Noch het personeel, noch het cliënteel raakte hierbij gewond. deze mensen zijn wel danig onder de indruk van de feiten. Camerabeelden zouden alles gefilmd hebben.

Een politiepatrouille heeft zich ter plaatse gehaast. Bij hun aankomst was de overvaller nog steeds aanwezig en bedreigde hij de politiepatrouille verschillende keren met een handvuurwapen. Een politieman heeft één schot gelost en de verdachte van de overval in de buikstreek geraakt.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de politiemensen hebben de schotwonde van de verdachte van de overval ook onmiddellijk verzorgd.

Zoals standaard voorzien is, werden twee parallelle onderzoeken geopend: een naar de gewapende overval, een ander naar het schietincident (comité P werd gelast met dit onderzoek).

Beide vuurwapens werden in beslag genomen, een perimeter werd ingesteld, het labo van de federale politie en een ballistisch deskundige werden door het parket ter plaatste gevraagd.

De verdachte van de overval is nog steeds gehospitaliseerd en was in de loop van de nacht nog niet verhoorbaar. Hij is evenwel opnieuw bij bewustzijn. De verdachte van de overval is goed gekend bij het gerecht, ondermeer voor een andere gewapende overval.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gelast om ook deze feiten van “diefstal met geweld met wapenvertoon” te onderzoeken.

Er zal in de huidige stand van beide onderzoeken geen verdere commentaar gegeven worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

12-05-18

Chronologie:

In januari 2018 heeft de Procureur van Brussel het initiatief genomen om de korpschef van de lokale politie Brussel ZUID te wijzen op het toenemende aantal dossiers van geweld tegen politie in de wijk “Peterbos”. Concrete richtlijnen om tot kwaliteitsvol onderzoek en identificatie van de daders te komen, werden meegegeven.

In maart 2018 licht de Procureur des Konings in een brief aan de burgemeester van Anderlecht zijn plan van aanpak toe, een plan van aanpak dat dan reeds enkele weken van kracht is.

Aanpak parket “Peterbos”:

Bij elk incident in de wijk “Peterbos” wordt de magistraat met dienst gecontacteerd voor instructies

De processen verbaal van de feiten die gepleegd worden in de wijk “Peterbos” worden binnen de 24 uur overgemaakt aan de eerstelijnsafdeling van het parket: “de permanentie”. Binnen deze afdeling is er één magistraat die alle dossiers centraliseert.

op de wekelijkse briefings voor magistraten met dagdienst, nachtdienst en weekenddienst worden specifieke instructies gegeven voor de aanpak van de feiten in de wijk “Peterbos”.

Deze werkwijze is al enkele weken van toepassing en zal gehandhaafd blijven zolang dit nodig is. Er is regelmatig overleg met de politiediensten die werkzaam zijn in die wijk en hun korpsoverste, zodat informatie vlot doorstroomt en er kort op de bal gespeeld kan worden.

In concreto:

een tiental opsporingsonderzoeken zijn lopende voor feiten van “poging doodslag”, deze opsporingsonderzoeken worden actief verdergezet.

één verdachte werd reeds gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

25-04-18

Feiten : beschadiging aan voertuig
Datum en plaats : 23/04/2018, wijk “peterbos”
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : VRT

Er werd gisteren aangifte gedaan door een Tv-ploeg van VRT voor de beschadigingen aan hun voertuig bij de lokale politie Brussel Zuid.

Wanneer de reportagemakers aan het werk waren in de wijk Peterbos heeft een onbekende een steen gegooid in de richting van hun voertuig. Deze steen heeft de wagen geraakt, de impact hiervan was zichtbaar.

De verdachte droeg grijze kledij, had zijn gezicht bedekt en droeg een zonnebril. Bijgevolg was hij onherkenbaar.

De VRT-ploeg heeft onmiddellijk de plaats verlaten. Er geraakt niemand gewond.

Er kon nog geen verdachte worden gearresteerd.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

25-04-18

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal met geweld
Datum en plaats : 22 april 2018 1070 Anderlecht
Verdachte :  onbekend
Slachtoffer : O.°78; U.°77; B.°88;

Het parket kreeg meerdere vragen vanuit diverse media over de feiten die zich hebben voorgedaan op zondagavond 22 april 2018 te 1070 Anderlecht, Maria Groeninckx – De Maylaan.

Tijdens een controle van vervoersbewijzen, uitgevoerd door de MIVB, windt één van de gecontroleerde personen zich op. Een twintigtal jongeren die zich in de buurt van de controle bevonden, hebben zich onder de gecontroleerde personen gemengd en zijn begonnen met onrust te stoken. Enkele jongeren zijn de MIVB medewerkers ook fysiek te lijf gegaan. De drie MIVB medewerkers raakten bij dit gevecht gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

Tijdens het tumult werden twee tablets, toebehorend aan de MIVB tabletten, ontvreemd. 

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

25-04-18

Feiten : dreigende man met mes neergeschoten door politie
Datum en plaats : 22/04/2018 Notelaarstraat te 1000 Brussel
Verdachte : M. F. (°1986)

Omstreeks 22u wordt de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen door een bewoner van een appartementsgebouw in de Notelaarstraat te Brussel.

M.F. zou op een dreigende toon de bewoners verzocht hebben het gebouw te verlaten omdat dit gebouw eigendom zou zijn van zijn grootvader.

De oom van de verdachte, stelt dat M.F. reeds geruime tijd met psychische problemen zou kampen en dat een procedure tot gedwongen opname werd opgestart.

M.F. komt zijn appartement uit met een mes in de hand en loopt recht op de tussenkomende politieagenten af.

De politie kan alle bewoners in veiligheid brengen en er wordt een perimeter ingesteld. M.F. loopt nog verscheidene keren naar buiten, met zijn mes en gaat niet in op de aanmaningen van de politiediensten om zijn mes neer te leggen.

De anti-overval brigade van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene (BAA AOB) was snel ter plaatse. Ook naburige zones kwamen in versterking.

De AOB (anti-overval brigade) heeft verdachte voortdurend verzocht zijn mes neer te leggen. Er werd traangas gebruikt en verschillende schoten van een luchtdrukgeweer werden afgevuurd,  maar tevergeefs.

Wanneer de verdachte uiteindelijk een lid van de AOB wou neersteken, heeft de AOB, een schot afgevuurd naar de verdachte. M.F. kon toen overmeesterd werden en werd onmiddellijk overgedragen aan de hulpdiensten die reeds ter plaatse waren.

Ongeveer een uur na het afvuren van het schot is M.F. overleden aan zijn verwondingen.

Zoals steeds in een dergelijke situatie zijn er twee parallelle onderzoeken opgestart:

 • Een eerste onderzoek naar de bedreigingen van M.F., de initiële politie-interventie.
 • Een tweede onderzoek naar het gebruik van het wapen door de politiediensten.

Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen. Verschillende getuigen werden verhoord. Een ballistisch deskundige werd aangesteld en in de loop van de dag zal er een autopsie plaatsvinden op het lichaam van M.F.

Uit de eerste elementen van het onderzoek naar het gebruik van het wapen, blijkt dat de procedures zouden gevolgd zijn.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

24-04-18

Gelet op de vele vragen naar aanleiding van de reportage op VTM van 12/04/2018 betreffende “discord”, kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

VTM heeft alle beschikbare informatie voor de uitzending aan het gerecht bezorgd en op basis hiervan werd een opsporingsonderzoek geopend.

De basisinbreuk die onderzocht wordt is “voyeurisme”. Het gaat immers om verdachten die foto’s/filmpjes van ontblote lichamen verspreiden / publiek maken, zonder dat de afgebeelde persoon hiermee ingestemd heeft.

In bepaalde gevallen is diegene die de afbeelding verspreid diegene die de foto gemaakt heeft, in andere gevallen is dit niet zo.

De maximumstraf op voyeurisme hangt af van de leeftijd van het slachtoffer (max. 5 jaar gevangenisstraf indien het slachtoffer meerderjarig is, max. 10 jaar indien het slachtoffer tussen 16 en 18 jaar oud is en max. 15 jaar indien het slachtoffer een minderjarige beneden de 16 jaar betreft).

Er komen mogelijks nog andere inbreuken naar voren uit het onderzoek zoals misbruik van telecommunicatiemateriaal (Hacking), grooming, verspreiding van kinderporonografisch materiaal etc. het is te vroeg om hier dieper op in te gaan.

Het onderzoek wordt gevoerd door de RCCU Brussel. Dit zijn geen evidente onderzoeken, aangezien dergelijke platvormen vaak verdwijnen eens hier ruchtbaarheid aan gegeven wordt, verdachten onder andere (valse) identiteiten te werk gaan en ondermeer servers vaak in het buitenland te vinden zijn. toch doet het Brusselse parket er alles aan om samen met de speurders van RCCU de identiteit van zoveel mogelijk verdachten te achterhalen en het netwerk te ontmantelen.

Tot op heden werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd.

Er kan geen verdere toelichting gegeven worden bij de huidige stand van het onderzoek.

Voor wat de slachtoffers betreft wordt er geval per geval nagegaan of er een meerwaarde is in het verontrusten van de slachtoffers. Uiteraard zullen geïdentificeerde slachtoffers zeker ingelicht worden wanneer er een verdachte voor de rechtbank moet verschijnen om hun rechten te vrijwaren.

Aan VTM werd verzocht hetvolgende mee te delen aan (mogelijke) slachtoffers die met hen contact opnamen:

“Als je denkt slachtoffer te zijn of zeker weet dat je slachtoffer bent van feiten die aan bod kwamen in de reportage die op 12/04/2018 uitgezonden werd op VTM, kan je hiervoor een klacht indienen bij de lokale politie (om het even de welke).

Om praktische redenen kan je het volgende PV nummer geven aan de politie-inspecteur die je klacht noteert: BR37.F1.013408/18. Je kan je bij het indienen van de klacht benadeelde persoon stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek. Je kan ook een schrijven richten aan het Parket van de Procureur des Konings met daarin het PV-nummer van je klacht, zo wordt jouw aangifte ook op niveau van het parket gelinkt aan het lopende onderzoek. In dit schrijven moet je zeker ook het PV nummer BR37.F1.013408/18 vermelden. Het adres van het parket van Brussel is PORTALIS, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel.”

Ine Van Wymersch - Woordvoerder
Denis Goeman - Woordvoerder

13-04-18

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de datum van de raadkamer gekend is: 18 april 2018 om 9u.

De zitting gaat achter gesloten deuren door. Van zodra de beslissing van de raadkamer officieel gekend is, zal het parket een persbericht verzenden.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder
Denis Goeman - Woordvoerder

13-04-18

Feiten: poging tot doodslag
Plaats en datum: 11.04.2018, Anderlecht
Verdachte: N. A., geboren in 1976
Slachtoffer: I. N., geboren in 1998

Naar aanleiding van verschillende vragen van verschillende media kan het parket van Brussel de onderstaande elementen bevestigen.

Gisterennamiddag werden er rond 15.30 u meerdere schoten gelost op het kruispunt van de Dorpsstraat en het Dapperheidsplein in Anderlecht.

Een man van in de twintig is door een van de schoten gewond geraakt in de rug. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd; hij verkeert niet meer in levensgevaar.

De lokale recherche van de politiezone Zuid heeft met spoed een aantal onderzoeksopdrachten verricht om de verdachte of verdachten van deze poging tot doodslag te identificeren.

Een man, N. A., geboren in 1976 en reeds gekend bij de politiediensten en het gerecht, kon worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben geopend op het slachtoffer. De procureur des Konings heeft hem van zijn vrijheid beroofd.

Na zijn verhoor door de politiediensten werd hij begin deze namiddag ter beschikking gesteld van het parket.

De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot doodslag en verboden wapendracht.

Deze onderzoeksrechter moet binnen 48 u beslissen of hij al dan niet een aanhoudingsbevel uitvaardigt voor de betrokkene nadat hij hem heeft verhoord.

Denis GOEMAN, woordvoerder

13-04-18

Feiten : poging doodslag
Datum en plaats : 10.04.2018 Hallepoortlaan te Sint Gillis
Verdachte : X
Slachtoffer : M. °1972

Naar aanleiding van vragen van verschillende media, kan het parket van Brussel de volgende feiten bevestigen :

Gisterenavond rond 18u45 werd een politie patrouille opgeroepen om zich naar de Hallepoortlaan 2 te 1060 Sint Gillis te begeven voor een gevecht met mes in een horecazaak.

Ter plaatste stellen de politie-inspecteurs vast dat het slachtoffer verwondingen vertoont ter hoogte van het hoofd. Nadat het slachtoffer ter plaatste de eerste zorgen heeft gekregen werd deze overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel heeft het laboratorium van de federale politie gevorderd om de eerste vaststellingen te doen. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld ter hoogte van de twist. Een buurtonderzoek en analyse van de camerabeelden werd bevolen.

Het onderzoek wordt actief gevoerd ten einde de dader te identificeren.

Er zal op dit ogenblik geen verdere commentaar worden gegeven om het onderzoek geen schade te berokkenen.

Denis GOEMAN, Woordvoerder PK Brussel

11-04-18

Via dit persbericht wil het parket van Brussel de bevolking waarschuwen voor een grootschalig crimineel fenomeen.

Het gaat om oplichting waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd: het slachtoffer wordt telefonisch gecontacteerd door een persoon die zich voordoet als een lid van de Europese Gemeenschap, de Nationale Bank, de FOD Financiën, enz. De oplichter legt uit aan het slachtoffer dat hij vergoed zal worden naar aanleiding van een premie van de overheid ter vergoeding van slachtoffers van telefonische belaging.

Men moet hierbij weten dat de personen die nu gecontacteerd worden door de oplichters vaak in het verleden al het slachtoffer zijn geweest van gelijkaardige feiten.

Ze doen het slachtoffer geloven dat hij een code moet aanmaken met de DIGIPASS-kaartlezer van zijn bank om vergoed te kunnen worden.  Met de verkregen code voert de dader van de oplichting overschrijvingen uit naar een online betaalplatform in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens neemt hij het geld cash op.

De personen die door de daders van dit soort feiten worden geviseerd zijn over het algemeen op leeftijd, alleen of kwetsbaar.

In het arrondissement van Brussel zijn er een honderdtal lopende dossiers in opsporingsonderzoek, maar in totaal zijn er ongeveer 450 dossiers van dit type geopend in Franstalig België.

De bank- en telefonie-onderzoeken zijn onvermoeibaar gericht op Tunesië, het land van waaruit de oplichtingen zouden worden gepleegd.

Sinds 2016 is het totale bedrag opgelopen tot enkele duizenden euro’s; het fenomeen lijkt momenteel weer op te komen.

Het parket van Brussel raadt burgers dus aan om uiterst waakzaam te zijn, vooral bij telefonische banktransacties.  Personen die volgens de voornoemde werkwijze worden gecontacteerd, worden verzocht een klacht in te dienen.

Denis GOEMAN – Woordvoerder

30-03-18

Gelet op hetgeen er verschenen is in een aantal persartikels en gelet op de vragen die door de pers gesteld werden over zedenfeiten die zouden gepleegd zijn door G.N., geboren in 1980, kan het Brusselse parket hetvolgende bevestigen :

Er werden in 2011 en in 2012 twee dossiers voor zedenfeiten lastens betrokkene zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs.

Er is één opsporingsonderzoek lopende lastens betrokkene voor zedenfeiten die op 27 november 2017 zouden gepleegd zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst.

In dit laatste dossiers zijn onderzoeksdaden lopende. Het is dus, gelet op de stand van het lopende opsporingsonderzoek, niet mogelijk om een verband te leggen met een ander dossier m.b.t. een andere leerling van dezelfde school in Vorst.

We herinneren aan het principe van het vermoeden van onschuld. Eenieder die niet definitief veroordeeld is door een rechter, wordt verondersteld onschuldig te zijn.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28-03-18

Het parket kreeg meerdere vragen vanuit diverse media over het gerechtelijk onderzoek dat geopend werd op 28 december 2017, lastens X, voor zedenfeiten die gepleegd zouden zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst. Naar aanleiding hiervan kan het parket bevestigen dat de zaak voor regeling rechtspleging vastgesteld staat bij de raadkamer op de zitting van 15 mei 2018.

Het parket verzoekt de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling (wegens onbekende dader) te nemen.

Er zal niet gecommuniceerd worden over welke elementen (of het gebrek aan elementen) aan de basis liggen van dit verzoekschrift. Dit debat zal in de raadkamer gevoerd worden.

Onnodig u eraan te herinneren dat de zitting van de raadkamer achter gesloten deuren doorgaat.

Voor de volledigheid wensen we te benadrukken dat het alle betrokken partijen vrijstaat de onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoeksdaden te stellen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

28-03-18

Feiten : verkeersongeval met dodelijke afloop

Datum en plaats : 16/03/2018 Liedtsplein te Schaerbeek

Verdachte : 1 chauffeur, man geboren in 1984

Slachtoffer : 1, vrouw geboren in 1932

Omstreeks 10u15 heeft er zich een verkeersongeval voorgedaan op het Liedtsplein te Schaerbeek. Een voetganger, een dame van het jaar 1932, kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht.

De hulpdiensten waren vrijwel onmiddellijk ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Het lichaam van het slachtoffer werd afgeschermd voor de omstaanders, in afwachting van de komst van de verkeersdeskundige.

Uit de eerste vaststelling blijkt dat het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid op een zebrapad overstak.

De chauffeur kwam van de Paleisstraat naar het Liedtsplein gereden.

Er was enkele minuten verwarring waar de chauffeur zich bevond, aangezien hij zijn cabine verlaten had, maar vrijwel onmiddellijk was de situatie uitgeklaard. Er is geen sprake van vluchtmisdrijf.

De chauffeur werd verhoord  door de politiediensten. Hij is erg onder de indruk. De man werd onderworpen aan een alcohol en drugtest, deze waren negatief.

Er werd een uitgebreid fotodossier opgemaakt van de plaatsgesteldheid.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Uit de eerste conclusies van de deskundige blijkt dat het ongeval zich mogelijks als volgt heeft voorgedaan:

Wanneer een eerste voetganger van rechts naar links overstak is de chauffeur gestopt. Vermoedelijk volgde de chauffeur deze voetganger tijdens het oversteken met zijn ogen op het moment dat het slachtoffer zichtbaar was voor de chauffeur. Wanneer de chauffeur vervolgens naar rechts keek om zijn weg verder te zetten, bevond het slachtoffer zich vermoedelijk buiten het zicht van de chauffeur in de dode hoek rechts vooraan de vrachtwagen.

We wensen te benadrukken dat dit de voorlopige conclusies zijn van de deskundige.

We hebben nog geen zicht op de snelheid van de chauffeur, de tacograaf van de vrachtwagen moet nog worden uitgelezen.

Wanneer het dossier volledig is, zal een magistraat van het politieparket beslissen wat et verder gevolg is dat gegeven wordt aan dit dossier.

Er zullen verder geen details vrijgegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

 

16-03-18

In de loop van september 2017 heeft het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een anonieme klacht ontvangen over de verkoop via Facebook van het geneesmiddel ‘Brûleur Minceur’, bedoeld om gewicht te verliezen, op het Belgische grondgebied, maar ook aan verschillende andere landen binnen en buiten de Europese Unie.

Dit product wordt op Facebook valselijk beschreven als een voedingssupplement en verschillende Facebook-gebruikers hebben commentaren achtergelaten waarin ze de ongewenste bijwerkingen van dit product beschrijven.

Naar aanleiding van deze anonieme klacht heeft de procureur des Konings een onderzoeksrechter gevorderd. In het kader van dit dossier werd M. M., geboren in 1989, onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en het witwassen van geld.

Indien burgers nog beschikken over het product ‘Brûleur Minceur’, mogen ze dit in geen geval innemen. Ze dienen het naar hun apotheker te brengen zodat deze het kan vernietigen.

Indien burgers bijwerkingen ondervinden die eventueel te wijten zijn aan dit product, dienen ze contact op te nemen met hun arts en hem of haar te informeren dat het product ‘Brûleur Minceur’ een hoge dosis cafeïne bevat.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

01-03-18

Omstreeks 8u deze morgen heeft een man van Poolse origine een verwarrende verklaring afgelegd bij een sociaal werker over bedreigingen waarvan hij het slachtoffer zou zijn geweest, op een adres in de buurt van het Saint-Denisplein. De lokale politie van Brussel Zuid is meteen een onderzoek gestart. Enige tijd later (in de loop van de voormiddag) heeft de politie uit de verklaringen van de man menen te begrijpen dat er op een wel bepaald adres, ook in de buurt van het Saint-Denisplein in Vorst, een moord zou kunnen gepleegd zijn. uit de verklaringen van anderen in het eerste onderzoek, heeft de politie kunnen opmaken dat er zich mogelijks gewapende mannen in een woning bevonden.

De lokale politie van Brussel Zuid heeft geen enkel risico genomen en uit voorzorg een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. Er werd eveneens bijstand gevraagd van de federale politie. De gebouwen waarin er mogelijks criminele feiten zouden zijn gepleegd of waar er zich mogelijks gewapende personen zouden bevinden, werden grondig doorzocht. Deze zoeking nam uiteraard enige tijd in beslag.

Uiteindelijk heeft de politie niets verdachts kunnen aantreffen en werd de veiligheidsperimeter omstreeks 15u05 opgeheven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22-02-18

Michel Goovaerts, korpschef lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Op 11, 15 en 25 november vorig jaar vonden er op het grondgebied van de politiezone Brussel, HOOFDSTAD Elsene onaanvaardbare feiten plaats. Diefstal met en zonder geweld, plunderingen van handelszaken, vernieling van stadsuitrusting, gooien van projectielen naar de ordediensten, … zijn maar enkele van de misdrijven gepleegd door de relschoppers.

Heel snel werd er kritiek geuit op het feit dat er geen sterk politiesignaal werd gegeven naar de relschoppers toe om onmiddellijk het gepleegde geweld te stoppen. Zoals reeds eerder werd aangehaald had geen enkele instantie het potentiële risico ingeschat dat de kwalificatiematch van Marokko voor het Wereldkampioenschap voetbal kon vormen. Tevens had geen enkele instantie de schermutselingen nadien voorzien. Het gaat hier niet over een excuus maar over een feit.

Ons politiekorps is vermaard voor de toepassing van het principe van genegotieerd beheer van de publieke ruimte waardoor we erin geslaagd zijn om een aanzienlijk aantal evenementen in goede banen te leiden, ongeacht hun omvang of gevoeligheid. Onze grootste zorg, ons primaire belang, is en blijft de bescherming van de burger en zijn fysieke integriteit.

Tijdens de rellen vonden er tientallen administratieve aanhoudingen plaats. Deze interpellaties waren gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de openbare orde en veiligheid, d.w.z. beschermen van mensen en eigendommen, alsook het identificeren van diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk wangedrag en geweld. Verscheidene van deze administratieve arrestaties transformeerden nadien tot gerechtelijke.

Wij minimaliseren de gekende incidenten niet, integendeel. Velen waren geschokt door dit stadsgeweld, sommigen nog steeds. De basisregels van de rechtsstaat en het samenleven werden genegeerd, het was dan ook onze plicht om de herrieschoppers voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen.

Bijgevolg werd de dag na de eerste feiten een speciale task force opgericht. Deze legde zich volledig toe op de identificatie van alle personen die hadden deelgenomen aan de criminele feiten. Een kolossaal onderzoekswerk dat veel nauwgezetheid vereiste van onze Directie Lokale Recherche, maar ook mede dankzij de inzet van verschillende partners.

Deze task force, die vandaag nog steeds actief is, bestaat uit verschillende diensten van onze Lokale Recherche, waaronder het lokale labo. Zij hebben maar liefst 600 gigabytes aan beeldmateriaal verwerkt en geanalyseerd. Dit komt overeen met een voltijdse investering van 6 medewerkers gedurende bijna 2 maanden.

Graag wil ik naast het personeel van mijn eigen politiekorps ook de volgende partners bedanken voor hun inzet; de andere Brusselse politiezones, alsook de federale politie, het Parket van Brussel voor de uitstekende samenwerking, de administratieve overheden voor hun steun en vertrouwen, maar uiteraard ook de bevolking. Net als de vele politiemannen en -vrouwen afkomstig uit het volledige politielandschap waren er ook meer dan 250 burgers die ons spontaan foto’s en video’s opstuurden. Velen betuigden ook gewoon hun steun. Er werd massaal gereageerd op het opsporingsbericht waarin 9 verdachten dienden geïdentificeerd te worden. Dankzij deze oproep konden er 8 verdachten geïdentificeerd worden in dit dossier.

Sinds 12 november en tot op vandaag hebben onze diensten onvermoeibaar verder gewerkt om diegenen die angst en chaos probeerden te zaaien voor het gerecht te brengen. Een investering die zijn vruchten afwerpt want tot op heden staat de teller op 37 gerechtelijke aanhoudingen.

Overzicht van de incidenten van 11, 15 en 25 november

Overzicht van de incidenten tijdens de nacht van 11 op 12 november 2017 aan het Beursplein

•             18 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             12 meerderjarigen verdachten

•             6 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met braak, diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, schriftelijke bedreigingen, gewapend verzet met meerdere personen, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 15 november 2017 op het Muntplein

•             12 personen werden gerechtelijk aangehouden na de feiten

•             1 meerderjarige verdachte

•             11 minderjarigen verdachten Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, gewapend verzet, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 25 november 2017 in de Louizawijk

•             7 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             4 meerderjarigen verdachten

•             3 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : slagen en verwondingen, verzet,  opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Tot nu toe werden er in totaal 36 (één van hen werd twee keer gearresteerd) personen aangehouden in het kader van de rellen op 11, 15 en 25 november 2017 te Brussel. Tot slot, 20 anderen werden reeds geïdentificeerd maar moeten nog verhoord worden. Het onderzoek gaat dus onverminderd verder.

-----------------------------------

Jean-Marc Meilleur : Procureur des Konings Parket Brussel

Net na de verschillende incidenten hebben we toege licht wat we zouden doen. Het is belangrijk nu uit te leggen wat we hebben gedaan. Het feit dat we u hier samen te woord staan, bewijst ook het belang dat we hechten aan een vlotte samenwerking tussen politie en parket.

Het cijfer van 37 gerechtelijke arrestaties dat reeds gegeven werd door de korpschef, betreft het aantal gerechtelijke arrestaties waar het parket een verder gevolg aan gegeven heeft.

Voor de volledigheid en duidelijkheid, schets ik u nog even de werkwijze van het parket in dergelijke dossiers.

Van zodra er, bij een betoging of samenkomst, niet alleen sprake is van de verstoring van de openbare orde, maar ook van het plegen van een misdrijf, zal het parket in kennis worden gesteld. Het komt er voor de procureur op aan van aan de politiediensten instructies te geven zodat er een dossier opgebouwd wordt waardoor concrete misdrijven aan individuele personen ten laste kunnen worden gelegd. Dat is bij dergelijke incidenten, waarbij veel mensen betrokken zijn en prioriteit gaat naar het herstellen van de rust, geen sinecure.

Standaard instructies die door het parket gegeven zullen worden bij een  dergelijk opsporingsonderzoek zijn: de analyse van camerabeelden, verhoor van getuigen en verdachten. 

Ook bij de rellen van november 2017 werden tijdens de rellen of onmiddellijk erna verschillende gerechtelijke arrestaties van verdachten gerealiseerd. In de meeste gevallen zal de magistraat het verhoor van de verdachte vragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1)            een verdachte kan na verhoor door de politie worden vrijgelaten, dat zal het geval zijn wanneer er onvoldoende elementen uit het onderzoek naar voor gekomen zijn om in die stand van het onderzoek verder gevolg te geven aan de feiten.

2)            Een verdachte kan ter beschikking gesteld worden van het parket. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:

a.            De verdachte wordt door de procureur des Konings verhoord en na verhoor vrijgelaten. Dit kan verschillende redenen hebben:

i.             er onvoldoende bewijs is, maar het onderzoek wordt verdergezet en mogelijks volgt er een dagvaarding op een latere datum.

ii.             de verdachte werd herinnerd aan de wet en de procureur beslist om het hierbij te laten.

iii.           er bemiddeling in strafzaken werd opgestart of een minnelijke schikking voorgesteld. (in het kader van de rellen werd van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt).

b.            De verdachte wordt via de procedure van snelrecht op korte termijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. In dat geval is het dossier volledig en kan de procureur op basis van dit dossier een dagvaarding opstellen waarbij concrete feiten ten laste gelegd worden aan de verdachte. De verdachte verlaat in dat geval het parketgebouw met een concrete datum waarop hij zich voor de correctionele rechter moet verantwoorden.

c.            Het parket kan ook van oordeel zijn dat er elementen in het dossier zijn die het aanstellen van een onderzoeksrechter en het vragen van een aanhoudingsmandaat verantwoorden. Het gaat dan enerzijds om de ernst van de feiten en anderzijds het risico op vlucht-, recidive- of collusiegevaar. De onderzoeksrechter zal dan oordelen of een aanhoudingsmandaat, een vrijlating onder voorwaarden of een vrijlating tout court aangewezen is.

In concreto zijn er tot op vandaag:

37 gerechtelijke arrestaties verricht. Ik licht u graag toe welk gevolg hieraan door het parket gegeven werd:

Voor 4 meerderjarige verdachten werd er een onderzoeksrechter gevorderd. 1 van deze verdachten is nog steeds aangehouden en verschijnt op 6 februari 2018 voor de rechter. Voor de drie anderen loopt het gerechtelijk onderzoek nog steeds, doch ze zijn vrij al dan niet onder strikte voorwaarden.

Voor 10 personen werd er toepassing gemaakt van het snelrecht. Zij moesten zich ondermeer voor de rechter verantwoorden voor feiten van vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent, diefstal en diefstal met braak. Enkele onder hen moeten in de loop van de maand februari voor de rechter verschijnen.

Morgen, 2 februari 2018, worden de eerste vonnissen verwacht van de 67ste kamer van de Franstalige correctionele rechtbank.

Ik vind het als Procureur van Brussel belangrijk om de rol van het parket nog eens zorgvuldig toe te lichten. Het is niet omdat iemand binnen de 24uur weer vrij is, dat er geen staartje aan de feiten komt en er niet streng wordt opgetreden. Wij zijn niet alleen gebonden aan allerlei procedures die we rigoureus volgen, maar we hebben anderzijds ook heel wat mogelijkheden die we maximaal inzetten, zoals uit de cijfers blijkt. Kort op de bal spelen, onderzoek nauwgezet voeren, leidt ertoe dat we als parket een sterk signaal kunnen geven. We werken hiervoor nauw samen met de politie, in het bijzonder de lokale recherche van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. Dit laat ons toe op  korte termijn naar de rechter stappen.

Ook minderjarigen gaan niet vrijuit. Wanneer zij woonachtig zijn in ons arrondissement, is het parket van Brussel bevoegd. We zullen kijken naar de ernst van de feiten, de persoon van de minderjarige en zijn opvoedingscontext om een beslissing te nemen.

Maar liefst 16 minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter te Brussel. Een derde onder hen werd naar de gesloten gemeenschapsinstelling gestuurd. Voor de anderen werden door de jeugdrechter aangepaste maatregelen bevolen.

Deze jongeren moesten zich voor de jeugdrechter verantwoorden voor feiten van ondermeer diefstal met braak, vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. Het komt dan aan de jeugdrechter toe over het lot van de minderjarige te beslissen. In alle dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn, worden ook hun ouders als burgerlijk verantwoordelijken verhoord. Zowel jongeren als hun ouders dienen te beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij en dat gratuite vernielingen niet getolereerd worden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat het parket een waaier aan mogelijkheden heeft. De magistraten bekijken dossier per dossier wat de beste reactie is. Een aanpak op maat is de beste manier om gepast te reageren tegen het bijzonder laakbaar gedrag waar de inwoners en handelaars van Brussel het slachtoffer van geworden zijn. Ik maak mij dan ook sterk dat in casu onze aanpak gewerkt heeft.

01-02-18

Feiten: poging tot moord – belaging – mondelinge bedreigingen onder een bevel of voorwaarde

Datum en plaats: 30/01/2018, Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe

Verdachte: E. M. H., geboren in 2002 – E. L. S., geboren in 2001 – M.-M. D., geboren in 2000

Slachtoffer: A. S., geboren in 1999

Op 30 januari rond 13.30 u hebben een twaalftal leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe zich verzameld voor het schoolgebouw na een woordenwisseling die ‘s ochtends had plaatsgevonden in verband met de belaging van een jong meisje van de school.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek zou er minstens één schot zijn gelost tijdens de felle ruzie die in de namiddag plaatsvond en sommige getuigen spreken van twee knallen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Er werden een aantal huiszoekingen uitgevoerd om het vuurwapen te vinden, maar ze leverden geen resultaat op.

Er konden in het onderzoek drie hoofdverdachten worden geïdentificeerd die bij de jeugdrechter werden voorgeleid op 31 januari 2018.

Na hun verhoor heeft de jeugdrechter beslist om de volgende jongeren in de gesloten gemeenschapsinstelling van Saint-Hubert te plaatsen:

- E. M. H., geboren in 2002, niet bekend bij de jeugdrechtbank, voor poging tot moord en belaging;

- M.-M. D., geboren in 2000, gekend bij de jeugdrechtbank, voor poging tot doodslag en mondelinge bedreigingen onder bevel of voorwaarde.

In dit stadium van het onderzoek werd er nog geen maatregel genomen voor de derde verdachte.

Het onderzoek loopt momenteel nog om de exacte omstandigheden van de feiten alsook de betrokkenheid van elke protagonist te verduidelijken.

In het belang van het onderzoek zal er momenteel geen verdere commentaar worden gegeven.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

01-02-18

11/11/2017

18 gerechtelijke arrestaties:

                Waarvan 6 minderjarige verdachten:

 Voor 5 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

 1 jonge man wordt verder opgevolgd door het jeugdparket

                Waarvan 12 meerderjarige verdachten:

6 onder hen werden gedagvaard op de zitting van 05/01/2018 van de 67ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 19/01/2018 van de 67 ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018 van de 67ste kamer

1 werd vrijgelaten na verhoor, het dossier werd zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs

2 maakten het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek:

1 is nog steeds aangehouden en zal voor de rechter verschijnen op 06/02/2018 voor de Franstalige correctionele rechtbank (63ste kamer)

Voor 1 is het gerechtelijk onderzoek nog lopende, verdachte werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld zonder voorwaarden

                                1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

Er zijn nog 3 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

15/11/2017

12 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 11 minderjarige verdachten

 2 onder hen ressorteren onder de bevoegdheid van een ander parket

 Voor 9 onder hen werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

Waarvan 1 meerderjarige verdachte waarvoor een onderzoeksrechter werd gevorderd, hij werd vrijgelaten onder voorwaarden, het gerechtelijk onderzoek loopt nog steeds.

Er zijn nog 2 opsporingsonderzoeken lopende waarin reeds verdachten zijn geïdentificeerd maar nog niet verhoord.

25/11/2017

7 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 3 minderjarigen

                                Voor 2 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

1 jongere werd ter beschikking gesteld van het parket, na verhoor vrijgelaten met een strenge waarschuwing

                Waarvan 4 meerderjarige verdachten:

  1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018

  1 werd gedagvaard op de zitting van 16/02/2018

  1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

1 maakt het voorwerp uit van een nog lopend gerechtelijk onderzoek, hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden

Er zijn nog 15 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

Voor de drie incidenten samen zijn er nog 35 opsporingsonderzoeken lopende waarin nog geen verdachte kon worden geïdentificeerd.

01-02-18

Deze morgen omstreeks 05u30 werden politie en brandweer opgeroepen voor een brandend voertuig in een ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw aan de Mettewielaan in Molenbeek. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het vermoedelijk om een aangestoken brand zou gaan (opzettelijke brandstichting). Een branddeskundige, aangesteld door het parket, is in de loop van de voormiddag ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te brengen.

Bij nazicht in en om het gebouw heeft men aan de achterkant van het gebouw het levenloze lichaam gevonden van een man. Na onderzoek bleek het om de 39 jarige bewoner (een man S.) te gaan van een appartement op de 20ste verdieping. De man woonde hier alleen.

De vaststellingen die gedaan werden in het appartement wijzen op een mogelijke zelfmoord.

De wetsdokter, aangesteld door het parket,  is ter plaatse gekomen en bevestigt eveneens dat zelfmoord de geprivilegieerde hypothese is.

Naar alle waarschijnlijkheid was de man die dood werd teruggevonden aan de achterzijde van het gebouw de gebruiker van de in brand gestoken wagen, dit staat evenwel nog niet met zekerheid vast.

Wanneer men vervolgens de slechtnieuwsmelding wou doen van het overlijden van S. aan zijn ex-vrouw, heeft de lokale politie van Zennevallei in de woning van zijn ex-vrouw in Beersel, het levenloze lichaam aangetroffen van deze vrouw en drie kinderen. Aangezien het mogelijks om een gezinsdrama gaat, op het grondgebied van het parket van Halle-Vilvoorde, verwijzen we voor de communicatie hierrond naar het parket van Halle-Vilvoorde (Carol Vercarre, woordvoerster)

Ine VAN WYMERSCH –  Woordvoerder

29-01-18

Feiten : onvrijwillige doodslag, onopzettelijk slagen en verwondingen, onopzettelijke brandstichting

Datum en plaats : 17 januari 2017, Fernand Séverinstraat, Schaarbeek

Verdachte : Schaarbeekse Haard

Naar aanleiding van de vele vragen van diverse media, kan het parket volgende stand van zaken geven m.b.t. dit dossier:

Naar aanleiding van de brand die was uitgebroken op 17 januari 2017 in de F. Séverinstraat in Schaarbeek, had het parket een onderzoeksrechter gevorderd om een onderzoek te voeren lastens de Schaarbeekse Haard. Bij deze brand liet een vrouw, geboren in 1979 het leven en raakten 3 personen gewond.

De onderzoeksrechter heeft zijn onderzoek voltooid en het dossier weer overgemaakt aan het parket.

Het parket van Brussel heeft hierop een eindvordering opgesteld waarin aan de raadkamer de verwijzing van de Schaarbeekse Haard naar de correctionele rechtbank gevraagd wordt.

De tenlasteleggingen die weerhouden worden door het parket zijn de volgende:

Onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

Onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

Onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door vestusteit of gebrek aan herstelling

De raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zal zich op 20 februari 2018 uitspreken over het verzoek tot verwijzing. De zitting begint om 9u.

Met eventuele vragen en voor interviews m.b.t. dit dossier kan u terecht op het dagelijkse perspunt van 11u in het Portalisgebouw.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

29-01-18

Feiten : diefstal met geweld

Datum en plaats : 23 januari te 1000 Brussel,

Verdachte : X

Slachtoffer : C., °1987; D.,°1980; A.,°1980;

Drie bedienden van de gemeente Sint Jans Molenbeek werden op 23 januari even na 14u overvallen te 1000 Brussel. De overval gebeurde toen zij zich met gelden van de gemeente naar de bank begaven. Aangekomen aan de bank werden ze overvallen door een persoon met een mes die er te voet met de buit van door is gegaan. Het precieze bedrag van de buit wordt om veiligheidsredenen niet kenbaar gemaakt. De verdachte is nog steeds voortvluchtig. De slachtoffers zijn onder de indruk van de feiten, doch niet gekwetst.  De lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene was meteen ter plaatse en heeft de eerste vaststellingen gedaan en verhoren uitgevoerd.  Het parket van Brussel heeft ook het laboratorium van de federale politie gevorderd om ter plaatse te gaan. Ook de beelden van de camera’s zullen geanalyseerd worden.

In de huidige stand van het onderzoek kunnen geen verdere details worden meegedeeld.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

24-01-18

Naar aanleiding van de verspreiding van het opsporingsbericht van 14 november 2017, inzake de 9 verdachte personen gezocht in het kader van de rellen tijdens de maand november te Brussel, kan het parket bevestigen dat  een verdachte, D.A., 20 jaar zichzelf op de avond van 14 november 2017 is gaan aangeven bij de politiediensten.

Hij werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Uit het verhoor van de betrokkene  door de procureur des Konings blijkt D.A. de feiten te bekennen die hem in het kader van de incidenten van 25.11.2007 ten laste worden gelegd en heeft deze geen gerechtelijke antecedenten.

De procureur des Konings heeft hem gedagvaard om op de correctionele zitting van 2 februari 2018 te verschijnen.

De tenlasteleggingen zijn:

- gewapende weerspannigheid, in bende

- vernielingen

- slagen en verwondingen aan agent

- verboden wapenbezit

Denis GOEMAN - Woordvoerder

15-12-17

Het parket van Brussel heeft via Eurojust kennis gekregen van de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) om de Europese aanhoudingsbevelen lastens Puigdemont en de 4 anderen in te trekken.

Het Brusselse parket heeft net van de Spaanse autoriteiten vernomen dat de beslissing definitief is.

Het parket van Brussel zal morgen een verzoekschrift neerleggen ter heropening der debatten. De voorzitter van de raadkamer zal vervolgens een zittingsdatum bepalen waarop de zaak opnieuw behandeld wordt.  

Het openbaar ministerie zal ter zitting de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof neerleggen. De rechter zal hiervan vervolgens kennis nemen en niet anders kunnen dan besluiten dat de hangende procedure zonder voorwerp geworden is.

Uit de intrekking van de Europese aanhoudingsmandaten volgt het vervallen van de voorwaarden die werden opgelegd door de onderzoeksrechter.

In afwachting van de zitting van de raadkamer zal er geen verdere commentaar gegeven worden.  

 

Praktische modaliteiten:

Eens de datum van de zitting van de raadkamer gekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De zitting zal plaatsvinden om 9u in het justitiepaleis te Brussel (Poelaertplein 1 te 1000 Brussel)

Het is onvoorspelbaar hoe lang de zitting zal duren. De raadkamer is achter gesloten deuren en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Er zijn, behoudens tegenbericht, geen bijzondere restricties voor wat betreft de toegang tot het justitiepaleis.

 

Communicatieafspraken:

Er zal vandaag geen persconferentie georganiseerd worden. Er zullen er individuele interviews worden toegestaan, waarin louter en alleen de inhoud van dit persbericht kan worden meegegeven. De woordvoerders zijn beschikbaar in het Portalisgebouw (quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel) tot 17u.

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie.

Van zodra het parket officieel kennis heeft van de beslissing van de raadkamer, zal er via mail gecommuniceerd worden op welke manier deze beslissing zal meegedeeld worden aan de pers.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Porte-parole

05-12-17

De raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank in Brussel heeft deze middag besloten de zaak m.b.t. Puigdemont en consoorten in beraad te nemen. De uitspraak is voorzien op 14 december 2017, aan het begin van de zitting (9u).

Elke partij heeft zijn standpunt kunnen uiteenzetten en desgevallend stukken kunnen neerleggen. Het parket van Brussel verzoekt de rechtbank de Europese aanhoudingsbevelen uit te voeren.

Het parket van Brussel zal geen commentaar geven bij de debatten die vandaag gevoerd zijn.

Er zal geen enkele verdere commentaar gegeven worden.

 

Praktische modaliteiten:

Zitting op 14/12/2017 om 9u in het justitiepaleis te Brussel (Poelaertplein 1 te 1000 Brussel)

Het is onvoorspelbaar hoe lang het voorlezen van de uitspraak zal duren. Ook de uitspraak van de raadkamer is achter gesloten deuren en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Er zijn, behoudens tegenbericht, geen bijzondere restricties voor wat betreft de toegang tot het justitiepaleis.

 

Communicatieafspraken:

Er zal vandaag geen persconferentie georganiseerd worden en ook geen individuele interviews worden toegestaan.

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie.

Van zodra het parket officieel kennis heeft van de beslissing van de raadkamer, zal er via mail gecommuniceerd worden op welke manier deze beslissing zal meegedeeld worden aan de pers.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

04-12-17

Op 27 november 2017, rond 17 u, kwamen de politiediensten van de politiezone Brussel-Noord tussenbeide naar aanleiding van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf ter hoogte van de Jeruzalemstraat in Schaarbeek. 

Er werden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd die op 29 november 2017 hebben geleid tot de aanhouding van de vermoedelijke bestuurder, M. K., geboren in 1997. De verdachte werd ter beschikking gesteld van het parket.

De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens vluchtmisdrijf met verwondingen en opzettelijke slagen en verwondingen. Er werd een aanhoudingsbevel aangevraagd.

De onderzoeksrechter zal hierover een beslissing nemen binnen de 48 u nadat hij M. K. heeft verhoord.

Het slachtoffer, D. L., een vrouw geboren in 1961, raakte gewond en werd in een verontrustende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Momenteel gaat het beter met de gezondheid van het slachtoffer.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

30-11-17

Praktische modaliteiten:

Zitting op 4/12/2017 om 9u in het Portalis gebouw (Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel)  omwille van praktisch-organisatorische redenen.

Het is onvoorspelbaar hoe lang de zitting zal duren, mogelijks duurt de zitting tot ‘s avonds.

Op het einde van de zitting, zal de rechter bepalen wanneer hij een beslissing zal nemen of naar welke datum de zaak eventueel wordt uitgesteld.

Er zal op 4/12/2017 geen perspunt zijn in het Portalisgebouw. Alleen werknemers zullen toegang hebben tot het Portalisgebouw.

Communicatieafspraken:

Voorafgaand aan de zitting zal er geen enkele commentaar gegeven worden door het openbaar ministerie, zoals meegedeeld in het laatste persbericht over deze zaak.

Sowieso zal er een persmededeling verzonden worden vanuit het mailadres press.portalis@just.fgov.be over de verdere communicatie van het parket. Indien u nog geen deel uitmaakt van onze mailinglist, kan u steeds een mail sturen naar press.portalis@just.fgov.be .  

Ine Van WYMERSCH - Woordvoerder

29-11-17

Naar aanleiding van verschillende vragen van journalisten en video’s die op sociale netwerken circuleren, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Op 27 november 2017, rond 17 u, kwamen de politiediensten van de politiezone Brussel-Noord tussenbeide naar aanleiding van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf ter hoogte van de Jeruzalemstraat in Schaarbeek. Een vrouw, D. L., geboren in 1961, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht om te worden verzorgd. Haar toestand is zorgwekkend, ook al verkeert ze niet in levensgevaar.

Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek, namelijk dankzij een buurtonderzoek en het getuigenverhoor, heeft een wit voertuig het slachtoffer aangereden terwijl ze een voetpad overstak. Na haar te hebben aangereden, is de bestuurder snel gevlucht.

Het parket van Brussel heeft het laboratorium van de politie en een autodeskundige gevorderd om ter plaatse te gaan. Er werden ook meerdere getuigenverhoren en een buurtonderzoek uitgevoerd.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

28-11-17

In eerste instantie waren er 60 administratieve arrestaties en 11 gerechtelijke arrestaties. Na een eerste analyse van de 11 dossiers, bleken we slechts in 4 dossiers over voldoende elementen te beschikken die een voorleiding bij het parket verantwoorden.

Over deze 4 ter beschikkingstellingen kunnen we volgende informatie meedelen:

1 minderjarige die ter beschikking werd gesteld van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (ter herinnering: voor minderjarigen is het bevoegde parket , het parket van de woonplaats van de minderjarige)

1 minderjarige uit Brussel werd verhoord door de magistraat voor het bezit van een verboden wapen (dat hij niet gebruikt heeft) en na verhoor vrijgelaten. Hij was, volgens de informatie waarover we nu beschikken, niet aanwezig bij de vorige rellen en nog niet gekend bij justitie. Het dossier van de minderjarige zal verder opgevolgd worden door het jeugdparket.

1 minderjarige uit Brussel die met een projectiel naar een politievoertuig gegooid heeft, werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Deze jongere werd na de rellen van 15/11/17 ter beschikking gesteld van het parket voor gelijkaardige feiten. Aangezien hij toen nog niet gekend was, werd hij na verhoor door de magistraat weer in vrijheid gesteld. De jeugdrechter werd gisteren gevorderd voor de nieuwe feiten en besliste de jongere maatregelen op te leggen (geen plaatsing in gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling). Dit betreft een soevereine beslissing van de jeugdrechter die we niet verder zullen toelichten.

1 meerderjarige man uit Brussel P.C. (°1998) werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vorderde een aanhoudingsmandaat voor poging diefstal met braak en opzettelijke vernieling van een voertuig dat hierdoor niet meer rijvaardig is. De onderzoeksrechter heeft deze man vrijgelaten onder voorwaarden. We kunnen geen toelichting geven bij de voorwaarden, noch bij de soevereine beslissing van de onderzoeksrechter. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de feiten gaat onverminderd voort.

Het Brussels parket herhaalt dat het zwaar aan de feiten tilt en na een positieve identificatie zal overgaan tot vervolging van de dader(s), wanneer men over voldoende elementen beschikt die de personen aan de rellen en/of de plunderingen kunnen linken.

Voor de volledigheid geven we nog volgende punten mee, in antwoord op de verschillende vragen die ons bereikt hebben sinds dit weekend:

Op dit moment kunnen we met zekerheid stellen dat minstens 1 persoon geïdentificeerd werd die deelnam aan de rellen van 15/11 en 25/11. Aangezien de identificaties nog volop lopende zijn, is het niet uit te sluiten dat dit cijfer nog oploopt.

Er werd op het parket geen dossier geopend voor bendevorming, we hebben onvoldoende elementen om hier toe over te gaan. Uiteraard wordt er onderzocht of de verschillende verdachten met elkaar in contact staan en op welke manier ze zich organiseren, maar het is te vroeg om hier een specifiek dossier voor te openen.

De meerderheid van de jongeren die deelnam aan de rellen zijn afkomstig uit het Brussels hoofdstedelijk gewest. Ongeveer één derde van hen is afkomstig uit Vlaanderen. Het parket zal geen informatie geven over hun exacte woonplaats.

We horen verschillende misnoegde reacties over jongeren die “snel” worden vrijgelaten. We willen als parket toch benadrukken dat we werken binnen het wettelijk kader dat voorhanden is. Dit geeft ons de mogelijkheid om mensen te arresteren en voor te leiden wanneer we hen kunnen linken aan concrete strafbare feiten en wanneer de voorwaarden van de wet op de voorlopige hechtenis  vervuld zijn ( o.a. het feit moet strafbaar zijn met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer , de aanhouding moet volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid) We zien dan ook de aangekondigde verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur verwachtingsvol tegemoet. Dit moet ons toelaten om in deze 48 uur meer objectieve elementen te kunnen verzamelen en aldus sneller te kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing kan ondermeer zijn: het opleggen van een minnelijke schikking, het betekenen van een dagvaarding of de voorleiding bij de onderzoeksrechter. Bovendien is het niet zo dat wanneer iemand bestuurlijk gearresteerd wordt en vrijgelaten in de eerste uren na de feiten, dat dit zou betekenen dat hier geen gerechtelijk staartje meer aan kan komen. Men kan nog steeds een minnelijke schikking opgelegd krijgen of rechtstreeks gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Het overgrote merendeel van de mensen dat voor de correctionele rechtbank verschijnt, wacht de zitting en de behandeling van de zaak, in vrijheid af.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-11-17

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de verdachte M.T., geboren in 1983, werd aangehouden door de politiediensten in het kader van de rellen in het centrum van Brussel in de nacht van 11 november op 12 november.

Nadat hij werd verhoord door de politie, werd hij ter beschikking gesteld van de procureur des Konings, die, gezien de ernst van de feiten en de vele gerechtelijke antecedenten van de betrokkene voor gelijkaardige feiten, de onderzoeksrechter heeft gevorderd om een aanhoudingsbevel te verkrijgen voor de verdachte.

Maandagavond, nadat hij M.T. had verhoord, heeft de onderzoeksrechter de betrokkene in verdenking gesteld van diefstal met braak en vernietiging van een gebouw en heeft hij hem onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De raadkamer van Brussel zal binnen vijf dagen een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis van M.T.

Denis GOEMAN – Woordvoerder

 

 

21-11-17

In antwoord op verschillende vragen die werden gesteld in het kader van de gebeurtenissen die plaatsvonden op woensdag 15 november op het Muntplein, kan het parket van Brussel de onderstaande voorlopige gerechtelijke balans opmaken.

Er werden 4 minderjarigen op heterdaad betrapt en aangehouden. Er worden hen beschermende maatregelen opgelegd (zie het persbericht van het parket van Brussel van 16.11.17).

Een vijfde minderjarige verdachte, G.D.F., geboren in 2001, reeds gekend bij de jeugdrechtbank, werd op 21 november 2017 aangehouden voor de volgende feiten:

- diefstal met braak en met geweld of bedreigingen in een bende (winkel ‘Galler’);

- volledige of gedeeltelijke vernietiging van een winkel;

- vernietiging van voertuigen met geweld of bedreigingen in een bende;

- meerdere gevallen van gewapende weerspannigheid;

- dragen van een als wapen gebruikt voorwerp.

Het parket heeft de plaatsing van de verdachte in een gesloten openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming gevraagd.

De jeugdrechter zal in de loop van de namiddag een beslissing nemen over dit dossier.

Daarnaast werden nog twee andere minderjarige verdachten geïdentificeerd door de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Zij moeten nog worden aangehouden.

Tot slot heeft de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene 5 portretten van andere daders kunnen isoleren die momenteel worden geïdentificeerd.

Denis GOEMAN  – Woordvoerder

21-11-17

Naar aanleiding van de rellen van afgelopen nacht in het centrum van Brussel, heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene in overleg met het parket een gerechtelijke taskforce opgericht. De gerechtelijke taskforce werd in het leven geroepen om de daders van de rellen en plunderingen zo snel mogelijk te identificeren.

Het Brusselse parket tilt zwaar aan de feiten en zal na een positieve identificatie overgaan tot vervolging van de daders, wanneer men over voldoende elementen beschikt die de personen aan de rellen en/of plunderingen kunnen linken.

Alle beeldmateriaal over de rellen en plunderingen mag overgemaakt worden aan de gerechtelijke taskforce van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene via zpz.polbru.info@police.belgium.eu . Het gaat zowel om foto’s als videobeelden.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft ook een telefoonnummer geopend 02/279.79.09 dat tot vrijdag 24u/24u operationeel is. U kan op dit nummer terecht met informatie over eventuele verdachten van de rellen en plunderingen van afgelopen nacht.

Wie het slachtoffer geworden is van of schade geleden heeft door de rellen /plunderingen kan terecht op het hoofdcommissariaat van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, gelegen aan de kolenmarkt 30 te 1000 Brussel, open 24u/24 en bereikbaar op het nummer 02/279.77.11.

Voor de pers blijft het gebruikelijke nummer van de woordvoerder van de lokale politie 02/279.85.85 en parket 02/508.71.67 operationeel.

Tot op heden werd er één persoon gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. Deze persoon werd na verhoor weer vrijgelaten aangezien er op dit moment onvoldoende elementen beschikbaar zijn om een verdere aanhouding of onmiddellijke dagvaarding te verantwoorden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

12-11-17

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de datum van de raadkamer gekend is: 17 november 2017 om 14u.

De zitting gaat achter gesloten deuren door. Van zodra de beslissing van de raadkamer officieel gekend is, zal het parket een persbericht verzenden.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

06-11-17

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de Brusselse onderzoeksrechter gelast met de beoordeling van de vijf Europese aanhoudingsbevelen die door Spanje werden uitgevaardigd, na het verhoor van de betrokkenen een beslissing heeft genomen.

Het parket van Brussel had deze namiddag de vrijlating onder voorwaarden gevorderd van alle vijf betrokkenen. De onderzoeksrechter is op deze vordering ingegaan en heeft vanavond beslist om de vijf betrokkenen vrij te laten onder voorwaarden.

De opgelegde voorwaarden luiden als volgt:

verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter;

een vast adres van verblijf ;

zich in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten;

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

De volgende stap in de procedure is de verschijning van de betrokkenen voor de raadkamer in Brussel binnen de 15 dagen.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

06-11-17

F, 14 jaar, uit Ukkel  was vermist sinds eind mei 2017. Ze is sinds zaterdag weer op Belgische bodem. Het meisje werd op 10 oktober gearresteerd in Turkije, samen met haar baby. F is enkele dagen geleden in Turkije bevallen.

Voor de baby werden protectionele maatregelen gevorderd bij de jeugdrechter te Brussel. De jeugdrechter heeft beslist dat de baby in het ziekenhuis dient te blijven, totdat er een meer structurele oplossing voorhanden is. De baby is in goede gezondheid.

F  haar gezondheid liet het toe om gisterenavond nog door de politie verhoord te worden. Er kan om evidente redenen niets worden vrijgegeven over de inhoud van haar verhoor, noch of ze al dan niet haar medewerking verleende.

Vandaag, zondag 22 oktober 2017 werd F voorgeleid bij de Brusselse jeugdrechter.

Het parket van Brussel heeft de plaatsing in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling gevraagd, aangezien ze  verdacht wordt van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De jeugdrechter te Brussel heeft vandaag beslist F te plaatsen in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling.

Er zal vandaag over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22-10-17

Feiten : één of meerdere messteken toegebracht
Datum en plaats : op 17 oktober 2017 op de Lemmonierlaan te Brussel
Verdachte : X
Slachtoffer : X

 

Even voor 6 uur werd op de Lemonnierlaan op de kruising met de Doornikstraat te Brussel het levenloze lichaam aangetroffen van een man van een dertigtal jaar oud.

Het overlijden is te wijten aan één of meerdere messteken toegebracht door een derde ter hoogte van de borststreek. Op het lichaam zal een autopsie plaats vinden.

Het slachtoffer is niet geïdentificeerd en er is geen verdachte aangehouden.

Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag ten laste van X.

De onderzoeksrechter, het parket en wetsdokter zijn ter plaatste afgestapt.

Geen verder informatie zal verschaft worden ter vrijwaring van het verder onderzoek.

 

Vertrouwelijk ter informatie : BR BR30.LL.101929/17

 

Gilles DEJEMEPPE

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

17-10-17

Gisteren werd op initiatief van de Procureur des Konings een proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van de reclamecampagne « Rich meet beautiful » . het Proces-verbaal werd opgesteld lastens “X” voor feiten van “aanzetten tot ontucht door een meerderjarige op een openbare plaats” (art. 380 bis Sw). Het onderzoek is erop gericht uit te maken of de reclamecampagne een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt.   

In het kader van dit opsporingsonderzoek heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene het voertuig en de aanhangwagen waarop het reclamepaneel gemonteerd stond, actief opgespoord.

In de loop van de avond en nacht werd zowel het voertuig als de aanhangwagen staande gehouden door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. De chauffeur en de passagier werden geïdentificeerd. Zij zijn niet gekend bij de politiediensten en verleenden hun medewerking. Het onderzoek wordt verdergezet om na te gaan wie er precies verantwoordelijk is voor deze reclamecampagne.

De reclameaffiche werd in beslag genomen en neergelegd ter correctionele griffie.

Voor vragen en toelichting bij de eventuele maatregelen op administratief niveau, verwijzen we u naar de bevoegde administratieve overheden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-09-17

In het kader van een gerechtelijk onderzoek dat reeds lopende was sinds 2014 bij het parket van Brussel, heeft de onderzoeksrechter deze morgen een huiszoeking gedaan bij de staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen en wetenschapsbeleid. De onderzoekers hebben bij de huiszoeking de documenten waar ze naar op zoek waren, gevonden en in beslag genomen.   Bij monde van haar advocaat liet de staatssecretaris verstaan dat de in beslag genomen documenten “vertrouwelijke documenten” zijn, maar deze vertrouwelijkheid geldt niet ten aanzien van de onderzoeksrechter.

Het is belangrijk te benadrukken dat de staatssecretaris zelf niet geviseerd is door het lopende gerechtelijk onderzoek.

Er zal hierover verder geen informatie gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

 

 

26-09-17

Maximiliaan park

Begin september heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene de melding gekregen, van vrijwilligers actief in het Maximiliaan park, dat een man ongepast seksueel gedrag vertoont in het Maximiliaan park. Het zou gaan om een man die zich voordoet als vrijwilliger.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft het parket ingelicht en er werd onmiddellijk een opsporingsonderzoek gestart.

De politie is er vrij snel in geslaagd de man te identificeren. Het gaat om M.D., °1953 van Belgische nationaliteit. Deze man is reeds gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten en werd hiervoor reeds veroordeeld door de correctionele rechtbank te Brussel in 2000.

De grote moeilijkheid lag er evenwel in een of meerdere slachtoffers te identificeren. Deze slachtoffers bevinden zich in een uiterst kwetsbare positie, niet in het minst omdat zij zich illegaal in ons land verblijven. De vertrouwensrelatie die de aanwezige hulpverleners met de slachtoffers hebben weten op te bouwen en de vertrouwensrelatie tussen deze vrijwilligers en de politie,  heeft er uiteindelijk toch toe geleid dat minstens één slachtoffer kon verhoord worden.

Op 14 september 2017 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast lastens D.M. voor feiten van “aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud”.

Vandaag heeft er een huiszoeking plaatsgevonden bij de verdachte en werd de man van zijn vrijheid beroofd en verhoord. De man ontkent de feiten.

Hij werd na verhoor ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft de man in verdenking gesteld voor “aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud” en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Hij zal binnen de 5 dagen voor de raadkamer dienen te verschijnen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20-09-17

Op 19 september 2017 heeft een man zichzelf in brand gestoken op de loopbrug die het Poelartplein met de lift in de Miniemenstraat verbindt.

Op de camerabeelden is te zien hoer de man even na 21u aankomt op de loopbrug. Hij is alleen en heeft een rugzak bij zich. Hieruit haalt hij een plastic fles en overgiet zichzelf met een vloeistof. Telkens wanneer er andere voetgangers langs hem lopen, draait hij zich om, zodat niemand de fles kan zien. Op een gegeven moment steekt de man zichzelf in brand en springt hij over de reling. Hij stort te pletter beneden aan de lift. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

De politie (Brussel HOOFDSTAD Elsene) was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft zowel bovenaan de lift als onderaan een perimeter ingesteld. Het labo (federale politie) en de wetsdokter zijn ter plaatse gekomen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de man alleen heeft gehandeld en niets geroepen, noch gezegd heeft tegen omstaanders. Het gaat meer dan waarschijnlijk om zelfmoord. Het parket heeft omstreeks middernacht de plaats en het lichaam vrijgegeven.

De man, R, geboren in 1985, van Belgische nationaliteit, kampte mogelijks reeds geruime tijd met psychische problemen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

20-09-17

Slachtoffer:  K, °1986 (31 jaar), man

Dader(s): onbekend

Plaats der feiten: Sint-Denisplein te Vorst

Op 6 september 2017 werd even na middernacht een man neergeschoten in vorst. Het slachtoffer verliet samen met een getuige een café gelegen aan het Sint-Denisplein. Beiden wandelden te voet naar de parking van de abdij om hun wagen op te halen. Het slachtoffer stapte in het voertuig en werd neergeschoten door 2 mannen.

De daders hebben volgens de getuige de vlucht genomen langs het abdijpark.

Het slachtoffer is ter plaatse overleden, ten gevolge van de twee kogels die hij in zijn lichaam heeft gekregen.

De onderzoeksrechter is gelast voor moord en ter plaatse afgestapt samen met het parket, het labo van de federale politie, de wetsdokter et de ballistisch expert.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

 

 

06-09-17

Feiten: verkoop of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder vergunning

Datum en plaats: 01.08.2017 omstreeks 21.30 u, Léopold De Swaefstraat (1070 Anderlecht)

Verdachte: S.S., ♂, 1994, gekend

Op 1 augustus rond 9.20 u merkte de patrouille van de lokale politiezone Brussel-West een verdacht voertuig op in de Ninoofsesteenweg en besloot het te volgen om een controle uit te voeren. Een van de passagiers van dit voertuig gooide een voorwerp door het raam waarvan de politie vermoedde dat het verdovende middelen kon bevatten.

Toen ze stopten in de Léopold De Swaefstraat in Anderlecht, is een van de passagiers te voet gevlucht terwijl het voertuig weer vertrok. De voetganger, die een alarmpistool droeg, kon worden aangehouden. Een huiszoeking in zijn woning heeft geleid tot de ontdekking van ongeveer 550 gram cannabis en materiaal, wat doet vermoeden dat hij verdovende middelen verkoopt. Het voorwerp dat door het raam werd gegooid, werd ook teruggevonden: het bevatte 3,4 gram cocaïne. Het voertuig en de inzittenden worden actief opgespoord.

S.S. werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Er werd geen aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De betrokkene werd in verdenking gesteld en werd enkele voorwaarden opgelegd. Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

03-08-17

Feiten: poging tot moord

Datum en plaats: 03.08.2017 omstreeks middernacht, Barastraat (1070 Anderlecht)

Verdachten: W.Z.M., ♂, 1997 – J.R., ♂, 1996

Slachtoffer: M.S., ♂, 1997

Op 3 augustus vond er rond middernacht een poging tot moord plaats in de Barastraat in Anderlecht. Volgens de eerste vaststellingen zou W.Z.M. samen met een groep van zeven of acht personen naar de woning van zijn ex-vriendin zijn gegaan, die zich daar bevond met haar nieuwe partner, M.S. M.S. zou door de groep naar buiten zijn gebracht en de leden van de groep zouden messen hebben bovengehaald. W.Z.M. zou vervolgens meerdere messteken hebben toegediend aan het slachtoffer. De groep zou daarna zijn gevlucht.

De vriendin van het slachtoffer heeft hem zwaar gewond aan de buik onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd opgenomen. Zijn toestand is stabiel, maar hij kan voorlopig niet worden verhoord. De hoofddader en een van de leden van de groep konden worden aangehouden en van hun vrijheid worden beroofd. De andere leden van de groep worden actief opgespoord.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de vordering van een wetsdokter en het wetenschappelijke laboratorium van de federale politie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

03-08-17

Feiten: poging tot moord

Datum en plaats: 03.08.2017 omstreeks middernacht, Barastraat (1070 Anderlecht)

Verdachten: W.Z.M., ♂, 1997 – J.R., ♂, 1996

Slachtoffer: M.S., ♂, 1997

Op 3 augustus vond er rond middernacht een poging tot moord plaats in de Barastraat in Anderlecht. Volgens de eerste vaststellingen zou W.Z.M. samen met een groep van zeven of acht personen naar de woning van zijn ex-vriendin zijn gegaan, die zich daar bevond met haar nieuwe partner, M.S. M.S. zou door de groep naar buiten zijn gebracht en de leden van de groep zouden messen hebben bovengehaald. W.Z.M. zou vervolgens meerdere messteken hebben toegediend aan het slachtoffer. De groep zou daarna zijn gevlucht.

De vriendin van het slachtoffer heeft hem zwaar gewond aan de buik onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd opgenomen. Zijn toestand is stabiel, maar hij kan voorlopig niet worden verhoord. De hoofddader en een van de leden van de groep konden worden aangehouden en van hun vrijheid worden beroofd. De andere leden van de groep worden actief opgespoord.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de vordering van een wetsdokter en het wetenschappelijke laboratorium van de federale politie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

03-08-17

Feiten: ongeval met de dood van een man tot gevolg

Datum en plaats: 22.07.2017 rond 16 u, Vooruitgangstraat (1030 Schaarbeek)

Verdachte: M.M., ♂, 1958

Slachtoffer: M., ♂, 1999

Op 22 juli 2017 werd de lokale politie van Brussel-Noord opgeroepen voor een persoon die werd overreden door een bus. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een jonge man die zich had verstopt onder een bus die naar het buitenland ging. Toen de bus vertrok, zou hij een honderdtal meter voortgesleept zijn geweest op de grond voordat hij viel ter hoogte van de Simon Bolivarlaan. De bus is doorgereden.

Het slachtoffer werd in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is er in de late namiddag overleden. Het betreft een jonge man die afkomstig zou zijn uit Soedan en niet ingeschreven is in België.

De bus die betrokken was bij het ongeval, werd geïdentificeerd. Nadat hij door de politie werd gecontacteerd, parkeerde de chauffeur zich op een rustplaats op de autosnelweg in Middelkerke. Hij was niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Een autodeskundige en het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie zijn ter plaatse gegaan. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd op vordering van het parket.

De chauffeur van de bus werd verhoord en vervolgens vrijgelaten. Het blijkt dat hij niet op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat er zich een persoon onder zijn bus bevond.

Er loopt momenteel een onderzoek om de omstandigheden van dit ongeval te achterhalen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

25-07-17

Feiten: poging tot doodslag

Datum en plaats: 10.07.2017 om 16.00 te Sint-Jans-Molenbeek

Verdachte:  X

Slachtoffer:

Naar aanleiding van verschillende vragen van journalisten delen wij u mee dat een baby van 10 maanden oud op maandagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. De hulpdiensten vonden de situatie verontrustend en hebben de politie verwittigd. Het parket is ter plaatse gegaan en  heeft een onderzoeksrechter gevorderd lastens X voor poging tot doodslag. De onderzoeksrechter heeft gisteren een man onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Over de toestand van de baby zelf, of hij al dan niet in leven is, vraagt de onderzoeksrechter expliciet niet te communiceren. De feiten speelden zich af in een woning in Molenbeek.

Gelet op de beperkte informatie die de onderzoeksrechter ons overmaakt, acht ik het niet opportuun om quotes of interviews te geven over dit persbericht.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

12-07-17

Feiten: Messteken

Datum en plaats: Vossenplein, 08/07/2017, 10.30 u

Verdachte: vrouw, M.D. °1959 (Belgische)

Slachtoffer: man, T.J. °1950 (Belg)

Op zaterdag 8 juli om 10.35 u werden politie-inspecteurs van de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene, ingelicht door de aanwezige hulpdiensten dat een man slachtoffer is geworden van messsteken.

De verdachte en het slachtoffer zouden samenwonen in een appartement op de eerste verdieping aan het Vossenplein. De man, het slachtoffer, zou de messteken in het appartement hebben gekregen en om hulp hebben geroepen.

De hulpdiensten hebben de man ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. De vrouw werd ter plaatse aangehouden en het bebloede mes werd in het appartement teruggevonden.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene stelt een perimeter in en verwittigt het parket. Het parket vraagt onder meer de tussenkomst van het gerechtelijk labo, een analyse van camerabeelden en een buurtonderzoek.

De vrouw, verdachte, wordt van haar vrijheid beroofd en werd ter beschikking gesteld van het parket. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor poging tot doodslag. De verdachte, die de feiten ontkent, werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gerechtelijk onderzoek loopt bijkomende onderzoeksdaden werden door de onderzoeksrechter bevolen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerster

10-07-17

Feiten : poging tot doodslag en diefstal met geweld of bedreigingen

Datum en plaats : 04/07/2017, doornikstraat 1000 Brussel

Verdachte : X

Slachtoffer : G.B., 7.10.1965, amerikaan

Op 4 juli 2017 omstreeks 4.45 u werd de politie opgeroepen naar een drankgelegenheid in de Doornikstraat te 1000 Brussel voor een persoon die hard was geslagen.

G.M., 7.10.1965, die de Amerikaanse nationaliteit  bezit, werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij in levensgevaar leek te verkeren (wat op dit moment niet meer het geval is) en zware verwondingen had opgelopen over het gehele lichaam en in het bijzonder aan het hoofd.

Het parket van Brussel heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd, met name de komst van het laboratorium van de federale politie, een telefonie-onderzoek, een analyse van de bewakingscamerabeelden en het verhoor van meerdere getuigen.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd wegens poging tot doodslag en diefstal met geweld of bedreigingen, ’s nachts in bende gepleegd met wapens, en is ter plaatse gegaan.

In dit stadium is er geen verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst en wordt het onderzoek actief voortgezet. Om die reden zal er geen verdere commentaar worden verschaft.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

 

07-07-17

Datum en plaats : 27.06.2017 omstreeks 23u30, metrostation Aumale (Anderlecht)

Gisterenavond  rond 23u30 zouden  twee politieagenten van de spoorwegpolitie in het metrostation Aumale te Anderlecht overgaan tot  een identiteitscontrole. Tijdens het gesprek heeft één van de honden van de gecontroleerde persoon zich op de politie geworpen. Om de aanval op zijn college af te weren, heeft de politieagent één schot gelost op de hond. De politieagenten werden niet gewond. De gewonde hond is overgebracht naar het dierenziekenhuis te Sint Pieters leeuw waar hij zal geopereerd worden.

Volgens de eerste elementen uit het onderzoek zou de eigenaar getracht hebben om zijn hond tegen te houden en te voorkomen dat hij zich op de politieagent zou smijten. Ten einde de nodige onderzoeksdaden te stellen is het metroverkeer stilgelegd en is het metrostation voor enkele uren afgesloten. Het parket van de procureur te Brussel is afgestapt op de plaats der feiten met een expert ballistiek en het labo. Een onderzoek is lopende.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

28-06-17

In 2012 heeft het parket van de procureur des Konings een onderzoek geopend, naar aanleiding de heer Arnault zijn aanvraag om tot Belg genaturaliseerd te worden. Later trok hij die vraag weer in.

Aan het einde van dit onderzoek, was het parket van oordeel dat de ten laste gelegde feiten afdoende bewezen zijn, om in aanmerking te komen voor een minnelijke schikking overeenkomstig de bepalingen van artikel 2016 bis  van het wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie  heeft aan meneer Arnault voorgesteld om de strafvordering te laten uitdoven door het treffen van zulk een minnelijke schikking, zonder enige nadelige erkenning van zijn kant.

Ondanks het feit dat de heer Arnault steeds de feiten ontkent heeft, heeft meneer Arnault deze schikking aanvaard in juni 2017.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

22-06-17

Onderzoek naar het gebruik van het wapen door de militairen in het kader van de terroristische daad in het centraal station op 20 juni 2017

Steeds wanneer ordediensten gebruik maken van hun vuurwapen, wordt er hiernaar een onderzoek geopend op het parket. Deze standaardprocedure werd ook gevolgd naar aanleiding van het neerschieten van de verdachte van de terroristische aanslag, gisteren in het centraal station te Brussel, door de aanwezige militairen.

Uit de eerste elementen van het onderzoek (o.a. camerabeelden) blijkt dat de militair de verdachte heeft neergeschoten op het moment dat hij tot zeer dicht bij de militair genaderd was. Uit de omstandigheden waarmee de militairen geconfronteerd werden, konden zij reeds afleiden dat de verdachte gevaarlijk was. Bovendien kwam hij naar hen toegelopen met een voorwerp in zijn hand en schreeuwde hij  « Allahu Akbar ».

In de loop van de namiddag vindt er nog een autopsie plaats op de verdachte. Eens het autopsierapport en het expertiseverslag van de ballistisch deskundige ter kennis gebracht zijn van het parket, zal het parket een definitieve beslissing nemen in dit dossier. We kunnen evenwel nu reeds melden dat de elementen waarover we nu beschikken, aangeven dat het gebruik van het vuurwapen door de militairen gerechtvaardigd was.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-06-17

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats : 19.06.2017 omstreeks 21u40, Maurice Lemonnierlaan (1000 Brussel)

Verdachte : een man, niet geïdentificeerd

Slachtoffer : M.S., ‰, °1992, politieambtenaar, gewond

Op maandag 19 juni 2017 omstreeks 21.30 u zijn twee inspecteurs van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene tussengekomen in de Maurice Lemonnierlaan wegens de aanwezigheid van clandestiene handelaars. Ze hebben twee particulieren aangehouden.

Een persoon die zich in de buurt bevond heeft hierbij een steen gegooid naar een van de politiemensen en is daarna gevlucht. Een van hen werd geraakt aan het voorhoofd. Zijn collega heeft een ambulance gebeld die snel ter plaatse is gekomen om hem naar het ziekenhuis te brengen. Er werden ook stenen gegooid naar de ambulance terwijl de politieman werd meegenomen.

Het slachtoffer is zeven dagen arbeidsongeschikt. Een van de personen die stenen heeft gegooid naar de ambulance kon worden gearresteerd. Hij werd verhoord en vervolgens vrijgelaten.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20-06-17

Feiten : willekeurige vrijheidsberoving, ontvoering

Datum en plaats : 11.06.2017, Anderlecht/Brussel

Verdachte : A.C., ‰, °1972

Slachtoffer : J., Š, °2010

De verdachte werd op maandag 12.06.2017 in de namiddag verhoord door de politiediensten. Volgens zijn verklaringen zou hij het meisje hebben willen helpen. Hij zou hebben beslist om zich naar het politiebureau te begeven nadat hij had vernomen dat er een opsporingsbericht was verspreid. Hij werd aangehouden door de politie op het moment dat hij zijn woning verliet met het kind.

Het meisje werd verhoord door de politie. De inhoud van dit verhoor valt onder het geheim van het onderzoek. Aangezien er een minderjarige bij betrokken is, zal er geen verdere commentaar worden gegeven over dit verhoor.

A. C. werd op 13.06.17 voor de onderzoeksrechter geleid. Hij werd door de onderzoeksrechter verhoord en onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens willekeurige vrijheidsberoving en ontvoering. Hij zal binnen vijf dagen verschijnen voor de raadkamer, die zal beslissen over de eventuele handhaving van zijn voorlopige hechtenis.

Vertrouwelijk ter informatie : BR40.L3.30131-17

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

13-06-17

Naar aanleiding van verschillende vragen die vandaag werden gesteld door journalisten, kan het parket van Brussel bevestigen dat er deze namiddag huiszoekingen hebben plaatsgevonden in de lokalen van het OCMW van Brussel in het kader van het onderzoek naar de vzw Samusocial.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd in het kader van een mini-onderzoek om over te gaan tot de huiszoekingen. Het resultaat van de operaties valt onder het geheim van het onderzoek.

In dit stadium zal er geen verdere commentaar worden gegeven over dit dossier.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

12-06-17

In deze fase van het onderzoek naar de ontvoering gisterenmiddag in Anderlecht van het meisje Jihane El Oizi, kan het parket van Brussel het volgende bevestigen.

Jihane werd onderzocht in het ziekenhuis en haar toestand lijkt niet zorgwekkend te zijn.

De verdachte (A.C., ‰, 1972) die vandaag omstreeks 11.45 u werd aangehouden en van zijn vrijheid werd beroofd, heeft geen gerechtelijke antecedenten in België. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Er werd bovendien een huiszoeking uitgevoerd in zijn woning.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor dit dossier. De onderzoeksrechter beschikt vanaf het uur van de vrijheidsberoving over een termijn van 24 u om te beslissen of het wenselijk is om de verdachte onder aanhoudingsbevel te plaatsen.

Een overzicht van de voortgang van het onderzoek zal morgen om 11 u worden gegeven tijdens de persconferentie.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

12-06-17

Naar aanleiding van verschillende artikelen die de afgelopen dagen zijn verschenen, is het parket van Brussel een opsporingsonderzoek gestart in verband met de vzw Samusocial om te onderzoeken of er eventuele misdrijven werden gepleegd.

Er zal geen verdere commentaar worden gegeven in deze fase van het onderzoek.

Denis GOEMAN - Woordvoerd

09-06-17

Datum en plaats: 01.06.2017 omstreeks 2:40 u, Haachtsesteenweg (1030 Schaarbeek).

Slachtoffer: S.S., ‰, °1961.

Deze ochtend werd de lokale politie van Brussel Noord opgeroepen voor een persoon die bewusteloos was op de parking van een verzorgingstehuis. Het overlijden van het slachtoffer werd ter plaatse vastgesteld door een arts. Hij is waarschijnlijk overleden na een val van een van de bovenste verdiepingen.

Volgens de eerste vaststellingen is S.S. een bewoner van het verzorgingstehuis en had hij de gewoonte om te roken op het dakterras. De eerste elementen van het onderzoek sluiten uit dat er eventueel derden bij betrokken waren.

Het onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

01-06-17

Naar aanleiding van de informatie die vandaag in de pers is verschenen, kunnen wij bevestigen dat de zus van Firdaous Bouhaltite Soulaimane, het jonge meisje waarvoor er een verdwijningsbericht werd verspreid op 27.05.17, en een andere persoon werden aangehouden op 24.05.17 en onder aanhoudingsbevel werden geplaatst in het kader van een terrorismedossier.

Y.B.S. (Š, °1993) en S.D. (‰, °1995) zijn op 29.05.17 verschenen voor de raadkamer van Brussel, die hun aanhoudingsbevelen heeft gehandhaafd.

In het belang van het lopende gerechtelijk onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven in verband met dit dossier.

Wat de verdwijning van Firdaous betreft, ze is op dit moment nog niet teruggevonden.

Het onderzoek naar haar verdwijning wordt voortgezet.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

30-05-17

Feiten: poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapendracht.

Datum en plaats: 27.05.2017 omstreeks 13 u, Hoevestraat (Sint-Joost-ten-Node).

Verdachten: N., ‰, °2001 – M.I., ‰, °1968 – A.K., ‰, °1980 – S.I., ‰, °1964 – E.K., ‰, °1982

Op zaterdag 27.05.2017 brak er een burenruzie uit tussen leden van twee families in de Hoevestraat in Sint-Joost-ten-Node. Deze ruzie vond plaats in de context van steeds terugkerende spanningen tussen deze personen. Er brak een vechtpartij uit waarbij er schoten werd gelost. Drie personen raakten gewond, waarvan één zwaargewond. Hij verkeert niet meer in levensgevaar.

Vijf personen werden van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Een minderjarige werd voor de jeugdrechter geleid. Een onderzoeksrechter werd gevorderd wegens poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen en verboden wapendracht. S.I. werd onder aanhoudingsbevel geplaatst. Andere personen die momenteel in het ziekenhuis zijn opgenomen, moeten nog worden verhoord.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.

Pierre GEERINCKX -Woordvoerder

29-05-17

Naar aanleiding van de vele vragen die we ontvangen over het opsporingsbericht dat zaterdag 27/05/2017 verspreid werd over de onrustwekkende verdwijning van de  14jarige Firdaous BOUHALTITE SOULAÏMANE, kunnen wij volgende context schetsen.

De verdwijning is onrustwekkend omdat het om een jong meisje gaat, dat normaal gezien regelmatig naar school gaat, maar woensdag 24/05/2017 niet op school is aangekomen.

Parket en politie weten niet waar of bij wie het meisje zich bevindt, haar fysieke integriteit is mogelijks ernstig in gevaar;

Er werden 2 foto’s verspreid: 1 in traditionele kledij en 1 in westerse kledij; omdat Firdaous zich op beide manieren kleedt. Verschillende media opperen de piste van radicalisering en een mogelijks vertrek naar Syrië. Deze hypothese is niet uitgesloten en is een piste die actief onderzocht wordt. Het is vooralsnog niet mogelijk om, op basis van elementen uit het onderzoek, een (nakend) vertrek te bevestigen. worden. Uit de elementen van het onderzoek blijkt wel dat Firdaous nog niet in Syrië geweest is. 

We vragen dat al wie informatie heeft over Firdaous, contact opneemt met de federale politie.

Ine VAN WYMERSCH en Pierre GEERINCKX - Woordvoerders

29-05-17

In navolging van het persbericht van gisteren over verdachte gedragingen van een man in en rond de omgeving van de school “école 8” in Elsene :

De verdachte wordt beschuldigd van het raadplegen van beelden met pornografisch karakter en is vrij onder voorwaarden, in het bijzonder geen contact meer hebben met de school (niet betreden en niet rondhangen) en geen contact hebben met minderjarige.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

17-05-17

Op 15/05/2017 werd het parket in kennis gesteld van verdachte gedragingen van een man in en rond de omgeving van de school “école 8” in Elsene. Hierover verschenen reeds enkele persartikels.

Ondanks het feit dat er berichten circuleren over “poging tot ontvoering”, is er geen enkel kind, voor zover geweten, in concreto slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering. Wat deze verdachte gedragingen precies inhouden, maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.

Er werd in dit kader een verdachte gearresteerd, B, een jongeman geboren 1998. Na verhoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket. Het parket heeft de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter is gelast met een onderzoek naar het bekijken van kinder-pornografisch materiaal. Er werd een psychiatrisch onderzoek van de verdachte gevraagd en een vrijlating onder strikte voorwaarden.

De beslissing van de onderzoeksrechter is nog niet gekend en zal ten vroegste morgen kunnen worden meegedeeld op het perspunt van 11u.

Gelet op het lopend gerechtelijk onderzoek en het principe van het vermoeden van onschuld, kan er geen verdere toelichting gegeven worden bij dit dossier.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

16-05-17

Feiten : weerspannigheid

Datum en plaats : 14.05.2017 omstreeks 16u, René Reniersstraat (1090 Jette)

Verdachte : S.H., ‰, °1986 (overleden)

Slachtoffer : C.S., Š, °1952

Update van het persbericht van 16/05/2017 betreffende een schietincident in Jette :

Uit de autopsie is gebleken dat ondanks het feit dat de man zich al verschillende verwondingen had toegebracht met een mes, het schot afgevuurd door de politie de effectieve doodsoorzaak is.

Het parket onderzoekt of het gebruik van het wapen door de politie proportioneel is, gelet op de omstandigheden en of er een gradatie geweest bij het geweld dat gebruikt werd. Uit de verschillende verklaringen zou blijken dat dit het geval is. Het parket heeft nog een aantal onderzoeksdaden bevolen om helemaal klaarheid te krijgen, maar uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er sprake is van wettige zelfverdediging in hoofde van de tussenkomende politie-inspecteurs.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-05-17

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats : 14/05/2017 omstreeks 19u20, Kinetstraat (1070 Anderlecht)

Verdachte : onbekend

Slachtoffer : C., ‰, °1990 (gewond)

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag is verschenen in de pers, kan het parket het volgende bevestigen.

Op 14 mei 2017 omstreeks 19.20 u werd de lokale politie van Brussel Zuid opgeroepen voor schoten die door een getuige werden gehoord in Anderlecht. Kort nadien werd de politie opgebeld door de spoedafdeling van een ziekenhuis waar een man met schotwonden, C., zich had aangemeld.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat C. op straat aangesproken zou zijn geweest door een man met een bivakmuts en een zwaar wapen. Hij zou door hem zijn beledigd en bedreigd. C. zou de verdachte vervolgens hebben geslagen. De verdachte zou daarop in de richting van de grond hebben geschoten. C. zou in zijn been zijn geraakt door een kogelscherf. Hij verkeert niet in levensgevaar. De verdachte zou daarna zijn gevlucht op een scooter.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd om de precieze omstandigheden van dit agressie-incident op te helderen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15-05-17

Feiten : weerspannigheid, bedreigingen

Datum en plaats : 14.05.2017 omstreeks 16u, René Reniersstraat (1090 Jette)

Verdachte : S.H., ‰, °1986 (overleden)

Slachtoffer : C.S., Š, °1952

Op 14 mei 2017 omstreeks 16u werden de hulpdiensten verwittigd voor een man die zijn moeder bedreigt met een mes. Het zou gaan om de 31 jarige S.H. met een psychische problematiek.

Eens de politie ter plaatse aankomt, treffen ze de moeder van de man aan in het appartement; zij is gewond door messteken aan de handen en wordt voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van zondagavond heeft het slachtoffer het ziekenhuis kunnen verlaten.

De tussenkomende politie-inspecteurs manen de man aan om zijn mes te laten vallen. De man geeft hier geen gevolg aan en zou zich dreigend opstellen ten aanzien van de politie. Wanneer een politiehond de verdachte tracht te neutraliseren, wordt deze door de verdachte met zijn mes gestoken. De hond moet ook voor verzorging worden weggebracht. Er wordt door de politie 1 schot gelost, waarvan de kogel de verdachte in de romp treft.

De verdachte man overleeft het incident niet. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd die de precieze doodsoorzaak van de man zal moeten bepalen. De man werd niet alleen getroffen door de politiekogel, maar had zichzelf ook al verschillende verwondingen toegebracht met zijn mes, ondermeer ter hoogte van zijn keel.

Het parket heeft zich gisteren ter plaatse begeven en twee parallelle onderzoeken bevolen. Een eerste naar het intra-familiaal geweld tussen de man en zijn moeder en een ander onderzoek naar het schietincident.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15-05-17

Op 9 mei 2017 hebben een 40-tal personen zich, verkleed als dieren, groenten en planten, toegang verschaft tot de kantoren van  “ European Crop Protection Association”, zowel langs de ingang als via een ladder op het dak.

Verschillende personen hebben met verf meubilair, ramen en deuren beklad. Er werden ook vernielingen aangebracht en groen-afval en compost achtergelaten.

Uiteindelijk werden er  9 mensen gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. In de loop van de namiddag is iedereen weer vrijgelaten. De 9 mensen zullen zich op 15 juni 2017 voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor feiten van:

Aanbrengen van graffiti op roerende en roerende goederen (art. 534 bis §1 strafwetboek)

Beschadiging van onroerende goederen (art. 534 ter van het strafwetboek)

Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximum 6 maanden en een boete van maximum 200 euro (te vermenigvuldigen met 8).

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

11-05-17

Op 9 mei 2017 omstreeks 21u30  heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene ter hoogte van het Poelaertplein de achtervolging ingezet op een motorrijder die roekeloos aan het rijden was.

Volgens de eerste verhoren en vaststellingen, onder andere van de verkeersdeskundige aangesteld door het parket, heeft het ongeval als volgt plaatsgevonden:

Een patrouille van de hondenbrigade van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene hoorde via de radiocommunicatie dat er op de Louisalaan een achtervolging was en reed op het rechter rij-vak van de Louisalaan. Het voertuig van de hondenbrigade vertraagde aanzienlijk om het gewone verkeer af te remmen, zodat de achtervolging op het linker rij-vak kon worden verdergezet zonder de andere weggebruikers in gevaar te brengen. Vrijwel onmiddellijk is de motor achteraan (links) ingereden op het politievoertuig van de hondenbrigade. Door de impact is het politievoertuig dwars op de rijbaan komen te staan. De politiepatrouille die de brommer achtervolgde reed op ruime afstand van de motorrijder. 

De motorrijder, een man geboren in 1993, was op slag dood. De passagier, een jonge vrouw geboren 1996, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier is in de loop van de nacht eveneens aan haar verwondingen overleden.

De bestuurder van het patrouillevoertuig van de hondenbrigade is vijf dagen werkonbekwaam en erg onder de indruk van de feiten.

Om de sereniteit van het onderzoek naar de omstandigheden van het dodelijk ongeval te garanderen werd dit onderzoek toevertrouwd aan de lokale politie MARLOW (standaard procedure). 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

10-05-17

Feiten : poging tot doodslag

Datum en plaats : 03.05.2017 omstreeks 12u15, Magdalenasteenweg (Brussel)

Verdachte : A.B., ‰, °1985

Slachtoffer : K.Y., ‰, °1996 (gewond)

Op 3 mei 2017 omstreeks 12.15 u werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen wegens een aanval met messteken in de Magdalenasteenweg. Volgens de eerste vaststellingen zou er een woordenwisseling hebben plaatsgevonden tussen de twee mannen voor het gebouw van A.B. om een nog onbekende reden. A.B. zou het slachtoffer een messteek hebben toegediend. Nadat het slachtoffer vluchtte richting de Kiekenmarkt, zou A.B. deze hebben achtervolgd voordat hij terugkeerde naar zijn gebouw, waar hij werd aangehouden door de politie.

Het slachtoffer werd kort nadien gevonden en naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Hij verkeert niet meer in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksdaden gevorderd, waaronder het ter plaatse gaan van het laboratorium van de federale politie. Een onderzoeksrechter werd gelast wegens poging tot doodslag.

Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

04-05-17

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden

Datum en plaats : 09.04.2017, Théo Verbeecklaan, 1070 Anderlecht

Verdachte : J-M.B., ‰, °1977

Slachtoffer : G.M., ‰, °1961

Gelet op de berichten die verschenen zijn in de pers, kan het parket het volgende bevestigen :

Op 24 april 2017 werd er een verdachte aangehouden naar aanleiding van feiten die op 9 april plaatsvonden tijdens een voetbalwedstrijd in het Anderlechtstadion (zie persbericht van 27 april 2017). De verdachte werd in verdenking gesteld van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden.

De onderzoeksrechter heeft de betrokkene in vrijheid gesteld onder enkele voorwaarden, waaronder het niet meer bijwonen van sportevenementen.

Het gerechtelijk onderzoek loopt nog.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

02-05-17

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden

Datum en plaats : 09.04.2017, Théo Verbeecklaan, 1070 Anderlecht

Slachtoffer : G.M., ‰, °1961

Gelet op de berichten die verschenen zijn in de pers, kan het parket het volgende bevestigen :

Tijdens de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen AA Gent op 9 april 2017 is er een man G.M. (° 1961) voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Achteraf is gebleken dat de verwondingen van de man het gevolg waren van feiten van slagen en verwondingen. Op 20 april 2017 is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden.

Het parket van Brussel is bevoegd en heeft een onderzoeksrechter gelast met een onderzoek naar feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden.

De onderzoeksrechter wenst geen enkele commentaar te geven bij het lopende onderzoek, omdat dit in volle gang is.

Verschillende verdachten/getuigen worden actief opgespoord en verhoord. Er is niemand onder aanhoudingsmandaat geplaatst in dit dossier. De conclusies van de autopsie zijn niet sluitend, er moeten ook op dat vlak nog verschillende expertises plaatsvinden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-04-17

Feiten: mensensmokkel, kwaadwillige belemmering van het verkeer

Datum en plaats: 04.04.2017 omstreeks 3u, ring van Brussel – viaduct van Vilvoorde

Verdachte: ‰, nog niet geïdentificeerd

Slachtoffer: 12 meerderjarigen en 2 minderjarigen (gewond)

Vandaag omstreeks 3 u ’s nachts heeft de wegpolitie een bestelwagen opgemerkt die tegen de rijrichting reed op de autosnelweg ter hoogte van Nijvel. De bestuurder van de bestelwagen heeft daarna rechtsomkeert gemaakt in de richting van de ring van Brussel. Hij werd achtervolgd door verschillende politiewagens. Hij verloor vervolgens de controle over zijn voertuig en is tegen de middenberm van het viaduct van Vilvoorde gebotst.

Achterin het voertuig bevonden zich 14 personen, waaronder 2 minderjarigen, die illegaal op het grondgebied verblijven. Ze raakten allen gewond tijdens het ongeval en werden naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Twee minderjarigen en drie meerderjarigen verkeren in levensgevaar. Deze personen worden momenteel geïdentificeerd. De dienst Vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht.

De bestuurder van de bestelwagen had geen identiteitsdocument bij zich, hij wordt nog geïdentificeerd. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord.

Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

04-04-17

Feiten: opzettelijke slagen en verwondingen

Datum en plaats: 30.03.2017 omstreeks 16 u, Montoyerstraat in Brussel

Verdachten: M.G., ‰, 1979, gewond – S.H., ‰, 1987, gewond – H.D., ‰, 1971, gewond – Y.M., ‰, 1969, gewond – A.K., ‰, 1988, gewond

Slachtoffer: S.O., Š, °1948, gewond

Afgelopen donderdag omstreeks 16 u is er een vechtpartij uitgebroken voor de Turkse ambassade tussen aanhangers en tegenstanders van de Turkse president in het kader van een referendum over een hervorming van de grondwet in Turkije.

Meerdere personen hebben elkaar geslagen en gestoken, onder andere ook met een mes en een ijzeren staaf. Er zijn vijf gewonden onder de vermoedelijke daders van de slagen en steken. Een dame die zich tussen de hoofdpersonen van de vechtpartij plaatste, raakte ook gewond. Ze verblijft momenteel nog steeds in het ziekenhuis. De lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene is ter plaatse tussenbeide gekomen om de orde te herstellen.

Er schoolden ongeveer 150 tot 200 personen samen voor de ambassade. Er werden stenen gegooid naar voertuigen in de omgeving.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Het is een onderzoek gestart en heeft de nodige maatregelen gevorderd om de hoofdpersonen te identificeren.

Vier personen werden van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Ze zullen vandaag worden verhoord. Een vijfde persoon werd van zijn vrijheid beroofd, maar moest in het ziekenhuis blijven wegens zijn verwondingen. Hij zal worden verhoord zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat. Een ijzeren staaf die vermoedelijk werd gebruikt om slagen toe te dienen, werd gevonden en in beslag genomen ter analyse.

Het onderzoek loopt.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

30-03-17

Deze donderdag 23 maart 2017 brak er in het midden van de dag een vechtpartij uit tussen twee jongeren in een school in de Vaartstraat in Brussel. De reden is nog niet bekend. Een van de twee (‰, 2001) heeft de andere (‰, 1999) een messteek toegediend.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De dader van de messteek werd aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. Aangezien het om minderjarigen gaat, zal het parket op dit moment geen verdere commentaar geven.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

23-03-17

Na een analyse heeft het parket van Brussel beslist dat het geen hoger beroep zal instellen tegen de beslissing van 17 maart 2017 waarin de raadkamer heeft geoordeeld dat er voldaan is aan de vereiste wettelijke voorwaarden om een persoon in voorlopige hechtenis te plaatsen. Bijgevolg wordt de voorlopige hechtenis van O.M. gehandhaafd onder elektronisch toezicht.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20-03-17

De eerste conclusies van de branddeskundige wijzen in de richting van een probleem bij de gasleidingen. Het precieze gaslek kon niet worden gevonden, gelet op de staat van de woningen. Er is geen enkel element gevonden dat wijst op kwaad opzet.

De formele identificatie van het overleden slachtoffer valt niet voor maandagnamiddag te verwachten.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

19-03-17

Deze namiddag werden twee woningen van de waterloosesteenweg in Sint-Gillis getroffen door een explosie, gevolgd door een zware brand.

Zeven personen werden voor verzorging overgebracht naar twee Brusselse ziekenhuizen. Onder deze 7 gewonden waren er drie zwaargewonden, waarvan 2 kinderen van 2 en 15 jaar.

Omstreeks 22 uur werd onder het puin het levenloze lichaam aangetroffen van een man. De man kon nog niet formeel geïdentificeerd worden en er zal dan ook niet over zijn identiteit gecommuniceerd worden.

Het parket is ter plaatse afgestapt en heeft een deskundige in brand en ontploffingen aangesteld. Gelet op het instortingsgevaar zal de expert pas morgen zijn onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing en brand kunnen starten. Er kan dus nog niets over deze oorzaak gezegd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder parket Brussel

18-03-17

Gelet op de verschillende vragen van verschillende media, kan het parket het volgende bevestigen:

Deze morgen vonden er huiszoekingen plaats in de woning en op het kantoor van O.M., advocaat bij de Franstalige Balie te Brussel. Deze huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar de ontsnappingspoging van BENABDELHAK M. uit de gevangenis van Sint-Gillis op 13 april 2014.

Ter herinnering: BENABDELHAK zat sinds januari 2014 opgesloten in de gevangenis van Sint Gillis, in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk in het kader van een drugsdossier. 

Sinds deze ontsnappingspoging is er een grondig onderzoek gevoerd door de OA 1 (zware criminaliteit tegen personen en goederen) van de federale gerechtelijke politie te Brussel. In de huidige stand van het onderzoek is de onderzoeksrechter op basis van verschillende elementen, vandaag overgegaan tot de huiszoekingen en tot de vrijheidsberoving van O.M. Deze laatste zal in de loop van de dag verhoord worden. 

Op dit moment kunnen we ook niet ingaan op wat deze “verschillende elementen” precies inhouden, enerzijds om het lopende onderzoek niet te schaden en anderzijds omwille van de principes van het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld.

De onderzoeksrechter beschikt over een termijn van 24uur om een beslissing te nemen over de vrijheidsberoving en een eventuele inverdenkingstelling.

Van zodra de persdienst de beslissing van de onderzoeksrechter kent, zal deze actief door het parket gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

14-03-17

Feiten: Doodslag       

Datum en plaats: 11/03/2017, Laken

Slachtoffer: S.H., ‰, °1987

Naar aanleiding van het persbericht van zaterdag 11 maart 2017 in verband met de ontdekking van een lichaam op straat in Laken:

Het slachtoffer kon worden geïdentificeerd.

De autopsie bevestigt dat het slachtoffer een bijzonder gewelddadige dood is gestorven ten gevolge van slagen.

Het gerechtelijk onderzoek loopt. Er is momenteel niemand aangehouden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

13-03-17

Omstreeks 19u werd in de nabije omgeving van het Bockstaelplein, door een voorbijganger, op de openbare weg, het lichaam aangetroffen van een man. De voorbijganger lichtte de hulpdiensten en de politie in. De man bleek overleden te zijn. Er werd onmiddellijk een perimeter ingesteld. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat het om een verdacht overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag.

Later op de avond zijn het parket en de onderzoeksrechter ter plaatse gegaan.

Er zal een autopsie plaatsvinden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Tot op heden werd het slachtoffer niet geïdentificeerd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet. Er zal over deze zaak zeker voor het perspunt van maandag 11u geen verdere informatie worden verstrekt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11-03-17

Feiten: verdachte handelingen

Datum en plaats: 02.03.2017 omstreeks 14.00 u, Hallepoort, Sint-Gillis

Verdachte: M.A., ‰, °1989, gekend

Op donderdag 02.03.2017 omstreeks 14.00 u heeft de lokale politie van de zone Brussel Zuid een voertuig gecontroleerd dat net door een rood licht was gereden ter hoogte van de Hallepoort. Bij controle van dit voertuig hebben de politiemensen vastgesteld dat er zich twee gasflessen in het voertuig bevonden. Ze hebben de bestuurder van zijn vrijheid beroofd.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Om geen enkel risico te nemen, werd er een veiligheidsperimeter ingesteld en werd de tussenkomst van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) van het leger gevorderd. De ontmijningsdienst heeft vastgesteld dat het om één volle en één lege gasfles ging. Er werd geen ontstekingsmechanisme aangetroffen in de wagen.

De bestuurder van het voertuig, M. A., is gekend bij het gerecht. Hij werd in 2016 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep. Gezien het profiel van de betrokkene en de context van zijn aanhouding, is het parket van Brussel een vooronderzoek gestart. Alle nuttige verificaties en opdrachten worden uitgevoerd om zeker te zijn over zijn motieven. De man verklaart dat de gasflessen bestemd waren voor huishoudelijk gebruik. De eerste elementen van het onderzoek bevestigen zijn verklaring. Er worden echter nog een aantal zaken geverifieerd.

M. A. is momenteel nog steeds beroofd van zijn vrijheid. Er zal hierover een beslissing worden genomen in de loop van de namiddag. Het parket zal een persbericht verspreiden van zodra deze beslissing gekend is.

Denis GOEMAN, Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerders

03-03-17

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de perimeter aan de Hallepoort werd opgeheven.

De knallen die gehoord werden hebben te maken met de werkzaamheden van de ontmijningsdienst van het leger. 

De ontmijningsdienst heeft vastgesteld dat het om 1 lege en 1 volle gasfles gaat, er werden geen explosieven, noch een ontstekingsmechanisme aangetroffen in de wagen.

Op dit ogenblik wordt er in het belang van het onderzoek niet gecommuniceerd over de identiteit van de aangehouden persoon.

Er zal geen verdere informatie gegeven worden over deze zaak voor het perspunt van 11u morgen op het parket. Op het perspunt van 11u zal er een stand van zaken gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH, Denis GOEMAN - Woordvoerders

02-03-17

Hallepoort: een politievoertuig heeft een voertuig gecontroleerd dat door het rood licht reed ter hoogte van de Hallepoort op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. Bij controle van dit voertuig hebben de politiemensen gezien dat er zich twee gasflessen in het voertuig bevonden.

Gelet op het feit dat de bestuurder gekend was bij het gerecht en dat het onduidelijk is waarvoor die gasflessen bestemd waren, heeft men geen enkel risico genomen. De politie heeft een perimeter ingesteld en de ontmijningsdienst van het leger ter plaatse gevraagd.

De bestuurder van het voertuig is van zijn vrijheid beroofd en wordt op dit moment ondervraagd.

Op dit moment wordt de zaak ernstig genomen en is er een onderzoek gestart om de bestemming van de gasflessen na te gaan en de bedoelingen van de bestuurder in kaart te brengen.

Het is absoluut voorbarig om te bevestigen dat de bestuurder criminele bedoelingen heeft of zou gehad hebben. Alle speculaties in die zin zijn voorbarig. We kunnen, om evidente redenen die te maken hebben met het onderzoek op dit moment geen informatie geven over de identiteit of de achtergrond van de man die gearresteerd werd.

De woordvoerders van het parket: Denis Goeman en Ine Van Wymersch zijn beschikbaar op het parket voor eventuele quotes.

Een “update” is niet te verwachten voor 21uur.

Indien het onderzoek het toelaat zullen we na 21u  een nieuw persbericht de wereld insturen.

Ine VAN WYMERSCH, Denis GOEMAN - Woordvoerder

02-03-17

Feiten : poging doodslag

Datum en plaats : 28/2/2017 Schaarbeek

Verdachte : D.R geboren op 01/06/1949

Slachtoffer : K.N geboren op 01/01/1955

Op dinsdag 28 februari om 15u wordt de politie Brussel Noord verwittigd dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden in de Olivierstraat. Ter plaatse stelt de politie vast dat een vrouw 2 steekwonden vertoont ter hoogte van de buik. Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar, maar haar toestand blijkt stabiel.

Volgens de eerste vaststellingen uit het onderzoek blijkt een familiaal dispuut tussen het slachtoffer en dader de oorzaak te zijn van de steekpartij.

Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft meerdere opdrachten bevolen waaronder het ter plaatste gaan van het labo van de federale politie. De dader heeft  zich zelf aangegeven bij de politie. Hierop werd hij van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket Brussel. De onderzoeksrechter werd gevat voor poging doodslag ten laste van de man van het slachtoffer. De dader werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vertrouwelijk ter informatie : BR30.L6.10333/17

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

01-03-17

Feiten : poging moord

Datum en plaats : 28/02/2017, Sint Gillis

Verdachte : X

Slachtoffer : B.M geboren op 10.3.1978

Op dinsdag 28 februari om 18u45 wordt de politie van Brussel Zuid opgeroepen om zich naar de Mérodestraat te begeven voor geweerschoten. Ter plaatse stelt de politie vast dat meerdere schoten werden afgevuurd naar een bestelwagen.

De passagier van de bestelwagen is door 3 kogels geraakt, 2 in de elleboog en één in de maag. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

Het parket Brussel is samen met de onderzoeksrechter en het labo van de federale politie ter plaatste afgestapt. Verschillende onderzoeksopdrachten werden bevolen.

Het onderzoek wordt gevoerd door de FGP van Brussel.

Een dossier werd geopend voor pogingmoord.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende, meerdere pistes worden onderzocht.

Vertrouwelijk ter informatie : BR.30.L3.010929/2017

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

01-03-17

Feiten : Intra familiaal geweld

Datum en plaats : 26/2/2017 te Anderlecht

Verdachte : C.F °22/2/1973

Slachtoffer : F.G °3/5/1962

Zondagmiddag 26 februari 2017 worden de hulpdiensten omstreeks 14u46 verwittigd door de buurvrouw met de mededeling dat een man uit het raam gevallen is.

De man blijkt vanop de tweede verdieping meer dan 6 meter naar beneden te zijn gevallen, door het dak van de garage van de buurvrouw.

Het slachtoffer is een man van Zwitserse nationaliteit en geboren in 1962. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ter plaatse werd zijn vriend gearresteerd en in de loop van de dag verhoord als verdachte. De onderzoeksrechter heeft beslist geen aanhoudingsmandaat uit te vaardigen.

De wetsdokter en het parket zijn samen met het labo van de federale politie ter plaatse afgestapt. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter kon tussenkomst van een derde niet worden uitgesloten. Het lichaam werd overgebracht naar het medico-legaal instituut met het oog op het uitvoeren van een autopsie.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor doodslag lastens de vriend van het slachtoffer.

Vertrouwelijk ter informatie : BR30.L3.10462/2017

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28-02-17

De strafuitvoeringsrechtbank te Brussel heeft op vrijdag 24 februari 2017  beslist om L. Storme voorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en dit binnen de 24 uur na de uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen en zal dus slechts een beslissing verbreken wanneer een wet geschonden is of een rechtsregel miskend is.

In casu heeft het parket van Brussel, na grondige analyse van het vonnis, uiteindelijk beslist GEEN cassatieberoep aan te tekenen.

Over het tijdstip van vrijlating, zal het parket van Brussel geen informatie verstrekken.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-02-17

Feiten: valse bommelding

Datum en plaats: 5 en 10.10.2016 in Brussel, Charleroi en Gosselies

Verdachte: H.G., ‰, °1998, ingeschreven in de provincie Namen (België)

Op 5 oktober 2016 werden het Justitiepaleis van Brussel, het Montesquieu-gebouw in Brussel en het station Brussel-Noord geëvacueerd naar aanleiding van meerdere bommeldingen. Ook het station Charleroi-Zuid en de luchthaven van Gosselies kregen valse bommeldingen. Naast het feit dat er een groot aantal hulpdiensten werden ingezet, ondervond het spoorverkeer sterke hinder gedurende meer dan vier uur. Vele reizigers waren hierdoor gestrand. Op 10 oktober 2016 vond er een nieuwe bommelding plaats voor het Portalisgebouw in Brussel. Er werden onderzoeken gestart voor elk van deze feiten.

Bovendien hebben de NMBS en Infrabel zich naar aanleiding van de valse bommeldingen burgerlijke partij gesteld bij een onderzoeksrechter.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de dader van deze feiten een en dezelfde persoon is. Omdat de klassieke onderzoeksopdrachten niet tot een concreet resultaat leidden, hebben de verschillende onderzoekers en onderzoeksrechters beslist om de dossiers te centraliseren bij een onderzoeksrechter in Brussel. Er werd onderling overeengekomen dat de onderzoekers van de lokale recherche van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene een misdrijfanalyse zouden uitvoeren. Dankzij het onderzoek werd er al snel een Facebook-account geïdentificeerd met een IP-adres in België. Via dit IP-adres werd een jonge man geïdentificeerd die in de provincie Namen woont.

Op 20 februari 2017 is de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene overgegaan tot de vrijheidsberoving en het verhoor van de verdachte. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem in verdenking heeft gesteld van valse inlichtingen over een terroristische aanslag. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel wijst erop dat de dader van een valse bommelding of valse inlichtingen over een aanslag een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een boete van 50 tot 300 euro riskeert. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

Ilse VAN DE KEERE - Woordvoerder van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

23-02-17

Feiten: verkeersongeval met de dood van een man als gevolg

Datum en plaats: 21.02.2017 omstreeks 1.00 u, Brussel, Vilvoordelaan

Bestuurder: nog niet geïdentificeerde man, overleden

Op dinsdag 21 februari 2017 omstreeks 2.00 u ‘s ochtends werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij een persoon is overleden.

Volgens de eerste vaststellingen zou de bestuurder van een Mercedes die langs de Vilvoordelaan richting Vilvoorde reed de controle over zijn stuur zijn verloren, de middenberm zijn overgestoken en vervolgens geklemd zijn geraakt onder een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder was op slag dood. Er was geen derde bij betrokken. Er vielen geen andere slachtoffers.

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder de afstapping ter plaatse van het wetenschappelijk laboratorium, een wetsdokter en een autodeskundige.

Het onderzoek loopt.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

21-02-17

Er werd recent een opsporingsbericht geplaatst op de website van de federale politie[1] om eventuele slachtoffers van diefstallen met geweld of braak op te sporen.

Dit bericht is gerelateerd aan enkele lopende opsporingsonderzoeken waarin juweliers van eenzelfde wijk in Brussel verdacht worden van het aankopen van juwelen die afkomstig zijn van diefstallen met geweld (bijvoorbeeld halskettingdiefstal op straat) of braak (inbraak) met het oog op doorverkoop. In dit verband willen we erop wijzen dat het constitutief element van kennis van de strafbare herkomst van een voorwerp vereist is bij het misdrijf van heling. Deze kennis kan worden afgeleid uit alle feitelijke omstandigheden die de achterdocht zouden moeten opwekken van de persoon die het voorwerp in bezit neemt, in dit geval een juwelier aan wie juwelen worden aangeboden.

Het parket van Brussel wil met dit soort onderzoeken de strijd aangaan tegen inbraken en juwelendiefstallen op straat door de circuits droog te leggen waarin gestolen voorwerpen worden verhandeld.

Personen die een juweel herkennen op de foto’s van het opsporingsbericht worden verzocht contact op te nemen met de dienst VIRTUS van de lokale politie van de zone Zuid (PZ Zuid) via het e-mailadres virtus@polbrumidi.be of via het telefoonnummer 02 559 80 96 tussen 8.00 u en 21.00 u.

Het doel is om de juwelen terug te bezorgen aan hun eigenaars en de helers te vervolgen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

14-02-17

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag verschenen is in La Capitale, kan het parket van de procureur des Konings van Brussel het volgende bevestigen :

Aangezien de applicatie “Weeder” nu ook beschikbaar is in Brussel, voorziet het parket in een aantal specifieke en aangepaste maatregelen in het kader van de dagelijkse strijd tegen de handel in verdovende middelen en in het bijzonder tegen de handel op straat.

Het parket van Brussel houdt er toch aan eraan te herinneren dat het bezit van verdovende middelen, ook het bezit van cannabis en afgeleide producten, nog steeds bij wet verboden is. Ook de term “depannage”, ondermeer gebruikt door de applicatie en door verschillende druggebruikers, wordt gelijk gesteld met  “ het te koop aanbieden van verdovende middelen”  of “het gebruik van verdovende middelen vergemakkelijken”, voorzien in de drugwet van 24 februari 1921.

Deze wet voorziet voor deze inbreuken een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en boetes van 1000 tot 100.000 euro.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

09-02-17

Datum en plaats : 17.01.2017, Fernand Séverinstraat, Schaarbeek

Het parket van Brussel bevestigt dat naar aanleiding van het opsporingsonderzoek naar de brand in Schaerbeek, er een onderzoeksrechter werd gevorderd.

Er is een gerechtelijk onderzoek lopende lastens de “Foyer Schaerbeekois” voor “onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg”.

Er werden reeds een aantal onderzoeksdaden gesteld, waarvan het resultaat en de aard behoort tot het gerechtelijk onderzoek.

In het belang van het lopend gerechtelijk onderzoek zal er geen verdere toelichting worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06-02-17

Op vrijdagavond 27/01/2017 werd een vrouw I. (°1960) aangevallen door een onbekende man in de Ducpétiauxlaan, ter hoogte van huisnummer 125 in Sint Gillis.

De feiten vonden plaats omstreeks 20u.

Het slachtoffer krijgt verschillende vuistslagen in het gezicht en valt op de grond. Ook wanneer het slachtoffer op de grond ligt krijgt zij nog vuistslagen op de rug. Het slachtoffer is niet in levensgevaar, maar heeft wel verwondingen opgelopen.

De verdachte zou een man zijn die te voet op het slachtoffer is toegelopen en ook te voet weer weggevlucht is.

Onmiddellijk na de feiten is een onbekende op een fiets de vrouw ter hulp gekomen. De identiteit van deze fietsen (man of vrouw) is niet gekend bij de politiediensten, maar is mogelijks een belangrijke getuige.   We vragen dan ook dat deze persoon zich kenbaar maakt bij de lokale politie.

Er is een opsporingsonderzoek gestart naar de dader.

In de huidige stand van het onderzoek is het onmogelijk te zeggen of de feiten een verband houden met de professionele activiteit van het slachtoffer (penitentiair beambte). De dader en zij motief zijn vooralsnog niet gekend.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28-01-17

Het parket van Brussel heeft de afgelopen weken en maanden heel wat vragen gekregen over de richting die zou gegeven worden aan het dossier naar omkoping waarbij mogelijks de heer Armand DE DECKER  zou betrokken zijn. Het Brusselse parket heeft steeds gesteld dat het actief zou communiceren wanneer er een beslissing genomen was in dit dossier en wanneer de verschillende betrokkenen kennis hadden kunnen nemen van het dossier.

Na grondige analyse van het dossier en nadat de raadslieden van Armand DE DECKER kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van het dossier, heeft het parket van Brussel recent kennis gekregen van een nieuw element dat moet onderzocht worden.

Deze nieuwe informatie is afkomstig uit een ander lopend gerechtelijk dossier. We benadrukken dat het om informatie gaat die nog moet onderzocht worden zowel naar inhoud als naar waarachtigheid.

Aangezien het onderzoek met betrekking tot dit nieuw element onderzoeksdaden vergt naar een magistraat, voorziet de procedure dat het parket van de Procureur des Konings van Brussel het hele dossier hoe dan ook moet overdragen aan het parket generaal.

Het principe van voorrecht van rechtsmacht bepaalt dat het stellen van onderzoeksdaden, hoe summier ook, met betrekking tot een magistraat, tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het parket generaal.

Het parket van Brussel zal bijgevolg geen richting meer kunnen geven aan dit onderzoek naar omkoping.

Om het lopende onderzoek niet in het gedrang te brengen en het vermoeden van onschuld niet te schenden, zal er niet verder gecommuniceerd worden over de precieze aard van de bijkomend verkregen informatie, noch over de identiteit van de magistraat in kwestie. 

Voor de eventuele verdere communicatie over dit dossier, verwijst het parket van Brussel naar het parket generaal van Brussel.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

26-01-17

Het parket wenst de cijfers te communiceren voor 2016, van de afdeling “Ecofin”; De afdeling Ecofin onderzoekt zaken van economische, financiële en fiscale fraude waarvan de financiële inzet aanzienlijk kan zijn.

1. Correctionele veroordelingen:

Enerzijds heeft de correctionele rechtbank (NL + FR) in haar vonnissen, veroordelingen tot  verbeurdverklaring uitgesproken voor een totaal bedrag van 28.427.910,98 euro.

Anderzijds werden er boetes opgelegd voor een totaal bedrag van 9.024.440 euro.

De gelden die deze veroordelingen opleveren (niet zelden met voorafgaandelijk beslag dat gelegd werd) dienen enerzijds om de slachtoffers te vergoeden en  vloeien anderzijds terug naar de begroting.

2. Minnelijke schikkingen:

Er werd voor een totaal bedrag van 906.866 euro betaald aan eenvoudige minnelijke schikkingen. De wetgever heeft aan het parket de mogelijkheid gelaten om een minnelijke schikking te treffen in plaats van de strafvordering in te stellen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de garantie op vergoeding voor de slachtoffers maximaal is en anderzijds dat er een enorme tijdswinst geboekt wordt hetgeen een aanzienlijke beperking van de procedure kosten betekent.

De hierboven aangehaalde bedragen zijn een succes te noemen in vergelijking met het aantal dossiers uit 2015. Het parket blijft initiatieven nemen om de bedrijfswereld te sensibiliseren om de samenwerking te optimaliseren onder meer in het kader van de strijd tegen het witwassen.

Het gaat om cijfers van het Brussels parket, die gehaald werden uit een systematische analyse van alle uitgesproken vonnissen en minnelijke schikkingen.

Meer in het algemeen is het belangrijk aan te stippen dat de taak van het parket zich niet beperkt tot het vervolgen, het sluiten van een minnelijke schikking of het zonder gevolg klasseren.

3. Meer dan alleen…

Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer een dossier zonder gevolg wordt geklasseerd en er toch  beslag werd gelegd op een aantal gelden die overgemaakt werden aan het COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) , het COIV deze gelden pas zal terugstorten nadat de belastingen, boetes en sociale bijdragen die nog verschuldigd waren, ervan af werden gehouden.  Dit gebeurt zeer regelmatig.

Het is ook zo dat het parket van Brussel, de FOD Financiën zal inlichten wanneer uit het onderzoek van een dossier blijkt dat er sprake is van fiscale fraude. Dit laat de FOD Financiën toe de verschuldigde belasting te innen.

Tot slot legt het parket van Brussel regelmatig beslag op gelden en goederen op vraag van buitenlandse overheden, als gevolg van een internationale rogatoire commissie, dan wel op eigen initiatief (nadat de feiten aan het parket ter kennis werden gebracht of ten gevolge van spontane informatie-uitwisseling.)

26-01-17

In verschillende media zijn er beelden opgedoken van het roekeloos rijgedrag van (vermoedelijk) een man.

De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene analyseert de beelden en heeft een proces-verbaal opgesteld voor het roekeloze rijgedrag van deze chauffeur. Eens het onderzoek afgerond is zal moeten blijken voor welke precieze inbreuken op de wegcode de chauffeur in aanmerking komt en welke respectievelijke straffen daarvoor in een latere fase eventueel kunnen gevorderd worden.

Op dit moment is de chauffeur nog niet geïdentificeerd. De lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene laat weten dat alle nuttige tips voor het onderzoek kunnen overgemaakt worden aan info@polbru.be.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

17-01-17

Omstreeks 6u15 deze morgen brak er brand uit in de Fernand Séverinstraat nr 82 in Schaerbeek.

De brandweer, de politie en andere hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse om hulp te bieden aan de bewoners van nummer huisnummer 82.

De brand zou volgens de elementen van het onderzoek ontstaan zijn in een appartement van de derde verdieping. De branddeskundige, aangesteld door het Brusselse parket, komt tot de bevindingen dat het om een accidentele brand gaat met een elektrische oorsprong, zonder nadere precisering.

De vader van het gezin M.F. (°1959) en zijn dochter M.G. (°2011) werden uit het appartement bevrijd en danig onder de indruk, maar relatief lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. In tegenstelling tot wat eerder vandaag verklaard werd, worden zij nog steeds verzorgd in een Brussels ziekenhuis. 

De moeder van het gezin U.A. (°1979), die zwanger was, werd door de hulpdiensten achteraan het gebouw gevonden, beneden aan het raam van het appartement.

De moeder en het ongeboren kind konden niet worden gered.

Twee andere kinderen van het gezin, een jongen R.J. (°2002) en een meisje M.J. (°2009) werden overgebracht naar het brandwondencentrum van het militair ziekenhuis van Neder Over Heembeek. Hun toestand is stabiel, maar nog steeds zeer kritiek, zij zijn nog niet buiten levensgevaar. 

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

17-01-17

In Brussel vond er gisteren een anti-terreur operatie plaats. Op 4 verschillende adressen in Molenbeek werd er op vraag van het Brusselse parket een huiszoeking uitgevoerd. Het resultaat van deze huiszoekingen was negatief.

3 mensen (mannen) werden meegenomen voor verhoor. In de loop van de nacht werden zij na verhoor weer vrijgelaten.

Er zal niet verder gecommuniceerd worden over dit dossier.

Er is geen persconferentie op het parket van Brussel.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15-01-17

Feiten : vereniging van misdadigers

Datum en plaats : 2016, Brussel

Naar aanleiding van een artikel dat vandaag is verschenen over mogelijke handel in valse paspoorten bij de Stad Brussel, kunnen wij bevestigen dat er hiervoor een onderzoek aan de gang is.

Het parket kan bevestigen dat er twee personen werden aangehouden op 27 december 2016 die in verdenking werden gesteld van valsheid in paspoorten en deelname aan een criminele organisatie als dader of mededader en dat ze onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst. Hun voorlopige hechtenis werd bevestigd door de raadkamer op 2 januari 2017. Ze bevinden zich momenteel nog steeds in de gevangenis.

De betrokkenen betwisten de feiten en hebben hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen van de raadkamer.

Het onderzoek loopt. In het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11-01-17

In navolging van de berichtgeving in diverse media vandaag kan het parket het volgende bevestigen:

Het parket van Brussel bevestigt dat de politiediensten over een document beschikken dat afkomstig is uit de gevangenis van Sint-Gillis, het gaat om een geschreven document over het vervaardigen van een bom. Er werd een onderzoek geopend om na te gaan in welke mate de inhoud van dit document ernstig moet genomen worden. Op basis van de huidige stand van het onderzoek, kunnen we niet spreken van een concrete dreiging.

In het belang van het lopende onderzoek kunnen geen verdere details worden vrijgegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-01-17

De politie van Brussel-Noord stelde op nieuwjaarsnacht, omstreeks 3 uur, vast dat er brand was uitgebroken in het café La Couronne op de Rogierlaan te Schaarbeek. Het café was op dat ogenblik gesloten.

De bewoners van het gebouw alsook van het aanpalende gebouw werden geëvacueerd en de brandweer kwam ter plaatse. Ook het Labo van de Federale Politie kwam ter plaatse, vergezeld van een branddeskundige. Deze besloot dat de brand niet van criminele oorsprong is.

Niemand raakte gewond.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

02-01-17

Feiten : opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid, met voorbedachtheid, tegen onderwijzend personeel + bezit van een verboden wapen door bestemming

Datum en plaats : 31/01/2017, Etterbeek

Verdachte : C., ‰, °2001

Slachtoffer : A.C., ‰, °1958

Naar aanleiding van het artikel dat vandaag verschenen is in La Dernière Heure m.b.t. een agressie-incident in een middelbare school in Etterbeek, kan het parket volgende feiten bevestigen:

Op 31 januari 2017 heeft er zich in de namiddag een ernstig agressie-incident voorgedaan in een middelbare school in de gemeente Etterbeek. Tijdens een van de lesuren heeft een jongen van 15 een metalen voorwerp op het achterhoofd van de leraar gegooid, die op dat moment met zijn rug naar de klas stond. De leraar is neergevallen en heeft het bewustzijn verloren. De leraar is naar het ziekenhuis gebracht met een ernstig hoofdletsel. Het slachtoffer is evenwel buiten levensgevaar.  

De lokale politie is onmiddellijk ter plaatse gekomen en heeft een onderzoek gestart naar de dader. Uiteindelijk is er in de loop van de namiddag een verdachte aangehouden, een jongen van 15 jaar. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket te Brussel met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechter. Het parket heeft bij de jeugdrechter de plaatsing in de gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling gevorderd. De jeugdrechter heeft beslist de jongeman onder strikte voorwaarden terug toe te vertrouwen aan het thuismilieu.

Ter herinnering: de jeugdrechter neemt een beslissing rekening houdend met de ernst van de gepleegde feiten, de persoonlijkheid van de minderjarige en de context waarin hij opgroeit. Het gaat om een voorlopige maatregel in afwachting van een zitting ten gronde.

Over minderjarige verdachten wordt er niet verder gecommuniceerd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

02-01-17

Op 26 december 2016 werden de hulpdiensten verwittigd voor een kind dat het bewustzijn zou zijn verloren. Omstreeks 20u treffen de hulpdiensten een bewusteloos, onderkoeld jongetje aan. Het is ook meteen duidelijk dat de jongen van 6 duidelijke tekenen vertoont van zware ondervoeding. Zijn tweelingzusje is eveneens aanwezig in het appartement, net als de moeder van de kinderen en stiefvader.

Vandaag is de jongen nog steeds gehospitaliseerd en verkeert hij nog in zeer kritieke toestand. Zijn zus heeft eveneens medische zorgen nodig en is ook opgenomen in het ziekenhuis. Beide kinderen vertonen tekenen van mishandeling en ondervoeding.

De moeder en de stiefvader werden door de lokale recherche van de zone Noord verhoord en van hun vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter heeft hen beiden op 27 december 2016 onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld van het folteren van minderjarigen door hun ouders of een persoon die gezag over hen heeft. De stiefvader bekent de feiten, de moeder schijnt de realiteit niet onder ogen te kunnen zien, maar ontkent de feiten op zich niet. Beide inverdenkinggestelden schijnen zich geen rekenschap te geven van de ernst van de feiten.

Voor beide kinderen werd een jeugdrechter gevorderd, de jeugdrechter heeft de plaatsing van de kinderen in het ziekenhuis bevestigd.

De stiefvader is ingeschreven in Sint-Joost-ten-node (°1995). De moeder en de kinderen zijn niet ingeschreven in België (°1985).

In het belang van het lopend gerechtelijk onderzoek beperken we de communicatie tot dit persbericht.

Gelet op de bijzondere kwetsbaarheid van de slachtoffers, vragen wij hun privacy maximaal te respecteren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29-12-16

Feiten: Bezit van wapens     

Datum en plaats: 19/12/2016 – Liedtsplein/Paleizenstraat, 1030 Schaarbeek

Verdachte: A.B., ‰, °1982, Belg, bekend voor andere feiten (diefstallen, slagen en verwondingen, …)

In navolging van het persbericht van deze ochtend kan het parket bevestigen dat A.B. werd in verdenking gesteld voor bezit van wapens. Hij werd onder mandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. In deze fase heeft de onderzoeksrechter alle terrorisme-in verdenkingstelling uitgesteld.

Het gerechtelijke onderzoek is lopende. In het belang van het onderzoek wordt er geen verdere commentaar gemaakt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20-12-16

Feiten : Verdachte overlijden

Datum en plaats : 16/12/2016 – Sint-Gillis

Vandaag werd in de late ochtend het lichaam van een dakloze gevonden in de buurt van het Zuidstation in Sint-Gillis.

Het parket van Brussel heeft de afstapping gevorderd van het laboratorium van de federale politie en een wetsdokter. Zij hebben vastgesteld dat het om een natuurlijk overlijden gaat.

Het slachtoffer, een man van 42 jaar oud, verbleef recent in het ziekenhuis en had een broze gezondheid. De veiligheidsperimeter in de omgeving van het station werd opgeheven rond 14 u.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16-12-16

Naar aanleiding van de artikels die in de pers zijn verschenen over een arrest van het Hof van Cassatie inzake de raadpleging van de DIV-gegevensbank door de politie, bevestigt de procureur des Konings dat hij de politie niet heeft gevraagd om voertuigen die de snelheidslimiet overschrijden niet meer te flitsen.

De gevolgen van dit arrest worden momenteel grondig geanalyseerd door het College van procureurs-generaal. Het parket van Brussel zal zich weliswaar houden aan de algemene beleidsrichtlijnen van het College.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat snelheidsbeperkingen, net zoals alle andere bepalingen van de wegcode, steeds nageleefd moeten worden en dat overtreders vervolgd kunnen worden. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16-12-16

Naar aanleiding van de artikels die in de pers zijn verschenen over een arrest van het Hof van Cassatie inzake de raadpleging van de DIV-gegevensbank door de politie, bevestigt de procureur des Konings dat hij de politie niet heeft gevraagd om voertuigen die de snelheidslimiet overschrijden niet meer te flitsen.

De gevolgen van dit arrest worden momenteel grondig geanalyseerd door het College van procureurs-generaal. Het parket van Brussel zal zich weliswaar houden aan de algemene beleidsrichtlijnen van het College.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat snelheidsbeperkingen, net zoals alle andere bepalingen van de wegcode, steeds nageleefd moeten worden en dat overtreders vervolgd kunnen worden. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

16-12-16

Sinds oktober 2015 werden meerdere websites (websites van openbare instellingen, politieke partijen en persorganen) het slachtoffer van cyberaanvallen die opgeëist werden door het hackerscollectief Downsec Belgium. 

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart dat tot de identificatie van meerdere verdachten heeft geleid. Er werden in april 2016 en op donderdag 8 december 2016 huiszoekingen uitgevoerd in Luik en Brussel waarbij computermateriaal in beslag werd genomen en meerdere personen werden verhoord.

Het opsporingsonderzoek in verband met deze cyberaanvallen is zo goed als afgerond. De zaak zal op dinsdag 28 februari 2017 door een rechtstreekse dagvaarding ingeleid worden voor de 61e kamer van de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel.

Voor diegenen die in de verleiding zouden kunnen komen dergelijke aanvallen uit te voeren, wijst het parket erop dat hacking bestraft kan worden met een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

08-12-16

Feiten: opzettelijke slagen en verwondingen, foltering, onmenselijke behandeling.

Datum en plaats: 06.11.2016 omstreeks 3 u, Marsveldplein, Elsene.

Verdachte: I.A., ‰, 1983. Geen antecedenten.

Slachtoffer: H.M., ‰, 1983. Geen antecedenten.

In het kader van het dossier waarvoor het parket van Brussel een persbericht heeft uitgebracht op 7 november 2016 (zie bijlage), hebben de protagonisten van dit dossier verschillende verklaringen afgelegd tegenover de pers die ingegeven werden door politieke motieven gerelateerd aan de feiten van 6 november 2016.

In dit stadium van het onderzoek kan de politieke context van deze zaak niet bevestigd worden. Om het onderzoek op serene manier te laten verlopen, wijst het parket van Brussel erop dat het gerechtelijk onderzoek geheim is en dat de schending van dit principe kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

07-12-16

De waakzaamheid van de politiediensten en het gerecht omtrent de problematiek van de aanmaak en het misbruik valse identiteitsdocumenten leidt in het kader van het plan “KANAAL” tot een nieuw succes.

Eind oktober 2016 startte de federale gerechtelijke politie BRUSSEL een onderzoek naar mensensmokkel, op basis van informatie die ingewonnen was over een persoon, woonachtig op het grondgebied van de gemeente ETTERBEEK. Deze persoon zou mogelijks betrokken zijn bij mensensmokkel. Betrokken verdachte, en man van Palestijnse origine met het statuut van kandidaat vluchteling, verbleef sedert november 2015 in ons land.

Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat deze verdachte niet alleen handelde,  maar bij de uitoefening van zijn criminele activiteiten werd bijgestaan door verschillende familieleden en andere verdachten. In totaal konden op Belgisch grondgebied zeven leden van de daderorganisatie worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.

Met betrekking tot de geïdentificeerde slachtoffers kon worden vastgesteld dat ze allen van  Palestijnse afkomst zijn. alle slachtoffers hebben voor hun illegaal transport naar België de som van ongeveer 4.500 à 7.000 US dollars moeten betalen

Om de slachtoffers tot hier in België te krijgen, werd gebruik gemaakt van valse identiteitsdocumenten of visa. Deze valse stukken werden in België aangemaakt en vervolgens naar de slachtoffers in de landen van herkomst of transit overgemaakt. Deze valse identiteitsdocumenten werden in combinatie met vliegtuigtickets gebruikt.

Met betrekking tot de gebruikte reisroutes kon worden vastgesteld dat de slachtoffers veelal via Egypte naar Maleisië en Cambodja of Vietnam afreisden, om vervolgens van daaruit via  Thailand België te bereiken. Een andere mogelijks gebruikte reisroute verliep daarentegen via Turkije over Griekenland naar België.

Eens aangekomen op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) vroegen de slachtoffers  het statuut aan van kandidaat vluchteling.

Op 06 december 2016 werd er uiteindelijk in de vroege ochtend overgegaan tot de uitvoering van zeven huiszoekingen op zowel het grondgebied van de Brusselse agglomeratie als op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen LUIK, EUPEN, MONS en NAMEN. Zeven verdachten werden geïnterpelleerd en voor verhoor overgebracht naar de lokalen van de federale gerechtelijke politie Brussel.

Tijdens de huiszoekingen kon er bijkomende bewijslast worden vergaard, hetgeen uiteindelijk leidde tot de voorleiding van zes verdachten voor de onderzoeksrechter belast met het dossier.

Met dit onderzoek wordt nogmaals aangetoond dat – zoals trouwens voorzien in het kader van het plan “KANAAL” – de problematiek van de valse en vervalste identiteitsdocumenten niet enkel een inbreuk op zich is, doch tevens vaak een faciliterende en noodzakelijke factor vormt voor de uitvoering van andere zware criminaliteitsfenomenen. De strijd tegen  de aanmaak en de verkoop van valse en vervalste identiteitsdocumenten blijft dan ook een prioriteit voor zowel het Parket Brussel, als de Brusselse politiediensten en de federale gerechtelijke politie Brussel in het bijzonder.

De 7 verdachten zijn:

A. A.  33 jaar (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  27 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  32 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

K. A.  20 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

S. M. 32 j (Algerijn)

M.A. 26 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze 6 werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

M. A.26 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze laatste kon beschikken na verhoor.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06-12-16

Feiten : Vermiste persoon

Datum en plaats :  Molenbeek, 02/12/2016

Slachtoffer : M., ‰, °2002 (teruggevonden)

Vrijdag 01.12.2016 omstreeks 22.30 u meldde een vrouw zich aan bij een politiebureau in Molenbeek om de verdwijning te melden van haar zoon van 14 jaar oud, M. Volgens haar verklaringen zou hij het ouderlijk huis verlaten hebben rond 12.45 u en zou hij daarna niet meer teruggekeerd zijn.

Het parket van Brussel werd ingelicht en M. werd geseind als vermiste persoon. Er werd een onderzoek gestart om de vermiste persoon te vinden.

M. werd uiteindelijk op 5.12.2016 gezond en wel teruggevonden bij zijn vriendin in het Brussels Gewest.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

05-12-16

In het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen in verband met internationale drugshandel in Marokko, Frankrijk, België en Nederland werden er in deze vier landen op 21, 22 en 23 november 2016 gelijktijdig grootschalige operaties uitgevoerd waarbij honderden politiemensen werden gemobiliseerd.

Nadat de Franse douaniers in juni 2015 dicht bij Avignon twee individuen konden onderscheppen in een voertuig waarin een grote som contant geld was verstopt, kon men aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken de weg waarlangs het geld fysiek werd getransporteerd reconstrueren. Zo werden de activiteiten blootgelegd van een criminele organisatie die actief was in een internationaal witwascircuit dat gelinkt kon worden aan drugshandel.

Aan de hand van zorgvuldige onderzoeken door een gemeenschappelijk onderzoeksteam van Frankrijk, België en Nederland kon men achterhalen hoe dit netwerk te werk ging. Het netwerk vroeg bepaalde uitvoerders aanvankelijk om grote sommen geld afkomstig van drugshandel op te halen in verschillende steden in Frankrijk en Spanje, en zette nog andere uitvoerders in om tientallen geldtransporten uit te voeren in verschillende steden in Frankrijk, België en Nederland.

De belangrijkere geldtransacties zouden vervolgens uitgevoerd zijn geweest in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en in Marokko, waar de opdrachtgevers dit geld witwasten via vennootschappen in Casablanca.

Het geld dat tijdens deze periode werd overgemaakt in de verschillende landen bedraagt tussen de 3 en 400 miljoen euro.

Verschillende onderzoekselementen hebben geleid tot de identificatie van de kopstukken die op het Belgische grondgebied handelden. Vervolgens werden er 11 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 7 personen werden aangehouden en op 3 plaatsen grote sommen geld in beslag werden genomen met een totaalbedrag van 2 miljoen 820.000 euro. Er werden ook luxeproducten (Louis Vuitton-tassen, Rolex-horloge, enz.) in beslag genomen, onder meer in een verborgen opslagplaats in Jette waar 4 kassa’s met bankbiljetten ter waarde van 2,5 miljoen euro werden gevonden.

Er werden ook 7 voertuigen, 78 computeronderdelen en 2 vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Internationale Criminaliteit van de FGP van Bergen-Doornik in samenwerking met de financiële afdeling (OA4) en het laboratorium van de FGP van Brussel, alsook het laboratorium van de FGP van Asse.

Er werden al meer dan 13.000 uren werk geïnvesteerd in dit dossier en er werd beroep gedaan op 92 federale politiemensen om de operaties van deze week uit te voeren, waaronder leden van de dienst hondensteun en de diensten voor sociale bijstand.  Twee Franse politieagenten en vier leden van Europol hebben meegewerkt aan de interventies en de lokale politie Brussel-West heeft eveneens haar medewerking verleend bij de beveiliging van de tussenkomende diensten.

De onderzoeksrechter die belast is met de zaak heeft twee van de kopstukken van dit netwerk onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Er zal geen verdere toelichting worden gegeven bij dit dossier. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.

Verdachten :

J. K., ‰, °1982, wonende in België, bekend

I.B.H., ‰, °1976, wonende in België, bekend

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29-11-16

Feiten : opzettelijke slagen en verwondigen, foltering, onmenselijke behandeling

Datum en plaats : 06/11/2016 omstreeks 3u, Marsveldplein, Elsene.

Verdachte : I.A., ‰, °1983, zonder antecedenten. Nationaliteit : NL. Wonende in België. 

Slachtoffer : H.M., ‰, °1983, zonder antecedenten. Nationaliteit : B. Wonende in België.

Naar aanleiding van de aanval gepleegd in Elsene op zondag 06.11.2016 omstreeks 3 u: de verdachte werd vandaag voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij werd onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens:

 • foltering met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan;
 • onmenselijke en onterende behandeling met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan;
 • opzettelijke slagen en verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid en/of verlies van een orgaan.

Er werd ook een psychiatrisch deskundigenonderzoek van de verdachte gevorderd. Het gerechtelijk onderzoek loopt.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

07-11-16

Feiten : poging tot moord

Datum en plaats : 30/10/2016 omstreeks 23u15 – Menslievenheidsstraat, Brussel        

Verdachte : F.M., ‰, °1997, bekend – L.C., ‰, °1997, bekend

Slachtoffer : S.E-B., ‰, °1992, zwaar gewond – A.E-B., ‰, °1997, licht gewond

Op 30.10.2016 omstreeks 23.15 u bevond een groep jongeren zich op de stoep voor een huis in de Menslievenheidsstraat in Brussel. Een tweede groep benaderde de eerste en er ontstond een vechtpartij. Een van de leden van de tweede groep is een huis binnengegaan, kwam buiten met een geweer en schoot meerdere keren op de eerste groep. De tweede groep is vervolgens in een auto gestapt en is gevlucht richting Blaesstraat.

Het hoofdslachtoffer, S.E-B., werd geraakt in de arm en in de rechterbil. Hij werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Een andere persoon raakte ook licht gewond. Er werden kogels gevonden die in beslag werden genomen voor analyse.

Twee vermoedelijke daders konden worden geïdentificeerd. Ze werden aangehouden en van hun vrijheid beroofd. Er werd ook een huiszoeking bij betrapping op heterdaad uitgevoerd in het gebouw waar een van de vermoedelijke daders uit was gekomen: er werden verdovende middelen en materiaal voor de verkoop van drugs (pakketten en een weegschaal) gevonden. 

Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten en heeft verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd. Er werd een dossier geopend voor poging tot moord. Het onderzoek loopt.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

31-10-16

Feiten : poging tot verkrachting van een meerderjarige

Datum en plaats : Getrouwheidsgang (Brussel), 26/10/2016, 03u

Verdachte : M.A., ‰, °1983, zonder antecedenten

Slachtoffer : J.L., Š, °1986

Woensdag 26.10.2016 omstreeks 3.00 u werd de politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor zedenfeiten in het café Delirium Tremens in de Getrouwheidsgang in Brussel.

De verdachte zou geprobeerd hebben om het slachtoffer te verkrachten in de toiletten van het etablissement. Het slachtoffer heeft geroepen, waarna de barman tussenbeide kwam, de verdachte overmeesterde en de politie belde. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.

Het parket van Brussel is op de hoogte gebracht van de feiten en heeft een dossier geopend. De verdachte werd ter beschikking gesteld van het parket en werd vrijgelaten na verhoor. Hij ontkent de feiten. Het onderzoek loopt.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-10-16

We verwijzen naar het persbericht van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Deze morgen omstreeks 05u30 is er een aanrijding geweest tussen een patrouillevoertuig en een voetganger.

Het parket werd gecontacteerd en heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat de verklaringen van de chauffeur overeenkomen met de plaatsgesteldheid en de vaststellingen ter plaatse.  Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval.

Het parket heeft de nodige instructies gegeven om de omstandigheden van het ongeval precies te kennen (aard van de interventie waarvoor de patrouille moest uitrijden, fotodossier, gedetailleerd plan, verhoor van chauffeur en passagier van het politievoertuig, nazicht of er camera’s zijn etc.).

Om 8uur werd de plaats en het voertuig vrijgegeven.

Over de toestand van het slachtoffer hebben we geen recente informatie.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

22-10-16

Feiten: gijzeling, diefstal met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden, wederrechtelijk dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen

Datum en plaats: 18/10/2016 omstreeks 18u55, Alsembergsteenweg, 1190 Vorst

Verdachte: N.O.,1990, gekend bij het gerecht

Op dinsdag 18.10.2016 omstreeks 19.05 u werd de lokale politie van Brussel-West opgeroepen voor een gewapende diefstal in een Carrefour-warenhuis op de Alsembergsesteenweg in Vorst.

Rond 18.55 u ging een man het warenhuis binnen met een pistool. Hij bedreigde de aanwezige personen en bond een kassierster vast met handboeien. Er bevonden zich een dertigtal personen in het warenhuis.

Ter plaatse aangekomen konden de interventiediensten van de federale politie telefonisch contact leggen met de verdachte. Er werd een onderhandeling opgestart en de verdachte heeft tijdens deze onderhandeling meerdere gijzelaars vrijgelaten. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politiediensten. Er is niemand gewond geraakt. De slachtoffers werden opgevangen door de dienst Slachtofferhulp.

N.O. werd van zijn vrijheid beroofd en werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij heeft een strafrechtelijk verleden voor diefstal met geweld of bedreiging en werd al eens opgesloten. Hij heeft eveneens al eens het voorwerp uitgemaakt van meerdere maatregelen in verband met psychische problemen. Eerder die dag had N.O. zichzelf gemeld op het politiebureau en had hij verklaard dat hij wilde terugkeren naar de gevangenis. Na verhoor en gelet op de elementen in het dossier werd hij vrijgelaten.

N.O. zal vandaag voor een onderzoeksrechter worden gebracht met het oog op de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

19-10-16

Feiten: verkeersongeval met materiële schade (vluchtmisdrijf)

Datum, uur en plaats: Vrijheidsplein, 1000 Brussel – 14.10.2016 omstreeks 22.50 u

Eigenaar van het voertuig: F.D., 1942, geen antecedenten

Op 14.10.2016 omstreeks 22.50 u belde een getuige de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene op om een ongeval met vluchtmisdrijf op het Vrijheidsplein in Brussel te melden. Een wagen zou enkele paaltjes hebben aangereden en daarna gevlucht zijn.

De nummerplaat staat op naam van een parlementslid. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart om de identiteit van de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten en de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

19-10-16

Op zondag 26.09.2016 omstreeks 21.40 u werd de lokale politie van Brussel-West opgeroepen wegens schoten aan het kruispunt van  de Ninoofsesteenweg en de Verheydenstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Volgens de eerste beschikbare informatie zouden twee mannen op een scooter een voertuig hebben benaderd dat voor een rood licht stond. De passagier op de scooter zou meerdere keren hebben geschoten op de bestuurder van het voertuig. De scooter is daarna gevlucht langs de Ninoofsesteenweg in de richting van de ring.

Ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Dilbeekstraat in Anderlecht veroorzaakte de scooter een ongeval met een voertuig. De twee mannen probeerden vervolgens een carjacking uit te voeren en bedreigden hierbij de bestuurster van een voertuig met hun wapen. Twee andere mannen kwamen ondertussen ter plaatse aan met een auto. De verdachten zijn in dit voertuig gestapt en zijn gevlucht in de richting van de ring.

Het slachtoffer (D.L., een man van 35 jaar, gekend bij het gerecht) is overleden. Er werden meerdere hulzen gevonden.

Het parket van Brussel en een onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Er werden meerdere onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder het instellen van een veiligheidsperimeter en de afstapping van een ballistisch deskundige. 

De daders worden momenteel actief gezocht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

26-09-16

Op zondag 11/09/2016 omstreeks 5u is er een ruzie ontstaan tussen twee mannen in Schaarbeek. Er werden wederzijdse slagen uitgedeeld. Vervolgens heeft een van hen een vuurwapen getrokken. Hij had dit wapen op zich. Tijdens het gevecht werden verschillende schoten afgevuurd. Een van de twee mannen raakte gewond : hij is niet in levensgevaar.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. De schutter (Z.B., geboren in 1994) werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Een onderzoeksrechter werd gevorderd. Z.B. werd verhoord door de onderzoeksrechter. Hij werd onder mandaat geplaatst voor bedreigingen door gebaren of zinnebeelden  en wapendracht zonder vergunning.

Het gerechtelijke onderzoek is volop aan de gang.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

13-09-16

Op maandag 05 September 2016 omstreeks 18h werd de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een gewapende diefstal in een winkel gelegen op de Renbaanlaan in Elsene.

Volgens de eerste vaststellingen zou een gemaskeerde persoon de aanwezige bedienden bedreigd hebben met een vuurwapen. Hij zou de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan de vlucht genomen. Niemand raakte gewond tijdens de feiten.

Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten. Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld en verschillende onderzoeksdaden werden gevorderd.

Het parket heeft een vooronderzoek geopend over deze feiten. In het belang van het onderzoek wordt er geen informatie meegedeeld betreffende de buit.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

06-09-16

Deze nacht werd er omstreeks 2.00 u een brand gesticht in het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) in Neder-Over-Heembeek (Brussel).

Door het late uur was er niemand aanwezig in het gebouw en raakte er niemand gewond.

Het NICC is een wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoert. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, het betreft namelijk een bevoorrechte partner van Justitie die over gevoelige informatie beschikt in verband met verschillende lopende onderzoeken en gerechtelijke dossiers.

Meerdere daders zijn met een wagen het terrein van het NICC binnengedrongen en zijn tot het gebouw geraakt, meer bepaald de vleugel waar de laboratoria zich bevinden. Wat de werkwijze betreft, kunnen we nog geen verdere informatie verschaffen omdat het gebouw nog niet toegankelijk is en de deskundigenonderzoeken bijgevolg nog niet uitgevoerd konden worden. Het parket is een onderzoek gestart wegens opzettelijke brandstichting en beschadiging door ontploffing.

Het parket weerlegt dat er een voertuig als stormram werd gebruikt om het gebouw binnen te dringen.  Ze zijn alleen voorbij de omheiningen geraakt.

Getuigen zeggen dat ze ontploffingen hebben gehoord. De oorsprong van deze ontploffingen kon nog niet worden achterhaald. Het lijkt erop dat het NICC het directe doelwit was van deze feiten. Er werden vlak na de feiten vijf personen aangehouden in de onmiddellijke omgeving van het NICC. Ze worden momenteel verhoord om te achterhalen in welke mate ze betrokken zijn bij de feiten.

Er is geen bevestiging dat het om een terroristische daad gaat. Het spreekt vanzelf dat verschillende individuen baat hebben bij de verdwijning van elementen ten laste van hun gerechtelijke dossiers. Het onderzoek loopt en er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.

De schade aan het gebouw is ernstig maar kan nog niet worden gepreciseerd. De DOVO (de ontmijningsdienst van het leger) is ter plaatse.  Het parket heeft een branddeskundige aangewezen. Deze branddeskundige en het parket zullen vandaag samen ter plaatse gaan.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29-08-16

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor “opzettelijke brandstichting van een onroerend goed” en “beschadiging door ontploffing” om de feiten van deze morgen in het NICC te onderzoeken. Deze middag is het parket samen met de onderzoeksrechter ter plaatse afgestapt. Er werden verschillende deskundigen aangesteld die volop bezig zijn met hun vaststellingen.

Op vraag van de onderzoeksrechter zal er geen enkele informatie verspreid worden over de oorzaak van de feiten. De vijf personen die eerder vandaag aangehouden werden, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Op dit ogenblik is er niemand in verdenking gesteld.

Om ervoor te kunnen zorgen dat het onderzoek in alle sereniteit kan worden verdergezet, zal het parket zich voorlopig onthouden van elke bijkomende commentaar. In functie van het verdere verloop van het onderzoek zal er eventueel opnieuw gecommuniceerd worden via persberichten.  

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29-08-16

Zaterdagavond omstreeks 23.30 u ontving de 101-dienst meerdere oproepen over schoten die gelost werden in de Emile Bockstaellaan in Laken.

Volgens de eerste getuigenissen zou de dader verschillende keren hebben geschoten op de bestuurder van een Smart-auto. Een ballistisch deskundige is in de loop van de nacht ter plaatse gegaan.

De bestuurder kreeg meerdere kogels in zijn lichaam en werd ’s nachts geopereerd. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis en bevindt zich in kritieke toestand.

De bestuurder reed langs de Emile Bockstaellaan in de richting van het Emile Bockstaelplein. Op een gegeven moment verloor hij de controle over zijn voertuig en botste hij tegen een ander voertuig dat voor een rood licht stond. De bestuurder stapte uit zijn wagen en probeerde te voet zijn weg te vervolgen. Hij vroeg een taxichauffeur om hulp, die de politie heeft verwittigd. De verschillende patrouilles van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene waren reeds onderweg en de hulpdiensten hebben zich onmiddellijk ontfermd over de bestuurder.

De FGP van Brussel heeft het onderzoek overgenomen. Tot op heden werd er niemand aangehouden. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot moord. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s, waaronder een afrekening na een handelsgeschil.

De plaats werd zondag omstreeks 6 u ’s morgens na de afstapping van het parket en de onderzoeksrechter vrijgegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23-08-16

Uit de eerste resultaten van de autopsie blijkt dat er geen letsels zijn vast te stellen die verband houden met het overlijden van mevrouw Y.

Toxicologisch onderzoek zal meer uitsluitsel moeten brengen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

19-08-16

Op 17/08/2016 werd in een huis te Ukkel omstreeks 16u het overlijden vastgesteld van een jonge vrouw Y. van 26 jaar.

Het slachtoffer Y. was een vriendin van een jongeman die ingeschreven was op het adres waar het overlijden werd vastgesteld. Het slachtoffer zelf verbleef reeds geruime tijd op dit adres, maar was er zelf niet ingeschreven.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar het overlijden van de jonge vrouw, omdat er geen voor de hand liggende oorzaak van het overlijden kan worden aangetoond.

De hulpdiensten werden gebeld door de vriend (geen relatie) van de jonge vrouw, omdat hij er niet in geslaagd was haar te wekken, nadat ze aan de vooravond van haar overlijden samen op stap waren geweest in het centrum van Brussel. Er kon geen hulp meer baten en het overlijden van de jonge vrouw werd ter plaatse vastgesteld.

Uit de eerste getuigenissen blijkt dat de jonge vrouw met gezondheidsproblemen kampte en dat er mogelijks sprake was van druggebruik. Er werden in de woning geen elementen aangetroffen die wijzen op druggebruik of geweld. Geen enkele getuige maakt melding van een ruzie of dergelijke.

Er werd niemand verhoord als verdachte of gearresteerd.  

Vandaag 19/08/2016 vond de autopsie plaats. De familie zal eerste worden ingelicht over resultaten van de autopsie. Los van de autopsie werd er door het parket een toxicologisch onderzoek gevorderd. De resultaten hiervan zullen pas over enkele weken gekend zijn.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Substituut Procureur des Konings

19-08-16

Er zijn in de media verschillende berichten verschenen over de messteken die werden toegediend aan een arts. Het parket van Brussel bevestigt dat de arts deze ochtend ernstig verwond werd in Vorst aan de hand van messteken. De vermoedelijke dader werd aangehouden op de plaats van de aanval.

Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

Er werd een onderzoeksrechter gevorderd om een onderzoek uit te voeren ten laste van de vermoedelijke dader wegens poging tot moord.

De onderzoeksrechter en het parket zijn ter plaatse gegaan.

De aangehouden persoon zal ‘s avonds verhoord worden door de onderzoeksrechter die, indien nodig, een aanhoudingsbevel kan uitvaardigen.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

17-08-16

Op 5 augustus 2016 werd er via de gewone post een envelop bezorgd aan het gemeentehuis van Sint-Joost. Deze envelop was geadresseerd aan de burgemeester van de gemeente.

Ze bevatte een handgeschreven brief met bedreigingen en een wit poeder.

Het witte poeder wordt momenteel geanalyseerd om de aard ervan te bepalen.

Het betreft feiten van schriftelijke bedreigingen met een criminele aanslag onder bevel of onder voorwaarden. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.

De personen die de brief hebben aangeraakt, hebben het ziekenhuis kunnen verlaten of werden overgebracht. Ze worden momenteel verhoord door de politiediensten.

Het onderzoek loopt om de identiteit van de daders te achterhalen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

05-08-16

In de loop van deze namiddag deed er zich een verdachte situatie voor in een horeca-zaak op de Antwerpsesteenweg in Brussel. Een getuige zou gewapende mannen een café hebben zien binnen dringen. De lokale politie was onmiddellijk ter plaatse en heeft een perimeter ingesteld. Er werden verschillende verdachten gearresteerd en het gebouw werd doorzocht. Tot op heden werden er GEEN wapens gevonden. De hele situatie moet worden uitgeklaard en er zal moeten uitgemaakt worden of er sprake is van een misdrijf en wie hier welk aandeel in heeft.

Op dit moment hebben we geen enkele aanwijzing dat er sprake is van feiten / verdachte handelingen die iets met terrorisme zouden te maken hebben.

Er zal vandaag niets meer kunnen meegedeeld worden, ten vroegste morgen op het perspunt van 11u.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11-07-16

In het kader van het dossier van 21.06.2016 inzake de persoon die een valse bommengordel droeg en aangehouden werd in de Nieuwstraat, kan het parket bevestigen dat er een huiszoeking werd uitgevoerd bij de moeder van de verdachte. Tijdens deze huiszoeking heeft men restanten kunnen vinden van het materiaal dat gebruikt werd om de voornoemde valse gordel te maken. Toen hij hiermee geconfronteerd werd, ging de verdachte over tot een bekentenis en gaf hij toe dat hij zijn ontvoering had verzonnen.

Wat het voertuig betreft waarmee hij ontvoerd zou zijn geweest, heeft de verdachte toegegeven dat hij op straat willekeurig een nummerplaat had gekozen. De bestuurder van dit voertuig, die aangehouden was, werd onmiddellijk vrijgelaten.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens een vals bericht over het bestaan van een gevaar voor een aanslag. Het parket vordert een aanhoudingsbevel en een psychiatrisch deskundigenonderzoek. De onderzoeksrechter heeft vanaf de vrijheidsberoving van de verdachte 24 uur de tijd om een beslissing te nemen over de vorderingen van het parket.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

21-06-16

Vandaag dinsdag 21/06/2016 omstreeks 5u30 werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgebeld door een persoon die verklaarde dat hij ontvoerd werd in een auto en afgezet werd aan de Nieuwstraat (1000 Brussel) met een bommengordel waarvan het ontstekingsmechanisme door een derde van op afstand moest worden bediend.

De politie begaf zich onmiddellijk ter plaatse en heeft de persoon (J.B., 1990) geïdentificeerd. Deze laatste herhaalde dat hij ontvoerd werd en een bommengordel moest dragen. De politie heeft inderdaad iets gevonden op de persoon dat op een bommengordel leek.

Het parket werd ingelicht, heeft een veiligheidsperimeter laten instellen en heeft de onmiddellijke interventie van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen), de federale gerechtelijke politie en de lokale recherche van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene gevorderd. De ontmijners hebben de persoon ontdaan van zijn gordel en hebben deze onderzocht. Na een eerste onderzoek bleek dat de gordel zout en koekjes bevatte. Elke dreiging tot een ontploffing kon worden uitgesloten. De veiligheidsperimeter werd opgeheven.

J.B. werd aangehouden door de politie en werd meegenomen voor verhoor. Tijdens zijn eerste gesprek met de politie heeft hij informatie verschaft waarmee het voertuig waarin hij ontvoerd werd, duidelijk geïdentificeerd kon worden. Het voertuig werd geparkeerd aangetroffen in een straat in de gemeente Schaarbeek. De eigenaar zou verhoord moeten worden.

J.B. is gekend bij Justitie wegens verschillende feiten, ook voor psychische problemen. In 2014 was hij ook betrokken in een dossier van het federaal parket. Hij heeft recent namelijk de politie gecontacteerd en verklaard dat hij aangespoord werd om zich aan te sluiten bij de Islamitische Staat in Syrië. Deze verklaringen leidden tot een onderzoek op het parket van Brussel waarbij meerdere personen verhoord werden, zonder dat de verklaringen in deze fase bevestigd of ontkend kunnen worden.

Er loopt momenteel een grondig onderzoek naar J.B. om na te gaan of het al dan niet gaat om feiten van terrorisme, of eerder een valse melding van een aanslag.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

21-06-16

Op 20 en 21 april 2016 vond er in het hele land een actie plaats met een nultolerantie om bestuurders te doen nadenken over het respecteren van de snelheidsbeperkingen. Tijdens deze actie kon de politie onmiddellijk boetes innen wanneer er een snelheidsmisdrijf werd vastgesteld.

Er werden intern maatregelen genomen zodat de dossiers in kwestie zo snel mogelijk behandeld konden worden. Er zullen bovendien thematische zittingen worden georganiseerd bij de politierechtbank.

De processen-verbaal die werden opgesteld tijdens de “flitsmarathon” van 20 en 21 april beginnen toe te stromen naar de diensten van het parket. Het gaat om dossiers waarin de politie er niet in is geslaagd om de boetes onmiddellijk te innen.

Iedereen die tijdens deze actie geflitst werd, kan een vervolging verwachten.

Ernstige snelheidsmisdrijven zullen rechtstreeks vervolgd worden voor de politierechtbank. Voor de andere snelheidsmisdrijven zal er een laatste voorstel worden gedaan voor een minnelijke schikking (met een verhoging van het bedrag), die voor de politierechtbank vervolgd zal worden indien hij mislukt. 

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20-06-16

Naar aanleiding van enkele artikels in de pers op zaterdag 18.06.2016 over de beschermingsmaatregelen voor meerdere ministers van de federale overheid, is het parket van de procureur des Konings van Brussel op eigen initiatief een opsporingsonderzoek gestart ten laste van X wegens schending van het beroepsgeheim.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inspectie.

In deze fase zal er geen verdere commentaar worden gegeven over deze feiten.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20-06-16

Op zaterdag 11.06.2016 werd een vrouw aangevallen in Etterbeek. Volgens de eerste vaststellingen zou een persoon haar bedreigd hebben, in de buik gestoken hebben met een scherp voorwerp en daarna gevlucht zijn. Daarna zou ze op de grond gevallen zijn en geholpen zijn door voorbijgangers die de hulpdiensten inschakelden. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd.

Het slachtoffer verklaarde dat ze meerdere keren bedreigd werd. Ze heeft reeds meerdere klachten ingediend, die samengevoegd werden bij een onderzoeksrechter. Het feit dat de aanval ingegeven zou zijn door haat jegens de LGBT-gemeenschap, zoals enkele kranten berichtten, maakt deel uit van het onderzoek.

In het belang van het gerechtelijk onderzoek dat momenteel loopt, zal het parket geen verdere commentaar geven over deze feiten.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

14-06-16

Gelet op de berichtgeving van “De Tijd” en “L’Echo”, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen in het kader van een opsporingsonderzoek dat lopende is naar mogelijke fiscale fraude bij de Pro league :

De Bijzondere belastinginspectie (BBI) heeft in maart 2016 een zaak aangemeld bij het Brusselse parket, naar aanleiding van een onderzoek dat de BBI voerde naar mogelijke fiscale onregelmatigheden bij de Pro League.

Hierop is het Brusselse parket een opsporingsonderzoek gestart en in het kader daarvan werd er vandaag een huiszoeking (via mini-onderzoek) uitgevoerd bij een deurwaarder. Deze deurwaarder fungeerde als sekwester in een procedure van de BBI. De data die bij de deurwaarder in bewaring waren gegeven, werden vandaag door speurders van de federale gerechtelijke politie in beslag genomen. Het gaat om verschillende harde schijven waarvan de inhoud nu zal worden onderzocht.

Het opsporingsonderzoek heeft tot doel na te gaan of er een of meerdere fiscale misdrijven werden gepleegd. 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

07-06-16

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar het verdacht overlijden van een jonge vrouw (lichaam werd gisterenavond teruggevonden in Anderlecht) kan het parket volgende zaken meedelen.

Over de autopsie wordt (minstens voorlopig) niets meegedeeld.

De Brusselse onderzoeksrechter werd gevat voor feiten van doodslag lastens X en lastens een minderjarige verdachte. in het kader van dit gerechtelijk onderzoek werd er niemand onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De jongeman die de verdwijning aan het licht bracht is minderjarig en woonachtig  in het arrondissement van het parket van Nijvel. Hij werd vandaag voor de jeugdrechter van Nijvel voorgeleid, bevoegd om maatregelen te nemen m.b.t. de persoon van de minderjarige.

De jeugdrechter in Nijvel heeft beslist de minderjarige te plaatsen in een gesloten gemeenschapsinstelling voor een (hernieuwbare) periode van drie maanden.

Er zal zeker geen verdere informatie zijn over dit dossier voor morgen 11u op het gebruikelijek perspunt van het Brusselse parket.

Ine VAN WYMERSCH en Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerders

07-06-16

In de loop van gisterennamiddag heeft een jongeman aangifte gedaan van de verdwijning van een vriendin. Zijn aangifte heeft onmiddellijk de aandacht getrokken van de politie en er werd meteen actief naar het meisje gezocht. Omstreeks 20u werd haar lichaam gevonden in Anderlecht, in de buurt van de ring en enkele grote winkelketens. Het lichaam van het meisje was verborgen en vertoont verschillende letsels.

Het is op dit moment onduidelijk waar deze letsels vandaag komen. Geen enkele piste wordt uitgesloten (val, slagen etc.).

Een onderzoeksrechter werd aangesteld en onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Gisterenavond is het labo ter plaatse gekomen, net als de wetsdokter, het parket en de speurders.

In de loop van vandaag vindt de autopsie plaats, deze zal meer duidelijkheid moeten brengen. Het spreekt voor zich dat de eerste vaststellingen niet zullen worden meegedeeld. Eerst en vooral zal de familie in kennis worden gesteld.

Op dit moment is er één verdachte, de jonge man die aangifte gedaan heeft. Het gaat om een minderjarige. Er zal dus geen bijkomende informatie verstrekt worden over zijn identiteit. Zijn mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het meisje wordt onderzocht.

Het slachtoffer is een meisje T., geboren in 1998.

Sta ons toe te benadrukken dat elke speculatie over letsels en oorzaak van overlijden, absoluut voorbarig is en bijzonder pijnlijk voor de familie.

Voorlopig geen verdere commentaar bij dit dossier.

Ine VAN WYMERSCH en Gilles DEJEMEPPE, Woordvoerders

07-06-16

Op 25 mei 2016 is er in een woning, gelegen in de Laanbrugstraat te Brussel, brand uitgebroken.

De bewoner, E.K. 45 jaar die uit de woning is kunnen ontsnappen is later aan zijn verwondingen overleden.

De echtgenote van E.K is zich spontaan gaan aanmelden bij de politie en erkent de brand te hebben aangestoken in de woning. A.T. 44 jaar zonder antecedenten, wordt beschuldigd van opzettelijk brandstichting met gewonden in een bewoonbaar huis. Zij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en werd opgesloten. De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd.

De zaak is nog steeds in onderzoek.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

31-05-16

Op 25 mei 2016 heeft T. F., 43 jaar, zich in het begin van de avond spontaan aangemeld bij de politie omdat hij zichzelf herkende op het opsporingsbericht dat door de federale politie verspreid werd.

De verdachte heeft toegegeven dat hij de politiecommissaris een vuistslag heeft toegediend.

T. F. heeft geen strafrechtelijk verleden en is niet gekend bij onze diensten.

Na zijn verhoor werd hij gedagvaard via proces-verbaal en moest hij verschijnen voor de 50ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel, die op 17 juni zitting zal houden. Hij zal zich verantwoorden voor gewapende weerspannigheid, het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp en opzettelijke slagen en verwondingen met de arbeidsongeschiktheid van een persoon die de openbare macht vertegenwoordigt tot gevolg. Het Strafwetboek bepaalt dat dit soort feiten bestraft wordt met een gevangenisstraf.

Hij werd ondertussen vrijgelaten.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

26-05-16

Op vrijdag 06.05.2016 omstreeks 19.30 uur werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene ingeschakeld wegens een persoon die overleden is in een gebouw in de Meiseselaan in Laken. Deze persoon behoorde tot de Ambassade van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het betreft een woning of loge van het personeel van de ambassade.

Ter plaatse trof men een bewusteloze en een overleden persoon aan in een kamer. Volgens de eerste vaststellingen zouden ze het slachtoffer zijn geworden van een CO-vergiftiging. De bewusteloze persoon werd naar het ziekenhuis gebracht om er verzorgd te worden en verkeert niet meer in levensgevaar. De oorzaak van het overleden van het tweede slachtoffer is tot nu toe nog niet duidelijk.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een branddeskundige, een wetsdokter en het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie zijn ter plaatse gegaan. Er werden eveneens verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens opzettelijke brandstichting.

Er loopt momenteel een onderzoek om de oorzaak van de feiten te achterhalen.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

12-05-16

In het kader van het dossier inzake de gebrekkige organisatie van de camping met Belgische supporters in Brazilië ter gelegenheid van de het wereldkampioenschap voetbal 2014, waarvoor een klacht werd neergelegd bij het parket van Brussel in september 2014, heeft de raadkamer van Brussel de Belgische voetbalbond en de vennootschappen Sun reizen en Oranje camping BV verwezen naar de correctionele rechtbank.

Ze worden namelijk verweten dat ze inbreuk hebben gepleegd op de artikelen 5 en 33 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. De zaak zal op 10.06.2016 voor de 52ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel verschijnen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

11-05-16

Op maandag 09.05.2016 omstreeks 20.10 uur werd de lokale politie van Brussel-Zuid ingeschakeld wegens een vechtpartij tussen vier personen op de Mensenrechtenlaan in Anderlecht. Twee personen raakten gewond. Twee andere personen bevinden zich in een woning.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou er om tot nog toe onbekende reden tussen vier personen een ruzie hebben plaatsgevonden op de openbare weg. Tijdens deze ruzie zouden ze elkaar slagen hebben toegediend.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd ingelicht over de feiten. Er werden verschillende onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder het instellen van een gerechtelijke uitsluitingszone en het ter plaatse laten komen van het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie.

De vier hoofdpersonen werden naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Ze verkeren niet in levensgevaar. Ze werden van hun vrijheid beroofd, alsook de gezellin van een onder hen die tussenbeide zou zijn gekomen en eveneens steken zou hebben toegediend om de vechtpartij te stoppen.

Er loopt momenteel een onderzoek om de omstandigheden van de feiten te achterhalen.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

10-05-16

Op vrijdag 22/04/2016 omstreeks 20u30 werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene ingeschakeld wegens een persoon die messteken kreeg toegediend in de Voldersstraat in Brussel.

Ter plaatse vond de politie een man (H., geboren in 1996) die gewond was aan zijn been en aan de borst. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij bevindt zich niet in levensgevaar. Aanwezigen hielden een persoon vast die zich volgens verschillende getuigen in het gezelschap van de dader van de messteken zou hebben bevonden. H.G.J. (geboren in 1985, reeds gekend wegens andere feiten) werd van zijn vrijheid beroofd en vervolgens na zijn verhoor vrijgelaten.

Volgens de eerste vaststellingen zou H. langs achter aangevallen zijn terwijl hij op straat wandelde, waarna hij zich verscholen zou hebben in een winkel. De dader van de messteken zou gevlucht zijn.

Het parket van de procureur des Konings werd op de hoogte gebracht van de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld, getuigen werden verhoord en verschillende onderzoeksopdrachten werden gevorderd.

Er werd een onderzoek gestart om de identiteit van de dader te achterhalen.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder

25-04-16

Incident Stalingrad afgelopen.

Politie tussenkomst gevraagd door de uitbater van Auberge Autricienne voor particulieren of individuen die er mee dreigden zichzelf op te blazen.

Perimeter werd ingesteld. Na politie interventie blijkt het om 3 individuen te gaan die schijnbaar onder invloed zijn van alcohol en drugs. Bij de huiszoeking werden geen explosieven gevonden. Niemand geraakte gewond.

De drie individuen werden door de politie  meegenomen voor verhoor.

Een beperkte perimeter werd behouden dit om de nodige vaststellingen te doen.  Vandaar de aanwezigheid van DOVO (uit voorzorg).

Het verkeer verloopt weer normaal.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15-04-16

Op zaterdag 02/04/2016 vonden er verschillende incidenten plaats in Molenbeek. Naast de verschillende voorvallen waarvoor de administratieve politie maatregelen heeft genomen, kregen twee andere incidenten een gerechtelijk vervolg.

Allereerst werden twee personen die met hun auto probeerden in te rijden op een politieblokkade van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Een onderzoeksrechter werd gevorderd en heeft hen onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, gewapende weerspannigheid en vluchtmisdrijf. De raadkamer zal deze vrijdag beslissen over de handhaving van hun voorlopige hechtenis.

Ten tweede werden twee deelnemers van een anti-islambetoging (die overigens verboden was) aangehouden omdat ze in het bezit waren van pepperspray en kogelvrije vesten.

Ze werden ter beschikking gesteld van het parket van Brussel, dat gebruik heeft gemaakt van de procedure voor een rechtstreekse dagvaarding wegens inbreuken op de wet over private milities, bezit van een voor de openbare veiligheid gevaarlijk voorwerp en medewerking aan een vereniging opgericht met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen door het plegen van wanbedrijven. Ze zullen binnenkort voor de 52ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel verschijnen.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

06-04-16

In oktober 2015 werden er huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar het vervaardigen van valse identiteitsdocumenten.

Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend en verschillende verdachten werden afgeluisterd en geobserveerd. Dit leidde uiteindelijk tot de ontdekking van het atelier waarin de valse documenten vervaardigd werden. Het vermoedelijke kopstuk van de bende werd gearresteerd en aangehouden, net zoals enkele vermoedelijke mededaders (9 mensen in totaal in voorlopige hechtenis).

Een belangrijke man die de dans ontsprong was de effectieve vervaardiger van de valse documenten. tegen hem werd een Europees en Internationaal aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.

Hij kon gisteren in Italië gearresteerd worden. Het gaat om J, een man van Algerijnse afkomst. Het Belgische gerecht zal zijn uitlevering vragen.

Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat deze bende ook valse identiteitsdocumenten gemaakt heeft voor de vermoedelijke daders van de aanslagen in Parijs en mogelijks ook voor Salah Abdeslam. Of de bende ook valse documenten geleverd heeft aan de verdachten van de aanslagen in Zaventem en Brussel, wordt nog onderzocht.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Substituut Procureur des Konings

05-04-16

Op dinsdag 22/03/2016, na de aanslagen die ‘s morgens in Brussel en Zaventem gepleegd werden, hebben twee leerlingen van een atheneum in Brussel enkele uitspraken gedaan waaruit bleek dat ze de gebeurtenissen goedkeurden. Daarna beweerden ze dat het om een grap ging.

C. (1998) en B. (2000) werden opgeroepen door het bestuur van de school, dat een tuchtprocedure tegen hen gestart is en daarna contact heeft opgenomen met de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Het parket van Brussel werd op de hoogte gebracht van deze feiten.

In de huidige zeer delicate en emotionele situatie ten gevolge van de aanslagen, moet er zeer voorzichtig worden omgegaan met het interpreteren van verdachte uitspraken of gedragingen. Indien het hier echter om een strafbare inbreuk gaat, zal het parket van de procureur des Konings van Brussel op een gepaste manier reageren.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

24-03-16

Na de ontploffingen inZaventem en incidenten in de metro van Brussel (waarover er nog geen duidelijkheid is), is de procureur van Brussel aanwezig op het crisiscentrum van Binnenlandse zaken samen met alle andere actoren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid (politiediensten, federaal parket, betrokken ministers).

Het crisiscentrum verzorgt de communicatie. De raad die aan de bevolking  gegeven wordt is te blijven waar je bent. In Brussel zijn de drie grote treinstations (Zuid, Centraal en Noord)  gesloten, ook de metro, de bussen en trams rijden niet meer.

Het federaal parket onderzoekt de verschillende zaken en of er een verband kan gelegd worden. Van zodra er meer nieuws is, zal er gecommuniceerd worden.

In metro Maelbeek is er een ontploffing geweest. Er is nog geen nieuws over slachtoffers.

De prioriteit van eenieder is de zorg om slachtoffers en de nationale veiligheid.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22-03-16

Op 16/02/2016 werd, in het kader van een dossier in namaakartikelen, een grootscheepse actie gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met de FGP Brussel, FOD economie en de Douane en onder leiding van een Brussels onderzoeksrechter. 21 huiszoekingen werden uitgevoerd. 11 personen werden hierbij aangehouden waarbij 4 hiervan door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst.

Deze huiszoekingen hebben geleid tot de inbeslagname van:

 • 62796 paar valse Nike schoenen, 2946 valse T-shirts van Hugo Boss, 3083 valse T-shirts Philipp Plein te Vilvoorde
 • 58 merkproducten te Schaarbeek
 • Meerdere wagens waaronder enkele luxewagens
 • Geldbedragen

De totale waarde van de inbeslaggenomen namaakgoederen wordt geschat op 10 miljoen euro.

Het gerechtelijk onderzoek is lopende. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder

18-03-16

Op maandagochtend 14/03/2016 is de brandweer opgeroepen voor een brand in een café in de Kolenmarktstraat in Brussel. Twee mensen die zich op het dak bevonden zijn met de grote brandweerladder geëvacueerd. Deze twee mensen werden ter plaatse verzorgd. In de hal van het gebouw werd er nog iemand bewusteloos aangetroffen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. In het totaal werden er 9 mensen uit het gebouw geëvacueerd.

Ten gevolge van de brand was er hevige rookontwikkeling in de richting van twee gebouwen op de Anspachlaan. Daar werden nog eens 57 mensen geëvacueerd. Na de tussenkomst van de brandweer, kon iedereen weer terug naar zijn woning keren.

De oorzaak van de brand is tot op heden niet gekend. Er werd een onderzoek geopend.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

14-03-16

Op maandag 14/03/2016 werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen wegens ingeslagen ramen in een winkel in Brussel. De politieagenten stelden ter plaatse vast dat er een brand was uitgebroken. Ze belden onmiddellijk de brandweer op, die erin geslaagd is om de brand te blussen. Er raakte niemand gewond tijdens deze feiten.

Volgens de eerste vaststellingen is de brand het gevolg van een criminele activiteit. Er werden inderdaad flessen met een brandbare vloeistof gevonden. Ze werden waarschijnlijk naar binnen gegooid via het gat in het raam.

Het parket werd op de hoogte gebracht van deze feiten. Het wetenschappelijk labo van de federale politie is ter plaatse gekomen. Er werden verschillende onderzoeken gevorderd.

Er werd een onderzoek opgestart om de identiteit van de dader(s) te achterhalen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

14-03-16

Gisteren werd een opsporingsbericht verspreid betreffende een onbekende vrouw die bleek te lijden aan geheugenverlies.

Door de verspreiding van haar foto hebben verschillende getuigen zich gemeld en kon haar identiteit achterhaald worden. Het gaat om een vrouw van 25 van Roemeense origine. Ze werd voor verzorging overgebracht naar een Brussels ziekenhuis.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-03-16

In de week van 3 maart 2016 werden er meerdere artikels in de pers gepubliceerd waarin werd gesproken over de eventuele slechte werking van de FGP van Brussel; In deze artikels is er eveneens sprake van informatie die zou verkregen zijn over betrokkenen bij de aanslagen in Parijs, via bijzondere opsporingsmethoden, zoals de informantenwerking.

Deze artikels zijn gebaseerd op de verklaringen van een agent van de federale politie. De artikels vermelden eveneens dat deze medewerker van de federale politie ondervraagd werd in een onderzoek gevoerd door het Comité P.

Of er al dan niet gebruik gemaakt is van bijzondere opsporingsmethodes en in casu informaten behoort tot het geheim van het onderzoek. Het feit dat men hier openlijk over spreekt kan een ernstig gevaar opleveren voor de eventuele betrokkenen en is een manifeste schending van het geheim van het onderzoek.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel is dan ook op eigen initiatief een onderzoek gestart wegens de schending van het beroepsgeheim, lastens onbekenden.

Met huidig persbericht onthoudt het parket van Brussel zich van elke commentaar over het al dan niet inzetten van bijzondere opsporingsmethodes in het kader van een concreet dossier.

In dit stadium van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-03-16

Op 7 maart 2016 werd de politie opgeroepen voor een inbraak in de Kuregemwijk in Anderlecht.  

Drie daders met wapens (twee handvuurwapens en een automatisch geweer),bivakmutsen en kogelvrije vesten met het opschrift “Politie” zijn een woning binnengedrongen. De bewoners en hun drie kinderen werden bedreigd en vastgeketend. De daders hebben de kostbare bezittingen van het gezin gestolen en zijn vervolgens gevlucht.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen en er zijn verschillende onderzoeksdaden gevorderd.

Het vooronderzoek loopt.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

07-03-16

Op woensdag 02/03/2016 werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een steekpartij in een café gelegen aan de Maurice Lemonnierlaan te Brussel. Ter plaatse trof de politie een persoon (S., geboren in 1983) met een keelwonde aan. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is niet meer in levensgevaar.

De dader (Y.B., geboren in 1990) bevond zich eveneens ter plaatse. Hij had een mes bij zich. Y.B. werd van zijn vrijheid beroofd. Volgens de eerste vaststellingen zou deze steekpartij het gevolg zijn van terugkerende problemen tussen deze twee personen. In februari 2016 hadden ze al gevochten.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd ingelicht over de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld, het labo van de Federale Politie is ter plaatse gekomen en de getuigen werden gehoord. Een onderzoeksrechter werd gevorderd.

Het gerechtelijk onderzoek is volop aan de gang.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

03-03-16

Vandaag 02/03/2016 omstreeks 8u heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de Leopold III laan te Brussel, op het kruispunt met de Raketstraat. Een vrachtwagen, komende uit Zaventem, reed in op een voertuig, dat uit Schaarbeek kwam aangereden en rechtsomkeer wilde maken. Het onderzoek loopt naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

Alle inzittenden van het voertuig werden overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder was in levensgevaar, maar zijn toestand zou nu stabiel zijn. De twee andere inzittenden waren licht gewond.

Het verkeer is tijdelijk beperkt op de plaats van het ongeval, maar is genormaliseerd nadat de betrokken voertuigen werden getakeld.

De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve ademtest af.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

02-03-16

Het parket bevestigt dat een vooronderzoek loopt betreffende malversaties, van financiële aard, in de schoot van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Brussel, dienst CDBC. In het kader van dit onderzoek werden een aantal personen ondervraagd.

Het onderzoek loopt volop en in het belang ervan kan momenteel geen verdere commentaar gegeven worden.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

02-03-16

Wat is project 24+?

Project 24+ is een samenwerkingsverband tussen het parket van Brussel, de Cel Vermiste personen van de Federale Politie, Child Focus en de 6 lokale Brusselse politiezones.

Door Project 24+ wordt het mogelijk om ook voor vermiste volwassenen een affiche campagne op poten te zetten om de kans te vergroten dat ze zo snel mogelijk worden teruggevonden.

Het samenwerkingsverband heet Project 24+ omdat een affichecampagne tot nog toe mogelijk werd gemaakt door Child Focus voor alle vermiste kinderen en jongeren tot 24 jaar.

Met dit project kunnen we het middel van de “affichecampagne” ook inzetten voor het terugvinden van 24-plussers.

Wie doet wat?

Parket Brussel : er is steeds een magistraat verantwoordelijk voor het onderzoek naar de vermiste. Deze magistraat beslist in nauw overleg met de lokale en federale politie welke middelen er worden ingezet. De magistraat kan dus beslissen dat een affiche-campagne moet worden opgestart en geeft hiertoe dan ook de opdracht.

Child Focus : aangezien Childfocus de expertise heeft opgebouwd in het op poten zetten van affiches, stellen zij hun know-how ter beschikking. Concreet betekent dit dat Child Focus een model-affiche heeft ontworpen en  de logistieke middelen ter beschikking stelt wanneer affiches nodig zijn.

Cel Vermiste Personen : dit is een steundienst van de federale politie. De Cel vermiste personen adviseert de lokale politie en het parket over ondermeer het nut en de doeltreffendheid van het inzetten van bepaalde middelen bij het zoeken naar vermiste personen. Zij zijn het aanspreekpunt voor Child Focus en de lokale recherches.

Lokale recherche : binnen de lokale politiekorpsen is de lokale recherche belast met het concrete onderzoek naar een vermiste. Zij zullen dan ook zorgen voor de verspreiding van de affiches en het behandelen van alle tips die (hopelijk!) binnenstromen.

Hoe is Project 24+ ontstaan?

De afgelopen twee jaar zijn we met het parket van Brussel actief geweest rond de problematiek van de vermissing van mensen die lijden aan dementie. In een aantal Brusselse zones werd het “protocol dementie” reeds ondertekend, in andere zit dat er één van de komende maanden aan te komen. We werken hiervoor nauw samen met de nationale cel vermiste personen en lokale recherches van de verschillende politiezones.

In het aantal van deze onderzoeken naar vermiste bejaarden, werd de nood aangevoeld om ook voor vermiste volwassenen over de mogelijkheid te beschikken om affiches te kunnen verspreiden.

Zoals u allicht weet kan Child Focus voorzien in affichecampagnes voor minderjarigen en jongeren tot 24 jaar.

Afgelopen zomer is er in diverse media ook reeds aandacht geweest voor de nood aan affichecampagnes voor bejaarde personen en volwassenen die vermist zijn.

Naar aanleiding hiervan zijn er verkennende gesprekken opgestart tussen Child Focus, het parket van Brussel en de nationale cel vermiste personen. Met deze drie partners zijn we tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen die ook aan de lokale recherches van de 6 Brusselse politiezones werd voorgelegd.  Er is gebleken dat iedereen erg opgetogen is met dit bijkomend middel dat aldus ter beschikking gesteld wordt van de lokale korpsen om vermiste volwassenen, zo snel mogelijk terug te vinden.

Vanaf 1 maart 2016 gaat Project 24+ officieel van start en zal het dus mogelijk zijn om voor een vermiste volwassene een affichecampagne te lanceren.

Dit is uniek in België en we geven dan ook graag de nodige ruchtbaarheid aan dit project op maandag 29 februari 2016.

Evaluatie

Op het einde van dit jaar zal Project 24+ geëvalueerd worden. We zullen becijferen in hoeveel dossiers er beroep gedaan werd op een affichecampagne en ook nagaan – in zoverre dat dit mogelijk is – in welke mate de affiches geleid hebben tot het oplossen van een dossier.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

29-02-16

In het kader van het gerechtelijk onderzoek dat loopt lastens de Zwitserse bank UBS, is de onderzoeksrechter Claise overgegaan tot in verdenking stelling van de bank als dader of mededader uit hoofde van criminele organisatie, witwas, illegale uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon in België en zware en georganiseerde fiscale fraude.

De Zwitserse bank wordt ervan verdacht om Belgische klanten rechtstreeks (dus niet via haar Belgische filiaal) te hebben benaderd, teneinde hen ertoe aan te zetten in fiscale constructies te stappen die gericht zijn op belastingontduiking.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevoerd door de OA4 van de FGP Brussel onder de leiding van Onderzoeksrechter Claise.

De in verdenking stelling werd mogelijk gemaakt ingevolge de uitstekende samenwerking met de Franse autoriteiten bij de uitvoering van een rogatoire commissie die recent werd uitgevoerd.

In het belang van het onderzoek kan op dit ogenblik geen verdere commentaar worden gegeven over de inhoud van het onderzoek.

Jennifer VANDERPUTTEN - Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

26-02-16

Op 22 februari 2016 om 19u50 werd de Spoorwegpolitie opgeroepen omdat een voertuig zich op de tramsporen bevond in het station van Brussel Zuid.

De bestuurder had het voertuig vast gereden tussen de twee perrons, en werd door de politiediensten via zijn raam uit zijn voertuig geholpen. Het voertuig werd getakeld.

Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor twee weken ingetrokken op bevel van het parket. De bestuurder zal kortelings worden verhoord. Mogelijks is hij het pre-metrostation Albert ingereden en zodoende in het station van Brussel Zuid terecht gekomen.

Niemand raakte gewond.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

23-02-16

Dinsdag 16 februari rond 6u40, heeft een persoon schoten afgevuurd in een café gelegen in de Houba De Strooper laan te Laken. Nadat de verdachte een woordenwisseling heeft gehad met de caféuitbater verlaat deze het café. Hierop keert hij weer met een vuurwapen en vuurt de verdachte hierbij twee schoten af op de caféuitbater. Niemand werd gewond. 

De verdachte werd na het voorval geïntercepteerd door de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad–Elsene die zich in de onmiddellijke omgeving bevond.

De dader, R.Y. geboren in 1979, is voor meerdere feiten gekend binnen justitie.

Een ballistisch expert dat door het parket werd aangesteld is afgestapt op de plaats der feiten.

De dader werd ter beschikking gesteld van het parket van de Procureur des Konings te Brussel waarna de onderzoeksrechter werd gevorderd voor poging moord.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-02-16

Gezinsdrama Schaerbeek vervolg

Rechtzetting: het parket heeft gisteren een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag (opzettelijke doding) en niet voor moord zoals eerder gemeld.

Gisterenavond laat is mevrouw Y.M. voor de Brusselse onderzoeksrechter verschenen. Mevrouw Y.M. werd in verdenking gesteld van kindermoord en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Tot slot kan het parket nog meegeven dat wij ook intern onderzoeken of dit drama had kunnen/moeten vermeden worden. Hetzelfde gebeurt op niveau van de politie. De conclusies die we uit dit intern onderzoek trekken, zullen van zelfsprekend eerst met de familie worden besproken. 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

15-02-16

Zondag 14 februari 2016 heeft de lokale politie Brussel NOORD het lichaam van een jongen van bijna 9 ontdekt in Schaerbeek.

In de huidige stand van het onderzoek kan het parket bevestigen dat de feiten zich vermoedelijk als volgt hebben voorgedaan:

Op vrijdag 12 februari 2016 werd er een politiepatrouille opgeroepen om zich naar de gezinswoning te begeven, alwaar de moeder zou te kampen hebben met psychische problemen.

Y.M., 33 jaar is moeder van twee zonen, M. 11 jaar en I. van bijna 9 jaar. Eens ter plaatse moet de familie vaststellen dat de situatie niet onrustwekkend is, in die zin dat moeder  rustig was en de twee kinderen in goede gezondheid verkeren. Niets wees erop dat er zich die nacht een gezinsdrama zou voordoen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de moeder een crisis gekregen en heeft ze haar jongste zoon vermoord. Gelet op de verschillende berichten in de media, kan het parket bevestigen dat ze haar zoon gewurgd heeft en daarna zijn keel heeft overgesneden. Vervolgens heeft ze het lichaam in een valies vervoerd naar de plek dicht bij de woning, waar ze haar zoontje begraven heeft. Dit alles speelde zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag.

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 februari heeft een buurvrouw geluid in de gang gehoord en gezien hoe mevrouw Y.M. de woning verliet met haar oudste zoon. De politie is ter plaatse gekomen, gelet op  een mogelijk vertrek naar Syrië, aangezien de vader van de kinderen al geruime tijd in Syrië zou verblijven. Door de psychische problemen van mevrouw werd er beslist de “NIXON-procedure” (gedwongen opname) op te starten. Eens ter plaatse moet de politie vaststellen dat het jongste kind verdwenen is. Het onderzoek naar deze onrustwekkende verdwijning wordt onmiddellijk opgestart.

Wanneer mevrouw Y.M. in het kader van de Nixon-procedure naar het politiebureel wordt overgebracht, verklaart zij spontaan aan de politie dat ze haar jongste zoon heeft omgebracht. Ze wijst vervolgens de plek aan waar ze haar kind begraven heeft. Mevrouw Y.M. wordt van haar vrijheid beroofd en verhoord door de lokale recherche van polbruno.

Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord. In de loop van de namiddag is het parket ter plaatse afgestapt samen met de onderzoeksrechter, de wetsdokter en het labo van de federale politie

Omstreeks 18u30 zal de moeder door de onderzoeksrechter worden verhoord. De onderzoeksrechter zal vervolgens beslissen of mevrouw Y.M.  aangehouden blijft.  Eens deze beslissing gekend is, al ze worden meegedeeld.

Voor de andere zoon werd er een jeugdrechter gevorderd en heeft het parket de nodige beschermingsmaatregelen genomen. Onnodig te zeggen dat de jongen zwaar onder de indruk is. Gelet op de delicate situatie , kunnen we alleen bevestigen dat de jongen geen aandeel heeft in de feiten die aan zijn moeder ten laste worden gelegd en dat hij ondergebracht is bij familie.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

14-02-16

Eerste feit:

Op 08/02/2016 wordt de federale politie (SPC) opgeroepen voor een steekpartij in het Noordstation. Er zou iemand verschillende messteken hebben gekregen. De medische hulpdiensten worden eveneens ter plaatse gevraagd en de dokters laten weten dat het leven van het slachtoffer niet in gevaar is. Het slachtoffer heeft 2 messteken gekregen in de buikstreek en het been.

Het slachtoffer is momenteel onverhoorbaar ten gevolge van de verwondingen.

Na analyse van de camerabeelden kan er een beschrijving van de ader onder de politiediensten verspreid worden. Het steekwapen kon niet worden teruggevonden. Het zou gaan om een mes met gebogen lemmet.

Op 09/02/2016 omstreeks 01u ’s nachts wordt de federale politie ingelicht van het feit dat een man aangehouden werd in de buurt van het noordstation die aan de beschrijving van de verdachte zou voldoen. Deze interceptie zou hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een geweldincident met een gelijkaardig mes.

Tweede feit:

In dezelfde nacht treft een patrouille van de zone Brussel NOORD twee mannen aan op straat die hevig bloeden. Deze mannen zeggen verschillende messteken te hebben gekregen en tonen de vluchtrichting van de dader aan. Korte tijd later wordt de verdachte aangehouden door de politie. Net voor zijn arrestatie gooit hij een groot mes, met gebogen lemmet, op de grond.

De twee slachtoffers hebben verwondingen in het aangezicht en aan de rug. Beide slachtoffers zijn onverhoorbaar, maar hun leven is niet in gevaar.

De beschrijving van de verdachte en zijn kleren kome overeen met het signalement dat door de spoorwegpolitie verspreid was.

De verdachte werd van zijn vrijheid beroofd en verhoord. Hij erkent dat hij ruzie gehad heeft met iemand anders en dat hij een messteek heeft toegediend. Hij ontkent een aandeel te hebben in de rest van de feiten. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor poging doodslag. De verdachte werd in verdenking gesteld voor poging doodslag. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-02-16

Gisteren werd er door het openbaar ministerie bevestigd dat de heer Van Eyken Christian door de Brusselse onderzoeksrechter op 26/01/2016 onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst. Hij werd aangehouden op verdenking van moord.

Vandaag heeft het openbaar ministerie van Brussel evenwel moeten vaststellen dat de handtekening van de onderzoeksrechter ontbreekt op het aanhoudingsmandaat.

De wet  verplicht er het parket toe in dat geval aan de onderzoeksrechter de vrijlating te vragen van de heer Van Eyken. Het gaat immers om een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm. Zonder handtekening is het aanhoudingsmandaat nietig en is er geen geldige titel om de heer Van Eycken op te sluiten (wet betreffende de voorlopige hechtenis, art. 16 § 6).

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28-01-16

Naar aanleiding van de verklaringen die mevrouw Gérard (magistraat bij het Hof van beroep te Brussel) heeft afgelegd bij de politie, werd er op het parket van Brussel een dossier geopend.

Het parket van Brussel heeft een zeer snel en nauwkeurig onderzoek gevoerd. Uit dit onderzoek zijn, tot op heden, geen materiële elementen naar voor gekomen die de verklaringen van het slachtoffer bevestigen.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen met betrekking tot het gevolg dat aan dit dossier zal gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-01-16

Gisterenavond omstreeks 19u45 is een patiënt van het psychiatrisch centrum Jean Titeca, teruggekeerd naar het centrum, nadat hij enkele uren de instelling had kunnen verlaten (toegekende uitgangspermissie). R., een jongeman van 19 jaar, is binnengegaan via de hoofdingang en is onmiddellijk naar de afdeling gegaan waar hij al geruime tijd verzorgd werd. (4 à 5 jaar).

Eens men voor hem de deur op zijn afdeling geopend heeft, heeft hij onmiddellijk een verpleger aangevallen met een mes. Vermoedelijk had de dader dit mes meegenomen van buiten de instelling. Hij heeft zijn weg verdergezet op de afdeling en daar nog 6 andere mensen verwond, waaronder 5 personeelsleden en 1 patiënt.

Daarna heeft hij de vlucht genomen.

Kort na de feiten kon de dader door de politie worden aangehouden op het adres van zijn ouders in Anderlecht.

Van de 7 slachtoffers waren er gisterenavond nog steeds twee in levensgevaar. De andere vijf konden inmiddels het ziekenhuis verlaten of zullen dit kunnen doen in de loop van de komende uren en dagen.

Het parket is ter plaatse afgestapt, samen met de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter werd gevorderd voor poging moord. Het onderzoek werd gevoerd door de lokale recherche, het labo van de federale politie heeft de nuttige vaststellingen gedaan.

Over het motief van de adder kunnen we nog niets zeggen. Hij werd in de loop van de nacht verhoord en zal zich in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter moeten verantwoorden.

Van zodra de beslissing van de onderzoeksrechter gekend is, zullen we hierover communiceren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

26-01-16

Even na 18u is er in het metrostation “Weststation” in Molenbeek een vachtpartij geweest tussen verschillende jongeren (een 15-tal). Drie militairen die aanwezig waren in het station, in een preventief kader, zien zich genoodzaakt tussen te komen en trachten de vechtende jongeren te scheiden.

Uiteindelijk keren al de jongeren zich tegen de militairen en ontstaat er een schermutseling. Hierbij komt er een militair op de grond terecht en tracht men het dienstwapen van de militairen te ontvreemden. Dit is niet gelukt, maar een militair heeft wel een slag met een wapenstok moeten uitdelen om te verhinderen dat zijn dienstwapen werd afgenomen door een jongere. J. °1998 en gekend bij de jeugdrechtbank, geraakte hierbij gewond aan het hoofd. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn leven was op geen enkel moment in gevaar.

Verschillende jongeren werden reeds geïdentificeerd.

Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft een onderzoek geopend. Er werden verschillende onderzoeksdaden bevolen, waaronder de inbeslagname en analyse van verschillende camerabeelden. de minderjarige J. werd verhoord als verdachte en ter beschikking gesteld van het jeugdparket in Brussel. Het parket zal hem in de loop van de dag voor de jeugdrechter brengen en vraagt een maatregel van plaatsing in een gesloten instelling.

Het onderzoek werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie van Brussel en meer specifiek aan de afdeling gespecialiseerd in onderzoeken in het militair milieu. Ter informatie: sinds de afschaffing van de militaire rechtbanken, zijn de militairen onderworpen aan dezelfde rechtsregels als elke andere burger.

Uit de eerste analyse van de beelden blijkt dat de militairen niet anders konden dan tussenkomen (hulp aan personen in nood in het kader van de vechtpartij) en dat zij het nodige gedaan hebben om te vermijden dat hun dienstwapen (geladen automatisch oorlogswapen!) in handen kwam van een groep jongeren. De betrokken militairen zullen dan ook als getuige/slachtoffer verhoord worden in de loop van de komende dagen.

Er zal over dit incident niet verder gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

20-01-16

In de vroege ochtend van 17 januari 2016 werd M.E. (° 1994) opgepakt wegens weerspannigheid. Tijdens een tussenkomst voor nachtlawaai zou hij een slag hebben uitgedeeld aan een politieman. De politieman in kwestie heeft een arbeidsongeschiktheid van vier dagen. Deze feiten worden reeds onderzocht.

Het parket werd via de media op de hoogte gebracht van het relaas van M.E. omtrent zijn aanhouding. M.E. beschrijft dat hij diverse slagen zou hebben gekregen van diverse politiemensen en dat hij zou zijn vernederd.

Het parket heeft op basis van deze informatie een opsporingsonderzoek geopend wegens slagen en verwondingen.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

19-01-16

Het parket bevestigt een klacht ontvangen te hebben van de bank Crelan. De klacht gaat over een fraude waarvan Crelan slachtoffer is geworden en omtrent dewelke zij deze ochtend heeft gecommuniceerd.

Deze klacht werd neergelegd bij de politie en vervolgens overgemaakt naar het parket, dat onmiddellijk een onderzoeksrechter heeft gevorderd uit hoofde van criminele organisatie en oplichting. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de financiële afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. 

In het belang van het onderzoek kan op dit moment geen verdere commentaar gegeven worden op het onderzoek.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

19-01-16

Het parket kan bevestigen dat het lichaam dat eerder deze week uit het kanaal werd gevist, werd geïdentificeerd als zijnde J.B.D., geboren in 1992 en verdwenen op 17/12/2015. Een opsporingsbericht werd verspreid in verband met zijn verdwijning.

De autopsie bracht geen sporen van tussenkomst van een derde bij het overlijden aan het licht.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

07-01-16

Op 2 januari 2016 is de lokale politie in Ukkel ter plaatse geroepen voor een ontvoering van een minderjarig meisje van 2,5 jaar. Op een gegeven moment is een bewoner van het gebouw waar ook het meisje verbleef (bij haar oma), het appartement van de grootmoeder binnengestormd. Hij heeft het meisje meegenomen naar buiten.

Enkele meters verder heeft de man het meisje moeten loslaten toen hij de politie zag aankomen en heeft hij de vlucht genomen. Het meisje was onder de indruk van de feiten, net als haar grootmoeder, maar iedereen is ongedeerd.

De verdachte is een man M. geboren in 1984 met zware psychische problemen, hij werd aangehouden en geïnterneerd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06-01-16

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media kan het parket van Brussel bevestigen dat er gisterenavond omstreeks 19u, een magistraat, in de omgeving van het justitiepaleis, het slachtoffer geworden is van een agressie-incident.

Het slachtoffer werd bestolen en kreeg verschillende slagen, ondermeer in het aangezicht. Er zou sprake zijn van meerdere daders die de vlucht hebben genomen. Naar de identiteit en het motief van de daders loopt het onderzoek nog. Het is te voorbarig om daar nu reeds uitspraken over te doen.

Het slachtoffer is niet in levensgevaar, maar werd wel verzorgd in een Brussels ziekenhuis.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06-01-16

Op 2 januari werd omstreeks 17u30 een dame in Anderlecht van de weg gereden. De dame, een vrouw geboren in 1944, was te voet onderweg langsheen de Sylvain Dupuislaan toen ze werd aangereden door een bestuurder van een zwarte Mercedes. Verschillende getuigen zagen hoe de vrouw van het voetpad werd gemaaid en hoe de bestuurder de vlucht nam.

Er zijn eveneens camerabeelden beschikbaar van het ongeval met vluchtmisdrijf. Hierop kan men vaststellen dat het inderdaad om een zwarte Mercedes gaat en dat de bestuurder de vlucht genomen heeft via de Itterbeekstraat in de richting van de Brusselse ring. Op dit moment wordt er nagegaan of de nummerplaat van het voertuig kan worden afgeleid uit de camerabeelden.

De recherche van de lokale politie Brussel ZUID zet het onderzoek naar de dader verder. Uiteraard kan al wie getuige was van het ongeval of andere nuttige inlichtingen heeft voor de speurders contact opnemen met de lokale politie.

Voor wat de strafbepalingen betreft, is artikel 33 §2 van het KB van 16/03/1968 van toepassing. Zonder rekening te houden met eventuele verzwarende omstandigheden (jonge bestuurder, antecedenten etc) , staat er op “vluchtmisdrijf met gekwetsten” een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 400 € tot 5000 € en/of een verval van het recht tot sturen van 3 maanden tot 5 jaar of definitief verval. 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04-01-16

Op 19/12/2015 omstreeks 00u10 werd een dakloze aangevallen met een mes op het Flageyplein. Volgens zijn verklaringen werd hij aangesproken door een man die hem een sigaret vroeg. Toen het slachtoffer (K.T., geboren in 1975, zonder verblijfplaats in België) gezegd had dat hij geen sigaret had, kreeg hij een messteek in de buik. De dader heeft dan de vlucht genomen.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Hij is niet in levensgevaar.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Een perimeter werd ingesteld, het labo van de Federale politie is ter plaatse afgestapt en verschillende onderzoeksdaden werden uitgevoerd.

Het onderzoek loopt om de dader te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

21-12-15

Op zondag 06/12/215 omstreeks 10u werd de lokale politiezone Brussel-HOOFDSTAD – Elsene opgeroepen voor schoten in een café op de Antwerpselaan in Brussel.

En man geboren in 1984 werd gewond aan de buik en aan de dij. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Volgens getuigen was hij aangevallen door een aantal personen toen hij voor het café stond. Verschillende hulzen en bloedsporen werden teruggevonden ter plaatse. Twee voertuigen die in de buurt geparkeerd stonden werden ook geraakt door kogels.

Het labo van de federale politie en een ballistische deskundige zijn ter plaats afgestapt op vraag van het parket. Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld. Een onderzoeksrechter werd gevorderd.

Een aantal personen werden aangehouden kort na de feiten. R.B. (geboren in 1995, bekend voor andere feiten) werd in verdenking gesteld voor poging tot doodslag en onder mandaat geplaatst. Vier andere personen werden aangehouden en vrijgelaten na verhoor.

Het gerechtelijke onderzoek is volop aan de gang.

Jennifer VANDERPUTTEN – Woordvoerder

07-12-15

Heden is er een man levenloos teruggevonden die in verdachte en gewelddadige omstandigheden overleden is in een appartement te Jette.

De man was van Oekraïense nationaliteit en geboren in 1976.

Het parket werd ingelicht. Het labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsgeneesheer zijn afgestapt op de plaats delict.

Een verdachte werd opgepakt en wordt momenteel verhoord door de federale gerechtelijke politie.

Het parket en een onderzoeksrechter zijn ter plaats afgestapt.

Het gerechtelijke onderzoek is volop aan de gang ten einde de omstandigheden van de feiten te onderzoeken.

Rym KECHICHE – Woordvoerder

04-12-15

In het kader van huiszoekingen die gisteren ’s avonds in Molenbeek plaatsvonden kan het parket van Brussel hetvolgende meedelen.

De informatie aan de basis van deze tussenkomst was mogelijks vals. Naar alle waarschijnlijkheid werd er bewust verkeerde informatie overgemaakt aan de politiediensten.

De politie is een mogelijke verdachte op het spoor en heeft deze man ook gisteren in de loop van de avond gearresteerd. Er wordt dus op dit moment 1 iemand verhoord als verdachte (schending van artikel 145 §3ter van de wet van 13 juni 2015: gebruik van een elektronisch communicatiemiddel om schade toe te brengen, bestraft met een boete van 20 tot 300 euro en een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar) en verschillende anderen als getuige.

Het komt er nu op aan na te gaan of de man die verhoord wordt, diegene is die de politie moedwillig op het verkeerde been heeft willen zetten of niet. Op basis van het politioneel onderzoek zal het parket beslissen of de man voor de onderzoeksrechter wordt geleid, dan wel weer in vrijheid wordt gesteld.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

30-11-15

Op 18 november 2015 werden omstreeks 15u een Russische journalist en Russische cameraman aangevallen in de Versailles-wijk in Laken.

De twee slachtoffers verklaren in de wijk op zoek te zijn geweest naar informatie in het kader van één van hun reportages. Ze hebben hiervoor een groepje jongeren uit de wijk aangesproken en werden vervolgens aangevallen door diezelfde jongeren. Beide slachtoffers kregen slagen en een rugzak met documenten en elektronica-materiaal werd gestolen.

Onmiddellijk na de aangifte wordt er een politiepatrouille van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene ter plaatse gestuurd om de verdachten op te sporen. De politie kan meteen twee van de daders arresteren. Een derde geïdentificeerde minderjarige verdachte is nog steeds voortvluchtig.

De cameraman blijkt het hele incident gefilmd te hebben en overhandigt deze beelden aan de politie. Beide slachtoffers herkennen de gearresteerde verdachten formeel. Ook de camerabeelden van camera’s uit wijk worden in beslag genomen.

De politie slaagt erin het merendeel van de gestolen spullen te recupereren. Deze spullen worden teruggegeven aan het slachtoffer.

De twee reeds aangehouden verdachten zijn minderjarig (16 en 17) en zullen vandaag voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket vraagt een plaatsing in de gesloten instelling. De andere verdachte(n) worden actief opgespoord.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

19-11-15

Op 04/11/2015 heeft het kabinet van de Vlaamse minister van Milieu, Natuur en Landbouw, mevr. Joke Schauvliege, zich benadeelde persoon verklaard bij het parket van de procureur des Konings te Brussel nadat het aan het licht gekomen is dat voertuigen van de autoconstructeur Volkswagen uitgerust zijn met gemanipuleerde software. Deze voertuigen zouden de toepasselijke regelgeving inzake CO-uitstoot niet respecteren.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel heeft hierop een onderzoek geopend met name voor valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

10-11-15

Op dinsdag 3 november rond 19u35 werd de spoorwegpolitie opgeroepen betreffende een persoon die zich bewusteloos bevond in Brussel-centraal. Ter plaatse hebben de ambulanciers en het MUG team hartmassage toegediend aan deze persoon. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en werden er schermen geplaatst. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is de man rond 20u10 overleden.

Het slachtoffer is een man geboren in 1984. De hulpdiensten werden verwittigd door personen die zich in het station bevonden.

Het parket van de Procureur des Konings werd hiervan ingelicht. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse afgestapt, alsook een wetsgeneesheer. Verschillende onderzoeksdaden werden ingesteld. De juiste doosoorzaak is niet gekend.

Het onderzoek is lopende ten einde de juiste doodsoorzaak van het slachtoffer te kennen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04-11-15

In navolging van de berichtgeving van heden in de kranten l’Echo en De Tijd kan het parket van Brussel de hierna volgende informatie bevestigen.

Het parket voert een opsporingsonderzoek om na te gaan of een Kazaks zakenman de heer Armand De Decker zou betaald hebben om ervoor te zorgen dat de wet op de verruimde minnelijke schikking sneller in voegen te laten treden. De Kazakse zakenman had er alle belang bij van de procedure van de verruimde minnelijke schikking gebruik te kunnen maken.

De hele kwestie is nu of de heer A. De Decker, parlementair en advocaat, bedrieglijk de gelden, die hij ontvangen heeft van de Kazakse zakenman, vermomd heeft als honoraria. De heer De Decker ontkent elke betrokkenheid bij feiten van omkoping, hij ontkent dat hij zich heeft laten betalen om zijn invloed aan te wenden om de wet op de verruimde minnelijke schikking door het parlement te laten stemmen.

Het spreekt voor zich dat het parket loyaal het onderzoek voert en zowel elementen à charge als à décharge van de betrokkenen in dit dossier onderzoekt.

In het onderzoek van het parket werden al verschillende mensen verhoord, waaronder dhr. De Decker. Dhr. De Decker werd al 2 keer verhoord als verdachte. De heer De Clerck wordt als getuige verhoord in dit dossier, in zijn hoedanigheid van oud minister van Justitie.

Er zal geen verdere commentaar gegeven worden bij dit opsporingsonderzoek.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

28-10-15

In het kader van het dossier betreffende het dodelijk ongeval dat zondagochtend 25 oktober 2015 op de Leuvensesteenweg plaatsvond, heeft de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, zich spontaan aangeboden bij de politie van Brussel-Hoofdstad op maandag 26 oktober omstreeks 13u, in het bijzijn van zijn raadsman.

G.A., geboren in 1986 en gekend voor meerdere feiten, waaronder één feit van alcoholintoxicatie aan het stuur, waarvoor hij zich in november 2015 dient te verantwoorden voor de politierechtbank, werd op 27 oktober ter beschikking gesteld van het parket. Het parket vorderde de onderzoeksrechter met het oog op het bekomen van een aanhoudingsmandaat, uit hoofde van onvrijwillige slagen en verwondingen, onvrijwillige doodslag en vluchtmisdrijf.

De onderzoeksrechter heeft de man verhoord. Deze verklaarde geen voetganger te hebben gezien. Zijn voertuig heeft inderdaad een geparkeerd voertuig geraakt, dat vervolgens de voetganger heeft geraakt.

Hij werd in verdenking gesteld voor onvrijwillige slagen en verwondingen, onvrijwillige doodslag en vluchtmisdrijf en hij werd vrijgelaten onder voorwaarden, onder meer de voorwaarde om de vorming te volgen bij het BIVV.

Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen verder.

Jennifer VANDERPUTTEN – Woordvoerder

27-10-15

Om 05u48 is er een dodelijk ongeval gebeurd op de Leuvense steenweg.

Een voetganger, een man van ongeveer vijftig jaar werd op de stoep omver gereden door een wagen dat aan een zeer hoge snelheid reed. De voetganger is ter plaatse overleden.

De passagier werd zeer ernstig gewond. Ze in shock toestand werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van het voertuig heeft een verkeerslicht aangereden en vervolgens 3 geparkeerde voertuigen. Een huisgevel werd eveneens beschadigd.

De bestuurder heeft zich kunnen bevrijden uit het voertuig en heeft de vlucht genomen.

De bestuurder kon geïdentificeerd worden.

Het parket werd ingelicht. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld. Het labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsgeneesheer zijn afgestapt op de plaats delict.

Het onderzoek is volop aan de gang ten einde de omstandigheden van de feiten te onderzoeken. In het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar in verband met dit dossier meegedeeld worden tijdens het weekend.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

25-10-15

Dodelijk ongeval rond 7u30 te Oudergem waarbij het slachtoffer, geboren in 1944, ter plaatse overleed aan zijn verwondingen.

Dader, ongeveer 40 jaar oud, was zich niet bewust van het feit hij iemand aangereden had. Hij is nadien weer gekeerd op de plaats der feiten. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en werd verhoord in salduz IV. Hij werd nadien in vrijheid gesteld maar werd zijn rijbewijs ingetrokken . Een expert werd aangesteld en een wetsdokter werd gevorderd. Het Labo is ter plaatse gegaan om de nodige vaststellingen te doen.

Wat de omstandigheden betreft inzake het dodelijk ongeval moet men de conclusies afwachten van de aangestelde expert.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

23-10-15

Opvolging doodslag kazernestraat, 1000 Brussel

Zoals gisteren in de loop van de avond reeds gemeld, kan ik bevestigen dat de verdachte zich gisteren in de loop van de avond heeft aangegeven bij de politie.

Het gaat om een man G.P., geboren in 1969, de vader van het gezin in kwestie.

De man werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en verhoord.

Hij bekent gedeeltelijk de feiten. Het motief voor de feiten moeten we situeren in de familiale context, een uit de hand gelopen familiale twist, meer uitleg kan hier niet overgegeven worden. Er zouden geen andere verdachten bij de feiten betrokken zijn, de man heeft alleen gehandeld.

In de loop van de voormiddag is hij voor de Brusselse onderzoeksrechter verschenen. De Brusselse onderzoeksrechter heeft de man onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van doodslag.

Hij zal aanstaande maandag voor de raadkamer moeten verschijnen. Aldaar zal beslist worden of hij verder aangehouden blijft.

Het jeugdparket van Brussel heeft de nodige beschermingsmaatregelen genomen ten aanzien van de drie minderjarige kinderen. In het belang van de minderjarigen kan hier geen verdere informatie over gegeven worden.

Het parket zal niet verder over deze zaak communiceren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

22-10-15

Het Brusselse parket kan u de volgende resultaten voorleggen van de afdeling “ECOFIN” voor het jaar 2014. De afdeling ECOFIN behandelt ondermeer dossiers inzake economische, fiscale en financiële fraude, in dewelke de financiële belangen zeer aanzienlijk kunnen zijn.

Allereerst is het zo dat de Nederlandstalige en Franstalige correctionele rechtbank (van Brussel) een totaal bedrag van 35.567.890,29 euro verbeurd hebben verklaard. Er werd door dezelfde rechtbanken voor een totaal bedrag van 6.095.685,50 euro aan boetes opgelegd.

De gelden ingezameld door deze veroordelingen werden meestal in de loop van het onderzoek in beslag genomen, worden aangewend om de slachtoffers te vergoeden of komen terecht in de begroting van de staat.

Ten tweede is het zo dat er voor een bedrag van 2.591.886,86 euro aan gewone en verruimde minnelijke schikkingen werd betaald. De wetgever heeft immers aan het parket de mogelijkheid geboden om aan te sturen op een minnelijke schikking dan wel strafrechtelijk te vervolgen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat het slachtoffer zeker vergoed wordt en anderzijds is dit een enorme tijdswinst. Hierbij komt nog dat de procedurekosten beperkt worden.

De cijfers die hierboven worden meegegeven zijn een succes te noemen wanneer we het aantal dossiers en het soort dossiers bekijken dat in de loop van 2014 werd behandeld. Dat neemt evenwel niet weg dat het parket initiatieven blijft nemen om de zakewereld te sensibiliseren om de samenwerking nog te optimaliseren, ondermeer in de strijd tegen witwaspraktijken.

Het gaat om eigen cijfers van het parket van Brussel. We zijn tot deze cijfers gekomen na een systematische analyse van alle uitgesproken vonnissen en minnelijke schikkingen.

Meer in het algemeen willen we er nog de aandacht op vestigen dat de missie van het parket zich niet beperkt tot vervolgen, schikken of seponeren.

Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer een dossier zonder gevolg werd geklasseerd, nadat de in beslag genomen gelden reeds werden overgemaakt aan het COIV (centraal orgaan voor inbeslagnames en verbeurdverklaringen), het COIV deze gelden pas teruggeeft, nadat de belastingen, boetes en sociale zekerheidsbijdragen die betrokkene eventueel nog verschuldigd was, zijn betaald.

Het is anderzijds ook zo dat de Procureur des Konings dossiers aanmeldt bij de FOD Financiën wanneer het onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijks sprake is van fiscale fraude. Dit laat de FOD Financiën toe de verschuldigde (ontdoken) belastinggelden terug te vorderen.

Tot slot kunnen we meegeven dat de Procureur des Konings vaak in ons land beslag legt op gelden en goederen ten behoeve van buitenlandse overheden. Dit gebeurt ofwel in het kader van rogatoire commissies, ofwel op eigen initiatief (met het oog op vervolging of in het kader van spontane informatie-uitwisseling).

Voor het jaar 2015 kunnen we nog geen exacte en sluitende cijfers meegeven, maar we kunnen uit de beschikbare cijfers wel reeds afleiden dat de eerste maanden van dit jaar een vergelijkbaar of zelfs een hoger bedrag gegenereerd werd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-10-15

Even voor 9u deze morgen werden de hulpdiensten verwittigd voor een steekincident dat zich zou hebben voorgedaan in de Kazernestraat in Brussel.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten een zwaar gewonde vrouw aan, die verschillende steekwonden had en veel bloed verloor. De vrouw (°1978) is ter plaatse bezweken aan haar verwondingen. In de woning trof de politie eveneens drie kinderen aan, twee tieners en een peuter. De twee tieners worden op dit moment verhoord en uit dit verhoor zal moeten blijken in welke mate zij getuigen waren van de feiten.

De dader is voortvluchtig, vermoedelijk gaat het om de vader van het gezin. Alle middelen worden ingezet om de dader te arresteren.

Het Brusselse parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Op het middaguur werd er een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag.

Indien er meer informatie beschikbaar is in deze zaak, zal het parket zelf communiceren. Tot dan kan er geen bijkomende informatie verstrekt worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-10-15

In de loop van de maand oktober 2015 hebben zich in Brussel verschillende feiten voorgedaan van willekeurige vrijheidsberoving gevolgd door (pogingen tot) diefstal met geweld, met een gelijkaardige modus operandi.

Concreet bleek het te gaan over volgende gelijkenissen :

- de feiten deden zich telkens voor tussen 3 en 4 uur ‘s nachts, in de buurt van de VUB campus ;

- de slachtoffers waren over het algemeen studenten onder invloed van alcohol ; zij werden naar een voertuig gelokt en vervolgens in het voertuig getrokken of geduwd;

- eens in het voertuig werden zij gedwongen hun portefeuille, gsm en bankkaarten af te geven ;

Dergelijke feiten deden zich voor op 9/10/2015, omstreeks 4h. Een student wordt na een avondje uit benaderd door een voertuig waarvan de bestuurder hem een vuurtje vroeg. Op het ogenblik dat hij dit vuurtje geeft, verlaat de passagier het voertuig en dwingt het slachtoffer in te stappen. Vervolgens worden het slachtoffer zijn gsm, bankkaarten, geld en portefeuille afhandig gemaakt en wordt hij gedwongen zijn bankcode te geven, waarop de daders naar een bankautomaat rijden. Tot slot dumpen de daders het slachtoffer in de Mellaerts vijvers in Woluwe.

Op 15/10/2015, rond 3u, doen zich gelijkaardige feiten voor in Etterbeek, waar een slachtoffer benaderd wordt door een voertuig waarvan de bestuurder de weg vraagt en doet alsof hij het antwoord niet verstaat om het slachtoffer te dwingen naderbij te komen. Wanneer het slachtoffer dicht genoeg is komen twee daders uit de wagen en duwen het slachtoffer in de wagen, waar hem vervolgens een bivakmuts wordt aangedaan. Het slachtoffer wordt gedwongen zijn bankkaart, gsm, en bankcode te geven, alvorens in Oudergem vrijgelaten te worden.

Op 16/10/2015, omstreeks 4 u, na een studentenavond in de buurt van de ULB, wordt opnieuw een slachtoffer benaderd, door een groep van drie jongeren aan boord van een lichtgrijze Audi A4 van begin de jaren 2000. Deze stellen hem voor samen met hem startkabels te gaan halen (aangezien de batterij van zijn wagen leeg is). Het slachtoffer stapt in de auto en wordt meermaals geslagen. Zijn gsm, portefeuille en trui worden gestolen en hij slaagt er uiteindelijk in de wagen te verlaten. Het slachtoffer vertoont sporen van slagen en wurging.

Gelet op de ernst van de feiten, zet de politie van Montgomery in de betrokken wijk toezichtspatrouilles. Deze werpt meteen haar vruchten af, aangezien de politie op 17/10/2015 om 00h58 een van de mogelijke verdachten ziet en besluit deze te volgen.

Om 1h04 stopt deze verdachte voor een lichtgrijs voertuig Audi A4 uit begin jaren 2000, wat overeenkomt met de beschrijving van het voertuig dat door het slachtoffer van de feiten daags voordien, was gegeven.

De patrouille gaat vervolgens over tot controle van het voertuig en hoort verdachte geluiden in het voertuig. Zij stellen vast dat een man op de grond onder dwang op de grond wordt gehouden door de twee passagiers op de achterbank, en dat deze man sporen vertoont van slagen in het aangezicht.

Het slachtoffer, een man van 70 jaar oud, verklaart ontvoerd te zijn in Gent toen hij even de vernissage die hij met zijn vrouw bezocht had verlaten om in zijn voertuig ging om iets te gaan halen. Zijn bankkaart, gsm en portefeuille werden gestolen en hij moest tegelijkertijd meerdere slagen incasseren. Hij is vier weken arbeidsongeschikt.

Alle betrokkenen werden van hun vrijheid beroofd.

D.A. (°1991), D.F. (°1996), S.C. ( 1992), U.D. (° 1993) werden voor de onderzoeksrechter voorgeleid. De onderzoeksrechter hield hen allen aan, onder meer wegens willekeurige vrijheidsberoving, diefstal met geweld in bende met voertuig, ten aanzien van een kwetsbaar persoon, afpersing en informatiefraude.

Het gerechtelijk onderzoek loopt en zal onder andere moeten uitwijzen of er nog andere feiten kunnen gelinkt worden aan de verdachten.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

17-10-15

Dit weekend hebben zich in de wijk Kuregem te Anderlecht meerdere feiten voorgedaan, toe te schrijven aan één of meerdere nog niet geïdentificeerde groep van personen.

Op zaterdag 10/10/2015 rond 21u10, heeft een groep van een twintigtal personen zich op het kruispunt van het Raadsplein en de Van Lintstraat verzameld. Twee molotovcocktails en enkele straatstenen werden in de richting van de ruiten van het commissariaat en gemeentehuis gegooid die zich in het zelfde gebouw bevinden. Op dat ogenblik van de feiten was niemand in het gebouw.

Politie en brandweer werden opgeroepen. Daar er geen brand is uitgebroken heeft de brandweer de plaats snel verlaten. Een gerechtelijk perimeter werd ingesteld. Ruiten zijn gesneuveld door de straatstenen en een raam is zwart uitgeslagen. Niemand werd gewond.

Het gerechtelijk labo van de federale politie is op vraag van het parket van de procureur des Konings ter plaatste afgestapt en werden tevens verschillende onderzoeksdaden ingesteld met het oog op de identificatie van de daders van deze beschadigingen.

Daarna werd op zondag 11/10/2015 rond 3u25 een wagen in brand gestoken in de Sergeant De Bruyne straat te Anderlecht. De brandweer werden opgeroepen en hebben zij de brand snel kunnen blussen. De politie die ter plaatse was heeft kunnen vaststellen dat de ruiten van de wagen verbrijzeld waren en dat er zich een straatsteen op de achterbank van de wagen bevond. Volgens de commandant van de brandweer is de brandstichting het gevolg van een criminele actie.

Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld en het laboratorium van de federale gerechtelijk politie is ter plaatse afgestapt. Andere onderzoeksdaden werden tevens bevolen.

Een onderzoek werden ingesteld ten einde de daders van deze feiten te identificeren

Ten vertrouwelijke titel : BR47.L3.52836-15 et BR47.L3.52853-15

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

12-10-15

Vandaag werd in het Portalisgebouw en meer bepaald bij een Onderzoeksrechter, een enveloppe met daarin een verdachte witte substantie aangetroffen, als bijlage van een klacht met burgerlijke partijstelling.

Alle nodige diensten werden verwittigd, daaronder ook de civiele bescherming.

Na verificatie bleek het om een ongevaarlijke substantie (vermoedelijk bloem) te gaan.

Het gebouw werd niet geëvacueerd en er vielen geen gewonden.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

08-10-15

Gisteren (06/10/2015) werd in de loop van de namiddag het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een voertuig op een verlaten terrein in Anderlecht.

Het slachtoffer is een man, geboren in 1991.

De hulpdiensten werden verwittigd door mensen uit de buurt die in een achtergelaten voertuig het lichaam van een man hadden gezien. Zeer snel konden de artsen vaststellen dat de man overleden was. De politiediensten hebben een perimeter ingesteld en contact opgenomen met het parket.

Op verzoek van de magistraat is het labo van de federale politie met een wetsdokter ter plaatse gegaan. Uit het eerste onderzoek van de wetsdokter bleek dat het slachtoffer een kogel in het hoofd gekregen had. Hierop heeft het parket een ballistisch deskundige gevorderd. Samen met de onderzoeksrechter, gevorderd voor moord, is het parket omstreeks 20u ter plaatse gegaan.

De familie van het slachtoffer kon de avond zelf nog geïnformeerd worden.

Het gerechtelijk onderzoek is volop lopende. Er werd op dit moment nog niemand aangehouden.

Voor uw persoonlijke informatie: BR30.L3.51918-15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

07-10-15

Op zaterdag 3 oktober 2015 wordt de lokale politie Brussel NOORD, opgeroepen omstreeks 20u20 voor een man die mensen zou lastig vallen aan de tramhalte “Linde” in Schaarbeek. Deze man zou ook gewapend zijn met een mes.

Eens ter plaatse, wijst een omstaander de verdachte aan. Het gaat om P.L. uit Sint Gillis, geboren in 1982 en onder invloed van alcohol. Hij wordt door de politie gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Bij de fouille haalt de verdachte een mes uit zijn broek en richt dit naar een van de aanwezige politiemensen. Het mes wordt afgenomen door de politieman. Niemand raakte gewond bij het incident.

De man diende nog enkele uren te ontnuchteren in de cel, daarna werd hij verhoord en weer in vrijheid gesteld.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

07-10-15

Op 30/09/2015 werd de lokale politie Brussel Zuid omstreeks 09u48 opgeroepen voor een diefstal met geweld in een handelszaak (verkoop en herstelling van GSM-toestellen) gelegen aan de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis.

Twee personen zijn de zaak binnengedrongen. Één van hen heeft de zaakvoerder met een wapen bedreigd. De zaakvoerder was de enige aanwezige in de zaak en werd naar achterin geleid. Hij werd gekneveld en heeft verschillende slagen gekregen. De twee daders hebben plastic zakken met GSM’s gevuld en hebben daarna de zaak verlaten. Een van hen is te voet gevlucht, de andere is in een voertuig gestapt. Dit voertuig stond klaar in de straat en werd bestuurd door een derde medeplichtige. Inmiddels kon de zaakvoerder zichzelf bevrijden en heeft hij tevergeefs geprobeerd de daders te achtervolgen.

Het parket werd van de feiten in kennis gesteld. Er werd een gerechtelijke perimeter ingesteld en het labo van de federale politie kwam ter plaatse. Er werden verschillende getuigen verhoord, maar tot op heden kon geen van de daders gevat worden. Het onderzoek loopt uiteraard verder.

De precieze buit is nog niet gekend.

Vertrouwelijk: BR.11.L3.50510-15

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

01-10-15

Heden rond 8 uur werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene opgeroepen voor een schietpartij die net had plaatsgevonden in het centrum van Brussel.

Er zijn 2 slachtoffers. Het zwaargewonde slachtoffer werd naar het St Jan ziekenhuis overgebracht en is nog steeds in levensgevaar.
Hij kreeg 1 kogel in volle borst en 1 in het hoofd.
Het tweede slachtoffer is overleden, hij was 45 jaar oud.

Het parket werd ingelicht. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld. Het labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsgeneesheer zijn afgestapt op de plaats delict.

Het parket en een onderzoeksrechter zijn ter plaats afgestapt. Getuigen werden verhoord en een buurtonderzoek werd uitgevoerd.

Het gerechtelijke onderzoek is volop aan de gang ten einde de omstandigheden van de feiten te onderzoeken. In het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar in verband met dit dossier meegedeeld worden tijdens het weekend.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

26-09-15

Op 5 juli 2015 in Sint-Joost-ten-Noode werd een man het slachtoffer van brutaal geweld aan de ingang van een parkeergarage. Het slachtoffer geraakte zwaargewond en verloor hierbij een oog. De verdachte van de feiten is toen gevlucht. Er werd in deze zaak een opsporingsbericht verspreid. Mede op basis hiervan kon de verdachte worde geïdentificeerd. Er werd een Europese aanhoudingsmandaat afgeleverd lastens de verdachte.

Y.H., een inwoner van Laken, geboren in 1975, kon uiteindelijk in Spanje aangetroffen worden op 16/09/2015. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Er is op woensdag een equipe vertrokken is om de man over te brengen naar België in het kader van de uitleveringsprocedure. Van zodra hij aankomt in België zal hij voor de Brusselse onderzoeksrechter moeten verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Vertrouwelijk ter uw informatie : BR43.L3.34782-15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

24-09-15

Op 22 september 2015 kreeg de lokale politie Brussel WEST in de vooravond bericht van een journalist dat hij over bezwarend beeldmateriaal beschikt lastens een lid van het korps.

Op basis van deze informatie heeft de lokale politie Brussel West onmiddellijk het parket ingelicht, alwaar een opsporingsonderzoek werd opgestart.

In het kader van dit opsporingsonderzoek werden de beelden in kwestie in beslag genomen. De standaardprocedure in een dergelijk onderzoek voorziet het identificeren van alle mogelijke betrokkenen en een analyse van de beelden. Het onderzoek werd door het parket toevertrouwd aan de AIG (Algemene Inspectie / Inspection Generale).

Om het onderzoek niet te hypothekeren kunnen we geen toelichting geven bij de stand van dit opsporingsonderzoek.

Ondanks het feit dat er in diverse media reeds namen en foto’s circuleren over mogelijke betrokkenen, willen we toch wijzen op het vermoeden van onschuld dat geldt tot bewijs van het tegendeel.

Voor wat betreft een eventueel disciplinair luik, verwijzen we naar de tuchtoverheid, in casu de korpsoverste dan wel het politiecollege indien een politieambtenaar betrokken zou zijn.

Voor uw persoonlijke informatie: BR

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23-09-15

In navolging van ons persbericht van deze morgen m.b.t. mogelijke (passieve) corruptie van een politieambtenaar van de lokale politie Brussel west, kunnen wij u volgende stand van zaken meedelen:

- De man die te zien is op de beelden en die mogelijks geld ontving om een schijnhuwelijk door de vingers te zien werd geïdentificeerd. Het gaat om een politieambtenaar van de lokale politie Brussel West.

- De verdachte werd deze voormiddag thuis opgehaald en wordt nu nog verhoord door de algemene inspectie.

Mogelijks kan de link gelegd worden met een dossier uit 2014. In oktober 2014 werd er klacht neergelegd bij de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene voor gelijkaardige feiten waarbij beeldmateriaal werd overgemaakt. Op dit moment wordt geverifieerd of het om dezelfde zaak gaat en meer bepaald wordt het beeldmateriaal onderzocht en met elkaar vergeleken. Indien er een link is tussen beide dossiers zullen deze aan elkaar worden gevoegd en samen worden behandeld.

Er wordt in dit stadium van het onderzoek geen onderzoeksrechter gevorderd. Het parket onderzoekt de zaak verder.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

23-09-15

Op 20 september 2015 omstreeks 17h45 heeft zich een ruzie tussen twee mannen voorgedaan in Ukkel, Place Danko. Een van hen is teruggekomen met vrienden. Hij heeft een mes uitgehaald en het slachtoffer verschillende messteken toegebracht.

Het slachtoffer, B.A. (° 1977) heeft drie messteken gekregen in de buikstreek. Hij is in levensgevaar.

Het labo is ter plaatse gekomen, alsook de onderzoeksrechter en het parket, en een wetsdokter werd aangesteld.

De vermeende dader, B.J. (° 1990), is van zijn vrijheid beroofd. Hij werd deze ochtend voorgeleid voor de onderzoeksrechter en door deze onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens poging doodslag.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

21-09-15

Op zondag 20/09/2015 omstreeks 16u55 is een fietser op de Koning Albertlaan te Sint Agatha Berchem gevallen waarbij diens schouder ontwricht werd. Een ziekenwagen werd opgeroepen.

Een politiepatrouille van de lokale zone Brussel West is ter plaatste gegaan en heeft daar het slachtoffer aangetroffen omringd door een tiental personen. Een van deze personen heeft een poging ondernomen om de schouder weer goed te zetten. De politie merkt op dat een ziekenwagen onderweg is en men het slachtoffer niet meer dient aan te raken. Een van deze aanwezige personen heeft de politieagenten bedreigd en beledigd, gevolgd door de naaste omstaanders.

Er werd zelfs opgeroepen om in opstand te komen.

Meerdere personen die deze beledigingen hebben geuit hebben toen de vlucht genomen en zijn de tram opgestapt. De politieagenten hebben deze doen stoppen en hebben versterking gevraagd. Hierop is een hevige ruzie ontstaan waarbij men gepoogd heeft het dienstwapen van één van de agenten te ontvreemden, zonder succes.

Twee personen (A.A, geboren in 1995 en S.B.H, geboren in 1991 beide gekend voor andere feiten) zijn van hun vrijheid beroofd en werden ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings voor verzet, aanzet tot oproer, bedreiging door gebaren en mondelinge bedreigingen.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

21-09-15

Op donderdag 17/09 gebeurde er vroeg in de ochtend een dodelijk verkeersongeval in de Hoogstraat.

Toen een bestuurster haar garage wou inrijden heeft deze een slapende man met haar voertuig meegesleurd. De man lag onder een deken in een donkere hoek van de inrit van de garage te slapen.

Uit alle elementen van het onderzoek blijkt dat het om een tragisch ongeval gaat. Het slachtoffer diende door de brandweer bevrijd te worden, want was klem komen te zitten onder het voertuig.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer overleed evenwel in de loop van de namiddag, aan zijn verwondingen, in het ziekenhuis.

De bestuurster werd opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, zij was heel erg onder de indruk van de feiten.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

18-09-15

Op 3 september werd de lokale politie (Brussel HOOFDSTAD Elsene) opgeroepen rond 02u05 om zich naar de Beurs te begeven voor een man die messteken zou hebben gekregen. Tegelijkertijd werd er een ziekenwagen gebeld. Ze treffen het slachtoffer daar aan. Het slachtoffer is gewond aan de rug, maar verkeerd gelukkig niet in levensgevaar en kan voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Uit het verhoor van het slachtoffer (een man, geboren in 1991), blijkt dat het slachtoffer zou aangevallen zijn door werknemer van een restaurant, gelegen aan de Jules Van Praetstraat, die hem zouden betrapt hebben op wildplassen tegen de gevel van de zaak. Nadat ze hem op zijn gedrag hadden aangesproken hebben, zouden ze hem geslagen hebben. Oen het slachtoffer vervolgens wegvluchtte, zouden ze hem een messteek in de rug hebben gegeven.

Naar aanleiding van deze feiten is het parket een onderzoek gestart om de dader of daders te kunnen vinden. Dit onderzoek, gevoerd door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, heeft ertoe geleid dat de vermoedelijke dader op woensdag 16/09/2015 kon worden gearresteerd. Het gaat om H.L.P., geboren in 1972. De arrestatie, bij de verdachte thuis, verliep zonder incidenten. De verdachte ontkent de feiten. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Vertrouwelijk ter informatie : BR43.LL.91111-15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17-09-15

Op 15/09/2015 gingen omstreeks 19u30 drie mannen binnen een voedingswinkel in de Théophile de Baisieuxstraat in Laeken. Een van de drie heeft de zaakvoerder bedreigd met een mes. De tweede heeft de inhoud van de kassa en een aantal pakjes sigaretten meegenomen. De derde stond op wacht. De drie hebben dan te voet de vlucht genomen. Het slachtoffer raakte niet gewond bij deze overval.

De lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD-Elsene is ter plaatse geweest. Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd ingelicht over de feiten. Verschillende onderzoeksplichten werden uitgevoerd, uiteraard met de bedoeling de daders van de feiten te identificeren.

Voor uw persoonlijke informatie : BR11.LL.95838-15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-09-15

Vanmorgen is er commotie ontstaan naar aanleiding van een persbericht dat er zich een gewapende man in het Zuidstation zou bevinden.

Wat we kunnen bevestigen, is dat:
- er één man opgepakt is nadat hij onder meer zou geroepen hebben dat hij zich zou laten ontploffen. Deze man zou ook een motard aangevallen hebben.
Wij vragen dat deze motard, die tot op heden onbekend is, zich komt aanmelden bij de politie.
- de info dat er een gewapende man zou rondlopen, mogelijks berust op een misverstand. Het Zuidstation werd door de federale politie en de lokale politie uitgekamd; er werd niets gevonden dat deze stelling kon bevestigen.

De man die opgepakt werd voor het roepen van bedreigingen, wordt momenteel verhoord door de federale politie.
Op basis van de eerste bevindingen heeft de ene zaak niets te maken met de andere zaak; verder onderzoek zal meer uitsluitsel hierover moeten geven.

Voorlopig wordt over dit voorval niet meer gecommuniceerd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-09-15

Deze morgen omstreeks 04u werd de politie (de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene) door een man aangesproken die getuige was geweest van geweld dat gepleegd werd door een groep jongeren (7 à 8 personen) tegen een andere jonge man.

Verschillende jonge mannen zouden het slachtoffer geslagen en geschopt hebben. De toestand van het slachtoffer is kritiek, zijn leven is in gevaar. De identiteit van het slachtoffer kon nog niet met zekerheid achterhaald worden. Het gaat evenwel om een man van ongeveer 30 jaar oud.

De politie is onmiddellijk ter plaatse gekomen (op het kruispunt van de Anspachlaan met de Borgvalstraat) en heeft daar een bewusteloze man op de grond aangetroffen.

Er waren verschillende getuigen aanwezig en een eerste verdachte werd ter plaatse, onmiddellijk na de feiten gearresteerd. Het gaat hier om een man, geboren in 1988.

Het parket van Brussel heeft een wetsgeneesheer aangesteld en is ter plaatse afgestapt in het gezelschap van de onderzoeksrechter, nadat het labo van de federale politie de nodige vaststellingen had gedaan. De onderzoeksrechter werd gelast voor een onderzoek naar feiten van poging doodslag.

Het motief voor de vechtpartij is onbekend. De verdachte man die gearrseteerd werd, wordt in de loop van de dag (14/09/2015) verhoord en zal zich daarna voor de onderzoeksrechter moeten verantwoorden.

Inmiddels is de toestand van het slachtoffer verbeterd, het slachtoffer zou bij bewustzijn zijn, maar evenwel nog niet verhoorbaar zijn.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.43.LL.094913/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

14-09-15

In navolging van een artikel in de Franstalige media vandaag kan ik bevestigen dat er afgelopen weekend een politie-interventie geweest is in Anderlecht waarbij zedenfeiten aan het licht kwamen.

Een slachtoffer, een meisje van 15 jaar oud, had telefonisch contact opgenomen met haar moeder , zeggende dat ze in gevaar was. Hierop heeft de moeder van het meisje de politie verwittigd en kon door de politiediensten achterhaald worden waar het meisje zich bevond.

Eens ter plaatse zei het meisje dat ze tegen haar wil in de woning werd vastgehouden en gedwongen werd seksuele handelingen te stellen. In diezelfde woning trof de politie een ander 15 jarig meisje aan. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre zei eveneens slachtoffer is.

De Brusselse onderzoeksrechter heeft gisteren een man K.T. (geboren in 1993) onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld van:

- Verkrachting van een minderjarige tussen 16 en 14 jaar oud

- Mensenhandel

- Wederrechtelijke vrijheidsberoving

- Uitbuiting van de prostitutie met verzwarende omstandigheden

- Bedreiging onder bevel of voorwaarde

Deze verdacht is geen onbekende voor het gerecht en heeft linken met de stadsbende “Négatif Clan”.

Er moeten nog verschillende onderzoeksdaden gesteld worden teneinde volledige klaarheid te brengen in wat er precies gebeurd is en of het al dan niet om een geïsoleerd geval gaat. Het gerechtelijk onderzoek is volop lopende.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.L3.44663/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

01-09-15

In een gerechtelijk onderzoek gevoerd door Onderzoeksrechter Gruwez lastens verschillende leden van de stadsbende die zich ‘Negatif Clan’ noemt, werd op vrijdag 28 augustus 2015 overgegaan tot vier huiszoekingen en een vijftiental aanhoudingen. Hiervoor werd een grootscheepse politieactie op de been gebracht waaraan de lokale politie van Brussel-Noord, Brussel-West, Montgomery, alsook de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade) deelnamen.

Negatif Clan bestaat uit een groep rappers waarvan sommigen op een georganiseerde manier zeer gewelddadige misdrijven zouden plegen, zoals oplichtingen, verkoop van verdovende middelen en oplichtingen in het kader van prostitutie-activiteiten (waarvoor ze advertenties plaatsen op een pornografische website).

Zodoende werd op die manier in nacht van 17 op 18 augustus 2015 een persoon vastgehouden, beroofd en geslagen, tijdens een afspraak met een prostituée, gemaakt op basis van een advertentie op voornoemde website.

Het onderzoek bracht nog drie andere feiten met dezelfde modus operandi aan het licht, feiten die plaats vonden op 9 juli, 18 juli en 14 augustus 2015.

Tijdens de tussenkomst op 28 augustus 2015, werden zeven personen door de onderzoeksrechter verhoord. Vijf personen, waaronder drie vrouwen en twee mannen, M.G.D. (19 jaar), L.D. (18 jaar), M.D.N. (20 jaar), L.O. (23 jaar) et K.K.R. (21 jaar), werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met geweld, bezit en verkoop van verdovende middelen, en criminele organisatie. Een zesde persoon werd eveneens door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld voor dezelfde feiten, en nadien vrijgelaten. Een zevende persoon werd vrijgelaten zonder meer.

Er werden verschillende voorwerpen in beslag genomen, waaronder 18 zakjes cocaïne (ongeveer een tiental gram).

***

Dit resultaat kon bekomen worden dank zij een uitstekende samenwerking tussen de verschillende lokale zones, en in het bijzonder, voor wat betreft de tussenkomst op de dag zelf, tussen de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade).

Het parket neemt deze gelegenheid te baat om eer te betonen aan een officier van deze brigade die de ochtend zelf van de interventie is overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

31-08-15

Heden omstreeks 10uur werd in een cel van het cellencomplex van het Portalisgebouw waar het Parket van Brussel is gevestigd, het overlijden vastgesteld van C.R.C.A. (° 1954).

Deze persoon was ter beschikking gesteld van het parket voor feiten die zich gisteren hadden voorgedaan. Meer bepaald werd C.R.C.A. ervan verdacht gepoogd te hebben zijn vrouw te vermoorden met een vuurwapen. Deze feiten deden zich voor op de Parvis de Saint-Gilles, op 29 augustus 2015 omstreeks 11 uur. De echtgenote is ongedeerd.

De wetsdokter en het Federaal Labo kwamen ter plaatse, alsook de Procureur des Konings.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen tussenkomst van een derde is bij het overlijden van C.R.C.A.. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Het verder onderzoek naar de precieze omstandigheden van het overlijden worden nader onderzocht.

In het belang van het onderzoek kunnen momenteel geen verdere details worden vrijgegeven.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

30-08-15

Vandaag, in de loop van de namiddag, deed zich een incident voor aan het Manneken Pis in Brussel, waarbij vijf mannen een zwarte vlag met Arabische tekens, gelijkend op of gelijk aan deze van Islamitische Staat, tevoorschijn haalden.

De politie kwam tussen en interpelleerde de mannen. Het bleek te gaan om B.C.C. (°1969), K.T. (° 1977), O.Y. (°1986), B.Z. (°1971), B.J. (° 1985), allen artiesten uit het theatermilieu.

Zij legden uit dat hun handeling een ludieke actie betrof, zonder enige terroristische inslag. Ook uit het onderzoek van het beeldmateriaal blijkt dat er op het ogenblik van de feiten geen opruiende of dreigende taal werd geuit. Daarentegen ging het er de theatermakers juist om hun mening te uiten dat de bevolking zich niet moet laten intimideren door terroristische dreiging.

Alle vijf hebben een vaste verblijfplaats en zijn niet gekend voor andere feiten.

Zij werden vrijgelaten. Het beeldmateriaal en de attributen werden in beslag genomen.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

29-08-15

Op 25/08/2015 omstreeks 15h45 is een zakje met cannabis op de kop van een elektricien van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis (gelegen op Jules Graindorlaan, 1070 Anderlecht) gevallen, toen hij bezig was met het onderhoud van het elektrische systeem in het valse plafond.

Men heeft in totaal 8 cannabiszakjes verpakt in cellofaan gevonden, elk met een gewicht tussen 94 en 99 gram. In totaal gaat het om 776,41 gr.

Ze bevonden zich in het valse plafond van een gang van de 5de verdieping. Deze gang is toegankelijk voor het publiek en heeft geen camerabewaking.

Het ziekenhuis heeft de lokale politiezone Brussel Zuid ingelicht over de ontdekking. Op vraag van het parket van de procureur des Konings te Brussel werden de verdovende middelen in beslag genomen. Een onderzoek werd geopend.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

27-08-15

Op 25/08/2015 omstreeks 18u50 brak een brand uit in een appartementsgebouw in de Marnestraat in Schaarbeek. De politie van de zone Brussel-Noord en de brandweer rukten uit.

De brand is ontstaan in een appartement dat momenteel niet bewoond is en kon geblust worden. Drie personen, een dame en twee kinderen van zeven en vier jaar, werden overgebracht naar het ziekenhuis omdat zij rook hadden ingeademd. Zij zijn de enige gewonden.

Het parket van Brussel werd van deze feiten op de hoogte gebracht. Het technisch en wetenschappelijk labo van de federale politie kwam ter plaatse, een branddeskundige werd gevorderd en ging over tot vaststellingen, en de inwoners van het gebouw werden verhoord. Er werd tot op heden niemand aangehouden.

Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer en van de branddeskundige zou de brand van criminele oorsprong zijn.

Het onderzoek loopt.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

26-08-15

Op maandag 24 augustus kort voor 4u30, stelde de politie van Brussel-Hoofdstad vast dat twee personen de inhoud van een parkeerautomaat op de Keizerslaan in Brussel hebben ontvreemd.

Een politiepatrouille kwam ter plaatse en trof de verdachten aan op het kruispunt tussen Kantersteen en de Kunstberg. Toen de politie aanstalten maakte om het voertuig te controleren, reed dit op één van de politie-inspecteurs in. Deze laatste vuurde twee schoten in de richting van het voertuig, zonder de inzittenden te verwonden. Het voertuig van de verdachten nam vervolgens de vlucht en botste daarbij op de politiewagen.

De verdachten lieten hun voertuig kort nadien achter in de Taborastraat en namen de vlucht te voet, de ene in de richting van de Beurs, en de andere, drager van een plastic zak gevuld met de gestolen muntstukken, in de richting van de Kiekenmarkt. In deze straat brak de zak, waardoor muntstukken op de grond werden verspreid en opgeraapt door passanten. De verdachte vervolgde zijn weg en kon niet worden aangehouden.

Het parket van Brussel werd van deze feiten in kennis gesteld. Twee dossiers werden geopend, één betreffende de gewapende weerspannigheid en één betreffende de schoten.

Een gerechtelijke perimeter werd ingesteld op de plaats van de schoten, een ballistisch deskundige werd gevorderd en het labo van de federale politie kwam ter plaatse. Getuigen werden verhoord en het voertuig en dienstwapen waarmee de schoten werd gevuurd, werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

De precieze buit is niet gekend.

Het onderzoek loopt teneinde de daders te vatten.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

25-08-15

Op vrijdag 17/07/2015 omstreeks 01u werd de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD –Elsene opgeroepen voor een gewapende overval in een café in Antoine Dansaertstraat in Brussel.

Volgens de beschikbare informatie zijn twee gemaskerde manspersonen het café binnengegaan. Ze hebben de ober bedreigd met een mes en een vuurwapen en de inhoud van de kassa opgeëist. Een tweede ober bevond zich buiten het café. Toen hij binnen het café wilde teruggaan werd hij op de kop geslagen door een derde persoon die op wacht stond. De twee gewapende personen hebben de inhoud van de kassa gestolen en dan de vlucht genomen.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en een buurtonderzoek uitgevoerd. Getuigen van de feiten werden verhoord. Het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen.

Het onderzoek loopt nog om de daders van de feiten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17-07-15

Op woensdag 15/07/2015 om 16u15, werd de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene opgeroepen ten gevolge van geweerschoten die zouden afgevuurd zijn in een appartement aan de Elsensesteenweg te Elsene.

Ter plaatse, werd een man (X., geboren in 1974) aangetroffen met zware schotwonden. Hij werd geholpen door de hulpverleners en via de ziekenwagen naar het ziekenhuis gevoerd.

Hij verkeert niet in levensgevaar.

Een veiligheidsperimeter werd ingesteld. Het parket is ter plaatse gegaan vergezeld door de onderzoeksrechter. Een expert balistiek werd gevorderd en een buurtonderzoek werd uitgevoerd.

Volgens de eerste getuigenissen, zou het slachtoffer aangerand zijn door twee nog niet nader geïdentificeerde personen, gewapend met een machinegeweer en revolver. Meerdere schoten werden gelost: een kogel zou door de ruit gevlogen zijn en werd teruggevonden in het gebouw daar recht over. Meerdere hulzen werden aangetroffen en zullen onderzocht worden. Er werden tevens verdovende middelen aangetroffen in het appartement.

Het onderzoek is lopende ten einde de juiste omstandigheden te kennen en de daders op te sporen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-07-15

Vandaag vond in de voormiddag een gewapende overval plaats in een kledingzaak in Sint-Pieters-Woluwe, waarbij de zaakvoerder werd bedreigd met een scherp voorwerp.

Op basis van de beschrijving van de dader zette de politie van de zone Montgomery even voor middaguur de achtervolging in van een persoon die aan de beschrijving leek te voldoen, ter hoogte van het metrostation Kraainem.

Bij de tussenkomst viel deze persoon een politieman aan met een schaar. De politieman werd geraakt in de hals. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar.

De dader werd geïntercepteerd. Het onderzoek zal uitwijzen of deze persoon de dader is van de gewapende overval.

Het onderzoek loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

15-07-15

Op maandag 6/7/2015 rond 8u31werd de lokale politie Brussel West opgeroepen om bijstand te verlenen aan de dienst 100.

Eens ter plaatse, heeft de politie vastgesteld dat een vrouw levenloos op de grond lag waarbij deze werd gereanimeerd door de dienst 100. Het slachtoffer werd in de woning aangetroffen door de poetsvrouw.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het slachtoffer heeft het ziekenhuis mogen verlaten.

Het parket werd hiervan ingelicht en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt en werden de nodige onderzoeksdaden ingesteld.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

08-07-15

Op donderdag 2 juli 2015 werd omstreeks 21u15 de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene ingelicht over een e-mail die verzonden werd aan 6 Brusselse hotels waarin er sprake is van een bommelding. Onder andere het Royal Windsor Hotel, dicht bij de grote markt werd geviseerd.

Het parket van Brussel werd ingelicht. Het zekere voor het onzekere werd genomen en de betrokken hotels werden geëvacueerd. Honden gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven werden ingezet om de gebouwen te doorzoeken. Er wordt ook gezicht naar de afzender van de dreigmail.

Gelet op de dreiging, werd uit voorzorg, de “ommegang” deels omgeleid.

De verschillende zoekingen zijn negatief gebleken, er werden nergens explosieven gevonden. Omstreeks 01u30 werden de hotels weer opengesteld. Het onderzoek naar de verdachten wordt verdergezet.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

03-07-15

Zaterdag 27/06/2015 rond 03u50 werd de lokale politie zone Brussel-West opgeroepen voor een aanranding op De Smet de Naeyer laan te Jette.

Volgens de verkregen verklaringen, H.Z., een man geboren in 1966, was daar met zijn partner aan het wandelen wanneer verschillende mannen achter hen opdoken. Een van deze personen, zonder duidelijke redenen, heeft een messteek toegebracht in de onderrug. De daders zijn nadien weggevlucht.

H.z. werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Het parket werd ingelicht en heeft verschillende onderzoeksopdrachten bevolen. Een dossier voor poging doodslag werd geopend. Het onderzoek is lopende teneinde de daders van de feiten te identificeren.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

29-06-15

Op 27 juni 2015 om 00:20 werd de politiezone West verwittigd dat er in Jette een man op straat werd neergeschoten.

Eens ter plaatse, heeft de politie vastgesteld dat een manspersoon levenloos op de grond lag.

De omstandigheden van de moord zijn tot op heden onbekend. Het zou gaan om een uitgelopen ruzie tussen twee groepen, de ene van 10 mannen tegen een groep van 3 à 4 mannen, waaronder de verdachte.

Een getuige verklaart schoten gehoord te hebben et zou een man gezien hebben die neerviel. Een tweede getuige verklaart dat er een donkere Mercedes zeer snel in de straat voorbij gereden is nadat het slachtoffer werd neergeschoten.

Het parket heeft een veiligheidsperimeter gevorderd, heeft een ballistiek deskundige en een wetsdokter aangesteld. Samen met de onderzoeksrechter is het parket ter plaatse afgestapt.

Een manspersoon dat de vermoedelijke verdachte zou kunnen zijn werd geïdentificeerd en wordt actief gezocht.

In het belang van het onderzoek en op vraag van de onderzoeksrechter zal er geen verdere commentaar gegeven worden.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

27-06-15

Op 24 juni 2015 heeft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene 2 controleurs van de FOD economie op heterdaad kunnen betrappen.

De verdachten, leden van de economische inspectie gingen als volgt te werk: ze betraden een kledingzaak in het centrum van Brussel. Ze deden een rondgang in de handelszaak en zegden na afloop aan de uitbater dat ze verschillende overtredingen hebben vastgesteld in verband met namaak-merkkledij. Terwijl de ene verdachte de handelszaak verlaat, stelt de andere verdachte aan de uitbater voor om er geen zaak van te maken indien er 500 euro cash betaald wordt.

Hierop geeft de uitbater aan dat hij het geld niet bij zich heeft en dat ze later kunnen terugkomen om het geld te ontvangen. De uitbater profiteert van de tussentijd om de politie te verwittigen. Wanneer de twee controleurs even later terugkomen, gaan ze de winkel binnen om hun geld te innen. Bij het verlaten van de winkel kunnen ze worden ingerekend door de politie, één van de verdachten heeft de ontvangen geldsom op zich.

De beide mannen, een dertiger en een veertiger, worden van hun vrijheid beroofd en onmiddellijk verhoord over deze feiten van afpersing. Na hun verhoor konden beiden beschikken, het onderzoek wordt evenwel intensief verdergezet.

De vaststellingen van de politie doet vermoeden dat deze twee controleurs niet aan hun proefstuk toe zijn en dat er mogelijks nog handelaars het slachtoffer geweest zijn van hun praktijken.

De FOD economie werd op 25 juni 2015 officieel door het parket in kennis gesteld. Er dient te worden benadrukt dat het om een geïsoleerd geval gaat en dat er op een constructieve en transparante wijze wordt samengewerkt met de FOD economie.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.066138/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

25-06-15

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, die zouden gepleegd zijn door een aantal cipiers, werden op 15 juni ll. huiszoekingen uitgevoerd in de gevangenis van Vorst, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter en twee substituten van het parket. Deze huiszoeking beoogde de verklaringen van de slachtoffers en getuigen te objectiveren, o.m. middels administratieve documenten.

Op 22 juni 2015 werden drie cipiers gearresteerd en ondervraagd, waaronder twee mannen en één vrouw. Er vond tevens een huiszoeking plaats in hun woning.

Zij werden door de onderzoeksrechter verhoord en in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en arbeidsongeschiktheid tot gevolg ten opzichte van een kwetsbaar persoon; slagen en verwondingen met voorbedachten rade aan een kwetsbaar persoon, en stalking. Zij werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Het dient benadrukt te worden dat dit gerechtelijk onderzoek zeer beperkt aantal cipiers viseert.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

23-06-15

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensensmokkel, werden deze ochtend door de FGP Brussel zes huiszoekingen verricht in Brussel, Vilvoorde en regio Bergen, en vier personen gearresteerd.

Het onderzoek loopt sedert het begin van dit jaar en bracht de activiteiten aan het licht van mensensmokkelaars van Indische afkomst, die slachtoffers van Indo-Pakistaanse afkomst smokkelen vanuit Brussel naar het Verenigd Koninkrijk.

Twee personen werden na hun verhoor bij de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld wegens mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, o.m. in verenging.

De twee andere werden vrijgelaten zonder meer.

Jennifer VANDERPUTTEN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

23-06-15

Als antwoord op de vraag of een lid van de FGP Brussel onder mandaat geplaatst werd voor betrokkenheid bij kinderpornografie, kan het parket hetvolgende bevestigen:

Op 10 oktober 2014 werd er een dossier geopend op het parket voor bezit en verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal. Tijdens het onderzoek kwam er een verdachte in beeld. In december 2014 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast voor een onderzoek naar feiten van bezit, verspreiden en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal lastens de heer V, een lid van de FGP te Brussel.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden uiteraard allerlei onderzoeksdaden gesteld en werd er ondermeer overgegaan tot verhoor van de heer V. en een huiszoeking bij de heer V. thuis. Uiteindelijk werd de heer V. op 19 juni 2015 gearresteerd en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van bezit en verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Hij werd diezelfde dag onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het spreekt voor zich dat gelet op de tenlastelegingen en de hoedanigheid van de verdachte, dit een zeer delicaat onderzoek is dat met de grootste omzichtigheid en discretie gevoerd wordt. Het parket wenst dan ook geen verdere toelichting te geven en benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek in alle sereniteit dient te worden verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.98.7316/14

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

23-06-15

Op 21/06/2015 rond 16u40 is een politiepatrouille van Brussel Hoofdstad Elsene moeten tussen komen in een vechtpartij tussen meerdere daklozen op een terrein gelegen nabij het Centraal station teneinde deze van elkaar te scheiden.

Een man, J.V. geboren in 1985, werd door het toebrengen van messteken aan het hoofd gewond. Hij werd, voor verzorging, naar het ziekenhuis overgebracht. Meneer is niet in levensgevaar. De mogelijke dader van deze feiten, E.V. (geboren in 1968) is kunnen vluchten maar werd nadien wel ingerekend.

Volgens verschillende getuigenissen zou J.V meerdere personen hebben lastig gevallen op de plaats der feiten en zou hij slagen hebben toegebracht aan E.V. Deze laatste heeft hierop gereageerd door hem messteken toe te brengen en is nadien weggevlucht.

Het parket werd hiervan ingelicht en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt en werden de nodige onderzoeksdaden ingesteld

J.V. werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de procureur des Konings. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is lopende

Jennifer VANDERPUTTEN  - Woordvoerder

22-06-15

Brandend voertuig

Op 20 juni 2015 werd omstreeks 02u30 een politie patrouille van de loakle politie Brussel HOOFDSTAD Elsene naar de Molenbeekstraat egstuurd in Brussel. Een getuige had, terwijl hij door de straat reed, een brandend voertuig opgemerkt. Op dat moment sloegen de vlammen reeds uit de ramen. De getuige heeft geprobeerd het vuur te blussen met zijn brandblusapparaat, aangezien hij niet wit of er nog iemand aan boord van het voertuig was.

De politiepatrouille was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft dadelijk vastgesteld dat er zich niemand meer in de auto bevond. Het voertuig dat in lichterlaaie stond was een Citroën. Vooraleer de brandweer ter plaatse was, is het vuur overgeslagen naar de auto die voor het brandend voertuig geparkeerd stond, een Opel. Ook deze auto vliegt in brand. Het voertuig dat achter de Citroën geparkeerd stond, loopt ook schade op, maar vat uiteindelijk geen vuur.

Slechts enkele minuten na de politie komt ook de brandweer ter plaatse. Zij hebben verschillende minuten nodig om de hevige brand onder controle te krijgen.

Het voertuig Citroen brandt uiteindelijk helemaal uit. Na het wegtakelen van het voertuig, vindt men niets verdachts onder het voertuig. De oorzaak van de brand blijft vooralsnog onbekend.

Het eerste voertuig (Citroen) wordt gerechtelijk getakeld, met oog op onderzoek door het labo van de federale politie. Het tweede voertuig wordt eveneens weggesleept (administratieve takeling omdat de eigenaar niet onmiddellijk kan verwittigd worden) en van het derde, beschadigde voertuig, kan de eigenaar dadelijk verwittigd worden.

Er wordt een PV “opzettelijke brandstichting bij nacht” opgesteld. Er werd nog niemand aangehouden en er geraakte ook niemand gewond. het onderzoek wordt verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.47.LL.064393/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

20-06-15

Naar aanleiding van een interventie op 08/06/2015 omstreeks 14u op de Handelskaai (Brussel) heeft een politiepatrouille van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene twee personen gecontroleerd.

Op een van de twee personen werd, bij de fouille, meerdere cannabiszakjes en 22 valse biljetten van 100 euro teruggevonden.

De verdachte, L.I., een man geboren in 1995, gekend bij het gerecht, werd van zijn vrijheid beroofd, verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Vertrouwelijke ter informatie: BR.15.LL.059934/15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-06-15

Gezamenlijk persbericht vanwege het parket van Brussel en de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Omstreeks 3u30 deze nacht werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een burengeschil in de Dautzenbergstraat 54 te Elsene. Een buurman verklaarde bedreigd te zijn door zijn buurman die mogelijks gewapend is. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam had de verdachte, een man geboren in 1978, zich verschanst in zijn appartement, samen met zijn vrouw en kind van 1 jaar oud.

Het zekere voor het onzekere werd genomen en er werd een ruime perimeter ingesteld om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Een aantal inwoners werd geëvacueerd, ondergebracht in een nabijgelegen café.

De lokale politie kreeg versterking van de federale steundiensten en vrijwel onmiddellijk zijn de speciale eenheden van de federale politie de onderhandelingen met de verdachte gestart.

De parketmagistraten, bevoegd voor dit dossier zijn ter plaatse afgestapt en hebben de operatie geleid.

Op dat moment was het onduidelijk of de man gewapend was. De man heeft nooit een eis geuit of iemand concreet bedreigd.

Omstreeks 9u heeft de man de deur van zijn appartement geopend en zich overgegeven aan de politie. Hij werd voor verhoor meegenomen door de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene. Er geraakte niemand gewond bij de hele operatie.

Bij zijn verhoor verklaart de man spontaan dat hij nooit iemand gegijzeld heeft en geen wapen bezit. De beweringen van de man zullen worden afgetoetst aan de andere elementen uit het onderzoek, ondermeer een fouille van het appartement.

De perimeter werd intussen opgeheven, het verkeer heeft opnieuw vrije doorgang en de bewoners hebben opnieuw toegang tot hun woning.

De burgemeester van Elsene was samen met de korpschef van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene eveneens ter plaatse en hebben de hele operatie op de voet gevolgd.

Er zal geen verdere communicatie zijn over dit dossier tot minstens 15u. De verdere communicatie zal door het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

Christian De Coninck - Woordvoerder lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

09-06-15

In de loop van de voormiddag werd de verdachte en de vrouw van de verdachte verhoord door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Uit het verhoor van de verdachte blijkt dat de verdachte onder invloed was van alcohol en medicatie. Het parket heeft een bloedproef laten uitvoeren en wacht de resultaten af.

De verdachte stelt zich amper iets te herinneren van de feiten, noch van het dispuut met zijn buurman, noch van wat er zich daarna afspeelde. De man erkent wel dat hij een alarmpistool getoond heeft en bezit. Bij de huiszoeking werd er geen enkel vuurwapen aangetroffen. De man heeft spijt van hetgeen hij veroorzaakt heeft, nu hij letterlijk en figuurlijk ontnuchterd is. De man beseft dat hij door zijn houding en gebrekkige medewerking met de ordediensten heel wat commotie heeft veroorzaakt. De kosten voor de hele operatie en de schade die hiervan het gevolg is, kunnen op de man worden verhaald.

Uit het verhoor van zijn echtgenote blijkt dat zij uit vrije wil de hele tijd bij hem is gebleven. Er is dus op geen enkel moment van een gijzeling sprake geweest, zo blijkt achteraf.

Het dochtertje van de verdachte heeft van de hele operatie weinig tot niets gemerkt en kon voor de duur van het onderzoek door familie worden opgevangen.

Wanneer het dossier in zijn geheel bekeken wordt, blijkt het om een uit de hand gelopen burenruzie te gaan. Op het moment van de feiten kon men evenwel niet anders dan het zekere voor het onzekere nemen, gelet op de potentiële aanwezigheid van een vuurwapen en de aanwezigheid van vrouw en kind.

Na verhoor door de recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene werd de verdachte M.b. (°1978) voorgeleid bij de parketmagistraat te Brussel. Hier werd hij nogmaals verhoord. De man kon na zijn verhoor beschikken. Hij is bereid mee te werken aan strafbemiddeling.

Er zal over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-06-15

Naar aanleiding van berichten in diverse media, kunnen wij meedelen dat er vanavond geen evacuatie geweest is van de Europese wijk in Brussel. Het is evenwel zo dat er in de ondergrondse parking van het Justus Lipsius gebouw, een hond gespecialiseerd in het opsporen van explosieven, gereageerd heeft op een voertuig dat in deze garage geparkeerd stond.

Het zeker voor het onzekere werd genomen en onder andere volgende maatregelen werden genomen:

- Het instellen van een veiligheidsperimeter

- Het trein en metro-station in de buurt werden gesloten

- De ontmijningsdienst van het leger werd ter plaatse geroepen

- Het verkeer in de omliggende tunnels werd onderbroken (jubelpark en wettunnel)

Uit onderzoek is gebleken dat het om loos alarm gaat. Er werden geen explosieven aangetroffen. De plaats wordt op dit moment terug vrijgegeven. Er werd ook niemand aangehouden.

Er zal over dit “incident” geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-06-15

In de nacht van 5 op 6 juni 2015, wordt een slapende man op het perron van het metrostation Clémenceau bestolen door twee mannen.

Terwijl de ene op de uitkijk staat, berooft de andere de slapende man van zijn bank- en kredietkaarten.

De politie kan de twee arresteren, terwijl ze proberen geld af te halen met deze kaarten, in de buurt van het metrostation.

B.M., geboren in 1980, is gekend voor een tiental feiten van diefstal en illegaal verblijf. E.R., geboren in 1980, is gekend voor drie feiten van illegaal verblijf.

Ze werden beiden ter beschikking gesteld van het parket.

Vertrouwelijk: BR.55.FC.5225/15

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

06-06-15

Op donderdag 4/6/2015 om 3u40 is er een brand uitgebroken in de Stalingradlaan te Brussel, dit in een gebouw bestaande uit verschillende appartementen. De brandweer heeft de brand onder controle kunnen krijgen. Er vielen geen slachtoffers.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd over de feiten geïnformeerd en is ter plaatste gegaan. Een expert werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt.

Wat betreft de eerste vaststellingen, zou de brand uitgebroken zijn in een leegstaande appartement. Het zou hier gaan om een opzettelijke brandstichting. Twee personen werden aangehouden als verdachten en getuigen om verhoord te worden.

Het onderzoek is lopende.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04-06-15

Onderwerp: poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gilles op 13/04/2014

Naar aanleiding van de poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gillis in april 2014 werd er in Brussel een onderzoek gestart. De onderzoeksrechter werd met de zaak gelast. Gisteren, op 3 juni 2015, vond er een operatie plaats in Frankrijk in het Frans-Belgische dossier. Een gemengd onderzoeksteam van Franse en Belgische speurders hebben huiszoekingen uitgevoerd en 4b arrestaties verricht in Frankrijk.

Onder de 4 gearresteerde personen (2 mannen en 2 vrouwen) is er een Franse advocate.

De 4 personen bevinden zich in de politiecel in Frankrijk. Een eerste termijn van 24 uur is verstreken en werd verlengd met nog eens 24 uur. Binnen deze 48 uur dient de Belgische onderzoeksrechter te beslissen of en voor wie hij een Europees aanhoudingsmandaat zal afleveren.

Er wordt geen verdere commentaar gegeven bij dit dossier. Morgen zullen wij u kunnen meedelen hoeveel en voor welke ten laste leggingen er EAM werden afgeleverd.

Voor uw persoonlijke informatie: BR10.F1.12023/14 - OR Claise 14/50

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

04-06-15

Voor uw persoonlijke informatie: BR.60.LL.056956/15

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei 2015 treft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene een verdacht voertuig aan op het Rouppe plein en ze besluiten de bestuurder aan een politiecontrole te onderwerpen.

Bij de fouille van de bestuurder, een man S.N. van 19 jaar oud, treft men 3 XTC-pillen aan, 200 euro in kleine coupures en een GSM. Bij een eerste nazicht van de GSM, vindt men berichten die wijzen op de mogelijke verkoop van drugs. De fouille van het voertuig is negatief.

De man wordt meegenomen voor verhoor. Tijdens zijn verhoor ontkent hij verdovende middelen te verkopen, hij levert af en toe een vriendendienst en gebruikt wel zelf drugs. Hij heeft geen logische verklaring voor zijn aanwezigheid in het centrum van Brussel, noch voor de sms-berichten aangetroffen in zijn GSM. Op bevel van de magistraat worden zijn voertuig in beslag genomen, de XTC-pillen, het geld en de GSM.

Hij wordt ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Ine Van Wymersch -Woordvoerder

31-05-15

 

Op 29 mei 2015 werd een dame, geboren in 1960, het slachtoffer van een halskettingdiefstal. De feiten vonden plaats rond 16u in de buurt van het Zuidstation (kruispunt Barrastraat, E. Blérotstraat).

5 jongeren kwamen de dame tegemoet gestapt, eens ze tot op haar hoogte genaderd waren, probeerde één van hen de drie halskettingen van rond de hals van het slachtoffer af te rukken. Eén halsketting werd gestolen, een tweede werd stuk teruggevonden en een derde bleef om de hals van het slachtoffer. Eens de diefstal gepleegd was, liepen de jongeren weg in verschillende richtingen. Het slachtoffer geraakte niet gewond en liep meteen naar het politiecommissariaat in het zuidstation. Er werd één getuige gehoord. Kort na de feiten werden twee jongeren opgepakt, en later formeel herkend door het slachtoffer als deel uitmakend van het groepjes.

De verdachten ontkennen de feiten en een huiszoeking die ben hen thuis werd uitgevoerd is negatief. Een van de verdachten, A.I. °1995 werd een tweede keer opgepakt in evenveel dagen als mededader van gelijkaardige feiten. Samen met zijn kompaan B.M. °1996 werden ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings van het parket van Brussel. Het onderzoek wordt verdergezet met het oog op de identificatie van de andere daders.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.FC.004964/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

30-05-15

Op donderdag 21 mei 2015 werd er aangifte gedaan van de verdwijning van een man van 71, J.S. Zijn directe omgeving liet weten dat hij sinds woensdag 20 mei geen teken van leven meer gaf. De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld inzake onrustwekkende verdwijning.

Sindsdien werd er dag en nacht gezocht naar de heer J.S. in samenwerking met het parket Brussel, de cel verdwijningen van de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene en de cel vermiste personen van de federale politie.

Dinsdag, hebben de onderzoekers in de loop van de dag, een verdachte kunnen identificeren, gelinkt aan de verdwijning van meneer J.S. Diezelfde dinsdag werd de onderzoeksrechter gevorderd voor “wederrechtelijke vrijheidsberoving”. De onderzoeksrechter leverde een huiszoekingsbevel af voor het appartement van de verdachte. Bij aankomst van de politie heeft de verdachte, J.H. een jonge veertiger, verklaard dat het slachtoffer overleden was en hij het lichaam in het water heeft gegooid.

De heer J.H. heeft aan de politie de plaats aangewezen waar hij het lichaam van slachtoffer heeft achtergelaten, dit is in een dicht beboste omgeving in het gerechtelijk arrondissement van Charleroi. Het parket, de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo en de verschillende politiediensten zijn ter plaatse afgestapt. In de loop van de nacht werd het lichaam van de heer J.S teruggevonden.

De verdachte werd ’s nachts verhoord door de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. In zijn verhoor beweert hij het slachtoffer gekneveld heeft wanneer hij het appartement van het slachtoffer doorzocht. Wanneer hij bij het slachtoffer terugkeerde, stelde hij vast dat het slachtoffer overleden was. Naar aanleiding van deze verklaringen heeft het parket Brussel bijkomende vorderingen genomen en de onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag om diefstal te vergemakkelijken” (roofmoord).

De autopsie zal vandaag plaatsvinden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het hier om een gewelddadig overlijden gaat.

De verdachte zal deze middag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Het parket heeft zijn aanhouding gevraagd.

Van zodra de beslissing van de onderzoeksrechter gekend is, zal het parket actief communiceren, tot dan, geen verdere commentaar.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

27-05-15

Op donderdag 21/05/2015 omstreeks 11u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad - Elsene opgeroepen voor een gewapende overval in een gokkantoor in Neder-over-Hembeek.

Volgens de beschikbare informatie zouden twee gemaskeerde personen de zaakvoerder bedreigd hebben met een vuurwapen. Ze zouden de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan de vlucht hebben genomen. De zaakvoerder werd geslagen. Hij is niet in levensgevaar. De gestolen geldsom is nog niet bekend.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Het labo van de federale politie

is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek.

Het onderzoek loopt nog om de daders van de feiten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22-05-15

Op 20 mei 2015 omstreeks 16u30 hebben een twintigtal personen zich toegang verschaft tot de kantoren van de Regie der Gebouwen. Terwijl een deel van hen de toegangsdeuren blokkeerden, gingen anderen over tot beschadiging van de maquette van de geplande gevangenis van Haren. Deze maquette bevond zich achter in de inkomhal. Nadien namen zij de vlucht.

Het parket neemt deze feiten zeer ernstig. Een onderzoek naar de daders van deze feiten loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

21-05-15

Uber-taxi-incidenten

Er is sprake van verschillende incidenten in dezelfde nacht van 15 op 16 mei 2015 waarbij Uber-taxichauffeurs en reguliere taxichauffeurs betrokken waren. Om hierin klaarheid te scheppen, geven we een overzicht van de verschillende feiten.

Om even voor half 1 ’s nachts krijgt een Uber-taxichauffeur een oproep om een klant op te halen in Sint-Gillis. Eens aangekomen, wordt de Uber-taxichauffeur meteen omsingeld door reguliere taxichauffeurs en ontstaat er een discussie. Later zal blijken dat de zogezegde klant in werkelijkheid ook een reguliere taxichauffeur is, doch die nacht niet aan het werk. De politie komt tussen en er wordt een PV opgemaakt van het incident. Het slachtoffer in deze zaak is een man A.M.M. (°1971). Er geraakte niemand gewond.

Tussen 1 en 2 uur ’s nachts doet er zich een gelijkaardig incident voor, een eind verderop op het grondgebied van de politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem, in de Rode straat, vlakbij het politiecommissariaat. Ook hier waren verschillende reguliere taxichauffeurs betrokken. Het slachtoffer, een “uber-taxichauffeur” M.M. (°1983) werd er opgewacht door een 40 tal reguliere taxichauffeurs. De politiediensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan. Er was enkel sprake van verbale agressie. De politiediensten hebben de boel kunnen kalmeren en alle taxichauffeurs hebben vrijwillig de plaats verlaten. Ook hier geraakte niemand gewond en werd niemand aangehouden.

Van het hele incident werd er een proces-verbaal opgesteld, dat zal worden overgemaakt aan het parket.

Er werd bovendien aangifte gedaan van een derde incident, diezelfde nacht. Hier beweert het slachtoffer S.V. (°1982) een Uber-taxichauffeur te zijn en in eerste instantie het slachtoffer te zijn geweest van diefstal van zijn Gsm-toestel. Hij zou op weg naar een klant in Sint-Gillis omsingeld zijn door andere taxichauffeurs, deze zouden bij hem ingestapt zijn en hem verplicht hebben zijn gsm af te geven. Toen hij van deze feiten aangifte wou doen, werd hij getuige van het incident dat zich voordeed in de buurt van het politiecommissariaat te Ukkel (als tweede beschreven in dit persbericht). Daar zou hij door een taxichauffeur verplicht zijn plaats te nemen in zijn taxivoertuig. Men zou met hem naar het centrum van Brussel zijn gereden en hier nog een ander voertuig van een andere Uber-taxichauffeur hebben beschadigd.

Hiervan werd tot op heden geen aangifte gedaan.

Het slachtoffer S.V. is op dinsdag 19 mei 2015 teruggekeerd naar de lokale politie Brussel Zuid om zijn eerder afgelegde verklaring integraal in te trekken. Hij zegt dit hele verhaal te hebben verzonnen op vraag van Uber zelf.

Wat er wel of niet van aan is, zal moeten blijken uit verder onderzoek.

Voor alle drie de incidenten geldt hetzelfde principe: in de loop van de komende weken en dagen zullen de verschillende betrokkenen (slachtoffers, verdachten en getuigen) geïdentificeerd worden en verhoord. Waar mogelijk zal het onderzoek ook op andere punten verder gezet worden, zoals het bekijken van de beschikbare camerabeelden.

Van elk strafbaar feit zal er een Proces-verbaal worden opgesteld; dit wordt geval per geval bekeken.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

20-05-15

Naar aanleiding van verschillende persartikels en reportages in april 2015, gewijd aan de precaire financiële situatie van de gemeente Molenbeek, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, het initiatief genomen een aanvankelijk (een nieuw) proces-verbaal op te stellen.

Dit proces-verbaal werd opgesteld lastens X en voor feiten die mogelijks gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken door een openbaar ambtenaar.

Het parket van de Procureur des Konings te Brussel heeft de eerste plichten uitgeschreven en het is zo dat de eerste mogelijke getuigen inmiddels werden verhoord.

Het onderzoek op het Brusselse parket bevindt zich derhalve in een absoluut beginstadium en het is dan ook niet wenselijk hier verdere verklaringen over af te leggen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

19-05-15

Het parket bevestigt dat verschillende klachten werden neergelegd lastens verschillende cipiers van de gevangenis van Vorst.

Deze klachten betreffen voornamelijk feiten van zwaar en herhaald geweld.

Een onderzoeksrechter werd eind december 2014 gelast om feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg te onderzoeken.

Parallel daaraan, werden sinds eind december 2014 tot zeer recent verschillende dossiers geopend op het parket.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek en in het kader van de verschillende dossiers die momenteel door het parket onderzocht worden, werden reeds verschillende cipiers verhoord.

Tot op heden werd niemand in verdenking gesteld.

De vooronderzoeken en het gerechtelijk onderzoek zijn volop aan de gang.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

27-04-15

Dans la nuit du 22 au 23 avril 2015, un corps sans vie a été sorti du canal à la hauteur du Quai des Charbonnages à Bruxelles.

Il s’agit de la dépouille d’un homme, qui n’a pas encore été identifié jusqu’à présent.

Un juge d’instruction a été saisi en vue d’une autopsie.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

23-04-15

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015 - vervolg

De Brusselse onderzoeksrechter heeft drie verdachten gisteren in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en BTW-fraude. Twee onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. S.V. en T.V. zullen aanstaande vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

22-04-15

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015

In de periode 2010 tot 2014, hebben twee juweliers uit Brussel een groot deel van hun omzetcijfer behaald door facturen zonder BTW aan te bieden, aan ambassades in België. Het onderzoek toont aan dat deze attesten inzake vrijstelling van BTW vals zijn. De werkelijke klanten bij deze juweliers, voor de aankoop van uurwerken en juwelen, zijn eigenlijk Belgische particulieren die weldegelijk BTW-plichtig zijn. Dit fraude systeem, vergelijkbaar met dan van “fictieve uitvoer”, heeft aan deze 2 bedrijven de mogelijkheid geboden om BTW te ontduiken.

In de wet is het voorzien dat een aantal personeelsleden van een ambassade van een vrijstelling van BTW kunnen genieten, en dit voor aankopen ten persoonlijke titel.

Een groot deel van de facturen betreft een hoeveelheid aankopen van uurwerken en andere juwelen, die het privé karakter ver overschrijden, welke is voorzien door de wet.

In 2010 bedroeg het gerealiseerde zakencijfer in de zogenaamde handel met de ambassades, rond de 80% van hun totale zakencijfer. Zelfs indien dit percentage de daarop volgende jaren sterk is gedaald, wordt het frauduleuze zakencijfer voor deze 2 bedrijven in de periode 2010 tot 2014 op verschillende miljoenen euro geraamd.

Dertien van de veertien betrokken (“betrokken” in de zin van “slachtoffer”) ambassades werden reeds ondervraagd over het fictieve karakter van de attesten, die door deze 2 bedrijven in kwestie in de boekhouding werden opgenomen.

Het onderzoek werd opgestart in januari 2015 naar aanleiding van een aangifte door de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) op het parket van de procureur des Konings te Brussel. De procureur des Konings vorderde de onderzoeksrechter voor feiten van valsheid, gebruik van valse stukken en schriftvervalsing voor wat betreft de facturen inzake de fictieve verkopen en inbreuken op de BTW wetgeving voor wat betreft het ontduiken van de BTW.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevorderd lastens X en is volop aan de gang.

Vandaag vonder er huiszoekingen plaats in de winkels en ateliers van 2 juwelierszaken en ook op het privéadres van de zaakvoerders. Bij de huiszoeking werden verschillende juwelen en horloges in beslag genomen. De onderzoeksrechter beschikt over de mogelijkheid om beslag te leggen op die elementen die het voorwerp uitmaken van de fraude (in casu: juwelen en horloges).

De zaakvoerders van deze winkels werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter zal deze drie mensen later op de dag zelf verhoren.

Het parket zal zelf een persbericht verspreiden indien er meer nieuws is over eventuele inverdenkingstellingen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-04-15

Tussen 12/04/2015 en 15/04/2015 werden de websites van de persgroep ROSSEL & Cie sa (Le Soir en de verschillende uitgaven van Sudpresse) het slachtoffer van hacking. Ten gevolge van deze feiten werd er op 13/04/2015 klacht neergelegd bij de politie en op 14/04/2015 op het parket.

Op 15/04/2015 heeft de groep IPM (La Libre Belgique en La Dernière heure) eveneens klacht neergelegd naar aanleiding van het feit dat hun websites eveneens werden gehackt.

Deze verschillende klachten werden gebundeld tot eenzelfde dossier.

Het onderzoek naar de cyber-criminaliteit werd gevoerd door de RCCU van de federale politie in Brussel. De RCCU is er in de avond van 15/04/2015 in geslaagd om de vermoedelijke daders te identificeren.

Op 16/04/2015 werd in de loop van de dag een Brusselse onderzoeksrechter gevorderd teneinde een onderzoek te voeren naar feiten van hacking en informatica sabotage, lastens M, geboren in 1999 en A, geboren in 1997 en X.

De onderzoeksrechter is overgegaan tot huiszoekingen op drie verschillende adressen. Op minstens één van de adressen werden elementen teruggevonden die gelinkt kunnen worden aan de feiten. Het onderzoek zal aantonen of er nog andere personen betrokken zijn bij de feiten.

De twee minderjarige verdachten zullen verhoord worden.

De in beslag genomen materiaal wordt geanalyseerd.

Indien het onderzoek aantoont dat er ook meerderjarige verdachten betrokken zijn bij de feiten dan riskeren zij mogelijks een gevangenisstraf die kan oplopen tot 5 jaar en een geldboete van zessentwintig tot honderdduizend euro. Bovendien zal ook de toegebrachte schade moeten vergoed worden.

Ine Van Wymersch en Rym Kechiche - Woordvoerders

17-04-15

Op 11 april 2015 om 00:45 werd een vermoedelijk opzettelijke brandstichting vastgesteld in Schaerbeek in de Aerschotssestraat. Niemand werd ter plaatse aangetroffen. Er waren werken aan de gang in het gebouw.

Men vermoed dat de brand opzettelijk is aangestoken omdat de brand zich zeer snel verspreid heeft en omdat er een sterke “thinner” geur aanwezig was. Het huis werd volledig vernield door de brand en de trap is totaal ingestort.

Het parket heeft het labo en een branddeskundige ter plaatste gevorderd, evenals de verzegeling van het gebouw.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

11-04-15

Op 10 april 2015 werd de politie verwittigd van een home-jacking die plaats gevonden heeft rond de middag, in de Bockstaelwijk te Laeken.

Een verdachte heeft aangebeld aan de deur van een huis, waar op het moment van de feiten zich twee personen bevonden. Op het moment dat een van de 2 bewoners de deur open deed, is een van de verdachte met geweld binnen gegaan en heeft de 2 andere verdachten binnen gelaten. Slagen werden toegebracht aan het 1ste slachtoffer. Een van de verdachte heeft de deur op slot gedaan aan de binnenkant en heeft zich naar de salon begeven.

De slachtoffers werden verplicht te gaan zitten met gebogen hoofd en werden bedreigd met de dood indien ze hun hoofd zouden opheffen. Het is zo dat een van de verdachte gewapend was.

Na een lange fouillering, hebben verdachten de slachtoffers naar de kleder gebracht waar ze hun handen hebben vastgebonden.

Het parket heeft een veiligheidsperimeter gevorderd, het verhoor van de slachtoffers alsook dat het federale labo zich ter plaatste zou begeven.

Verscheidene goederen werd gestolen, waaronder 2 i-phone, computers, merkkledij, …

Rym KECHICHE - Woordvoerder

11-04-15

Op 10 april 2015, stelt de politie vast dat een café gelegen te Leopoldstraat te 1020 Laeken open is ondanks dat het parket de sluiting van het café gevraagd had, en dit omdat het de verkoop van verdovende middelen vergemakkelijkde. Op het moment dat de politie de plaats wenst te verzegelen gaat ze over tot de controle van het café en de verdachte die zich ter plaatste vindt.

De verdachte werd gefouilleerd. Hij had 13gr cannabis op zak evenals 1265€.

Een huiszoeking op heterdaad werd gevoerd op zijn woonplaats. Er werd er 216,7 gr cannabis terug gevonden.

Verdachte werd ter beschikking van het parket gesteld.

De verdovende middelen, het geld en 1 gsm werden in beslag genomen.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

11-04-15

Op donderdag 2 april 2015 rond 23u40, heeft een klant van een café te Schaarbeek, die buiten een sigaret ging roken een baby in een kinderwagen voor het café aangetroffen dit zonder toezicht.

Daar er niemand in de buurt was heeft mevrouw de lokale politie van schaarbeek opgebeld. Een patrouille heeft zich onmiddellijk ter plaatse begeven en werd er tevens een ziekenwagen opgebeld die de baby voor onderzoek heeft meegenomen naar het ziekenhuis.

Het gaat om een jongen van een aantal maanden oud die gelukkig in goede gezondheid verkeerd. Geen enkele identificatie werd op de baby als in de kinderwagen aangetroffen.

Ter plaatse heeft de politie een buurtonderzoek uitgevoerd die negatief was. Het labo van de federale politie heeft op vraag van het parket verder onderzoek uitgevoerd.

Uiteindelijk werd de baby door het ziekenhuisopgevangen. Een kinderarts bevestigt de goede gezondheid van de baby. Een onderzoek is lopende inzake de identificatie van de baby. Geen enkele verdere verklaring zal in dit dossier hieromtrent gegeven worden.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

03-04-15

Vandaag heeft er omstreeks 11u een man van Guinese origine (°1990) plaatsgenomen in de wachtruimte van Fedasil te Brussel. Hij ging naar de WC en aldaar heeft hij zichzelf in brand gestoken. Hij kwam brandend terug in de burelen, waarop de personeelsleden er alles aan gedaan hebben om het vuur te doven, o.a. door de brandblussers te gebruiken. De hulpdiensten waren vrijwel meteen ter plaatse; dit kon echter niet beletten dat de man in zeer kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De man bleek al geruime tijd op de hoogte te zijn dat zijn situatie uitzichtloos was. Hij kwam nog geregeld aankloppen bij Fedasil voor medische hulp.

Voor meer details over de asielprocedure, verwijzen we naar de dienst vreemdelingenzaken.

Het parket is ter plaatse afgestapt, de camerabeelden werden geanalyseerd en het labo werd gevorderd. Op dit moment wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad. De man heeft geen bericht of boodschap achtergelaten, zijn motieven zijn dus niet gekend.

Bij de verspreiding van dit persbericht is de toestand van de man nog steeds zeer kritiek, de man is in levensgevaar.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

02-04-15

In de media verschijnen vandaag verschillende berichten in een dossier lastens de heer Stevaert.

Teneinde de integriteit van verdachte en slachtoffer maximaal te waarborgen en de goede procesgang niet in het gedrang te brengen, wenst het parket zich niet uit te spreken over de concrete omstandigheden van dit dossier.

Op 24 maart 2015 heeft de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank te Brussel beslist de heer Stevaert door te verwijzen naar de correctionele rechtbank te Brussel voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met de verzwarende omstandigheid dat de heer Stevaert misbruik gemaakt heeft van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen.

De feiten vonden plaats in september 2010 in Brussel. In januari 2013 heeft het slachtoffer een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter. Er is in het belang van alle partijen in alle discretie een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar de feiten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het openbaar ministerie op 24 maart 2015 de correctionele verwijzing heeft gevraagd.

Zoals steeds wordt er voor elk dossier nagekeken of alle partijen rechtsgeldig werden opgeroepen, dit is in casu eveneens het geval.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak zal worden vastgesteld.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

02-04-15

Zoals bepaald in de persberichten van het parket van 25 augustus 2008 en 28 januari 2015 meldt de procureur des Konings dat deze twee zaken ingeleid zijn op de zitting van 30 maart 2015 voor de 89ste correctionele kamer.

De raadsman van de heer Robert S, alias Lama Kunzang, verzoekt om een uitstel ten einde een vraag te stellen die hij later wenst te formuleren. In dit geval, betekent dit voor meneer S, actueel verblijvende in Spanje, om verhoord te worden door de rechtbank tijdens ondervraging op de zitting via een videoconference.

De geïnteresseerde, ziek, zou volgend de verdediging in de absolute onmogelijkheid verkeren om zich naar België te begeven en zich uit te drukken voor de rechtbank.

De procureur bepaalt van zijn kant:

- Toentertijd (2001) , Meneer S. gedomicilieerd te Ukkel, weigerde te antwoorden op de convocatie van de gerechtelijke Franse overheden(Digne-les-Bains). In eerste instantie pretendeerde hij dat hij het Belgische grondgebied niet mocht verlaten omwille van de voorwaarden verbonden aan diens vrijlating door de onderzoekrechter Leys. Daarna stelde zijn verdediging dat geïnteresseerde zijn gezondheid aangetast is door “ een mysterieuze ziekte”. Een rogatoire commissie werd via Frankrijk naar Belgie gestuurd voor verhoor. Meneer S weigerde zich naar de federale politie te begeven omwille van gezondheidsreden. De onderzoekers zijn uiteindelijk naar zijn woonstplaats te Ukkel gegaan waar er geen verhoor heeft plaats gevonden eigenlijk gezegd (Meneer S. overhandigt aan de onderzoekers een geschreven verklaring)

- Dat de mysterieuze ziekte Meneer S niet verhinderd heeft , tussentijds genezen om dan opnieuw ziek te vallen, een lange reis te voeren om zich daarna te gaan vestigen in het Zuiden van Spanje.

- Dat in het kader van de oorzaak 37.LL.62589/07, dezelfde absolute onmogelijkheid om te reizen werd ingeroepen in 2009 door de verdediging van meneer S. ondersteunt met medische attest. Deze had geweigerd om zich naar België te begeven om zich daar te verantwoorden. De Spaanse autoriteiten zijn via een internationale rogatoire commissie gevorderd geweest om overgaan tot verhoor van de geïnteresseerde en van diens medisch examen. De Spaanse wetsdokter stelde << dat er geen absolute contra-indicatie bestaat om te verschijnen op de plaats waar hij verwacht wordt maar dat de preventieve medische middelen moeten in acht worden genomen zowel tijdens de reis als tijdens het onderhoud>>;

- Dat het medisch certificaat heden aangevoerd door de verdediging van Meneer S besluit << de lange reizen niet (….) aangewezen >>;

- Dat het verhoor via videoconference, zoals gewenst door meneer S., enerzijds wettelijk niet mogelijk is en anderzijds van die aard is om het evenwicht dat tussen partijen aanwezig moet zijn te verbreken.

- Dat de nodige aanpassingen kunnen voorzien worden ten einde aan de geïnteresseerde te laten antwoorden op de vragen van de rechtbank;

Op basis van deze elementen, verzoekt de procureur des Konings dat de rechtbank de persoonlijke verschijning vordert van meneer S.

Deze zaak werd uitgesteld naar de zitting van 5 mei 2015 om volgende vragen te behandelen, enerzijds zijn persoonlijke verschijning anderzijds het videoverhoor door de rechtbank.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

31-03-15

Op 29 maart 2015 omstreeks 8u30 stond een groep personen voor een café op de Lemmonierlaan te discussiëren. Toen plots een man wegliep uit de groep, zetten verschillende anderen de achtervolging in. Ze grepen de man vast en brachten hem verschillende klappen en schoppen toe.

Het slachtoffer, E.M.N. geboren in 1987, heeft een arbeidsongeschiktheid van drie weken. Hij verklaart dat de groep zijn geld wilde ontvreemden.

Twee personen werden aangehouden en na verhoor vrijgelaten. Het betreffen E.A.A., geboren in 1993, gekend, en M.E., geboren in 1992, niet gekend. Zij ontkennen elke betrokkenheid.

Het onderzoek loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

30-03-15

In de pers circuleren verschillende berichtgevingen inzake Tim C.

Het parket van Brussel kan volgende informatie bevestigen en meedelen.

In 2011 is er op het niveau van het parket een onderzoek gestart naar Tim C. inzake zedenfeiten ten aanzien van kinderen van een kleuterschool in het Brusselse. Wegens dezelfde feiten werden in 2012 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter.

Terwijl het gerechtelijk onderzoek nog lopende was, heeft in 2014, het parket van Leuven het parket van Brussel ingelicht over nieuwe zedenfeiten ten aanzien van Tim C, deze keer in een familiale context.

Beide onderzoeken werden aan elkaar gelinkt en gecentraliseerd door het parket van Brussel.

In het algemeen is het onderzoek naar zedenfeiten niet evident, onder meer door de jonge leeftijd van de slachtoffers en door de moeilijke bewijslast van zedenfeiten in het algemeen.

Op 12 november 2014 werd Tim C. aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Tot op heden zit hij in voorlopige hechtenis.

Het parket heeft in februari 2015 aan de raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevorderd.

Op 17 april 2015 zal Tim C voor de 46ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen teneinde zich te verantwoorden voor zedenfeiten die zich hebben afgespeeld tussen mei 2006 en augustus 2014, namelijk:

- aanranding op de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een persoon onder de leeftijd van 16 jaar, in de familiale context;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op verschillende personen onder de leeftijd 16 jaar, vanuit zijn functie als kleuterleider;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een persoon, jonger dan 16 jaar, in de familiale context.

Het parket zal hierover verder geen informatie geven teneinde niet vooruit te lopen op het proces.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

27-03-15

Op 23/03/2015 hebben twee politie-inspecteurs van de lokale politie Brussel zuid, met mobiele patrouille, omstreeks 23u50, in Anderlecht een wagen (merk Audi) opgemerkt, die door het rood reed.

De politie heeft onmiddellijk de achtervolging ingezet. Even later kwam het voertuig Audi tot stilstand ter hoogte van de Prévinairestraat, hierop heeft een van de inzittenden een schot afgevuurd in de richting van de politiewagen. Er viel hierbij niemand gewond en het politievoertuig werd evenmin geraakt.

Daarop vertrok de Audi via de ring van Brussel, richting Bergen, nog steeds achtervolgd door het politievoertuig. Op de snelweg werd het voertuig uit het oog verloren. Een verbrandde Audi, die aan de beschrijving voldeed, werd later teruggevonden door de lokale politiezone Eigenbrakel. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld voor verder.

Een veiligheidsperimeter werd ingesteld op de plaats waar de schoten werden gelost en er werd een huls teruggevonden. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse. Het parket heeft een ballistische deskundige aangesteld.

De camerabeelden op de reisweg van de Audi worden in beslag genomen en geanalyseerd.

Een onderzoek is volop aan de gang om de daders van de schoten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

24-03-15

Op maandag 23/03/2015 omstreeks 17u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene opgeroepen ten gevolge van de ontdekking van Molotovcocktails in de gebouwen van het Koninklijke Conservatorium te Brussel, Regentschapsstraat 30.

Een aantal Molotovcocktails, brandbare middelen en een benzinespoor werden in verschillende lokalen ontdekt nadat studenten een benzinegeur hadden opgemerkt. De brandweer werd opgeroepen en de gebouwen werden ontruimd. Niemand werd gewond of heeft giftige stoffen ingeademd.

Het parket heeft een onderzoek ingesteld en een branddeskundige aangesteld. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse.

Momenteel is er nog geen link tussen deze feiten en de opzettelijke brandstichting van 12/01/2015 of de valse bomalarm ten opzichte van een aantal gebouwen in de Regentschapsstraat op 20/01/2015.

Op dit ogenblik werd er geen verdachte geïdentificeerd. Het onderzoek is volop aan de gang.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

24-03-15

Op vrijdag 20 maart 2015, omstreeks 23u, werd de genaamde E.I., geboren in 1991, gewond door een kogel onderaan het hoofd, onder zijn oor. Het slachtoffer werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

De verdachte, B.S.J. geboren in 1991, werd aangehouden en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor poging doodslag en verboden wapendracht. Hij is gekend voor meerdere feiten.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er vlak voor de feiten een luide discussie plaatsvond tussen het slachtoffer, dat zich beneden en buiten bevond, en de verdachte, die zich in een appartement bevond op de zesde verdieping. De schoten werden afgevuurd vanuit dit appartement in het Parc Peterbos te Anderlecht.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

23-03-15

Jelle F. de Nederlandse verdachte inzake de zuuraanval te Antwerpen van 20 februari is deze morgenin aanwezigheid van zijn raadsman overgaan tot bekentenis voor de onderzoeksrechter Anne Gruwez

Waarom en hoe is het zo ver kunnen komen?

Jelle F. verklaart dat zijn dubbele daad: enerzijds de afpersing ten aanzien van Delhaize anderzijds de zuuraanval, door het feit dat hij zich uitgesloten voelde door de maatschappij. Hij heeft enkel Delhaize geviseerd zonder hiermee een band te hebben maar wenste een grote winkelketen te treffen gelegen buiten de Nederlandse grens. De gegevens van de beheerders van Delhaize zijn blijkbaar diegene die het makkelijkste te verkrijgen zijn via het internet. Blijkbaar zijn gelijkaardige bedreigingen als de zijne reeds geuit tegen Albert Hein in Nederland, vandaar het idee om zo te handelen bij hem ontstaan is.

Jelle F. is het tweede kind van een Amsterdams kunstschilder. Hij heeft gedurende 3 jaar rechten gestudeerd en zat gedurende een jaar en half zonder werk wat hem somber stelde.

Tijdens de periode dat hij door justitie werd opgespoord leefde hij in zijn wagen.

Heden is de gevoerde proceduretaal het Frans. Jelle F. is Nederlandstalig. De proceduretaal zal dus moeten gewijzigd worden naar het Nederlands. Binnen de komende dagen zal mevrouw Gruwez het dossier aan meneer de procureur meedelen met het oog op diens uithandengeving waarna een Nederlandstalige onderzoeksrechter te Brussel zal gevat worden.

Heden zou de zaak eventueel kunnen worden doorverwezen naar assisen. Het parket zal hierover beslissen wanneer het dossier haar opnieuw zal worden meegedeeld en zal het parket beslissen voor rechtbank Jelle F. zich zal moeten verantwoorden.

Betreffende het slachtoffer is haar toestand aan het verbeteren maar zal zij het zicht aan één oog helaas waarschijnlijk definitief verliezen

Bij de laatste raadkamer van vandaag 20 maart 2015, werd zijn aanhoudingsmandaat bevestigd. De volgende zitting voor de raadkamer zal in deze zaak plaatsvinden op 20 april 2015.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

20-03-15

Op 19/03/2015 rond 23u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene opgeroepen voor een schietpartij tussen de Lakenweversstraat en de Koninklijke-Prinsstraat.

Bij hun aankomst hebben de politieagenten een slachtoffer met schotwonden aan zijn been aangetroffen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorgen. Zijn dagen zijn niet meer in gevaar. De gestolen wagen van het slachtoffer werd via brand volledig beschadigd en teruggevonden in Molenbeek.

Het parket werd ingelicht. Het labo van de federale en een deskundige inzake ballistiek zijn afgestapt op de plaats delict. Getuigen werden verhoord.

Het onderzoek is lopende ten einde de omstandigheden van de feiten te onderzoeken en de dader te identificeren.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

20-03-15

Afpersing Delhaize en zuuraanval

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de verdachte die in Frankrijk gearresteerd werd in de afpersingszaak tegen Delhaize en de zuuraanval Antwerpen, morgen voormiddag aan de Belgische autoriteiten zal worden uitgeleverd.

Vervolgens zal hij in de namiddag ondervraagd worden door de Belgische speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel.

Later, en mogelijks laat, op de avond zal hij voor de Brusselse onderzoeksrechter verschijnen. Het is pas op dat moment dat zal duidelijk worden of en waarvoor hij in verdenking gesteld zal worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

16-03-15

Vanaf maandag 23 februari zullen er een aantal wijzigingen zijn in de manier waarop de relaties tussen parket en pers georganiseerd worden.

De gekende afspraken en belangrijkste wijzigingen op een rijtje :

 • 1 telefoonnummer waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is: 02/508.71.67
 • 1 mailadres waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is Press.Portalis@just.fgov.be
 • Alle persberichten uitgaande van het parket van Brussel zullen terug te vinden zijn op de website van het openbaar ministerie. U kan zich op deze website inschrijven om automatisch de nieuwe berichten te ontvangen via de RSS-flux. De juiste pagina is eenvoudig te vinden door door te klikken op de link terug te vinden op de facebookpagina van het parket van de procureur des Konings van Brussel :

Op weekdagen :

 • Tussen 09u en 12u kan u telefonisch contact opnemen met de woordvoerder van dienst.
 • Vanaf 12u worden vragen over lopende dossiers alleen via e-mail gesteld. De vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 • Vanaf 12u is de woordvoerder slechts telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • Er is dagelijks een perspunt om 11u in de perszaal van het parket van Brussel (Portalisgebouw, Quatre-Brasstraat 4, 1000 Brussel, gelijkvloers)
 • Indien u de woordvoerder wenst te interviewen, neemt u eerst telefonisch contact op met de woordvoerder.
 • Indien u cijfers/statistieken wenst, kan u deze vraag steeds per mail stellen. U dient rekening te houden met gemiddeld een week opzoekingstijd.

In het weekend en de feestdagen :

 • Er is geen perspunt in het weekend
 • De persmagistraat – woordvoerder verstuurt voor 12u een mail met daarin persberichten uitgaande van het parket of politie, indien er persberichten zijn. Indien er niets mee te delen valt, krijgt u eveneens een mail met die vermelding.
 • De persmagistraat is telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • De vragen over niet-actuele lopende dossiers dienen op weekdagen te worden gesteld.

We hopen met deze “vernieuwde” manier van werken tot een nog betere samenwerking te komen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

18-02-15

Belangrijke verduidelijkingen

De onderzoeksrechter wenst te verduidelijken dat geen enkel internationaal aanhoudingsmandaat werd afgeleverd lastens de bestuurders van de bank. Gelet op het feit dat de bank een voorstel geformuleerd heeft om haar medewerking te verlenen, een voorstel dat zij respecteert en gelet op het feit dat wie opgeroepen wordt, gevolg geen aan de oproepingen, is het niet aan de orde dergelijke maatregelen te overwegen. Hetzelfde kan niet gezegd worden over een tussenpersoon die de bank reeds verschillende jaren verlaten heeft, deze zou wel het voorwerp kunnen uitmaken van een dergelijke maatregel.

Voor wat betreft de houding van de Zwisterse overheden, wenst de onderzoeksrechter te verduidelijken dat hij in spanning afwacht hen te lezen, zonder enige andere grief.

Ine Van Wymersch – woordvoerder

11-02-15

Het dossier naar eventuele witwaspraktijken bij HSBC is al sedert mei 2013 in gerechtelijk onderzoek bij de heer Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, en uiteindelijk is de onderzoeksrechter op 17 november 2014 overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

Sindsdien loopt het gerechtelijk onderzoek verder . De onderzoeksrechter laat ons vandaag weten dat hij 2 maanden geleden een rogatoire commissie gericht heeft aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens de onderzoeksrechter zou er hier nog geen (afdoende) antwoord op gekomen zijn vanuit de Zwitsers.

De vraagt tot informatieverstrekking berust op het een anti-witwaspraktijk verdrag.

Los van deze rogatoire commissie is er permanent contact tussen het Belgische gerecht en de bank HSBC met het oog op het verkrijgen van informatie vanuit de bank, op vrijwillige basis.

Indien er geen doeltreffende samenwerking mogelijk is, overweegt de onderzoeksrechter om de vroegere maar misschien ook de huidige directeurs van de bank, zowel in België als in Zwitserland onder internationale aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dit laat de onderzoeksrechter vandaag weten aan het Brusselse parket, naar aanleiding van de media-aandacht die er is voor een lijst met namen van bedrijven en natuurlijke personen die Zwitserse bankrekeningen zouden hebben en aldus belastingen zouden ontduiken.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

09-02-15

Dossier HSBC : Inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITERSLAND) in België

In het kader van een onderzoek ten laste van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), waarmee onderzoeksrechter CLAISE belast werd en waarvoor huiszoekingen werden uitgevoerd in oktober 2013, is onderzoeksrechter CLAISE, in samenwerking met de leden van de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van BRUSSEL (OA4), overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

De verdenkingen ten laste van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (Zwitserland) zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten. Deze offshorebedrijven zijn meer bepaald gesitueerd in Panama en de Maagdeneilanden. Zij hebben geen enkele economische activiteit en hun enige doel is de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC Private Bank (Zwitserland) zou offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn 2003/48/CE van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Deze richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als deze inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zwitserland werkt mee aan deze richtlijn ingevolge een bilateraal akkoord dat getekend werd in 2004 tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zo maken bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, het voorwerp uit van een inhouding aan de bron van 15% vanaf 1 juli 2005 en van 35% vanaf 2011. Deze maatregel beoogde, in het bijzonder, fraude te bestrijden.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn voor bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars die geplaatst, beheerd en/of overgeschreven werden tussen 2003 en heden.

Het nadeel voor de Belgische staat dat door de praktijken in kwestie veroorzaakt wordt, wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden.

In deze fase van het onderzoek zullen verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC PRIVATE Bank opgeroepen worden om binnenkort verhoord te worden door de onderzoeksrechter Michel CLAISE en zijn speurders, die rekenen op de best mogelijke medewerking van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

03-11-14

Deze nacht omstreeks half drie werd de politie van Brussel zuid opgeroepen voor een inbraak in een drankgelegenheid in de Kuregemwijk. Daar aangekomen stellen zij vast dat de kassa-inhoud werd meegenomen. Van de daders is geen spoor.

Tijdens de fouille gaat plots een alarm af op een nabijgelegen werf. Daar treft de politie een persoon aan die zich verschuilt en onmiddellijk de vlucht neemt. Er volgt een achtervolging te voet, waarbij de politie de vluchtende man meermaals mondeling aanmaant om te blijven staan. De man doet dit evenwel niet en springt uiteindelijk in het kanaal. De politie verliest hem uit het oog en vordert onmiddellijk de brandweer en de duikers van de haven, die om 3u20 (20 minuten na de interventie) het levenloze lichaam van de man uit het kanaal halen. In zijn zakken wordt een geldsom aangetroffen die kan overeenstemmen met de gestolen kassa-inhoud van het café. Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de mogelijke link tussen de persoon en de diefstal.

Op het Brusselse parket werd een onderzoek geopend naar de feiten van de diefstal en een onderzoek naar het overlijden van de man. Op dit ogenblik hebben we geen redenen om aan te nemen dat de politie-interventie niet correct zou verlopen zijn.

20-05-14

Op maandag 19 mei vond een grote actie plaats in een drugsdossier.

In totaal werden 4000 cannabisplanten aangetroffen. 6 personen werden in verdenking gesteld en aangehouden. In totaal werd 30.000 euro en verschillende voertuigen in beslag genomen.

De actie is perfect verlopen dank zij de intense samenwerking tussen de federale politie en de lokale politie van Brussel West en Oudergem, alsook dank zij de luchtsteun (de helikopter) en de inzet van drugshonden.

20-05-14