Over ons

Het parket Halle – Vilvoorde maakt deel uit van het gerechtelijke arrondissement Brussel en bestaat uit 13 politiezones en 35 gemeentes. Ook de Luchthaven van Zaventem valt onder onze bevoegdheid. Het parket Halle-Vilvoorde telt ongeveer 80 administratieve medewerkers, een 10-tal parketjuristen & criminologen en een 20-tal magistraten. Wij vormen samen het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigen de belangen van de openbare orde. Het OM of parket draagt bij aan een leefbare en veilige samenleving. Dat wil zeggen dat we de democratische rechtstaat en het algemeen belang verdedigen door samen te werken met de politie, inspectiediensten en bestuurlijke overheden.

Het Openbaar Ministerie staat in voor de opsporing en vervolging van misdrijven. We zijn met andere woorden verantwoordelijk voor het strafonderzoek, de opsporing, de strafvordering en de strafuitvoering.

Ten eerste, werkt het OM samen met de politie, inspectiediensten en bestuurlijke overheden om strafbare feiten op te sporen en te onderzoeken. Vervolgens beslist het parket ook wie er voor de rechter moet verschijnen en welke straf en/of maatregel voor de strafrechter gevorderd wordt. Dit is echter niet altijd het geval. Het Parket kan er namelijk ook voor kiezen om bepaalde feiten zelf af te handelen. Ook de strafuitvoering valt onder de bevoegdheid van het OM. Dat wil zeggen dat het OM toezicht houdt op de uitvoering van het vonnis van de rechters. Daarnaast hebben we ook een belangrijke adviserende rol in burgerlijke en jeugdzaken.

Met andere woorden, handelen we bij het Parket Halle – Vilvoorde op een integere, objectieve en onafhankelijke wijze in het belang van de maatschappij. Hierbij wordt zowel veel aandacht geschonken aan het respect voor de rechtzoekenden als aan het respect voor de daders.