Parket Halle-Vilvoorde - Persberichten

Dodelijk verkeersongeval op de buitenring in Zaventem

Deze namiddag heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de buitenring ter hoogte van Zaventem. Drie voertuigen waren betrokken bij het ongeval, zijnde een personenwagen en twee vrachtwagens. Het parket heeft een verkeersdeskundige, een wetsarts en het labo ter plaatse gestuurd.   Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat een vrachtwagen, bestuurd door een 37-jarige man van Nederlandse nationaliteit, met grote impact is ingereden op zijn voorganger (tevens een vrachtwagen) die stil stond in een file. Deze vrachtwagen heeft op zijn beurt een personenvoertuig aangetikt na de aanrijding. Voor de 37-jarige bestuurder kwam alle hulp te laat. Op vraag van het parket zal een autopsie en toxicologisch onderzoek op het lichaam worden uitgevoerd. De vrachtwagen werd in beslag genomen met oog op verder onderzoek door de verkeersdeskundige.   De plaats van het ongeval werd ondertussen opnieuw vrijgegeven.  
03.05.2021

Controle op valse attesten op de luchthaven van Zaventem: veilig reizen, is COVID-negatief reizen

College van procureurs-generaal - 750 euro of correctionele strafsancties bij het vervalsen en gebruiken van valse COVID-documenten Personen die in het kader van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier. De van valsheid betichte stukken worden in beslag genomen. De verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen. Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan. “Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. Concreet beleid van het parket Halle-Vilvoorde - COVID-handhaving op de nationale luchthaven van Zaventem Veilig reizen is COVID-negatief reizen. Reizigers vanuit België: Samen met de luchthavenpolitie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om reizigers die België wensen te verlaten op basis van valse documenten tegen te houden. COVID is een wereldprobleem waarin iedereen zijn rol moet opnemen. Bovendien is het essentieel dat al wie plaatsneemt in een vliegtuig COVID negatief getest heeft, om het veilig reizen te garanderen en de pandemie op wereldschaal definitief te kunnen indijken. In concreto is het zo dat wanneer de luchthavenmedewerkers aan de check-in balie of de gate een vermoeden hebben dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zij de luchthavenpolitie er zullen bij roepen. De luchthavenpolitie heeft, net zoals de medewerkers aan check-in en gate, de expertise om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Wanneer het om een vervalst of vals document gaat, wordt dit in beslag genomen en wordt er een proces-verbaal opgesteld.  De betrokkene krijgt eenmalig de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen en zal uiteraard zijn/haar reis niet verder kunnen zetten op grond van dit vals of vervalst document. Wanneer men weigert de voorgestelde 750 euro te betalen, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hier riskeert men een correctionele veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete tot 2000 euro.Deze (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro kan worden voorgesteld aan personen met een adres in of buiten België. Ook personen met een vast adres in het buitenland zullen bij weigering of niet betaling een dagvaarding in het buitenland betekend krijgen. Afgelopen week (van maandag 19 april tot en met zondag 25 april 2021) werden op de luchthaven van Zaventem 58 gevallen vastgesteld waarin een vals attest van een negatieve COVID-test werd gebruikt om te reizen naar het buitenland. Het overgrote deel van de betrokken personen had een vast adres in België. Wanneer men dit cijfer vergelijkt met het aantal reizigers op de luchthaven, gaat het om een hardnekkige minderheid. Nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, wensen we deze valsspelers te waarschuwen: de consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet doorgaan. Reizigers naar België Ook reizigers die België wensen binnen te komen zonder geldige documenten of met vervalste documenten zullen geverbaliseerd en gesanctioneerd worden. Reizigers die vanuit een land buiten de EU-Schengen-zone België wensen te betreden zonder de nodige geldige documenten, zullen niet toegelaten worden. (het gaat om essentiële reizen) Ook intra-EU-Schengen reizigers zonder de nodige geldige documenten zullen gecontroleerd worden. (hier moet het niet meer om een essentiële reis gaan). We hechten zeer veel belang aan het opsporen en vervolgen van personen die reizen met valse documenten, aangezien hier een manifest bedrieglijk opzet mee gemoeid is. Bovendien ondermijnt het reizen met een vals attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-document, de maatregelen die genomen worden om de COVID-pandemie in te dijken. Geldige documenten Algemeen gesteld is “een geldig attest” een attest dat uitgegeven is door een bevoegd persoon of instantie, op basis van testresultaten vrijgegeven door een erkend laboratorium, op naam van de persoon die er zich op beroept en niet ouder is dan de vereiste termijn. Een geldig PLF document is terug te vinden op de website van de Belgische overheid. We dringen er samen met de politie op aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale formulier. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk. “Wij zullen personen die op Zaventem het vliegtuig trachten te nemen op basis van een vals/vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. Deze enkelingen hypothekeren immers het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers.” Ine Van Wymersch (Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde)
27.04.2021

Inbeslagname van 70 kg cocaïne en 200.000 EUR in het kader van een drugonderzoek

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de nationale luchthaven van Zaventem, heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Sint-Agatha-Berchem, Bierbeek, Kraainem, Machelen, Zaventem en Antwerpen. Hierbij werd een hoeveelheid van 70 kilogram cocaïne en een bedrag van 200.000 EUR cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd, het gaat om mannen van Belgische nationaliteit tussen de 30 en 40 jaar oud. De onderzoeksrechter te Brussel zal later vandaag oordelen over hun verdere aanhouding.   De actie werd uitgevoerd door 45 speurders van de FGP Halle-Vilvoorde, met ondersteuning van federale drugshonden.
13.04.2021

Lichaam aangetroffen in hotel Ruisbroek

Deze middag werd in een hotel langs de Brusselse binnenring in Ruisbroek het lichaam aangetroffen van een 33-jarige vrouw uit Jette. Het slachtoffer was werkzaam als kamermeisje in het hotel. Uit de eerste vaststellingen bleek dat zij met geweld om het leven was gebracht.   Ter plaatse werd een mannelijke verdachte opgepakt die naakt rondliep en verward overkwam. Betrokkene werd geïdentificeerd als een 36-jarige Fransman die geseind stond wegens ontvluchting uit een psychiatrische instelling in Frankrijk.   Het parket heeft een wetsdokter en het labo aangesteld om zich ter plaatse te begeven met oog op een uitwendige schouwing. Ondertussen werd ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De onderzoeksrechter en het parket zullen deze avond samen met de deskundigen ter plaatse afstappen.  
15.03.2021

Politiezones van het Parket Halle-Vilvoorde gaan voortaan het terrein op met PHARA.

Begin 2020 werd door enkele politiezones de vraag gesteld om de bestaande beleidslijnen van het Parket om te zetten naar een werkbaar instrument voor de politie. De veelheid aan wetgeving, omzendbrieven en andere richtlijnen maken het niet altijd evident om op het terrein het bos door de bomen te blijven zien. Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig te weten of een slachtoffer in bepaalde gevallen dadelijk moet verhoord worden of kan uitgenodigd worden voor een verhoor op een later tijdstip, dat hangt van richtlijnen, het type feiten en heel wat concrete omstandigheden af.   Om een concreet en duidelijk antwoord te geven op al de vragen waarmee de politiediensten geconfronteerd worden, werd PHARA in het leven geroepen. PHARA staat voor “Politie & parket Algemene Richtlijnen van het Arrondissement”. Voor deze online praktijkgids haalden we de mosterd bij het parket van Limburg, waar ze al enkele jaren werken met hun “Junglebook”. De principes van het Limburgse Junglebook werden door het parket Halle Vilvoorde samen met alle lokale politiezones en de federale politie, onder de loep genomen en aangepast aan de lokale gebruiken en richtlijnen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.   De praktijkgids PHARA heeft een luik “gemeen recht”, een luik “procedure” en een luik “verkeer” en is online consulteerbaar voor alle politiediensten en magistraten via laptop of smartphone. Een gemengde werkgroep zorgt dat PHARA up to date blijft en aangepast is aan de meeste recente wetgeving en richtlijnen. Met dit project wil het parket Halle-Vilvoorde de politiediensten ondersteunen bij hun onderzoek en interventies op het terrein. Door maximaal gebruik te maken van PHARA zal de kwaliteit van de vaststellingen, de opbouw van dossiers en het opsporen en vervolgen van misdrijven en daders geoptimaliseerd worden. Het symbool van PHARA is niet voor niets een “vuurtoren”, een lichtend baken …  
11.02.2021

Persbericht - "72 uren Sas"

Het parket Halle-Vilvoorde wenst zich formeel te distantiëren van de organisatie “72 uren Sas”, uitgaande van de ouderwerking Vlaams-Brabant, dewelke een 72-uren crisisopvang zou beogen voor kinderen en volwassenen. Tot op heden is er geen enkele vorm van samenwerking tussen het parket Halle-Vilvoorde en deze organisatie. Deze organisatie maakt geen deel uit van de eerstelijnshulpverlening, noch van de gedwongen hulpverlening, noch heeft deze enige link met de politiezones gelegen op het grondgebied Halle-Vilvoorde, daar waar deze 3 actoren de belangrijkste stakeholders van het parket Halle-Vilvoorde zijn. Er is momenteel onvoldoende garantie op een kwaliteitsvolle opvang en op het garanderen van de basisveiligheid van de meest kwetsbare personen dewelke zij beogen.
07.06.2018