Parket Halle-Vilvoorde - Persberichten

Het parket Halle-Vilvoorde wenst zich formeel te distantiëren van de organisatie “72 uren Sas”, uitgaande van de ouderwerking Vlaams-Brabant, dewelke een 72-uren crisisopvang zou beogen voor kinderen en volwassenen.

Tot op heden is er geen enkele vorm van samenwerking tussen het parket Halle-Vilvoorde en deze organisatie.

Deze organisatie maakt geen deel uit van de eerstelijnshulpverlening, noch van de gedwongen hulpverlening, noch heeft deze enige link met de politiezones gelegen op het grondgebied Halle-Vilvoorde, daar waar deze 3 actoren de belangrijkste stakeholders van het parket Halle-Vilvoorde zijn.

Er is momenteel onvoldoende garantie op een kwaliteitsvolle opvang en op het garanderen van de basisveiligheid van de meest kwetsbare personen dewelke zij beogen.

07-06-18