Persberichten parket Halle-Vilvoorde

 • Artikel Halle-Vilvoorde: Het parket Halle-Vilvoorde voert een doorgedreven onderzoek in elk dossier van seksueel geweld

  Op 25 november is het Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Over de hele wereld wordt er die dag stilgestaan bij het nog steeds voorkomende geweld tegen vrouwen. Eén vorm van geweld is seksueel geweld. Bij het parket Halle-Vilvoorde stromen de laatste vijf jaar (periode 2018 – 2022) jaarlijks gemiddeld 500 zo’n dossiers binnen. Een gesprek met Lieve Chrispeels, eerste substituut-PK en teamverantwoordelijke persoonsgebonden materies, over de stappen in dossiers van seksueel geweld, de doorlooptijd ervan en de uitdagingen hierin voor de regio.

   

  Hoeveel dossiers van seksueel geweld met meerderjarigen stromen jaarlijks binnen bij het parket Halle-Vilvoorde?

  Lieve: ‘Gemiddeld zien we de laatste vijf jaar, en dan spreek ik voor de periode 2018-2022, jaarlijks een instroom van 500 dossiers. Concreet: 472 in 2018, de volgende jaren 513, 495, 592, 648 in 2022 en voorlopig 478 in 2023. Een gemiddelde van 500 is best wel veel. Of ik in die hoge dossierlast redenen zie? Het is erg moeilijk om dat te beoordelen. Slachtoffers durven vermoedelijk sneller klacht neerleggen maar of er nu effectief meer feiten worden gepleegd daar hebben we geen zicht op.’

   


  'Een gemiddelde van 500 dossiers per jaar is veel'

   

  Welk proces volgt een dossier van seksueel geweld doorgaans?

  Lieve: ‘Alles start met het grondig doornemen van het proces-verbaal. In een tweede stap kijken we na of de verdachte gekend is of niet. Daarna wordt het slachtoffer uitgebreid verhoord door de politie. En vervolgens begint de fase van het verzamelen van bewijs. Is die stap volledig afgerond dan pas wordt de verdachte door de politie verhoord. En wanneer dan al het bewijs is verzameld, alle gesprekken zijn gevoerd en de deskundigen hun verslagen hebben afgeleverd, is het aan ons, magistraten om een beslissing te nemen.’

  ‘Het is wel zo dat er ook dossiers zijn waarin onmiddellijk een gerechtelijk onderzoek wordt gevorderd en het verdere onderzoek door de onderzoeksrechter wordt gevoerd.’

   

   

   

   

  Het onderzoek is afgerond. De magistraat moet beslissen. Welke mogelijkheden heeft hij?

  Lieve: ‘In dossiers van seksueel geweld met meerderjarigen zijn er eigenlijk maar twee beslissingen die je kan nemen. In het eerste geval is er voldoende bewijs en dan zal de magistraat de verdachte voor de rechter brengen. In het tweede geval is er onvoldoende bewijs en dan zal de magistraat het dossier seponeren. Om het in cijfers uit te drukken. Van de gemiddeld 500 dossiers die jaarlijks instromen wordt er iets minder dan de helft geseponeerd.’

  ‘Ik wil wel benadrukken dat een beslissing om te seponeren niet zomaar wordt genomen. Op het moment dat we die beslissing nemen, is er heel veel onderzoek in het dossier gevoerd. En ja, soms moet de magistraat op het einde van de rit vaststellen dat er te weinig bewijzen zijn om het dossier te vervolgen en volgt er een sepot. Dit betekent niet dat het slachtoffer niet wordt geloofd, maar dat er te weinig elementen zijn om het dossier voor een rechter te brengen. Dit is voor de magistraat echt wel frustrerend soms, maar twijfel geldt altijd in het voordeel van de verdachte.’

   

  Kan je iets vertellen over de duur van dit type van dossiers

  Lieve: ‘Dat is niet evident. Heel vaak spreken we van minstens zes maanden tot een jaar om alle verhoren, onderzoeken, verslagen en dergelijke meer af te ronden. Bovendien zijn bij dossiers van seksueel geweld veel partners betrokken: politie, wetsdokters, labo, psychiater en psychologen, deskundigen die de geloofwaardigheid van verhoren analyseren en de dienst Slachtofferonthaal.’

  ‘Zedendossiers hebben dus meestal wel een lange doorlooptijd. Maar grondigheid voor alles. Het parket Halle-Vilvoorde voert altijd een doorgedreven onderzoek in elk dossier van seksueel geweld.’

   


  ‘Zedendossiers hebben meestal een lange doorlooptijd.'

   

   

  Zedendossiers vragen veel expertise. Is daar aandacht voor in al de processen en bij de partners?

  Lieve: ‘Ja, daar is zeker aandacht voor. Nieuwigheden en evoluties worden stap voor stap uitgerold. Zo bijvoorbeeld is het de bedoeling om verhoren in zedendossiers in de toekomst uitsluitend door zedeninspecteurs te laten uitvoeren. Een andere evolutie ligt bij het medisch onderzoek na seksueel geweld. Vandaag wordt nog steeds de seksuele agressieset (‘SAS’) gebruikt. Deze set is, ondanks de ondersteunende en fantastisch goede zorgen van het medisch personeel, een ingrijpende procedure voor het slachtoffer net omdat ze heel intrusief is.’

   

   

   

   

   

  En wat met het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in de regio Halle-Vilvoorde?

  Lieve: ‘Dat komt er. Alle partners hebben zich hierover al positief uitgesproken en de budgetten zijn vrijgemaakt. In het Zorgcentrum zullen slachtoffers van seksueel geweld 24 uur op 24 terechtkunnen voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. Er zal ook worden gewerkt met een FOSTA (forensisch stappenplan), waarbij het medische onderzoek meer in het teken staat van het slachtoffer. Wie wil, kan ook een klacht neerleggen in het zorgcentrum, maar dat is niet verplicht.’

  ‘Een Zorgcentrum wil de drempel voor slachtoffers zo laag mogelijk leggen. Wanneer men slachtoffer wordt van zedenfeiten is het immers van groot belang om zo kort mogelijk na de feiten forensische stalen te laten afnemen. Voorlopig is het in Halle-Vilvoorde nog even werken op de ‘oude’ manier, maar ook deze begeleidt en omringt alle slachtoffers heel menselijk en met alle gepaste zorg.’

  Lieve Chrispeels is eerste substituut van de Procureur des Konings en teamverantwoordelijke persoonsgebonden materies bij het parket Halle-Vilvoorde

   

  25.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Slachtoffers van levensbedreigende stalking kunnen nu ook in Halle-Vilvoorde mobiel stalkingalarm krijgen

  Het mobiel stalkingalarm is een nieuwe beveiligingsmaatregel in de strijd tegen belaging in een intrafamiliale context. Meest voorkomend: de ex-partner, meestal de man, kan de relatiebreuk niet verwerken en zoekt aanhoudend contact. Fysiek geweld wordt daarbij niet geschuwd. In Halle-Vilvoorde kunnen slachtoffers, waarbij er een kans bestaat dat de feiten levensbedreigend worden, nu een mobiele alarmknop krijgen. Eén druk op de knop en de politie en de hulpdiensten komen ter plaatse.

  Stalking kan heel letterlijk levens verwoesten. Jaarlijks registreert de politie gemiddeld 22.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. Daders versturen ontelbare berichten, staan aan de schoolpoort, betreden ongevraagd de woning of sturen cadeautjes. Mentale terreur. Steeds meer wordt er nu ook fysiek geweld gebruikt.

  Om stalking in een intrafamiliale context efficiënter aan te pakken, besliste Justitie om een nieuwe beveiligingsmaatregel in te voeren: het mobiel stalkingalarm. Na een succesvol pilootproject in de Gentse politiezone in 2019, is het alarm in samenwerking met het Openbaar Ministerie in 2022 uitgerold in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Eerder dit jaar volgden Antwerpen, Brussel, Limburg en nu ook Vlaams-Brabant.

   

  Het mobiel stalkingalarm is een positieve nieuwe tool in de strijd tegen alle vormen van intrafamiliaal geweld. Het is een indrukwekkende beveiligingsmaatregel die we als parket Halle-Vilvoorde ongetwijfeld zullen inzetten in de strijd tegen levensbedreigende stalking. Onze magistraten kregen ondertussen een training over de toepassingsmodaliteiten van de maatregel en ook de verantwoordelijken binnen de verschillende politiezones van onze regio kregen een gedegen opleiding. (Carol Vercarre, procureur des Konings Halle-Vilvoorde)

   

  LEVENSBEDREIGENDE FEITEN

  De alarmknop kan door de procureur des Konings worden toegekend aan slachtoffers van stalking bij wie er kans bestaat dat de feiten levensbedreigend worden. De kans op geweld moet dus reëel zijn en het slachtoffer mag in geen geval nog contact hebben of willen met de dader. Slachtoffers kunnen ook zelf een aanvraag indienen voor een alarmknop. Zij kunnen dit doen bij hun lokale politiezone.

  WERKING

  Het alarm zelf is een fysieke knop die verbonden is met de 112-applicatie op de smartphone van het slachtoffer. De knop is zo klein dat hij makkelijk past in een broekzak of handtas en niet zichtbaar is voor de dader. Als het slachtoffer zich bedreigd voelt, kan het de knop indrukken zonder dat de dader dit merkt. De noodcentrale van de politie wordt direct gealarmeerd, het ziet waar het slachtoffer is en stuurt politie en hulpdiensten snel ter plaatse.

  MENTALE RUST

  De eerste resultaten van het mobiel stalkingalarm in de overige provincies zijn positief. Slachtoffers die een alarm kregen, voelen zich veiliger en hebben meer mentale rust. Op de alarmknop wordt ook niet te pas en te onpas gedrukt. Het slachtoffer drukt er enkel op als het zich echt onveilig voelt of in een onveilige situatie verkeert. “Een dergelijk positief resultaat hopen we op termijn ook in onze regio Halle-Vilvoorde te bekomen. De eerste twee stalkingalarmen zijn alvast recent toegekend.”, besluit Carol Vercarre, procureur des Konings.

   

  23.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Parket Halle-Vilvoorde houdt themazitting over taxi’s op 20 november

  Het parket Halle-Vilvoorde houdt op 20 november een themazitting over taxidiensten en de diensten van verhuur van voertuigen met een chauffeur. Op de agenda staan 30 dossiers. Komen aan bod: niet in het bezit zijn van een bestuurderspas of de pas niet kunnen voorleggen, niet over een vergunning beschikken, het niet in orde zijn met de 6-maandelijkse keuring en het ontbreken van de medische schifting op het rijbewijs. Maar ook Waalse en Brusselse vergunningshouders die onwettig klanten ronselen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest komen zich verantwoorden op de politierechtbank in Vilvoorde.

  Er rijden heel wat taxi’s[1] rond in de regio Halle-Vilvoorde, zeker met de nationale luchthaven in de directe omgeving. Wie een taxi neemt, stapt graag in bij een betrouwbare taxi. Een kwaliteitsvolle service en veiligheid zijn een absolute must. Daarom is een goed controlebeleid van het taxilandschap belangrijk. En die controle is een prioriteit voor het parket Halle-Vilvoorde. Samen met de politiediensten zet het volop in op veilige en integere taxidiensten op het grondgebied. Vandaag worden in de regio de meeste inbreuken vastgesteld door de luchthavenpolitie, de politiezone Zaventem en de politiezone Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst.  

   

  Het is de eerste themazitting over taxidiensten die we als parket Halle-Vilvoorde organiseren. We willen dat de taxisector zich in onze regio houdt aan alle geldende voorschriften. We zijn als parket niet blind voor de complexiteit van de wetgeving maar veiligheid en een kwaliteitsvolle service moeten altijd de eerste prioriteit zijn. En ook oneerlijke concurrentie kan niet. Samen met de politiediensten zien we hier strikt op toe. Op 5 februari 2024 volgt er trouwens al een tweede themazitting, opnieuw met 30 dossiers.” (Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde)

   

  De themazitting op 20 november behandelt 30 dossiers en gaan over feiten die in 2022 en begin 2023 plaatsvonden. De feiten zijn van allerlei aard. De meest voorkomende zijn:
   

  • De bestuurder is niet in het bezit van een bestuurderspas of kan de pas niet voorleggen
  • Het voertuig bevindt zich onrechtmatig binnen de perimeter van 200 meter rond het grondgebied van Luchthaven-Nationaal
  • Afwezigheid van een vergunning
  • Het voertuig is niet in nette staat of vertoont sporen van een ongeval
  • Medische schifting op het rijbewijs ontbreekt of is verstreken
  • Voertuig is niet 6-maandelijks gekeurd
  • Voor Waalse/Brusselse vergunningshouders: het onwettig ronselen van klanten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

   

  STRAFMAAT

  Voor inbreuken op de geldende wetgeving riskeert men een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van EUR 26 tot EUR 10.000. De rechter kan bovendien het voertuig waarmee het misdrijf werd gepleegd verbeurdverklaren.

  De zitting gaat door in de politierechtbank van Vilvoorde, en start om 9u00.

   

  enlightenedLees ook onze praktische weetjes (klik op de tekst): Laat je niet verrassen als je een taxi neemt

   

  Laat je niet verrassen als je een taxi neemt

  Weet bij wie je instapt. Zijn er uiterlijke kenmerken waaraan je een betrouwbare taxi herkent?

  Je kan een vergunde taxi herkennen aan de nummerplaat. Deze taxi’s rijden met een TX- of een TL-kentekenplaat. Op de achterruit moet bovendien, steeds goed zichtbaar, een kaart aanwezig zijn waarop de geldigheidsduur van de vergunning kan worden afgelezen. De achterruit van de taxi mag niet geblindeerd zijn. Dat is strafbaar.

  Wat kost een taxirit? Kan je afdingen op de prijs?

  Je kan een prijsafspraak maken met de taxibestuurder of het taxibedrijf. In alle andere gevallen dienen de tarieven op een transparante manier kenbaar te worden gemaakt aan jou als kandidaat-klant. Dat gebeurt door middel van een tarievenkaart. Het model ervan is wettelijk bepaald. Let wel, de tarieven zijn vrij te bepalen door het taxibedrijf. Je taxirit in Vilvoorde kan dus goedkoper zijn dan in Halle.

  Moet de taxichauffeur de kortste weg nemen? Moet je dat uitdrukkelijk vragen?

  Tenzij jij een bepaalde weg wil nemen, dient de bestuurder altijd de snelste route te nemen. Dit is niet altijd de kortste weg.

  De taxi staat in de file. Moet je meer betalen?

  Op de tarievenkaart wordt de prijs per kilometer en de prijs per uur weergegeven alsook een indicatieve prijs op basis van deze elementen voor een rit van 10 km als die 15 minuten duurt. De prijs zal heel waarschijnlijk oplopen als de rit langer duurt tenzij er op voorhand een vaste prijs is afgesproken.

  Je deelt een taxi met drie collega’s. Moet je meer betalen?

  Het aantal vervoerde personen heeft geen invloed op de prijs als je allemaal op dezelfde plek uitstapt.

  Je hebt een klacht over je taxirit, waar kan je terecht?

  Op het einde van de rit krijg je een vervoersbewijs (op papier of digitaal). Op dit bewijs staat onder meer tot wie je je kan richten als je een klacht zou hebben.

   


  [1] Raadpleeg https://www.vlaanderen.be/taxi voor meer informatie over de verschillende types taxidiensten en de geldende wetgeving in Vlaanderen.

   

   

  16.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Duiding parket bij berichtgeving over bakkerij in Steenokkerzeel

  Naar aanleiding van bepaalde berichtgeving in de media omtrent een poging tot diefstal in een bakkerij in Steenokkerzeel en de bewering als zou Justitie in deze gefaald hebben, wenst het parket Halle-Vilvoorde volgende duiding te verschaffen.

  Op maandag 13/11/2023 omstreeks 12.45u werden 2 personen van Roemeense nationaliteit op heterdaad betrapt terwijl ze in de keuken van een bakkerij op de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel de handtas van het slachtoffer aan het doorzoeken waren. De politie van de zone KASTZE werd verwittigd en de twee personen werden van hun vrijheid beroofd waarna ze werden verhoord op vraag van het parket. Na verhoor werd beslist om hen onmiddellijk te dagvaarden in het kader van de snelrechtprocedure. De verdachten zullen zich eind januari 2024 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Brussel.

  Het parket heeft verschillende mogelijkheden om strafdossiers af te handelen, gaande van seponeren, het opleggen van een minnelijke schikking of bemiddeling en maatregelen tot het rechtstreeks dagvaarden (al dan niet via snelrecht) en het vorderen van een onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Rekening houdende met de ernst van de feiten, het feit dat de verdachten geen strafblad hebben (in tegenstelling tot wat verschenen is) en de vaststelling dat het onderzoek volledig rond was, werd door het parket beslist om de verdachten onmiddellijk te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Het is eigen aan deze procedure dat de verdachten, nadat de dagvaarding hen persoonlijk werd betekend door de politie, opnieuw in vrijheid worden gesteld. Het parket kan verdachten immers maar voor maximum 48u van hun vrijheid beroven.

  In geval een aanhouding gedurende een langere periode vereist is, dient een onderzoeksrechter te worden gevorderd die na verhoor kan beslissen om de verdachten onder aanhoudingsmandaat te plaatsen (in de gevangenis of thuis via een elektronische enkelband) of hen in vrijheid kan stellen (al dan niet onder voorwaarden). Gezien het onderzoek in dit dossier volledig rond was en de voorlopige hechtenis niet dient om verdachten onmiddellijk te bestraffen werd gekozen voor een dagvaarding in het kader van de snelrechtprocedure.

  In geval de verdachten eind januari veroordeeld worden door de correctionele rechtbank zullen ze onmiddellijk geseind worden in het kader van de uitvoering van hun straf. Bij aantreffen zullen ze vervolgens worden overgebracht naar de gevangenis om hun straf te ondergaan.

  Tenslotte wenst het parket nog mee te delen dat het alle begrip heeft voor het slechte gevoel dat de slachtoffers gekregen hebben nadat ze (helaas opnieuw) geconfronteerd werden met de verdachten van de feiten nadat deze terug in vrijheid werden gesteld. Gezien er echter geen strafbaar feit werd gepleegd op dat moment, kon hier niet tegen worden opgetreden. Op vraag van het parket werd van dit contact wel een navolgend proces-verbaal opgesteld dat gevoegd zal worden aan het dossier dat eind januari 2024 behandeld zal worden voor de correctionele rechtbank.

   

  15.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Grootschalige politieactie ontmantelt internationaal netwerk van mensensmokkelaars

  Maandag 13 november is de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde op twaalf verschillende adressen in België binnengevallen in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel via de nationale luchthaven van Zaventem. In Griekenland vonden simultaan 4 huiszoekingen plaats in Athene.

  De criminele organisatie kwam voor het eerst in beeld toen in april 2022 een verdacht persoon werd gearresteerd op de luchthaven van Zaventem die trachtte drie personen ons land binnen te smokkelen vanuit Athene.

  Onder leiding van de Onderzoeksrechter en het parket van Halle-Vilvoorde werd door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde in samenwerking met de Griekse politie en met de steun van Europol en de financiële fondsen van Eurojust een onderzoek opgestart.

  Ze slaagden erin een netwerk in kaart te brengen van mensensmokkelaars die Syrische en Palestijnse onderdanen via Athene naar België smokkelden. Hiervoor maakten ze gebruik van de zogenaamde ‘imposter-techniek’, waarbij authentieke Griekse reisdocumenten gebruikt werden waarvan de foto’s sterke fysieke gelijkenis vertonen met de slachtoffers. Eenmaal in België aangekomen, kregen de slachtoffers valse Europese documenten en reisden ze hiermee door naar andere West-Europese landen. Gemiddeld dienden de slachtoffers €5.500 te betalen aan de smokkelaars voor hun reis.

  Er vonden in België twaalf huiszoekingen plaats in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Charleroi, Antwerpen en Brussel, waarbij 8 verdachten werden opgepakt. Deze verdachten zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

  In Athene werden tegelijkertijd  huiszoekingen uitgevoerd en 2 verdachten opgepakt met het oog op uitlevering aan België. Ook in Zweden werd een verdachte opgepakt.

  Tijdens de huiszoekingen werd in België 40.000 euro en in Griekenland 160.000 euro cash in beslag genomen. Er werden ook verschillende vervalste identiteitsdocumenten aangetroffen.

  Deze modus operandi is een typisch voorbeeld van mensensmokkel; de aanpak van dit fenomeen is één van de absolute prioriteiten van het nieuwe veiligheidsplan voor Brussels Airport en deze succesvolle actie kadert dan ook in de nauwe internationale samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten van de betrokken landen.

   

  14.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Carol Vercarre legt eed af als procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde

  Carol Vercarre is vanaf heden officieel de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. Op maandag 6 november legde de 43-jarige Vercarre de eed af voor het Hof van Beroep in Brussel. Vercarre leidt het parket al sinds het voorjaar als waarnemend procureur toen de vorige procureur, Ine Van Wymersch, werd benoemd tot nationaal drugscommissaris.

  Carol Vercarre studeerde rechten aan de VUB en specialiseerde zich daarna in milieurecht aan de FUSL en UCL, waarna ze haar professionele carrière in 2003 startte als jurist bij de Vlaamse overheid. In 2013 werd ze substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel. Een jaar later, in 2014, maakte ze de overstap naar het nieuw opgerichte parket Halle-Vilvoorde. Daar nam ze naast haar functie als substituut-procureur, later eerste substituut-procureur, ook de rol van persmagistraat op zich.

  “Halle-Vilvoorde is een heel boeiend en veelzijdig arrondissement. Landelijk en tegelijk komt de grootstedelijke criminaliteit heel dichtbij omdat het grenst aan Brussel. Daarnaast ligt ook de nationale luchthaven op ons grondgebied, met specifieke misdrijffenomenen zoals allerhande smokkel, gaande van drugs over namaakgoederen tot bedreigde diersoorten.” (Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde)

  Als magistraat specialiseerde Vercarre zich in financiële misdrijven en corruptie, en in misdrijven die voortvloeien uit bijzondere strafwetten zoals milieu, stedenbouw, economisch recht en volksgezondheid, en de combinatie daarvan met bestuurlijke handhaving.

  “De burger heeft recht op een veilige, rechtvaardige, gezonde samenleving en omgeving. Daar ga ik als procureur samen met mijn team de komende jaren vol op inzetten. De rol van het Openbaar Ministerie gaat verder dan het louter onderzoeken, vervolgen en bestraffen van misdrijven. Aandacht voor de slachtoffers, voor preventie en herstel, en meer inzetten op het afnemen van illegaal vermogen, zullen ook speerpunten van mijn beleid vormen. Dit in nauwe samenwerking met onze partners: de andere gerechtelijke overheden, de politie- en inspectiediensten, de verschillende besturen en de hulpverleningssector.” (Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde)

  Nationaal drugscommissaris en voormalig procureur des Konings Ine Van Wymersch over de benoeming van Carol Vercarre als procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde:

  Ik heb Carol Vercarre steeds ervaren als een integere en zorgzame collega. Ze is altijd begaan geweest met het welzijn van haar team en heeft een duidelijke visie op de rol van het parket in de samenleving. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij de aandacht voor slachtoffers en hersteltrajecten zal verder zetten. Zij is een uitstekende juriste en heeft altijd een onafhankelijke kijk op dossiers, de werking van het parket en evoluties in de samenleving. Ze zal dus met een kritische blik en zin voor analyse verbeterpunten blootleggen. Het is voor mij een voorrecht geweest om met Carol Vercarre aan mijn zijde de leiding van het parket van Halle-Vilvoorde te hebben mogen verzekeren. Ik heb het volste vertrouwen in de fakkeloverdracht en ben er zeker van dat we nog verder zullen samenwerken.”

   

  06.11.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: Update schietpartij Zellik in mei 2023: één verdachte voor de raadkamer

  De FGP Halle-Vilvoorde kon, dankzij doorgedreven speurwerk van haar onderzoekers, de vermoedelijke verdachten van de schietpartij, die plaatsvond in de nacht van 6 op 7 mei in de Frans Thirrystraat in Zellik identificeren.

  Drie vermoedelijke verdachten

  Uit het onderzoek blijkt dat de neergeschoten persoon (een 37-jarige Albanees), vermoedelijk één van de verdachten is die na de schietpartij door zijn kompanen (een 25- en een 26-jarige Roemeen) is meegenomen. Betrokkene is na de feiten voor verzorging binnengebracht in een ziekenhuis in Nederland. Het vluchtvoertuig is uitgebrand teruggevonden in Oudenaarde. Het vermeende slachtoffer (een 44-jarige Albanees), doelwit van de verdachten, kon ongedeerd de vlucht nemen.

  Er werd een onderzoeksrechter met de feiten gelast die verschillende Europese en Internationale aanhoudingsbevelen lastens de drie verdachten uitschreef. De 26-jarige Roemeen werd op 20 september 2023 opgepakt in Roemenië en is afgelopen donderdag, 12 oktober, overgeleverd aan ons land.

  Raadkamer beslist over verdere aanhouding uitgeleverde verdachte

  Hij werd vrijdag door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld en aangehouden voor poging moord en opzettelijke brandstichting bij nacht van andermans roerende goederen. Betrokkene verschijnt op 17 oktober 2023 voor de raadkamer in Brussel die over zijn verdere aanhouding zal oordelen.

   

  16.10.2023
 • Persbericht Halle-Vilvoorde: 322 kg cocaïne ontdekt in container bij de firma Jogrex in Kapelle-op-den-Bos

  De firma Jogrex uit Kapelle-op-den-Bos, gespecialiseerd in groenten en fruit, verwachtte vandaag een container met honingderivaten. De container werd deze ochtend door de firma opgehaald in de haven van Antwerpen en overgebracht naar hun bedrijventerrein in Kapelle-op-den-Bos.

  Bij het openen van de container stelden de personeelsleden van Jogrex vast dat er verschillende sportzakken in verborgen zaten. Deze bleken volgepropt te zijn met blokken cocaïne en dit voor een totale hoeveelheid van 322kg. Een dergelijke hoeveelheid heeft al snel een straatwaarde van ongeveer 16 miljoen euro.

  Na deze vondst contacteerde het bedrijf de politiediensten die de cocaïne in beslag namen en overbrachten naar een beveiligde locatie. Verschillende personen werden ondertussen verhoord maar er werd nog niemand gearresteerd. Het verdere onderzoek zal gevoerd worden door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde.

   

  10.10.2023
 • Parket Halle-Vilvoorde houdt op 5 oktober themazitting over dierenwelzijn

  ‘Dieren verdienen een stem’

  In het kader van Werelddierendag op 4 oktober houdt het parket Halle-Vilvoorde op 5 oktober een themazitting over dierenwelzijn. Op de zitting zullen 22 beklaagden zich moeten verantwoorden voor diverse vormen van dierenmishandeling en/of -verwaarlozing van onder meer honden, slangen, gekko’s, eenden en kippen. Ook een zaak van sluikslachting komt aan bod.

  Jaarlijks stellen de politie en de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid tientallen processen-verbaal op voor dierenmishandeling of -verwaarlozing. Dit was niet anders in 2023. Politie en de dienst Dierenwelzijn maken altijd de afweging of de dieren bij hun eigenaar kunnen blijven. Bij onder meer ernstige verwaarlozing en acuut gevaar worden de dieren in beslag genomen en wordt er naar een betere thuis gezocht zoals een zorgboerderij of een asiel. Af en toe krijgen de eigenaars een tweede kans. Daar worden dan wel strikte voorwaarden en een zeer strenge waarschuwing aan gekoppeld.

  Geregeld komen zaken over dierenwelzijn voor op een zitting maar nog té weinig kunnen ze rekenen op publieke belangstelling. Gelet op Werelddierendag kiest het parket er nu voor om in één keer 11 zaken rond dierenwelzijn op één themazitting te brengen. Zo wil het parket het belang van Werelddierendag én dierenwelzijn benadrukken.

  Dieren zijn volledig weerloos en hebben geen stem. Het is daarom belangrijk om dierenwelzijn en dossiers van dierenmishandeling of duidelijke verwaarlozing regelmatig onder de aandacht te brengen. Met de themazitting op 5 oktober willen we de bevolking duidelijk maken dat we als parket zwaar tillen aan zaken van dierenmishandeling en - verwaarlozing. Dieren verdienen altijd onze stem en vertegenwoordiging. Overtreders riskeren sinds 2022 ook zwaardere straffen. Boetes kunnen bijvoorbeeld oplopen tot EUR 800.000. Pittig maar jammer genoeg noodzakelijk in sommige gevallen.Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde           

  THEMAZITTING

  De themazitting behandelt 11 dossiers over onder meer paarden, slangen, honden en katten waarin 22 beklaagden zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De dossiers gaan over feiten die tussen 2021 en 2023 plaatsvonden. De vaststellingen gebeurden nadat er meldingen kwamen van buren, voorbijgangers of wanneer de politie zelf controles uitvoerde. De politiecontroles vonden plaats bij onder meer een overlijden, het niet naleven van een elektronisch toezicht en bij een nazicht in een lompenbedrijf. In één dossier vond de politiecontrole plaats nadat de betrokkene eerder al veroordeeld was tot een levenslang verbod tot het houden van dieren, waarbij bij de nieuwe controle bleek dat hij toch terug een hond had.

  De feiten in de 11 dossiers zijn van allerlei aard. In de meerderheid van de dossiers stelde men vast dat de aangetroffen dieren niet goed verzorgd werden of in erbarmelijke en onhygiënische leefomstandigheden verbleven, wat in sommige gevallen leidde tot het overlijden van de dieren in kwestie. In één dossier betrof het honden die verschillende keren waren uitgebroken en die daarbij schapen hadden aangevallen, maar die ook toevallige voorbijgangers hadden gebeten, waarna één slachtoffer zich moest laten verzorgen bij de spoeddiensten. Ook een zaak van sluikslachting komt aan bod.

  STRAFMAAT

  De strafmaat voor mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen is sinds 2022 fors opgetrokken. Afhankelijk van de feiten riskeren overtreders boetes die kunnen oplopen tot EUR 800.000 en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Voor de oudere feiten is nog de lagere strafmaat van toepassing, met boetes tot EUR 16.000 en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt, of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf). Het parket zal hier steeds afwegen wat de meest gepaste reactie is in elk concreet geval.

  De zitting gaat door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, en start om 8u45.

   

  04.10.2023
 • Parket Halle-Vilvoorde treedt strenger op tegen gsm-gebruik achter het stuur

  Politie controleert op 10 en 11 oktober op afleiding in het verkeer

  Parket Halle-Vilvoorde verstrengt bestraffing gsm-gebruik achter het stuur met intrekking rijbewijs voor 15 dagen

  Volgende week organiseert de politie opnieuw een nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Gedurende 48 uur zullen politiediensten in het hele land bestuurders controleren op onder meer gsm-gebruik tijdens het rijden. Wie in de regio Halle-Vilvoorde wordt tegengehouden voor gsm-gebruik achter het stuur, loopt vanaf nu het risico zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt te zijn voor 15 dagen.

  Afleiding door gsm-gebruik of andere mobiele toestellen achter het stuur kan zeer letterlijk fataal aflopen voor u, uw passagier of een andere weggebruiker in het verkeer. Volgens Vias institute is naar schatting 8% van de dodelijke ongevallen gelinkt aan het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Vertaald naar slachtoffers gaat het ongeveer om vijftig doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar. Nog volgens Vias geeft 28% van de autobestuurders in België toe al eens een sms gestuurd of gelezen te hebben tijdens het rijden, 22% geeft toe gereden en gebeld te hebben met het toestel in de hand.

  “Bestuurders staan nog onvoldoende stil bij het gevaar van gsm-gebruik achter het stuur. Vijftig verkeersdoden per jaar door onrechtmatig gsm-gebruik achter het stuur is té veel. Dat cijfer moet naar beneden. Het parket Halle-Vilvoorde steunt de controle- en sensibiliseringsactie van de politie dan ook volledig. In onze regio, kunnen bestuurders voortaan hun rijbewijs meteen voor 15 dagen verliezen. Deze maatregel is naast duidelijk informeren hard nodig, als we deze ‘verkeerskiller’ willen klein krijgen.” Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

  INTREKKING RIJBEWIJS VOOR 15 DAGEN

  Het parket Halle-Vilvoorde organiseerde eerder al samen met de lokale politie acties om bestuurders te overtuigen om in ‘automodus’ te gaan, en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken, en dit via de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen. Omdat het aantal inbreuken te hoog blijft, heeft het parket Halle-Vilvoorde besloten om, in navolging van het parket Oost-Vlaanderen, voortaan over te gaan tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. En dit gedurende het hele jaar, dus niet alleen meer bij specifieke controleacties.

  Concreet riskeren chauffeurs die worden betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur en zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag, een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van 15 dagen.

  “Veiligheid op de weg is en moet een prioriteit zijn voor ons allemaal. Het parket Halle-Vilvoorde wil daar samen met de politie als haar partner op inzetten. Deze strengere maatregel is alvast een zichtbare en voelbare stap voor de overtreder, die hopelijk zal leiden tot een gedragswijziging bij de weggebruiker.” Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

  De bestuurders van wie de rijbewijzen worden ingetrokken zullen zich nadien moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. Zij riskeren een geldboete van EUR 240 tot EUR 4.000 en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

   

  03.10.2023
 • 1 jaar veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem

  Op 31 mei van vorig jaar werd het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem voorgesteld als een gezamenlijk initiatief van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, de Arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Bestuurlijke Directeur-coördinator van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de Gerechtelijke Directeur van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de directeur van de Federale Luchtvaartpolitie en de Regionaal Centrumdirecteur Douane en Accijnzen Leuven.

  Het plan vloeide voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 en bepaalt voor de periode 2022-2025 de prioritaire veiligheidsfenomenen[1] waarop douane, justitie, politie en provinciegouverneur zullen inzetten in een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners die aanwezig zijn op en rond de luchthaven.

   

  Reeds uitgevoerde acties

  Het afgelopen jaar werden er heel wat acties op poten gezet door de verschillende partners waarbij de focus lag op de aanpak van één of meerdere veiligheidsfenomenen. De lijst hieronder geeft alvast een mooi overzicht van enkele verwezenlijkte acties in kader van het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem:

  • Door de verschillende directies van de federale politie werd ingezet op intelligence led policing, informatiegestuurd politiewerk. Zo organiseerde de Coördinatie- en steundirectie Halle-Vilvoorde twee geïntegreerde controleacties, waaraan naast verschillende lokale politiezones in het arrondissement ook de Luchtvaartpolitie deelnam. De focus van deze controles lag onder andere op drugscriminaliteit en het opsporen van geseinde personen. Dankzij een grondige beeldvorming voorafgaand aan elke actie konden controles opgezet worden op de meest strategische plaatsen.

    

  • Op vlak van verkeer organiseerde de Luchtvaartpolitie het afgelopen jaar, bovenop de gewone dagelijkse werking, zes grootschalige controleacties op de toegangswegen van en naar de luchthaven. Vaak gebeurde dat in samenwerking met partnerdiensten zoals de Douane, Vlaamse Belastingsdienst, de Federale Wegpolitie, de omliggende politiezones... Er waren bijvoorbeeld acties gericht op personenvervoer (taxi’s en (mini)bussen), drugs en alcohol. Naast het preventieve karakter van deze verkeersacties werd hierbij ook repressief opgetreden: er werden PV’s opgemaakt voor tientallen inbreuken. Dankzij een actie begin december werd bijvoorbeeld een hardleerse ‘taxipiraat’ onderschept.

   

  • Ook de dienst ‘fenomenen grenscontrole’ van de Luchtvaartpolitie organiseerde in het kader van het Veiligheidsplan een aantal extra controleacties. Tijdens drie actiedagen controleerde ze alle passagiers aan de gate van 45 toekomende vluchten, ook intra-Schengen vluchten. Deze controles zijn erop gericht illegale migratieroutes in kaart te brengen en feiten van mensensmokkel te detecteren. 24 personen werden onderschept met documenten die niet in orde waren. Al deze personen kwamen België binnen via landen aan de Middellandse Zee.
    

   

  • De Federale Gerechtelijke Politie versterkte haar samenwerking met de Douane in het kader van dossiers. Die samenwerking leidde het afgelopen jaar tot tussenkomsten in twee grote dossiers:

   

  • In een dossier van drugssmokkel met medewerking van luchthavenmedewerkers werden 9 personen gearresteerd, zo’n 266.000 euro en 5 voertuigen in beslag genomen, en ongeveer 121 kilogram cocaïne onderschept.
  • De Douane ontdekte een smokkel van glasaaltjes, een beschermde diersoort waarvoor op de zwarte markt grof geld wordt betaald. Dankzij deze ontdekking kon een internationale criminele organisatie blootgelegd worden, waarvan het

  Belgische luik onderzocht wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.
   

  De Luchtvaartpolitie heeft ook talloze initiatieven genomen om alle in- en externe partners op een zorgvuldige manier te sensibiliseren en op te leiden in het kader van de strijd tegen terreur en radicalisme. In totaal werden meer dan 40 trainingen gegeven, zowel aan collega’s van de Luchtvaartpolitie zelf als aan andere politiediensten en partners binnen de luchthavengemeenschap, zoals bewakingsagenten van Brussels Airport Company. Er werden ook heel wat (multidisciplinaire) oefeningen georganiseerd. De Algemene Administratie Douane en Accijnzen kan dit bijtreden: “Naast de regelmatige multidisciplinaire acties in diverse domeinen werden er tussen de partners ook enkele interne opleidingen gegeven (zoals coppra/vals geld/valse identiteitskaarten en documenten) waardoor samenwerking en kennis geoptimaliseerd werden. “

   

   

  Samenwerking leidt tot mooie resultaten

  Voor de organisatie van geïntegreerde politieacties vormen de verschillende directies van de Federale Politie uiteraard een belangrijke schakel,  al zijn ook de andere partners van het veiligheidsplan nauw betrokken bij deze acties. Zo is ook Provinciegouverneur Jan Spooren vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen die instaan voor de uitvoering en opvolging van het plan en haar doelstellingen. Hij benadrukt dat de luchthaven op vlak van veiligheid een belangrijke en uitdagende site is binnen de provincie Vlaams-Brabant. Heel wat partners -zowel privaat als publiek - met verschillende bevoegdheden en belangen, zorgen er samen voor die noodzakelijke veiligheid. De gouverneur steunt dan ook ten volle een geïntegreerde en integrale aanpak, die beoogd wordt met het veiligheidsplan. “Ik stel vast dat er in het voorbije jaar heel professioneel is samengewerkt door de vele betrokken instanties, en dat het veiligheidsplan na één jaar al concrete resultaten heeft opgeleverd”, aldus de gouverneur. “Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er vanuit de luchthaven een brug wordt geslagen naar de omliggende gemeenten en politiezones, wat de integrale aanpak van het veiligheidsplan nog versterkt”, besluit de gouverneur. Waarnemend procureur des Konings van parket Halle-Vilvoorde Carol Vercarre vult tot slot nog aan: “Het veiligheidsplan was een eerste grote stap, dit nu kunnen realiseren is de volgende. De graadmeter voor een geslaagd plan ligt net daar: met concrete acties de situatie op het terrein verbeteren en binnen de beperkte mensen en middelen resultaten boeken. Dit is maar mogelijk dankzij de medewerkers van elke veiligheidspartner die dag in dag uit mee timmeren aan de veiligheid op de luchthaven en hier mee hun schouders onder zetten.”

   

   

  Meer informatie

   

  Voor meer informatie over het Veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem, kan je terecht bij Stefaan Ghesquiere op het nummer 0478/77.93.25 of via Stefaan.ghesquiere@just.fgov.be

   

   

   

   

  [1] De prioritaire veiligheidsfenomenen uit het plan zijn: (1) in- en uitvoer van drugs (grootschalige handel), (2) radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, (3) illegale economieën, (4) verkeer en verkeersgebonden omgevingsoverlast, (5) airportcrime en (6) illegale binnenkomst en document- en identiteitsfraude.

  16.06.2023
 • Nationale actie: Afleiding achter het stuur

   

  Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 kregen alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde de toelating van de procureur des Konings, om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een duur van 8 dagen, wanneer een bestuurder wordt betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch scherm achter het stuur. Deze actie werd erg positief onthaald en leverde mooie resultaten op.

   

  Dit jaar loopt een nieuwe nationale actie ‘afleiding in het verkeer’. Op initiatief van de politie en met de steun van het parket Halle-Vilvoorde zal er op 24 en 25 mei extra gecontroleerd worden op het gebruik van gsmtoestellen achter het stuur. Chauffeurs die al rijdend betrapt worden op het gebruik van hun gsm achter het stuur en/of zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag riskeren een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van acht dagen. Dit geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en gebruikers van (e-)steps, monowheels en dergelijke.

   

  De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in de maand september moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle.  Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

   

  De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen.  VIAS geeft hierover volgende cijfers mee: “De meest voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 5% van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft, te wijten zijn aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt dus jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in ons land.”    (Bron: https://www.vias.be/nl/newsroom/driekwart-van-de-belgen-stoort-zich-aan-bestuurders-die-hun-gsm-achter-het-stuur-gebruiken/ )

  30.05.2023
 • Internationaal netwerk actief in het smokkelen van glasaaltjes opgerold

  Op woensdag 10 mei 2023 werd met de steun van Europol  in Frankrijk, Spanje en Polen een grootscheepse gezamenlijke operatie uitgevoerd tegen een criminele organisatie die actief was in de smokkel van glasaaltjes.

  De glasaal is een kleine paling van ongeveer 10 centimeter, die in bepaalde Aziatische landen zeer in trek is en waarvoor makkelijk meer dan 5.000 euro per kg wordt neergeteld. Het is een ernstig bedreigde diersoort en valt daarom onder de noemer van beschermde diersoort.

   

  Het onderzoek startte in Frankrijk en bracht banden aan het licht met Aziatische tussenpersonen die in de regio Parijs gevestigd waren en die de smokkeluitvoer via Europese luchthavens organiseerden. Deze laatsten gebruikten ook de luchthaven in Zaventem en kwamen hierdoor in het vizier van de Belgische douane- en politiediensten.

   

  Aanleiding hiervan was de ontdekking op 24 februari 2023 van 140 kg glasaaltjes, ter waarde van 400.000 EUR, op de luchthaven van Zaventem door de douane waarbij zes personen werden gearresteerd. Het onderzoek werd verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. Op 18 april 2023 volgden er nog twee huiszoekingen in Antwerpen waarbij 3 personen werden gearresteerd en nogmaals 150 kg glasaaltjes in beslag werden genomen.

   

  In Frankrijk werden vier sleutelfiguren gearresteerd en werd een clandestiene vistank ontdekt met gesmokkelde glasalen evenals apparatuur voor de opslag van deze bedreigde dieren.

  In Polen werden controles uitgevoerd bij een bedrijf dat vermoedelijk glasalen ontvangt om ze opnieuw uit te zetten. Deze Poolse onderneming wordt ervan verdacht een dekmantel te zijn voor de smokkeluitvoer naar Azië.

  In Spanje werden eveneens een twintigtal personen gearresteerd.

   

  Er werd tijdens het Belgisch onderzoek intensief samengewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten en Europol, maar ook met de Belgische diensten zoals het CITES van de FOD Volksgezondheid, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), het ANB (Agentschap voor Natuur & Bos) en de Civiele Bescherming.

   

  De 140 kg glasaaltjes die in februari in beslag werden genomen, werden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur & Bos uitgezet in de Vlaamse wateren.

   

  De 150 kg glasaaltjes die in april in beslaggenomen werden, dienden spijtig genoeg te worden geëuthanaseerd omdat na onderzoek bleek dat ze besmet waren met een virus.

   

  12.05.2023
 • Schietpartij Zellik

  Deze nacht omstreeks 00.30u heeft zich een schietpartij voorgedaan aan een appartementsgebouw in de Frans Thirrystraat in Zellik. Volgens getuigen zouden twee personen op de openbare weg een man hebben neergeschoten, deze vervolgens in hun voertuig hebben gelegd en nadien de vlucht hebben genomen.

   

  Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo en een wapendeskundige aangesteld en is samen met de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde ter plaatse afgestapt. Naast verschillende hulzen van verschillende kalibers werd ook een geladen handvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Ter plaatse werden minstens 8 kogelimpacten vastgesteld in woningen en wagens aan beide kanten van de straat.

   

  De FGP Halle-Vilvoorde zal instaan voor het verder onderzoek. 

   

  07.05.2023
 • Dodelijk incident in het station van Zaventem

  Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat omstreeks 16.15u een tiental personen zijn beginnen vechten op het perron van het station van Zaventem. In het kader van die vechtpartij zijn drie personen op de sporen terechtgekomen waar ze de vechtpartij hebben verdergezet. Kort daarna is een hogesnelheidstrein op die plek gepasseerd. Eén van de drie personen (deze werd nog niet geïdentificeerd) kon nog tijdig de sporen verlaten, de twee anderen niet meer. Eén van hen is ter plaatse overleden door de impact, er zijn sterke vermoedens dat het een 23-jarige man uit Etterbeek betreft maar dit zal pas bevestigd kunnen worden na een autopsie komende maandag. De andere persoon betreft een 16-jarige jongen uit Brussel, die zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis.

   

  Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo en een wetsdokter aangesteld waarna een onderzoeksrechter met het verder onderzoek lastens onbekenden werd gelast. In de loop van de avond zijn parket, onderzoeksrechter en deskundigen ter plaatse afgestapt. De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde zal instaan voor het verder onderzoek. Er werden nog geen arrestaties verricht.

   

  De sporen werden ondertussen wel opnieuw vrijgegeven.

   

  05.05.2023
 • 31-jarige inbreker opgepakt dankzij ANPR

  In de nacht van 11 op 12 april 2023 vond een inbraak plaats in een woning in de Bremberg in Zaventem. De woning werd doorzocht en er werd o.a. een voertuig Mazda gestolen. Dankzij het ANPR-systeem (automatische kentekenplaatherkenning) kon de wegpolitie van Namen het voertuig een paar uur nadien lokaliseren op de E411 in de buurt van Éghezée. Na een achtervolging waarbij de bestuurder gevaarlijk rijgedrag vertoonde, kon het voertuig en de bestuurder (een 31-jarige man uit Sint-Joost-ten-Node) worden geïntercepteerd. De verdachte, die zonder rijbewijs reed en onder invloed was van verdovende middelen, werd ter beschikking gesteld van het parket dat hem voor de onderzoeksrechter te Brussel liet leiden. De verdachte werd in verdenking gesteld van diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels en kwaadwillige belemmering van het verkeer en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

   

  14.04.2023
 • Toelichting omtrent geweld tegen/door politie, gedwongen opnames en EDS

  Naar aanleiding van het steekincident in Schaarbeek midden november vorig jaar waarbij een politieman het leven liet, uitten politiekorpsen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde hun bezorgdheden en  hadden ze vragen voor het lokale parket. Heel wat van deze vragen hadden betrekking op de afhandeling van dossiers inzake geweld tegen politie en het verloop van de procedure inzake gedwongen opnames.

  Procureur des Konings Ine Van Wymersch en verschillende referentiemagistraten namen hierop het initiatief om ontmoetingen te organiseren tussen politiemensen, beleidsmedewerkers en parketmagistraten. Tijdens een eerste toelichtingsmoment voor de politiezones KLM, Grimbergen, KASTZE, VIMA, Zaventem en WOKRA op 28 februari 2023 in Zemst gaven de procureur des Konings en de betrokken referentiemagistraten meer uitleg over het beleid en de behandeling van dossiers “geweld tegen politie” en “geweld door politie”. Hierbij werd ook dieper ingegaan op de procedure inzake gedwongen opnames en op de manier van omgaan met personen die lijden aan het Excited Delirium Syndroom (EDS), een medische aandoening waarbij iemand extreem opgewonden, agressief, verward en voor geen enkele rede vatbaar is. EDS komt voornamelijk voor bij chronisch druggebruik en bij psychiatrische patiënten (psychoses, foute medicatie), en wordt erger bij stress.[1]

  Met deze bijeenkomsten wil het parket Halle-Vilvoorde extra duiding geven bij deze complexe materies. De politiemensen krijgen de kans om concrete vragen te stellen en het parket kan een aantal (hardnekkige) misverstanden de wereld uit helpen en mythes doorprikken. Op dergelijke manier in dialoog gaan, zorgt voor een nog betere samenwerking en leidt tot wederzijds begrip.  

  Ine Van Wymersch: “Politie en parket zijn belangrijke partners, daarom is het essentieel dat we elkaars werelden goed kennen en begrijpen.”

  In totaal organiseert het parket Halle-Vilvoorde drie toelichtingsmomenten voor alle politiezones uit het arrondissement. In de loop van de maand maart 2023 worden nog bijeenkomsten georganiseerd in Halle (voor de politiezones Druivenstreek, Rode, Zennevallei en Pajottenland) en in Dilbeek (voor de politiezones Dilbeek, TARL en AMOW).

  Over het eerste overlegmoment waren zowel de aanwezige politiediensten als de betrokken magistraten erg enthousiast. De politiemensen waren blij de referentiemagistraten te leren kennen, die ze omschreven als gedreven en gepassioneerd. Ze konden pertinente vragen stellen die ze anders misschien niet zouden (durven/kunnen) stellen en voelden zich gewaardeerd als belangrijke partner van het parket. Ook de magistraten reageerden lovend na afloop van de sessie. Ze vonden het leerrijk en boeiend om het beleid te kunnen toelichten aan de mensen op het terrein zelf.

   

  [1] Bron: Nieuwe politieopleiding 'Excited Delirium Syndrome' van start - Provincie Antwerpen

   

  02.03.2023
 • Albanees-Bulgaars drugsnetwerk opgerold dankzij operatie SKY ECC

  Eind 2021 werd door het parket Halle-Vilvoorde op grond van gedecrypteerde SKY ECC-communicaties een dossier geopend lastens een criminele organisatie die zich bezig hield met internationale drughandel. Na een doorgedreven onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter te Brussel, slaagde de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde erin om een Albanees-Bulgaarse bende in kaart te brengen die opereerde vanuit Meise. De bende maakte gebruik van voertuigen uitgerust met verborgen ruimtes om drugs komende uit Nederland, na opslag op verschillende locaties in België, te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

   

  Vandaag zijn de onderzoekers er in geslaagd om met bijstand van verschillende Federale en lokale politiekorpsen twee internationale drugtransporten te intercepteren, in Aalst en in Ieper.

   

  Er werden vervolgens nog 12 huiszoekingen uitgevoerd in Halle-Vilvoorde (Meise, Grimbergen, Diegem en Wezembeek-Oppem), Oost-Vlaanderen (Sint-Niklaas, Evergem en Aalst) en Brussel (Evere, Sint-Gillis, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Schaarbeek). Hierbij werden 11 verdachten (tussen de 24 en 62 jaar oud) opgepakt en werden o.a. 12 vuurwapens, 40 kilogram cocaïne, 13 kilogram heroïne, ongeveer 100.000 EUR cash, geldtelmachines en verschillende voertuigen (waaronder enkele trekkers en opleggers en lichte vrachtwagens) in beslag genomen.

   

  03.02.2023
 • Verdacht overlijden te Huizingen

  Afgelopen zondag werd het lichaam van een 69-jarige man aangetroffen in een woning in de Henri Torleylaan te Huizingen. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werden het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd. Gezien uit een eerste onderzoek ter plaatse was gebleken dat het lichaam verontrustende letsels vertoonde, werd een onderzoeksrechter gevorderd om ter plaatse af te stappen in het kader van moord. Op vraag van de onderzoeksrechter werd een autopsie op het lichaam bevolen. Deze bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. De 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus, die eveneens in de woning verbleef op het moment dat het lichaam werd aangetroffen, werden op vraag van de onderzoeksrechter verhoord en nadien voorgeleid. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden beide dames in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.

   

  13.12.2022
 • Arrestatie 51-jarige Brit op grond van een Frans EAB

  Gisterenavond rond 16.50u werd een 51-jarige Brit geïntercepteerd in zijn voertuig op de E40 in Groot-Bijgaarden. Betrokkene en zijn voertuig bleken geseind te staan op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) dat door Frankrijk was uitgevaardigd wegens ernstige feiten van geweld tegen politie, gepleegd in Frankrijk op 25/08/2022.

   

  Via het grensinformatienetwerk werd de Belgische Federale Politie in kennis gesteld van de aanwezigheid van het gezochte voertuig in België. De wegpolitie van Oost-Vlaanderen kon het voertuig uiteindelijk klemrijden in Groot-Bijgaarden en de bestuurder van zijn vrijheid beroven. Het bleek effectief te gaan om de persoon die door Frankrijk gezocht werd. De interceptie verliep zonder incidenten en zonder enige weerstand te bieden.

   

  De man werd vandaag voor de onderzoeksrechter te Brussel geleid die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst in het kader van de overleveringsprocedure. Betrokkene zal nu binnen de twee weken voor de raadkamer te Brussel dienen te verschijnen die een beslissing zal nemen over de uitvoering van de overlevering.

   

  03.09.2022
 • Dubbele moord in Kraainem

  In het dossier van de dubbele moord die op 24 maart 2022 in een woning in Kraainem werd gepleegd (zie eerder persbericht van 25/03/2022), werden vandaag op vraag van de onderzoeksrechter twee personen gearresteerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde.

   

  Het gaat enerzijds om de (thans) 51-jarige partner/stiefvader van de slachtoffers die na de feiten reeds werd aangehouden maar door de KI werd vrijgelaten op 5 mei 2022. De andere man betreft een 39-jarige man van Congolese nationaliteit uit Brussel. Laatstgenoemde wordt er van verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner/stiefvader van de slachtoffers.

   

  Beide personen worden vandaag verhoord en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel die over hun verdere aanhouding zal oordelen.

   

  02.09.2022
 • Resultaten actie GSM achter het stuur

  Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 liep de actie tegen GSM-gebruik achter het stuur. Het parket Halle-Vilvoorde hoopte op deze manier de weggebruikers bewust te maken van het gevaar dat het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer met zich meebrengt en van de mogelijke gevolgen ervan.

   

  Nu de actie afgelopen is, kunnen we melden dat ongeveer 1500 rijbewijzen werden ingetrokken. Dit cijfer ligt erg hoog, zeker gezien de rijbewijzen enkel werden ingetrokken bij mensen die effectief aan het rijden waren. Op het moment van de actie vormden al deze bestuurders een reëel gevaar voor zichzelf en voor andere weggebruikers in het verkeer.

   

  De personen van wie het rijbewijs werd ingetrokken, zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Ze riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar. 

   

  Verschillende themazittingen zullen worden georganiseerd in Halle en Vilvoorde. Deze vinden plaats op:

  - 12 september, 17, 19, 26* oktober, 7*, 16* en 21* november 2022 in Halle.

  - 12 en 30 september, 10, 11, 14, 18* en 21* oktober en 7* november 2022 in Vilvoorde.

  Omwille van het grote aantal overtredingen zullen er per reguliere zitting ook 10 ‘gsm-achter-het-stuur-dossiers’ worden gedagvaard.

   

  Afleiding achter het stuur is en blijft een groot probleem. Uit cijfers van Vias Institute blijkt dat 8% van de dodelijke ongevallen verband houdt met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur, wat zou leiden tot een vijftigtal doden en zo’n 4500 gewonden per jaar. Op basis van deze cijfers, maar ook op basis van de resultaten van de actie, kunnen we dus stellen dat het absoluut noodzakelijk is om bestuurders blijvend te sensibiliseren en om alle weggebruikers aan te zetten tot een algemene gedragsverandering. We willen inzetten op enerzijds bewustmakende acties en anderzijds op een repressieve aanpak. We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie zal kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid en zullen dit soort acties in de toekomst dan ook herhalen. Voor de afgelopen actie willen we alvast onze partners, de lokale en federale politie en de politierechtbanken, bedanken.

   

  Deze campagne heeft een bijkomende werklast gecreëerd voor ons parket. Verkeersveiligheid is echter een prioriteit en daarom vinden wij deze extra inspanning dan ook niet meer dan logisch.

   

  * data onder voorbehoud

   

  05.07.2022
 • Verkeersactie 'zwaar vervoer' in Grimbergen

  Op maandag 6 december 2021 startte de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Verspreid over een periode van 3 maanden werden er controles gehouden op het naleven van de tonnagebeperking in deze wijken.

   

  Tijdens de actie werden 55 voertuigen gecontroleerd, hiervan waren er 29 in orde. 18 chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor allerhande inbreuken (met betrekking tot bv. gordeldracht, ladingzekering), en 8 chauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteerden, moesten onmiddellijk hun rijbewijs indienen voor 8 dagen. Deze laatsten zullen zich op 30 mei 2022 moeten verantwoorden voor de politierechtbank te Vilvoorde. Zij riskeren voor de inbreuk op de tonnagebeperking een geldboete tussen 240 en 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs tussen de 8 dagen en 5 jaar.

   

  Door deze succesvolle samenwerking tussen de politiezone Grimbergen en het parket Halle-Vilvoorde zullen deze acties in de toekomst herhaald worden, waarbij de te controleren plaatsen zullen bepaald worden naar gelang de actuele pijnpunten.

   

  05.05.2022
 • Persbericht parket Halle-Vilvoorde: verdacht overlijden in Asse

  Gisteravond werd de politie opgeroepen voor een “ruzie met gewonde” in Zellik. Ter plaatse trof men in de trappenhal van een klein gebouw het slachtoffer aan, dit betreft een 45-jarige man uit Moldavië. Hij had een messteek in de hals en was reeds overleden.

  Volgens getuigen in het gebouw hadden 3 personen (die daar niet wonen maar aanwezig waren) ruzie gekregen, waarbij het slachtoffer een messteek gekregen had. Eén van de personen zou gevlucht zijn, de tweede was nog ter plaatse en werd door de politie gearresteerd. Het betreft een 21-jarige man van Roemeense nationaliteit, die geen vaste verblijfplaats in België heeft.

  Het parket heeft het gerechtelijk labo en een wetsdokter gevraagd om ter plaatse te gaan, en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag lastens de 21-jarige man en de voorlopig nog onbekende tweede verdachte. In de loop van de nacht werd ter plaatse afgestapt. Er zal nog een autopsie gebeuren op het slachtoffer, en de verdachte zal verhoord worden, waarna de onderzoeksrechter zal beslissen of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst.

  11.04.2022
 • Professionele cannabisplantage aangetroffen in Machelen

  Op vrijdag 1 april 2022 werd in het kader van een lopend onderzoek van de PZ Vilvoorde-Machelen een huiszoeking uitgevoerd in een woning op de Haachtsesteenweg in Machelen. Ter plaatse werd een professionele cannabisplantage aangetroffen bestaande uit 11 kweekkamers en 2100 planten.

   

  Een 21-jarige man van Belgische nationaliteit werd ter plaatse aangetroffen en van zijn vrijheid beroofd. Hij werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid wegens teelt van verdovende middelen in het kader van een vereniging. Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter, hij verschijnt op 5 april 2022 voor de raadkamer in Brussel die zal oordelen over zijn verdere aanhouding.

   

  04.04.2022
 • Themazitting parket Halle-Vilvoorde over fictieve maatschappelijke zetels

  Donderdag 31 maart dienen 13 zaakvoerders van ondernemingen zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank, voor het niet correct doorgeven van de maatschappelijke zetel of vestigingseenheden van hun onderneming aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Dit betreft zowel het fenomeen van fictieve maatschappelijke zetels, waarbij ondernemingen die in moeilijkheden komen, bewust hun zetel verplaatsen naar een verkeerd adres, om zich onvindbaar te maken voor hun schuldeisers. Andere ondernemingen hebben wel degelijk ooit activiteiten uitgeoefend op het adres dat in de KBO vermeld staat, maar vertrekken daar en laten niet weten waar ze voortaan aan te treffen zijn.

  Voor andere bedrijven, klanten en overheidsinstellingen (de fiscus, de RSZ,…) die de onderneming op het betreffende adres proberen te bereiken, is dit zeer vervelend. Bovendien worden de werkelijke bewoners of bedrijven die gevestigd zijn op het fictieve adres, dan ook geconfronteerd met allerlei facturen en aanmaningen die bij hen toekomen, of gedupeerde klanten of deurwaarders die plots voor de deur staan, terwijl zij niets met de onderneming te maken hebben.

  Zowel de lokale politie als de economische inspectie krijgen hier veel klachten over, en moeten na controle ter plaatse dan vaststellen dat er geen spoor van de onderneming is aan te treffen. Het adres wordt vervolgens doorgehaald in de KBO en er wordt een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket wordt bezorgd. Het Wetboek van Economisch Recht voorziet voor deze feiten geldboetes van 480 tot 80.000 euro.

  Door het organiseren van een themazitting rond deze problematiek, wil het parket een signaal geven dat dit soort zaakvoerderschap niet aanvaard wordt. Sinds een jaar proberen we hier binnen het arrondissement ook preventief tegen op te treden, door samen met de politie sneller over te gaan tot controle van ondernemingen die zich in Halle-Vilvoorde komen vestigen.

  De themazitting gaat door in de voormiddag, in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel.

  30.03.2022
 • Vier politieambtenaren gewond na achtervolging

  In de nacht van zaterdag op zondag zijn 4 inspecteurs van de lokale politie Dilbeek gewond geraakt, bij een achtervolging van de bestuurder van een bromfiets die zonder licht reed. Een patrouille wilde hem doen stoppen en controleren, maar de bestuurder reed gewoon verder en vertoonde gevaarlijk rijgedrag (slalommen, op het voetpad rijden,…). Er werd dus bijstand opgeroepen, een tweede patrouille reed op een voorrangsbaan naar hen toe, maar kwam op een kruispunt in aanrijding met de bromfiets. Vervolgens is het eerste dienstvoertuig dat achter de bromfiets reed in de flank gereden van het voertuig van hun collega’s, waardoor deze over de kop gegaan is.

  Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de toestand ter plaatse onderzocht heeft, en tot de conclusie kwam dat de bromfiets voorrang had moeten verlenen aan het in bijstand gekomen dienstvoertuig. De deskundige zal ook nog nagaan aan welke snelheden de 3 voertuigen reden, dus deze werden in beslag genomen.

  De bestuurder van de bromfiets is een 20-jarige man uit Dilbeek, hij was ongedeerd. Hij had geen rijbewijs voor de bromfiets en reed zonder verzekering, de bromfiets was ook niet ingeschreven.

  2 inspecteurs zijn meteen naar het ziekenhuis moeten gaan voor verzorging. Eén van hen is al minstens een maand arbeidsongeschikt, de ander een week. De 2 overige inspecteurs zijn gisteren in de loop van de dag nog naar een arts geweest en zijn ook een week arbeidsongeschikt.

  De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor de verkeersinbreuken en voor onopzettelijke slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval. De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst onder de modaliteit van elektronisch toezicht. Vrijdag zal de Raadkamer beslissen of deze aanhouding al dan niet bevestigd wordt.

   

  28.03.2022
 • Twee lichamen aangetroffen in een woning in Kraainem

  Donderdagavond 24 maart 2022 zijn in een woning in Kraainem de lichamen ontdekt van een 17-jarig meisje en haar 46-jarige moeder. Het parket heeft een wetsarts en het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd, en is nadien ter plaatse afgestapt met een onderzoeksrechter, die gevorderd werd voor moord lastens een onbekende dader.

   

  Vrijdagnamiddag 25 maart 2022 werd een autopsie uitgevoerd, beide personen blijken om het leven gekomen te zijn door steekwonden. Vermoedelijk werden ze al om het leven gebracht in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 maart 2022.

   

  De 50-jarige partner van de vrouw (stiefvader van het meisje) werd donderdagavond gearresteerd, in afwachting van de resultaten van verschillende onderzoeksdaden die nog uitgevoerd moesten worden. De man werd op zaterdag 26 maart 2022 verhoord en voor de onderzoeksrechter geleid. Hoewel hij de feiten volledig ontkent, ziet de onderzoeksrechter toch verschillende aanwijzingen voor zijn betrokkenheid. Betrokkene werd dan ook in verdenking gesteld en aangehouden wegens dubbele moord.

   

  25.03.2022
 • Onderschepping van postzendingen op de luchthaven van Zaventem leidt tot opening drugonderzoek

  In april 2021 werd door het parket en de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar drughandel geopend na de onderschepping van twee postzendingen door de douane op de luchthaven van Zaventem.

  De postzendingen waren bestemd voor Australië en bevatten kledij en schilderijen. Bij een nadere controle bleek elke zending echter 4,8 kilogram ketamine te bevatten. Onderzoek bracht aan het licht dat er ook gelijkaardige pakketten verzonden waren naar Amerika, waar vier zendingen konden onderschept worden die eveneens ketamine bevatten (Ketamine is een verdovingsmiddel dat hallucinaties kan veroorzaken en als partydrug gebruikt wordt).

   

  Op donderdag 10 februari 2022 werden in het kader van dit onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde twee huiszoekingen verricht te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) en te Laken. Bij de huiszoeking te Ruisbroek werden grote hoeveelheden materiaal gevonden om gelijkaardige zendingen aan te maken. Het betreft onder andere kartons, plastieken holle beschermingsplaten, lege flacons van verzorgingsproducten en leeggemaakte verpakkingen van koffiebonen die opgevuld worden met drugs, evenals een vacuümmachine om deze producten luchtdicht te trekken zodat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de oorspronkelijke producten. Het verpakkingsmateriaal werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. Daarnaast werden drie grote postzendingen aangetroffen die klaar stonden om verstuurd te worden. Bij het opensnijden van deze zendingen werd in een dubbele wand een poederige substantie aangetroffen die na verder onderzoek MDMA bleek te zijn (MDMA is een chemische stofnaam en is een stimulerend middel dat gebruikt wordt als basisproduct voor de aanmaak van XTC-pillen). 

  Verder werden bij de huiszoeking ook 65 gram van een onbekende poedervormige substantie aangetroffen en 130 gram Crystal Meth (Crystal Meth is een harddrug, een zwaar verslavende amfetamine die een sterke werking op het centrale zenuwstelsel heeft en grote risico’s inhoudt voor de gezondheid).

   

  Bij de huiszoeking te Laken werd een koppel van Chinese origine opgepakt. De 39-jarige man en 41-jarige vrouw uit Ruisbroek werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel, die hen vervolgens onder aanhoudingsmandaat plaatste. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer te Brussel die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

   

  15.02.2022
 • Eindejaarsactie in het kader van rijden onder invloed van alcohol

  In het kader van de jaarlijkse BOB-campagne heeft het parket Halle-Vilvoorde besloten om in de eindejaarsperiode extra in te zetten op het rijden onder invloed van alcohol.

   

  Iedereen die in de periode gaande van 22 december 2021 tot en met 10 januari 2022 bij een alcoholcontrole 0,35 mg/l of meer blaast, zal rechtstreeks voor de politierechtbank van Halle of Vilvoorde worden gedagvaard. Hiervoor zullen speciale themazittingen worden georganiseerd op 25 april 2022 (Vilvoorde) en 11 mei 2022 (Halle).

   

  De bestuurders die in de fout gaan, riskeren een boete van 1.600 tot 16.000 EUR en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

   

  17.12.2021
 • Themazitting handel in bedreigde dier- en plantensoorten

  Donderdag 16 december wordt er op de 25ste kamer van de correctionele rechtbank te Brussel, een themazitting “CITES” gehouden. CITES is de afkorting voor “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, m.a.w. de beperkingen die gelegd worden op het handelsverkeer in bedreigde dier- en plantensoorten. 

  De wetgeving viseert niet alleen levende dieren die verhandeld worden, maar ook allerhande afgeleide producten (bv. ivoor, sleutelhangers van gedroogde zeepaardjes, lederen handtassen van krokodil of slang, veren van papegaaien, …) en planten en afgeleide producten (bv. medicijnen, cosmetica, meubels gemaakt van tropisch hout,… ). Een aantal bedreigde dieren en planten mogen nooit verhandeld worden, voor andere is een vergunning nodig die afgeleverd moet worden door de CITES-dienst van het uitvoerende en/of invoerende land.

  Op de luchthaven van Zaventem onderschept de douane regelmatig personen die trachten dergelijke beschermde soorten of afgeleide producten te smokkelen, zonder dat ze de vereiste CITES-documenten kunnen voorleggen. Deze soorten of producten worden dan in beslag genomen en de CITES-dienst van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, neemt een beslissing over hun bestemming (bv. toewijzen aan een opvangcentrum bij levende dieren, of vernietiging van afgeleide producten).

  Donderdag verschijnen 9 personen  voor de rechtbank die o.a. schildpadden, vlees van krokodillen, vlees van primaten, ivoren slagtanden, en de huid van een boa constrictor hebben proberen in- of uitvoeren of verhandelen. Het betreft zowel personen met woonplaats in België, als in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

  De niet-naleving van deze wetgeving vormt een reële bedreiging voor de biodiversiteit, en wordt dan ook streng bestraft met straffen tot 5 jaar gevangenisstraf en 400.000 euro boete.

  14.12.2021
 • 25 kilo cocaïne ontdekt in verborgen ruimte voertuig

  Bij een observatie op 7 december door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde op de parking “Peutie West” langs de E19 te Vilvoorde, werd omstreeks 16u een voertuig opgemerkt waarvan de bestuurder zich verdacht gedroeg. Hierop werden de bestuurder en het voertuig gecontroleerd.

  Een eerste controle resulteerde negatief, maar bij een tweede grondige controle bleek er een verborgen ruimte aangebracht in het voertuig. Deze ruimte kon via een afstandsbediening worden geopend. Hierin bleek ongeveer 25kg cocaïne verborgen te zitten, wat overeenkomt met een straatwaarde van 1.200.000 euro.

  Het voertuig werd in beslag genomen. De bestuurder van het voertuig, een 70-jarige man uit Antwerpen, werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. Hij verscheen vandaag voor de Raadkamer die besliste dat hij verder aangehouden blijft.

  Het onderzoek wordt verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.

  10.12.2021
 • 3 mannen gearresteerd die gasolie aftapten uit pijpleiding

  Vrijdag 3 december werd het parket Halle-Vilvoorde op de hoogte gebracht dat er ter hoogte van het Tangebeekbos in Vilvoorde, vermoedelijk gasolie afgetapt zou worden van een pijpleiding. Men had door drukverlaging vastgesteld dat zich daar een lek moest bevinden.

  Gezien de mogelijke risico’s voor zowel de veiligheid (risico op ontploffing) als het milieu (risico op bodemverontreiniging), werd onmiddellijk een onderzoek gestart met de lokale politie VIMA en de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde. Er werd vastgesteld dat men de pijpleiding had blootgegraven, een buis had gelast op de leiding en van daaruit gasolie wegpompte naar een citerne. Door observaties kon men vaststellen dat personen met verschillende voertuigen olie kwamen aftappen.

  Zondag werd een onderzoeksrechter gevorderd voor de feiten van diefstal en lidmaatschap van een criminele organisatie, en dinsdag werden verschillende huiszoekingen en arrestaties verricht, met ook bijstand van de wegpolitie, de douane en ingenieurs van de benadeelde firma. Drie mannelijke verdachten werden gearresteerd en woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zij wonen allen in Ninove en zijn 30, 32 en 53 jaar.

  Vermoedelijk werd de gasolie in het zwarte circuit in omloop gebracht, het onderzoek heeft reeds aanwijzingen opgeleverd naar verschillende afnemers.

  Er werd 4.000 euro cash geld, twee lichte vrachtauto’s die gebruikt werden om de gestolen gasolie te stockeren en vervoeren, en twee personenauto’s die gebruikt werden door de vereniging, in beslag genomen. Er kon ook 4.000 liter gasolie die maandagnacht werd buit gemaakt, gerecupereerd worden.

  De benadeelde firma heeft dinsdag de pijpleiding reeds hersteld en zeer goed meegewerkt aan het onderzoek.

  De verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter en verschenen vandaag voor de Raadkamer, die beslist heeft dat ze verder aangehouden blijven.

  10.12.2021
 • Themazittingen gebruik van valse PCR-test op de luchthaven

  Dinsdag 30 november 2021 moeten een 20-tal personen voor de correctionele rechtbank te Brussel verschijnen, die ervan verdacht worden bij hun vertrek op de luchthaven een vals attest van een negatieve PCR-test te hebben voorgelegd.

   

  Zij werden de afgelopen maanden betrapt bij het inchecken van hun bagage of bij het aan boord gaan van het vliegtuig. De toegang tot de vlucht werd hen geweigerd en er werd hen een minnelijke schikking van 750 EUR voorgesteld.

   

  Er werden de afgelopen maanden 820 personen betrapt, ongeveer 80% van hen is ingegaan op de minnelijke schikking. Degenen die niet betalen, worden gedagvaard op 8 themazittingen de komende maanden.

   

  Enkele personen zijn intussen al voor de rechtbank moeten verschijnen, zij kregen straffen opgelegd tot 6 maand gevangenisstraf en 1.200 EUR boete.

   

  29.11.2021
 • Actieweek PZ Zennevallei - Preventieve controles op drugs in schoolomgevingen

  In de week van 11 oktober werd door de politiezone Zennevallei een actie op poten gezet waarbij driemaal daags in de verschillende schoolomgevingen binnen de zone gerichte controles werden uitgevoerd op onder meer bezit van drugs.

  Nu de scholen opnieuw op volle capaciteit draaien, en leerlingen terug naar school mogen keren, verhoogt ook de kans op aanwezigheid van verdovende middelen in de schoolse omgeving. De politiezone Zennevallei zette daarom in de week van 11 tot 15 oktober een actie op poten.

  Het doel van de actie was dubbel van aard. In de eerste plaats was de actie gericht op de jongere zelf. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het gebruik van verdovende middelen heel nefast is voor jonge adolescenten aangezien zij nog in volle ontwikkeling zijn. Cannabisgebruik kan hun ontwikkeling niet alleen afremmen of zelfs stilleggen, er is ook een duidelijke relatie tussen cannabisgebruik en het ontwikkelen van psychische stoornissen (depressie, schizofrenie, paniekaanvallen, …). Daarnaast wil men met deze actie ook het probleem van overlast door hangjongeren en druggebruik aanpakken.

  Vijf dagen lang werd zowel ‘s morgens, ’s middags als ’s avonds controle uitgevoerd in de buurt van de verschillende scholen binnen de zone alsook op gekende ontmoetingsplaatsen voor jongeren (parkings, parkjes, stations, …). De actie was hoofdzakelijk gericht op bezit van verdovende en/of stimulerende middelen, maar tevens op illegaal wapenbezit, verkeersinbreuken, zwerfvuil en algemene overlast.

  Met deze actie wil de politie een signaal geven dat drugs niet getolereerd worden. Daar sluit het parket Halle-Vilvoorde zich graag bij aan en de actie werd dan ook niet alleen gesteund maar ook bijgewoond door verschillende referentiemagistraten jeugd van het parket Halle-Vilvoorde. ‘Als parket zien wij het gebruik en de verkoop van verdovende middelen alleen maar toenemen, van zo’n 270 dossiers in 2018 naar bijna 350 dossiers in 2020. Het gebruik brengt niet alleen de gezondheid van de jongere in gevaar, het kan eveneens hun toekomst hypothekeren vanwege de mindere resultaten op school, het plegen van feiten uit geldnood of het creëren van spanningen thuis. Als parket steunen wij dergelijke acties dan ook ten volle, onder meer door deze fysiek bij te wonen.’

  Nu de actie de laatste dag ingaat, is men al overwegend positief over de behaalde resultaten. ‘Op het einde van deze week zullen we meer dan 100 jongeren gecontroleerd hebben. In een tiental gevallen werden gebruikershoeveelheden aangetroffen maar evenzeer 6 pacsons bij één persoon, wat eerder wijst op verkoop. Daarnaast konden ook twee minderjarigen op heterdaad betrapt worden op vandalisme. Een 12-en 13-jarige brachten graffiti aan bij het station van Halle. Bij de controle van een bromfiets bleek deze niet gekeurd en verzekerd te zijn en de nummerplaat zelfs gestolen. Een spijbelaar werd huiswaarts gestuurd en er werden ook verschillende verboden wapens (boksbeugel, knipmes,…) aangetroffen. Met deze vaststellingen en onze aanwezigheid in het straatbeeld hopen we bij te dragen tot een veiligere maatschappij.’

  In bepaalde dossiers wordt nog verder onderzoek gevoerd en alle cijfers samen zullen nog onderworpen worden aan verdere analyse, met oog op toekomstige acties.

  14.10.2021
 • Ontdekking van 3 actieve cannabisplantages in Asse, Charleroi en Namen

  Naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde en de recherche van de Lokale Politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW) naar een Albanese criminele organisatie, die verantwoordelijk zou zijn voor het opzetten van verschillende cannabisplantages in België, werden vandaag 8 verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Deze vonden plaats in Asse, Charleroi en Namen.

   

  Bij de huiszoekingen werden drie actieve plantages ontdekt, met in totaal ongeveer 3000 planten. Er werden 8 personen gearresteerd, waarvan 6 personen aangetroffen werden op de plantages. Tevens werd een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen die lag te drogen, wat duidt op reeds eerdere oogsten. Daarnaast werden er op twee locaties ook restanten van een ontmantelde plantage teruggevonden. Op verschillende plaatsen werd er bovendien materiaal aangetroffen bedoeld voor het opzetten van bijkomende cannabisplantages. Er werden tijdens de actie ook 5 voertuigen in beslag genomen.

   

  De 8 gearresteerde personen (5 Albanezen, 2 Belgen en 1 Roemeen tussen de 24 en 58 jaar oud) zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Brussel die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

   

  13.10.2021
 • Albanese vereniging actief in de opstart en uitbouw van cannabisplantages dient zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Brussel

  Het parket Halle-Vilvoorde startte in mei 2020 een onderzoek op naar een Albanese vereniging die verantwoordelijk zou zijn voor de opstart en uitbouw van verschillende cannabisplantages in Halle-Vilvoorde en Brussel.

   

  Nadat eerder 2 plantages werden ontdekt te Zaventem (op 20 juni 2019) en te Wemmel (15 april 2020) konden verschillende leden van de vereniging geïdentificeerd worden.  Al snel bleek dat de Albanese vereniging zich opnieuw bezighield met de opstart en het runnen van een plantage te Sint-Joost-ten-Node en te Schaarbeek. Na intensief recherchewerk van de PZ AMOW bleek dat de vereniging zich, naast het runnen van de plantages, ook bezig hield met zowel de verkoop van de eigen geoogste cannabis als met de verkoop van cannabis die door anderen was aangebracht. 

   

  Op 19 november 2020 werd door de politie tussengekomen op verschillende adressen in het Brusselse waarna maar liefst 3 plantages werden ontdekt met in totaal 1.715 planten. Het doorgedreven onderzoek heeft ertoe geleid dat 10 leden van de Albanese vereniging konden worden geïdentificeerd waaronder een 35-jarige Albanees die als leider van de vereniging wordt aanzien, zijn twee rechtstreekse ondergeschikten met wie hij samen de plantages runde (een 29-jarige en een 34-jarige Albanees) en zeven werkmannen die de cannabisplantages dagdagelijks bewaakten en onderhielden (mannen van 23 tot 60 jaar oud, van Albanese, Belgische en Italiaanse nationaliteit). 

   

  Op 1 oktober 2021 werd de zaak ingeleid voor de 23e kamer van de correctionele rechtbank te Brussel. De 10 leden van de bende dienen zich te verantwoorden voor o.a. feiten van teelt en verkoop van cannabis als leider of lid van een vereniging, het stellen van voorbereidende handelingen in het kader van deze vereniging en diefstal van elektriciteit. Voor de kopstukken van de bende werden ter zitting effectieve gevangenisstraffen van 5 en 6 jaar gevorderd, voor de overige leden werden gevangenisstraffen van 6 tot 40 maanden gevorderd. Op 8 oktober 2021 komen de beklaagden aan het woord om zich te verdedigen tegen de hen ten laste gelegde feiten.

   

  06.10.2021
 • Themazittingen dierenwelzijn

  In het kader van Werelddierendag op 4 oktober houdt het parket van Halle-Vilvoorde op 6 en 7 oktober twee themazittingen omtrent dierenwelzijn.

  DOSSIERINSTROOM EN VERVOLGINGSBELEID

  Jaarlijks worden door inspecteurs van de lokale politiezones en de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heel wat processen-verbaal opgesteld over verwaarlozing of mishandeling van dieren. Elke politiezone in het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft referentiepersonen aangeduid die gespecialiseerd zijn in deze materie. De provincie Vlaams-Brabant organiseert ook regelmatig een overleg met al deze referentiepersonen en de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn, om goede praktijken uit te wisselen. Het parket Halle-Vilvoorde heeft jaar na jaar de instroom van deze dossiers zien stijgen, bij de oprichting van het parket in 2014 betrof het 79 dossiers, in 2020 zijn we geëindigd op 264 dossiers.

  Voor minder erge feiten kan de dienst Dierenwelzijn zelf administratieve boetes opleggen. Het parket zal strafrechtelijk vervolgen bij herhaaldelijke wantoestanden of als er sprake is van ernstige verwaarlozing of mishandeling, waarbij dieren in beslag genomen worden om verder leed te voorkomen, of waarbij dieren zijn overleden.

  Indien er inbreuken worden vastgesteld, zullen de politie en dienst Dierenwelzijn steeds de afweging maken of het aangewezen is de dieren nog bij hun eigenaars te laten. Vaak worden de dieren in beslag genomen en wordt er naar een betere thuis gezocht, zoals een zorgboerderij. Ook gaan er veel dieren naar het asiel in de hoop op een betere toekomst. In andere gevallen krijgen de eigenaars een tweede kans en mogen zij hun dieren houden, doch niet zonder dat zij eerst de nodige aanpassingen hebben moeten doen aan bv. de huisvesting van de dieren, en met een strenge waarschuwing voor in de toekomst. Jammer genoeg komt de vaststelling van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing soms ook te laat en zijn er al dieren overleden.

  THEMAZITTINGEN

  Op regelmatige basis worden dergelijke zaken op zitting gebracht. Gelet op Werelddierendag kiest het parket er nu voor om in één keer een groot aantal zaken rond dierenwelzijn op twee aaneensluitende dagen in te plannen bij de rechtbank. Zo wil ook het parket een steentje bijdragen aan de belangstelling die Werelddierendag moet krijgen.

  Op de zittingen van 6 en 7 oktober zullen achttien zaken worden behandeld. Het profiel van de beklaagden is uiteenlopend. Zowel particulieren als professionelen die omwille van hun beroep met dieren in contact komen, zullen zich moeten verdedigen voor de correctionele rechtbank. Veel dossiers gaan over dieren die in te kleine ruimtes worden gehuisvest en dieren die ondervoed zijn, of gedurende een lange periode geen drinken hebben gekregen. Ook zijn er gevallen waarbij dieren achtergelaten werden aan de kant van de weg, of in een woning na bijvoorbeeld een verhuis. Daarnaast zijn er een groot aantal dossiers waarin de beklaagden hun zieke of gewonde dieren geen geneeskundige verzorging boden. Er zitten ook enkele meer specifieke zaken tussen, zoals het vervoer van distelvinken in een sigarettenpakje, waarbij de dieren het niet hebben overleefd, en het gebruik van doping binnen de paardensport.

  MOGELIJKE STRAFFEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

  Afhankelijk van de feiten riskeert men voor dierenverwaarlozing of -mishandeling boetes tot 16.000 euro en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen om de beklaagden naast een straf ook een tijdelijk of definitief verbod op het houden van dieren op te leggen, of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf). Het parket zal hier steeds afwegen wat de meest gepaste reactie is in elk concreet geval, afhankelijk van de ernst van de feiten, het gedrag van de beklaagde, of er sprake is van recidive, en of de betrokkene voor zijn beroep dieren houdt.

  De zittingen gaan door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, en starten om 8u45.

  05.10.2021
 • Ambtshalve onderzoek geopend naar overlijden jong meisje in Vilvoorde

  Het parket van Halle-Vilvoorde heeft samen met de lokale politie, op dinsdag 28 september 2021, via de media vernomen dat een jong meisje overleden is in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden op een school in Vilvoorde.

  Het parket is vervolgens diezelfde dag op eigen initiatief (ambtshalve) een opsporingsonderzoek gestart. Dit onderzoek heeft als doel uit te klaren of er al dan niet sprake is van een gewelddadig overlijden, en een zicht te krijgen op de precieze omstandigheden van het overlijden.

  De doodsoorzaak is tot op heden onbekend en het is absoluut voorbarig om te speculeren over een eventuele doodsoorzaak. We hebben evenwel op dit moment geen concrete elementen om aan te nemen dat er sprake zou zijn van een gewelddadig overlijden of tussenkomst van een derde. In de loop van de komende dagen zullen onder meer een aantal verhoren plaatsvinden.

  30.09.2021
 • Grootschalige actie tegen criminele witwasorganisatie

  Dinsdag 28/9/21 werd een grootschalige actie gehouden in een onderzoek naar een criminele organisatie, die verdacht wordt van het witwassen van miljoenen euro’s. 6 verdachten werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

  Eind 2019 werd door het parket Halle-Vilvoorde een onderzoek gestart naar aanleiding van verschillende intercepties van geldkoeriers op de luchthaven van Zaventem vanaf september 2019. Deze koeriers betroffen Belgen en Duitsers van Turkse origine, die grote hoeveelheden Euro’s en Britse Ponden van Zaventem naar Istanbul probeerden te vervoeren, maar door de douane werden betrapt en tegengehouden. Het cash geld werd telkens in beslag genomen op verdenking van witwassen.

  De douane merkte op dat men steeds dezelfde werkwijze hanteerde: grote hoeveelheden Britse ponden (ongeveer 150.000 pond) werden verpakt in linnen zakken en via geldkoeriers van Turkse origine via de luchthaven vervoerd naar Istanbul. In totaal werden er zo in een eerste periode (september 2019 – januari 2020) 5 personen bij vertrek tegengehouden met cash gelden, voor een totaal bedrag van 785.615 pond. Gelet op de opvallende gelijkenis tussen deze verschillende feiten, werd er een onderzoek naar een mogelijke “criminele organisatie” geopend. In juli 2020 werd vervolgens nog een persoon tegengehouden met 150.000 pond, deze keer verpakt in plastieken zakken.

  De eerste onderzoeksresultaten toonden aan dat dit vermoedelijk geldkoeriers betrof die deel uitmaakten van een witwasorganisatie die internationaal actief is, vanuit Brussel geleid wordt en voornamelijk bestaat uit Belgische onderdanen van Turkse origine.

  Er werd daarom door het parket begin 2020 een onderzoeksrechter gevorderd. Intensief onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde, in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen, heeft concrete aanwijzingen opgeleverd van een uitgebreid en georganiseerd witwascircuit, beheerd door de geviseerde criminele organisatie. Deze organisatie lijkt professioneel gestructureerd en wordt ervan verdacht diensten aan te bieden ten voordele van personen, ondernemingen en criminele organisaties uit verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje, met het oog op het witwassen van gelden van illegale oorsprong. Vermoedelijk komen deze gelden voort uit o.a. de illegale handel in drugs, namaakgoederen en tabak. De organisatie wordt ervan verdacht in te staan voor de inzameling van de cash gelden in bovenvermelde landen, waarna ze witgewassen worden en/of overgebracht worden naar het buitenland, alsook het leveren van cash geld aan personen en ondernemingen in België.

  Uit het onderzoek zou blijken dat op deze manier in de periode van januari 2017 tot en met juli 2021 voor minstens € 18 000 000,00 witgewassen werd door de organisatie, ten gunste van een honderdvijftigtal “klanten”.

  De onderzoeksrechter heeft op 28/09/2021 in totaal 19 huiszoekingen laten uitvoeren met het oog op de inbeslagname van gelden die vermoed worden een criminele oorsprong te hebben, van documenten, wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen en andere bewijselementen. Het gaat om huiszoekingen in Brussel, Gent en Zele bij leden en “klanten” van de criminele organisatie, op de maatschappelijke zetels van de witwasvennootschappen die ze gebruikt en in een bankkluis van een lid van de organisatie.

  Tijdens deze huiszoekingen werden diverse bewijselementen in beslag genomen (diverse documenten, 7 geldtelmachines, een groot aantal GSM’s en computers, etc.). Daarnaast werden 8 luxehorloges van het merk ROLEX en PATEK PHILIPPE en € 18 995,00 in contanten in beslag genomen, tientallen bankrekeningen van natuurlijke – en rechtspersonen bevroren en werden er 2 personenwagens en 1 motorfiets in beslag genomen en gerechtelijk getakeld. De onderzoeksrechter heeft eveneens beslist om 6 leden van de witwasorganisatie van hun vrijheid te beroven. Deze personen werden verhoord door de Federale Gerechtelijke Politie en zullen vandaag voorgeleid worden voor de Onderzoeksrechter die zal beslissen over hun eventuele aanhouding of vrijlating. Het gaat om vijf mannen en een vrouw. Vijf van hen zijn afkomstig uit Brussel en een persoon is afkomstig uit Zele.

  De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde kreeg hiervoor bijstand van hun collega’s uit Brussel en Gent, de speciale eenheden (DSU), hondengeleiders, een team van de scheepvaartpolitie gespecialiseerd in het opsporen van verborgen ruimtes en Europol.

  Alle relevante informatie met betrekking tot buitenlandse leveranciers van cash geld en “klanten” van de witwasorganisatie werd gedeeld met Europol en de politiediensten in de betrokken landen. Op basis van deze informatie zal verder onderzoek gebeuren in deze landen.

  Tegen de ondernemingen in België die cash geld ontvingen, zal er een afzonderlijk onderzoek worden gestart, wanneer er aanwijzingen bestaan dat deze weet hadden van de clandestiene herkomst van het geld of wanneer blijkt dat dit geld door hen gebruikt werd voor illegale doeleinden, zoals de betaling van niet-ingeschreven personeelsleden.

   

  29.09.2021
 • Resultaten verkeersactie zwaar vervoer in Grimbergen

  Op zaterdag 12 juni 2021 startte de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Verspreid over een periode van 3 maanden werden er controles gehouden op het naleven van de tonnagebeperking in deze wijken.

  Tijdens de actie werden 97 voertuigen gecontroleerd, hiervan waren er 27 in orde. 33 chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voor allerhande inbreuken (met betrekking tot bv. gordeldracht, ladingzekering), en 37 chauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteerden, moesten onmiddellijk hun rijbewijs indienen voor 8 dagen. Deze laatsten zullen zich in oktober moeten verantwoorden voor de politierechtbank te Vilvoorde. Zij riskeren voor de inbreuk op de tonnagebeperking een geldboete tussen 240 en 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs tussen de 8 dagen en 5 jaar.

  Door deze succesvolle samenwerking tussen de politiezone Grimbergen en het parket Halle-Vilvoorde zullen deze acties in de toekomst herhaald worden, waarbij de te controleren plaatsen zullen bepaald worden naar gelang de actuele pijnpunten.

  23.09.2021
 • Criminele witwasorganisatie voor de rechtbank

  01-09-2021 – Op 2 september 2021 start in Brussel een proces tegen 12 personen en 3 vennootschappen, die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken.

  Deze praktijken kaderen in de zogenaamde “Braziliaanse netwerken” waarover de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) regelmatig rapporteert en vaststellingen doorstuurt naar de parketten (zie kader hiernaast). Het dossier dat morgen wordt ingeleid op de rechtbank, is echter niet gestart met een onderzoek van de CFI, maar met een heterdaadbetrapping in een bankkantoor, nadat een alerte bankdirecteur de politie had verwittigd.

  Arrestatie

  Op 24 januari 2020 in de vroege ochtend werd een 33-jarige Braziliaanse man uit Buizingen door de politie gearresteerd in een bankkantoor in Halle, met maar liefst 75 bankkaarten op zak. Deze bankkaarten werden allen uitgegeven op naam van Portugese personen of firma’s, doch werden in werkelijkheid beheerd door de verdachte. In de 7 weken voorafgaand aan de arrestatie van de hoofdverdachte, bleek er met deze bankkaarten maar liefst 1,3 miljoen euro cash afgehaald. De politie was verwittigd door de bankdirecteur, omdat deze had vastgesteld dat zijn bankautomaat de dagen daarvoor telkens al tussen 5u en 6u in de ochtend leeg was. Op camerabeelden hadden de bankbedienden gezien dat het telkens dezelfde persoon betrof, die met een stapeltje bankkaarten binnenkwam en daarmee opeenvolgende grote afhalingen deed.

  Onderzoek

  Uit het gevoerde onderzoek is gebleken dat de verdachte één van de leiders betreft van een grote witwasorganisatie met internationale vertakkingen, die ervan verdacht wordt ‘op bestelling’ zwart geld geleverd te hebben aan voornamelijk Belgische bouwbedrijven, via valse facturatiestromen.

  Via minstens vijf schermvennootschappen werden er in een periode van elf maanden tijd maar liefst rond de 12 miljoen euro aan overschrijvingen verricht in het kader van deze activiteiten. Na betaling van zo’n (vermoedelijk) valse factuur, haalde de verdachte het geld af, om het via andere leden van de organisatie en na aftrek van een commissie, terug te bezorgen aan de Belgische bouwfirma die de betaling van de factuur verricht had. De Belgische bouwfirma’s worden dus als klant van de criminele organisatie beschouwd.

  Dankzij het onderzoek kon het netwerk van de organisatie en haar concrete werkwijze in kaart worden gebracht.

  Verdachten

  Zo kon een ander kopstuk, een 54–jarige Braziliaan die voorheen woonachtig was in België, worden geïdentificeerd. Deze persoon gaf op dagelijkse basis instructies aan de 33-jarige hoofdverdachte en liet het cash geld ophalen door nog andere personen. Twee van deze cash ontvangers, een  41-jarige Braziliaanse vrouw uit Vorst en een 34-jarige Italiaanse man (van Braziliaanse origine) uit Sint-Gillis, konden eveneens worden geïdentificeerd en worden mee vervolgd.

  Voor de concrete uitvoering van ‘zijn taken’ binnen de organisatie, kreeg de 33-jarige hoofdverdachte praktische bijstand van zijn 34-jarige echtgenote, die eveneens mee wordt vervolgd. Ook een 31-jarige man uit Heusden-Zolder wordt vervolgd: uit het onderzoek blijkt dat hij een cash leverancier zou zijn die in een soort van onderaanneming meer dan 350.000 euro leverde aan de hoofdverdachte.

  Morgen wordt de zaak ingeleid voor de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel. De verdachten worden vervolgd voor feiten van valsheid in geschriften, witwassen en criminele organisatie. De 2 verdachten uit Halle en Heusden-Zolder zijn nog steeds aangehouden.

   

  01.09.2021
 • UPDATE: Dodelijk verkeersongeval te Merchtem

  Uit het verder onderzoek is intussen gebleken dat de gebeurtenissen van gisteren in Merchtem een tragisch ongeval betreffen: de bestuurder is onwel geworden achter het stuur.

  De man kon intussen verhoord worden.

  18.08.2021
 • Dodelijk verkeersongeval te Merchtem

  Deze namiddag omstreeks 14u heeft er zich in Merchtem tijdens “Merchtem kermis” een dodelijk verkeersongeval voorgedaan.

  Om een nog ongekende reden raakte een 65-jarige man uit Meise de controle kwijt over zijn stuur. Hij raakte daarbij een driejarig meisje uit Opwijk. Het slachtoffertje verkeerde door de aanrijding in levensgevaar en ze overleed kort nadien aan haar verwondingen.

  Verschillende getuigen hebben het ongeval zien gebeuren.

  De bestuurder is een paar honderden meters verderop met zijn voertuig tegen een gevel van een woning tot stilstand gekomen. Hij raakte daarbij gewond en hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Na het toedienen van de eerste zorgen werd de man onderworpen aan een alcohol- en drugstest. Deze kenden allebei een negatief resultaat, de bestuurder was dus niet onder invloed op het ogenblik van het ongeval. Hij kon evenwel nog niet verhoord worden.

  Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te bepalen. Deze begaf zich snel ter plaatse en hij deelde intussen telefonisch zijn eerste bevindingen mee. Gezien de slechte weersomstandigheden en het feit dat de bestuurder pas meters verder tot stilstand is gekomen, valt het voor de deskundige echter zeer moeilijk te achterhalen wat de precieze snelheid was op het ogenblik van de aanrijding. Het staat wel vast dat de betrokken bestuurder eerst een kermisattractie heeft aangereden en nadien het kindje raakte.

  Het parket heeft ook een wetsdokter aangesteld om informatie in te winnen over de toestand en medische voorgeschiedenis van de bestuurder, om na te gaan of hij onwel is geworden.

  De politie zet nu het onderzoek verder, om te achterhalen of het om een vluchtmisdrijf dan wel om een noodlottig ongeval gaat.

  17.08.2021
 • Optreden tegen alcoholintoxicatie en drugs in verkeer is een noodzakelijke prioriteit

  Alcoholintoxicatie en drugs in het verkeer maken al jaren deel uit van de beleidsprioriteiten van het parket Halle-Vilvoorde. Dat alcoholintoxicatie en drugs een enorm risico inhouden voor de veiligheid van eenieder behoeft geen verdere uitleg. Nu de horeca reeds enige tijd opnieuw open is, is het cruciaal om het beleid hierrond verder te blijven zetten. Een doelgerichte, strenge doch individuele aanpak is nodig om het aantal gevallen terug te dringen en recidive te vermijden.

  CIJFERS

  De instroomcijfers van het parket Halle-Vilvoorde (zie hiernaast) van het jaar 2018 tot en met 2020 tonen aan dat alcoholintoxicatie en drugs in het verkeer frequent voorkomen binnen het arrondissement. De sluiting van de horeca omwille van de pandemie is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste verklaring van de daling van de inkomende processen-verbaal in 2020 voor wat alcoholintoxicatie betreft. Op drugs in het verkeer lijkt de pandemie minder invloed te hebben gehad en blijven de cijfers zéér hoog.

  KILLERS IN HET VERKEER

  Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van de ongevallen. Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loopt men 40% meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog. Vanaf 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist en loop je 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval.

  Ook de verschillende drugs beïnvloeden het rijgedrag. Net zoals bij alcoholintoxicatie heb je een verlies aan concentratie- en stuurvermogen, is je reactiesnelheid trager en raakt je gezichtsvermogen aangetast. Cannabis kan bijvoorbeeld nog tot 14 dagen na het gebruik in je lichaam worden gedetecteerd en blijft voor diezelfde periode een invloed hebben op je rijgedrag.

  MAANDELIJKS OP ZITTING

  Om die redenen worden er door de politiezones in het arrondissement regelmatig controles gehouden op alcohol en drugs in het verkeer, ook tijdens de verkeersluwere zomervakantie, en brengt het parket van Halle-Vilvoorde maandelijks een tweehonderdtal dossiers rond alcoholintoxicatie en drugs op zitting. Het is belangrijk om bij dit soort feiten kort op de bal te spelen omdat een snelle reactie op deze feiten een positieve invloed heeft op de recidivegraad. Ook is de impact van deze feiten op de samenleving en de verkeersveiligheid ontzettend hoog.

  STRAFMAAT EN RECIDIVE

  De huidige wetgeving zorgt er mee voor dat het parket krachtig kan optreden tegen alcoholintoxicatie en drugs in het verkeer. Voor een eerste feit kan de rechtbank een geldboete tot 2.000 euro uitspreken. In geval van recidive binnen de drie jaar na een eerste veroordeling stijgt dit maximumbedrag tot 5.000 euro en kan een gevangenisstraf tot twee jaar worden opgelegd. Voor de hardleerse bestuurders kan er voor nieuwe feiten na een tweede veroordeling zelfs een boete worden uitgesproken tot 10.000 euro en wordt de mogelijke gevangenisstraf verhoogd tot maximum vier jaar.

  Bij het vaststellen van alcoholintoxicatie en drugs in het verkeer kan het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken worden. De rechter kan zowel bij alcoholintoxicatie als bij drugs een rijverbod uitspreken tot 5 jaar of zelfs levenslang.

  Zodra men éénmaal is veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol of drugs is men gewaarschuwd: de wetgever verplicht de rechter om ten minste een rijverbod van drie maanden op te leggen bij elke nieuwe, zware inbreuk (inclusief snelheidsovertredingen) in de nakomende drie jaar. Ook zal men in dat geval moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen en moet men bovendien ook slagen voor medische en psychologische testen vooraleer men opnieuw een voertuig mag besturen.

  Een cruciaal hulpmiddel om op te treden tegen alcoholintoxicatie in het verkeer is het gebruik van alcoholsloten. De rechter kan een alcoholslot opleggen indien er een alcoholconcentratie van ten minste 0,81 promille werd vastgesteld. De maatregel kan tot drie jaar, of zelfs levenslang worden uitgesproken. In geval van recidive is de rechter ook vaak verplicht om een alcoholslot op te leggen.

  SAMENWERKING MET VIAS EN JUSTITIEHUIS

  Een ander instrument waar het parket regelmatig gebruik van maakt zijn verkeerscursussen die door VIAS, vaak in samenwerking met het justitiehuis, worden georganiseerd. Deze cursussen hebben tot doel om de mensen de nodige inzichten te geven over de gevolgen van alcoholintoxicatie en drugs in het verkeer en een mentaliteitswijziging te verkrijgen. De voornaamste doelstellingen van de cursussen zijn enerzijds de recidivegraad te doen dalen en anderzijds de mensen op hun verantwoordelijkheden wijzen.

  SNELLE REACTIE

  Door een combinatie van regelmatige controles door de politiediensten, een prioritaire samenwerking met de rechtbank, een duidelijk en streng wettelijk kader en de vlotte samenwerking met VIAS en het justitiehuis kan er in ieder specifiek geval gepast gehandeld worden.

  De gouden regel van het parket is de volgende: ”drink geen alcohol als je nog moet rijden en gebruik geen drugs!”. Zo zal je bij een controle niet tegen de lamp lopen, vermijd je een zware boete en een rijverbod en draag je bij tot een veiligere samenleving!

  05.08.2021
 • Man aangehouden voor poging moord

  Het parket heeft een 38-jarige man uit Mortsel gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging moord.

  De man had al een tijd een discussie met een 25-jarige man uit Weerde die hem nog niet betaald zou hebben voor uitgevoerde schrijnwerken in zijn woning, en wachtte hem zaterdagavond op aan zijn woning. Er ontstond weer een discussie en op een bepaald moment nam hij een mes en stak hij het slachtoffer (die nog in zijn voertuig zat) verschillende keren.

  Het lemmet van het mes brak af en de verdachte ging naar zijn voertuig om een nieuw mes te halen.

  De vriendin van het slachtoffer begon te roepen zodat de buurtbewoners buitenkwamen. De verdachte stapte met een nieuw mes in de hand naar het slachtoffer en het voertuig, maar vertrok toen hij alle mensen opmerkte.

  Het slachtoffer werd ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Er werd een wetsdokter aangesteld. Er bleken geen vitale organen geraakt, het slachtoffer had 2 wonden aan de benen en 1 in de hartstreek, die laatste had veel ergere gevolgen kunnen hebben.

  De verdachte werd bij hem thuis gearresteerd. Gelet op de 2 messen die betrokkene meegenomen had naar de woning van het slachtoffer, heeft het parket deze feiten gekwalificeerd als een moordpoging. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden onder de modaliteit van elektronisch toezicht. Hij verschijnt later deze week voor de Raadkamer.

  02.08.2021
 • Verdachte van gewelddadige home invasion te Grimbergen opgepakt

  Op 22 juni 2021 werd een 90-jarige vrouw omstreeks 16.30u het slachtoffer van een gewelddadige home-invasion in haar woning te Grimbergen gelegen aan de Romeinsesteenweg. Het slachtoffer stelt dat ze door een onbekende persoon werd gevolgd terwijl ze van de winkel kwam en éénmaal thuis aangekomen werd ze overmeesterd, in elkaar geslagen en vastgebonden. De dader zou het slachtoffer hierop hebben gewurgd tot ze het bewustzijn verloor. Er zouden eveneens aanwijzingen zijn van seksueel misbruik.

  Nadat de dader de vlucht had genomen met de GSM, de portefeuille en de sleutels van het slachtoffer, kon deze zich bevrijden en om hulp roepen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar bevindt zich niet in levensgevaar.

  Het verder onderzoek werd toevertrouwd aan de FGP Halle-Vilvoorde. Na doorgedreven onderzoek werd een verdachte weerhouden op grond van camerabeelden waarna een politioneel opsporingsbericht werd verspreid. Afgelopen vrijdag 16 juli 2021 werd de verdachte door een patrouille van de lokale politiezone BRUNO herkend toen deze het Noordstation in Brussel wou betreden.

  De verdachte, een 34-jarige man uit Brussel, had de sleutels van het slachtoffer op zak toen hij werd opgepakt en hij bekent ook de bankkaart van het slachtoffer te hebben gebruikt. Hij stelt deze echter te hebben gevonden en ontkent de gewelddadige feiten te hebben gepleegd. De verdachte werd dit weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Hij verschijnt op donderdag 22 juli voor de raadkamer in Brussel.

  19.07.2021
 • Sans corona, au-delà des frontières

  Communiqué de presse du Collège des procureurs généraux et du parquet de Hal-Vilvorde

  Le Collège des procureurs généraux a révisé sa circulaire COL 06/2020 contenant des directives pour les parquets et les auditorats du travail relatives à la mise en œuvre judiciaire du respect des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

   

  Un contrôle prioritaire sur les transporteurs

  Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, il est indispensable de contrôler de façon approfondie les voyageurs qui entrent dans notre pays ou en sortent. En premier lieu, tout voyageur est tenu de prendre les mesures de précaution nécessaires et de remplir correctement et de posséder les documents requis.

  En outre, les transporteurs portent également une responsabilité non négligeable dans la lutte contre la propagation du virus. L’arrêté ministériel prévoit que les transporteurs sont tenus de contrôler si leurs voyageurs possèdent des documents requis, correctement remplis, liés à la lutte contre le coronavirus.

  Des actions de contrôles ont permis de montrer que la grande majorité des milliers de voyageurs qui passent par exemple tous les jours par l’aéroport de Zaventem sont parfaitement en règle et mettent tout en œuvre afin de voyager en toute sécurité. Par ailleurs, nous constatons que certains transporteurs n’effectuent aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel et ne respectent donc pas les obligations qui leur sont imposées dans l’arrêté ministériel. La circulaire COL 06/2020 révisée du Collège des procureurs généraux vise à mettre fin à cette négligence.

   

  Un exemple concret :

  Un résident belge qui revient par avion de l’Espagne doit notamment disposer d’un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) dûment rempli, qui doit être contrôlé par la compagnie aérienne avant l’embarquement, ainsi qu’à l’arrivée en Belgique. Il est interdit d’embarquer si le PLF n’est pas rempli correctement. Si, à l’aéroport, la police constate que des voyageurs ne sont pas en possession de leur PLF correctement rempli, deux mesures seront prises :

  1) Le voyageur qui n’est pas en règle aura la possibilité de payer une transaction immédiate de 250 euros. En cas de refus ou de contestation à tort de l’infraction, le voyageur sera cité devant le tribunal de police. En cas de falsification du PLF, le voyageur se rend coupable de « faux en écriture et usage de faux » et une transaction immédiate de 750 euros lui sera proposée. En cas de non-paiement ou de contestation, le parquet procèdera à une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

  2) La compagnie aérienne qui n’a pas effectué le contrôle ni refusé l’embarquement sera citée à comparaître devant le tribunal de police. La violation de l’arrêté ministériel est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d’une de ces sanctions seulement. S’il s’agit d’une infraction commise par une personne morale, l’amende réelle peut aller jusqu’à quarante-huit mille euros.

  Comme il est clair depuis pas mal de temps qu’il y a des obligations relatives aux voyages, la circulaire ne prévoit plus d’avertissements. De plus, les autorités mettent des informations à la disposition des voyageurs par différents canaux. « Partir en voyage en période de coronavirus nécessite plus de préparation et le respect de règles plus strictes que d’habitude. Cela est doit être une évidence. »

   

  Politique criminelle du parquet de Hal-Vilvorde

  En vertu de la circulaire, le parquet de Hal-Vilvorde conduira, en collaboration avec la police de l’aéroport, des actions ciblées à l’aéroport de Zaventem afin de contrôler aussi bien les voyageurs que les sociétés de transport. Si plusieurs voyageurs d’un même vol ne disposent pas des attestions et formulaires requis, cela peut impliquer que la compagnie aérienne n’a pas procédé au contrôle des documents ou, du moins, a laissé embarquer des voyageurs qui ne satisfont pas aux conditions.

  L’objectif de ces actions est clair : contribuer à garantir que les voyages puissent se dérouler en toute sécurité, de sorte que la crise sanitaire en Belgique reste sous contrôle.

  Si nous constatons qu’une compagnie aérienne omet d’effectuer les contrôles obligatoires, un représentant de cette compagnie sera auditionné. Le procès-verbal sera transmis au parquet qui traitera ces dossiers en priorité. Lorsque le parquet estime qu’une infraction a été commise, la société de transport sera citée devant le tribunal de police. Dans ce cas, elle risque une condamnation à de lourdes amendes.

  Au cours des derniers mois, plusieurs compagnies aériennes ont déjà été mises en garde. Elles ont été exhortées à se conformer aux règles et à effectuer effectivement les vérifications nécessaires. Aujourd’hui, le Collège des procureurs généraux est d’avis qu’il convient d’aller au-delà de l’avertissement.

  Par l’annonce de ces actions et par notre communication transparente relative à la politique criminelle et de poursuite, nous insistons également, en tant qu’autorité judiciaire, sur la sensibilisation et la prévention, en espérant que tout le monde prenne ses responsabilités. Ainsi nous ne devrons plus verbaliser ni poursuivre.

  « Un voyageur et un transporteur responsables garantissent un voyage en toute sécurité. »

   

  Une politique criminelle nationale et cohérente

  Tous les parquets ont décidé d’élaborer une politique criminelle similaire, en tenant compte de la réalité locale (présence de gares de trains avec des liaisons ferroviaires internationales, frontières nationales avec du trafic maritime international ou du transport international en autocar).

   

  « Sans corona, au-delà des frontières ».

  Ine Van Wymersch

  Procureur du Roi

  Parquet Hal-Vilvorde

  0478472061

   

  Pour cette communication, je représente également le Collège des procureurs généraux.

   

  Annexe : les paragraphes pertinents à ce sujet de la circulaire COL 06/2020 et de l’arrêté ministériel

   

  Les transporteurs visés à l’article 21 de l’AM du 28.10.2020

   

  Quelle doit être la réaction judiciaire envers les transporteurs visés aux articles 1, 4° et 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui ne respectent pas les obligations qui leurs sont imposées par cet article 21 ?

   

  Les infractions à l’article 21 sont rendues punissables en vertu de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, soit un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou une de ces peines seulement.

   

  La transaction (immédiate) ne sera pas appliquée.

   

  Un procès-verbal sera dressé et immédiatement transmis au procureur du Roi. Celui-ci fait entendre un représentant en Belgique de la société et lance, le cas échéant, de manière prioritaire une citation directe. La réglementation étant maintenant suffisamment connue de tous les transporteurs, plus aucun avertissement ne sera donné.

   

   

  Texte pertinent de l’article 21 de l’AM du 28.10.2020:

  § 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

   

  (…)

  Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. (…)

   

  Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

   

   

  (…)

  § 1bis. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs pouvant attester par un certificat de vaccination d'une vaccination complète avant leur arrivée sur le territoire.
   

  Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 1, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
    

   

  (…)

  § 2. Sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire d'un pays classé comme zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants : (…).

   

   § 3. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

   

  (…)

  Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.

   

  (…)

   

  § 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

  S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

   

   

  Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.

  § 5, 5bis et 6 (…)

   
  § 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement.
  Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif ou un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un résultat de test négatif ou d'un certificat de vaccination, test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

   

  § 8. (…)

   

   

  14.07.2021
 • Corona-vrij, over de grenzen heen

  Persbericht van het College van procureurs-generaal en het parket Halle-Vilvoorde.

  Het College van procureurs-generaal heeft haar omzendbrief 06/2020 herzien. Dit is de omzendbrief met richtlijnen voor de parketten en arbeidsauditoraten over de gerechtelijke handhaving van de naleving van de ministeriële besluiten met dringende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken.

  Uitgelicht: prioritaire controle op vervoerders

  Een belangrijk punt in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus is het grondig controleren van reizigers die ons land verlaten en binnen komen. in de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij elke reiziger zelf om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige documenten correct in te vullen en bij zich te hebben.

  Ook de vervoerders dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Het ministerieel besluit voorziet dat de vervoerders de verplichting hebben om te controleren of de reizigers die ze vervoeren met bepaalde documenten die gelinkt zijn aan het indijken van het Corona-virus in orde zijn.

  Uit controleacties is gebleken dat de overgrote meerderheid van de duizenden reizigers die bijvoorbeeld dagelijks de luchthaven van Zaventem gebruiken, perfect in orde is en alles in het werk stelt om op een veilige manier te reizen. We stellen evenwel vast dat een aantal vervoerders weinig tot geen controles uitvoeren en hierdoor hun verplichtingen opgelegd door het ministerieel besluit niet nakomen. Hier wenst de herziene omzendbrief van het College van procureurs-generaal paal en perk aan te stellen.

  Een voorbeeld:

  Een concreet voorbeeld: wanneer je als inwoner van België, uit Spanje met het vliegtuig terugkeert naar België, moet je ondermeer een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) hebben. De luchtvaartmaatschappij moet dit controleren voor het boarden en opnieuw bij aankomst in België. Je mag niet inschepen als je het PLF niet correct hebt ingevuld. Wanneer de politie op de luchthaven vaststelt dat reizigers niet in het bezit zijn van het correct ingevulde PLF, zullen er twee dingen gebeuren:

  De reiziger die niet in orde is, zal de mogelijkheid hebben een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro te betalen. Indien deze betaling geweigerd wordt of de inbreuk ten onrechte betwist wordt, zal de reiziger door het parket gedagvaard worden voor de politierechtbank. Als we vaststellen dat het PLF vervalst werd, dan maakt men zich schuldig aan een zwaardere inbreuk “valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken” en wordt er een onmiddellijke minnelijke schikking van 750 euro voorgesteld. Bij niet betaling of betwisting, zal er een dagvaarding voor de correctionele rechtbank volgen.

  De luchtvaartmaatschappij die nagelaten heeft te controleren en de toegang tot het vliegtuig te weigeren, zal gedagvaard worden voor de politierechtbank.  De inbreuk op het ministerieel besluit is strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of één van die straffen alleen. Wanneer het om een misdrijf gaat dat gepleegd wordt door een rechtspersoon, kan die geldboete in werkelijkheid oplopen tot 48.000 euro. 

  De omzendbrief voorziet geen waarschuwingen meer, aangezien het nu al lange tijd duidelijk is dat er verplichtingen verbonden zijn aan reizen. De overheid stelt ook via verschillende kanalen informatie beschikbaar aan de reizigers. “Op reis gaan vraagt in Corona-tijden meer voorbereiding en naleven van striktere regels dan anders, dat weet inmiddels iedereen.”

  Handhavingsbeleid van het parket Halle-Vilvoorde

  Het parket van Halle-Vilvoorde zal in uitvoering van de omzendbrief samen met de politie van de luchthaven gerichte acties doen op de luchthaven van Zaventem om zowel de reizigers als de vervoersmaatschappijen te controleren. Indien verschillende reizigers van een bepaalde vlucht niet beschikken over de verplichte attesten en formulieren, kan dit erop wijzen dat de luchtvaartmaatschappij geen controle van de documenten heeft gedaan of minstens reizigers heeft laten inschepen die niet aan de voorwaarden voldoen.

  Het doel van deze acties is duidelijk: er mee toe bijdragen dat reizen in veilige omstandigheden kan gebeuren en de Corona-crisis ook in België onder controle blijft.

  Wanneer we vaststellen dat luchtvaartmaatschappijen nalaten de verplichte controles uit te voeren, zal een vertegenwoordiger van deze maatschappij verhoord worden en zal er een proces-verbaal worden overgemaakt aan het parket. Het parket zal deze dossiers prioritair behandelen. Wanneer het parket van oordeel is dat er een inbreuk gepleegd is, zal er overgegaan worden tot dagvaarding van de vervoersmaatschappij voor de politierechtbank. Hier riskeert de vervoersmaatschappij veroordeeld te worden tot het betalen van hoge boetes.

  Een aantal luchtvaartmaatschappijen kreeg de afgelopen maanden al een waarschuwing en werd stellig aangemaand om zich in regel te stellen en de nodige controles daadwerkelijk uit te voeren. Het College van procureurs-generaal is vandaag van oordeel dat de tijd van waarschuwen voorbij is.

  Wanneer we vandaag deze acties aankondigen en transparant communiceren over het handhavings- en vervolgingsbeleid, trekken we ook als gerechtelijke overheid de kaart van de sensibilisering en preventie, in de hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en verbaliseren en vervolgen niet nodig zal zijn.

  “Een verantwoord reiziger en vervoerder, zijn een veilige vakantie waard”.

  Een nationaal coherent handhavingsbeleid

  Alle parketten zullen een gelijkaardig handhavingsbeleid uitwerken, in functie van hun lokale realiteit. (aanwezigheid van treinstations met internationale verbindingen, landsgrenzen met internationaal scheepvaartverkeer of busvervoer.)

  “Corona-vrij, over de grenzen heen”.

  Ine Van Wymersch

  Procureur des Konings

  Parket Halle-Vilvoorde

  0478472061

  Deze communicatie is ook namens het College van procureurs-generaal.

  Achtergrondinformatie: de relevante passages uit de omzendbrief en het MB

  Vervoerders bedoeld in artikel 21 MB 28.10.2020

  De vraag stelt zich naar de gerechtelijke reactie ten aanzien van vervoerders, bedoeld in artikel 1, 4° en 21 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, die de verplichtingen hen opgelegd bij dit artikel 21 niet naleven.

  Inbreuken op artikel 21 zijn strafbaar gesteld krachtens artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en worden beteugeld met de straffen voorzien in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met name een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of één van die straffen alleen.

  De (onmiddellijke) minnelijke schikking zal niet worden toegepast.

  Er wordt een proces-verbaal opgesteld dat onverwijld aan de procureur des Konings wordt bezorgd. Deze laat een vertegenwoordiger in België van de maatschappij verhoren en gaat, desgevallend, prioritair tot rechtstreekse dagvaarding over. Aangezien de regelgeving voldoende bij alle vervoerders gekend is, wordt er geen waarschuwing meer gegeven.

  Relevante tekst artikel 21 MB 28.10.2020:

   § 1. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

  (…)

  Voor de overeenkomstig het tweede lid toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. (…)

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

  (…)

  § 1bis. De maatregelen vervat in § 1 zijn niet van toepassing op reizigers die voor aankomst op het grondgebied met een vaccinatiecertificaat een volledige vaccinatie kunnen aantonen.
  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

  (…)

  Onverminderd paragrafen 1 en 1bis is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op  het grondgebied van een land dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

  (…).

  § 3. Voor de reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger er toe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

  (…)

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

  (…)

  § 4. In geval van een reis naar België vanuit een gebied in de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

  Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, is hij ertoe gehouden het papieren Passagier Lokalisatie Formulier bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan de vervoerder. De vervoerder is ertoe gehouden deze verklaring onverwijld te bezorgen aan Saniport.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek van dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

  § 5, 5bis en 6 (…)

  § 7. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5 dient eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen of over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat of een erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat of een erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  § 8 (…)

   

  14.07.2021
 • Hevige brand in schuur in Overijse blijkt aangestoken

  Gisterenavond heeft een hevige brand gewoed in een schuur in de Vijverstraat in Overijse, waarbij de schuur volledig is uitgebrand. Het labo en een branddeskundige werden ter plaatse gestuurd teneinde de sporen op te nemen en de oorzaak van de brand te achterhalen. De deskundige kwam tot het besluit dat de brand opzettelijk was aangestoken. De slachtoffers gaven aan dat ze een vermoeden hadden naar een familielid, een 46-jarige man uit Kortenberg. Deze persoon werd van zijn vrijheid beroofd met oog op verhoor. Hij heeft de feiten intussen bekend. De man wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

  08.07.2021
 • Gewapende overval op juwelier in Dilbeek

  Deze voormiddag heeft zich om iets na 10.00u een gewapende overval voorgedaan in een juwelierszaak in de Verheydenstraat in Dilbeek. Toen de juwelier een persoon in de zaak binnenliet, werd hij door deze persoon en nog minstens één andere mededader aangevallen en gekneveld. Beide daders waren gewapend en vroegen achter de inhoud van de kluis. Twee andere klanten die de zaak op dat moment betraden, werden ook overmeesterd en gekneveld. Een vierde persoon kreeg pepperspray in het aangezicht. Deze persoon werd samen met de juwelier naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De daders namen met een onbepaalde hoeveelheid geld en juwelen de vlucht met een voertuig (vermoedelijk van het merk AUDI). Een deel van de buit werd tijdens de vlucht achtergelaten.

  Het labo werd ter plaatse gevraagd voor het sporenonderzoek en de FGP Halle-Vilvoorde werd met het verder onderzoek gelast.

  03.07.2021
 • Gerechtelijk onderzoek naar roofmoord na home invasion met dodelijke afloop in Dilbeek

  Deze nacht omstreeks 04.00u heeft de PZ Dilbeek het levenloze lichaam van een 55-jarige man aangetroffen in diens woning in de Hoogveldlaan in Dilbeek. Betrokkene was er woonachtig samen met zijn 75-jarige moeder. Volgens haar eerste verklaringen werden ze het slachtoffer van een home invasion door twee onbekende personen. Deze drongen de woning binnen en deelden slagen uit aan de slachtoffers terwijl ze achter geld vroegen. De moeder werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, haar zoon is door het gebruikte geweld ter plaatse overleden.

  Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd om de doodsoorzaak te bepalen en de sporen op te nemen. Ondertussen werd ook een onderzoeksrechter gevorderd wegens roofmoord. Parket en onderzoeksrechter zijn in de loop van de voormiddag ter plaatse afgestapt.

  02.07.2021
 • Woninginbraken

  In het jaar 2020 werd er, voor wat de woninginbraken betreft, een daling van 22% in de cijfers vastgesteld ten opzichte van het jaar 2019. Deze daling valt vermoedelijk te verklaren door de restrictieve (corona)maatregelen inzake het reizen, waardoor veel mensen vorig jaar kozen voor een ‘staycation’. De huizen bleven bewaakt, dus de gelegenheid voor inbrekers verdween. Nu de zomervakantie weer voor de deur staat en de coronamaatregelen werden versoepeld, wenst het parket Halle-Vilvoorde de inwoners van de regio Halle-Vilvoorde te sensibiliseren.

  Vastgestelde woninginbraken per maand tijdens 2019 en 2020, volgens de criminaliteitsbarometer rechtsgebied Halle-Vilvoorde:

  Uit de criminaliteitsbarometer blijkt dat vrijdag en zaterdag risicovolle dagen zijn om inbrekers over de vloer te krijgen en dit voornamelijk tussen 16u en 21u. Zondag blijkt de minst risicovolle dag.

  Een inbraak in een woning zorgt niet alleen voor veel materiële schade, maar veroorzaakt ook emotioneel leed bij de slachtoffers. Daarom is onderzoek naar en de vervolging van feiten van woninginbraken een topprioriteit voor het parket Halle-Vilvoorde. Dit veiligheidsfenomeen werd eveneens in alle zonale veiligheidsplannen van de lokale overheden opgenomen.

  In het overgrote deel van de dossiers slagen politie en parket er helaas niet in om de daders te identificeren, dit bij gebrek aan exploiteerbare sporen. Zodra het sporenonderzoek nuttige (DNA-)sporen oplevert, wordt dit maximaal onderzocht. Indien de daders geïdentificeerd worden of op heterdaad betrapt worden, worden deze streng aangepakt door het parket Halle-Vilvoorde. Bij interceptie van de dader(s) volgt er steeds een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op een verdere aanhouding.

  De rechtbank is ook niet mild op het vlak van woninginbraken. Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels wordt conform artikel 467 van het strafwetboek bestraft met 5 tot 10 jaar opsluiting. Mits aanname van verzachtende omstandigheden, spreekt de Nederlandstalige rechtbank van Brussel gemiddeld straffen van 12 maanden tot 4 jaar gevangenisstraf uit, al dan niet met uitstel. Uitzonderlijk wordt er nog een kans gegeven aan de beklaagde door een werkstraf op te leggen, zodat een gevangenisstraf de toekomst van de beklaagde niet hypothekeert. De werkstraf wordt opgelegd onder strikte voorwaarden (o.a. over een vast adres beschikken) en bij niet-naleving zal een vervangende gevangenisstraf uitgevoerd worden.

  Een goede samenwerking tussen verschillende actoren is nodig om de pakkans te vergroten. De lokale politiezones werken samen met lokale buurtinformatienetwerken (BIN) om snel te kunnen reageren bij verdachte situaties. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente, die elkaar via SMS-berichten op de hoogte houden van verdachte situaties in de buurt.
  De laatste jaren zijn Whatsapp-buurtpreventiegroepen in opmars, hierdoor wordt informatie over verdachte handelingen snel gedeeld door en met bewoners, handelaars en zelfstandigen, gemeente en politie. Deze samenwerking kan nuttige informatie opleveren om daders op te sporen, door bijvoorbeeld het delen van nummerplaten of beschrijvingen van verdachte voertuigen.

  Met een aantal eenvoudige maatregelen en aanpassingen kan het risico op een inbraak aanzienlijk verkleind worden zoals deuren en ramen op slot doen, ladders opbergen,… De politie heeft deskundige adviseurs in huis die burgers, bouwpromotoren, handelaars en zelfstandigen sensibiliseren omtrent de inbraakrisico’s en het nut van inbraakpreventie. De burger kan ook een beroep doen op de politie om tijdens hun afwezigheid toezicht te houden, m.n. het zomertoezicht.

  01.07.2021
 • Huiszoekingen en arrestaties voor vechtpartij met dodelijke afloop in kraakpand Zaventem

  Op 3 december 2020 vond er een vechtpartij plaats tussen bewoners van een kraakpand gelegen te Zaventem, waarbij er één dodelijk slachtoffer viel en 4 gewonden (waarvan één levenslang verlamd zal zijn).

  Na onderzoek door de FGP Halle-Vilvoorde werden verschillende verdachten geïdentificeerd, wat resulteerde in huiszoekingen en arrestaties gisterochtend. De huiszoekingen vonden plaats in Pont-A-Celles, Walcourt, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek.

  Er namen politiediensten van verschillende arrondissementen deel aan de operatie. In totaal werden 8 personen van hun vrijheid beroofd. Na verhoor besliste de onderzoeksrechter dat 5 van hen, vandaag bij hem voorgeleid moeten worden.

  18.06.2021
 • Verkeersactie 'zwaar vervoer' in Grimbergen

  Op zaterdag 12 juni 2021 start de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeersactie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden .

  De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. Het kruisen van vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel gevallen onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden. Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone niet thuis.

  Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met tonnagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u geldt. Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die veelvuldig gebruikt worden door fietsers. Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat inbreuken gemeld. 

  Bij vaststelling van inbreuken zal er streng opgetreden worden door het intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende 8 dagen.

  Door de aankondiging van de actie willen politie en parket de bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren van de geldende tonnagebeperkingen.

  09.06.2021
 • Brand appartementsgebouw Opwijk

  Op 9 april 2021 heeft zich een zeer zware brand voorgedaan in een appartementsgebouw in de Kloosterstraat in Opwijk, waarbij verschillende appartementen zijn uitgebrand.

  De aangestelde branddeskundige heeft ondertussen zijn onderzoek afgerond en zijn verslag aan het parket bezorgd. Hieruit blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk werd veroorzaakt door een technisch defect in de zolderruimte dewelke niet gecompartimenteerd was. Dit aspect heeft een significante rol gespeeld bij de zeer snelle ontwikkeling van de brand. Er werden geen elementen weerhouden die zouden wijzen in de richting van een opzettelijke brandstichting. Op niveau van het parket zal het dossier bijgevolg dan ook worden afgesloten.

  02.06.2021
 • Parket Halle-Vilvoorde treedt op tegen ernstige fiscale fraude door Aziatische webwinkels

  In samenwerking met de opsporingsdienst van de douane Zaventem, de CDGEFID en de BBI, voert het parket van Halle-Vilvoorde sinds oktober 2020 meerdere onderzoeken naar ernstige BTW-fraude door Aziatische webwinkels. Deze worden ervan verdacht consumentengoederen naar Europa te verzenden met frauduleuze douaneaangiften.

  In totaal werd ondertussen dertig ton aan goederen in Brucargo op de luchthaven van Zaventem geblokkeerd.  De goederen omvatten zowel hoogwaardige artikels zoals mobilofoons en tabletten, als goedkopere plastic voorwerpen en toestellen.

  De aan de douane voorgelegde waarde van de goederen lijkt tot 20 keer lager aangegeven te zijn dan de werkelijke waarde. De webwinkels worden ervan verdacht op die manier BTW en de importrechten te ontduiken, waardoor ze de producten veel goedkoper kunnen aanbieden dan de webwinkels die wel correct functioneren.

  De importeurs lijken misbruik te maken van dezelfde fraude-technieken als BTW-carroussels.  Zo wordt gebruik gemaakt van gestolen identiteiten van (eerlijke) Belgische bedrijven.  Ook wordt gefactureerd op naam van ‘missing traders’ (slapende vennootschappen die geen BTW meer betalen).   De verzenders zijn brievenbus-vennootschappen uit Hong-Kong.

  Er zijn momenteel een gerechtelijk onderzoek en twee opsporingsonderzoeken lopende. Na het eerste onderzoek werd bij de diverse logistieke operatoren in Brucargo, aangedrongen op een nauwer toezicht op de verzonden pakketten. Nadien hebben verschillende operatoren spontaan melding gedaan bij de Douane van gelijkaardige verdachte zendingen.

  Een deel van de in beslag genomen goederen werd reeds geïnventariseerd en wordt via FinShop verkocht.  De meest waardevolle goederen worden via de webshop van FinShop verkocht, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen.  Het volume en de diversiteit van de goederen maakt het immers onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren.

  De Belgische consumenten dienen webwinkels te wantrouwen die onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun gekende concurrenten!

  31.05.2021
 • Zeven jongeren verschijnen donderdag en vrijdag voor de rechter, voor verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen in Londerzeel en Meise

  Morgen en overmorgen verschijnen zeven jongeren voor de rechter voor de verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen.

  Op 9 februari 2020 kwam een onderzoek naar de verkoop van verdovende middelen te Londerzeel en Meise op kruissnelheid, met zeven simultane huiszoekingen waarbij cannabis, hasj, XTC en ongeveer 5.000 euro cash geld werd aangetroffen. Er werden toen twee meerderjarige verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de minderjarigen dienden te verschijnen voor de Jeugdrechter.

  Na onder meer verhoor van alle betrokkene partijen en uitlezing van de aangetroffen smartphones, werd bij beschikking van de Raadkamer d.d. 23 februari 2021 het gerechtelijk onderzoek afgerond.

  Twee broers van 19 en 20 jaar verschijnen op donderdag 20 mei voor de 24e kamer van de Correctionele rechtbank te Brussel, voor feiten van verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen boven de leeftijd van 16 jaar.

  Vijf anderen, intussen 17 en 18 jaar oud, verschijnen voor de Jeugdrechtbank op donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei voor de feiten die ze als minderjarige pleegden. Dit betreft eveneens de verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen boven de leeftijd van 16 jaar. Daarnaast werd één van hen ook gedagvaard voor feiten van diefstal, opzettelijke en onopzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen. Een tweede minderjarige verschijnt ook voor heling van valse munten en bedreigingen.

  Dankzij de inzet van politiezone K-L-M, het parket en de onderzoeksrechter kon de handel van deze jongeren gestopt worden, en dienen zij zich hier binnen een redelijke termijn voor te verantwoorden voor de rechtbank, wat gezien hun jonge leeftijd van cruciaal belang is.

  19.05.2021
 • Het tijdelijk huisverbod: een krachtdadig antwoord op intrafamiliaal geweld

  Op 15 mei is het de internationale dag van het gezin, een ideaal moment om stil te staan bij een van de meest recente instrumenten van het parket Halle-Vilvoorde om krachtdadig op te treden tegen intrafamiliaal geweld; het tijdelijk huisverbod. In het jaar 2020 behandelde ons parket maar liefst 1.926 dossiers van intrafamiliaal geweld. Voor 2021 staat de teller momenteel op 733 nieuwe dossiers.

  WAT IS HET TIJDELIJK HUISVERBOD?​

  In het najaar van 2020 heeft het parket van Halle-Vilvoorde een beleid uitgetekend om nog effectiever op te treden tegen huiselijk geweld. Er werd beslist om voortaan volop in te zetten op de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Concreet zorgt de maatregel ervoor dat de persoon die het gevaar vormt onmiddellijk de verblijfplaats moet verlaten en dit voor een periode van 14 dagen. Het parket kan bijkomend een contactverbod opleggen. Zowel de uithuisgeplaatste als de gezinsleden worden tijdens deze periode begeleid door een medewerker van het justitiehuis om ook de onderliggende problemen aan te pakken zoals een alcoholverslaving.

  WAT IS HET DOEL VAN HET TIJDELIJK HUISVERBOD?

  Intrafamiliaal geweld is vaak een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Met het tijdelijk huisverbod is het de bedoeling om sneller en effectiever in te grijpen wanneer er zich een dergelijke acute crisissituatie voordoet. De afkoelperiode zal deze vicieuze cirkel trachten te doorbreken, escalatie proberen te vermijden en recidive hopen te voorkomen. De opgestarte hulpverlening zal inwerken op de kritieke oorzaken van het huiselijk geweld. Bovendien moet het slachtoffer niet ‘op de vlucht’ en zal het de agressieve persoon zelf zijn die (tijdelijk) de woning moet verlaten. Het slachtoffer krijgt dus de mogelijkheid om in zijn of haar vertrouwde omgeving te blijven.

  IN WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDT DE MAATREGEL TOEGEPAST?

  Het tijdelijk huisverbod kan worden gebruikt indien blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor andere gezinsleden. Meer bepaald gaat het dan om een situatie waarbij er een fysieke of psychische dreiging is. Het is bijgevolg niet vereist dat er al sprake is van intrafamiliaal geweld. De maatregel kan dus ook preventief opgelegd worden indien politie en parket aanvoelen dat er veel spanningen zijn binnen een gezin. Op deze manier kan er ingegrepen worden voor de situatie escaleert en kan intrafamiliaal geweld soms worden vermeden. De maatregel geldt ook niet enkel en alleen voor partners, maar kan bij elke samenlevingsvorm worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan vrienden of broers en zussen die samenwonen.

  DUURTIJD VAN DE MAATREGEL?

  Het parket kan het tijdelijk huisverbod voor maximaal 14 dagen opleggen. Na afloop van deze periode zal de familierechtbank oordelen of de maatregel al dan niet moet worden verlengd. Een verlenging kan voor maximaal drie maanden.

  POSITIEF EFFECT OP DE GEZINSSITUATIE?

  Het tijdelijk huisverbod heeft vaak een positieve impact op een gezin. Dit blijkt uit de volgende dossiers.

  Een meerderjarige zoon met een drugsproblematiek werd tijdelijk uit het huis van zijn moeder gezet. Doordat hij de ouderlijke woning verliet, werd de situatie terug leefbaar voor zijn moeder en kreeg de zoon de nodige begeleiding voor zijn drugsprobleem. Nadien ging hij in een appartement van het OCMW wonen.

  Ook was er een dossier waarbij een man kampte met een zwaar alcohol- en agressieprobleem. Met de hulp van het justitiehuis kon hij worden opgenomen in een ontwenningskliniek waar beginnende dementie werd vastgesteld. De beginnende dementie was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van zijn agressie. Na deze vaststelling begaf de man zich naar een woon- en zorgcentrum waar hij de gepaste zorgen krijgt.

  In andere gevallen was het tijdelijk huisverbod de laatste stap om aan onderliggende problemen zoals een alcoholverslaving te werken of realiseerde het een definitieve breuk tussen partners omdat de situatie tussen beiden onhoudbaar was geworden.

  EFFECTIEF EEN KRACHTDADIG ANTWOORD?

  Het tijdelijk huisverbod is vaak een echte eye opener voor de gezinsleden. Het zorgt voor de nodige ‘pauze’ van de destructieve dynamiek binnen een huishouden. Deze periode is voor veel gezinnen het ideale moment om na te denken over de situatie en tot inzicht te komen. Omdat er ook begeleiding wordt gegeven, kan aan de onderliggende problematieken gewerkt worden en kan recidive zo veel mogelijk worden vermeden.

  Mede door de vlotte samenwerking met de verschillende politiezones en het justitiehuis kan ons parket dus effectief krachtdadig optreden tegen intrafamiliaal geweld.

  14.05.2021
 • Dodelijk verkeersongeval op de buitenring in Zaventem

  Deze namiddag heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de buitenring ter hoogte van Zaventem. Drie voertuigen waren betrokken bij het ongeval, zijnde een personenwagen en twee vrachtwagens. Het parket heeft een verkeersdeskundige, een wetsarts en het labo ter plaatse gestuurd.

  Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat een vrachtwagen, bestuurd door een 37-jarige man van Nederlandse nationaliteit, met grote impact is ingereden op zijn voorganger (tevens een vrachtwagen) die stil stond in een file. Deze vrachtwagen heeft op zijn beurt een personenvoertuig aangetikt na de aanrijding. Voor de 37-jarige bestuurder kwam alle hulp te laat. Op vraag van het parket zal een autopsie en toxicologisch onderzoek op het lichaam worden uitgevoerd. De vrachtwagen werd in beslag genomen met oog op verder onderzoek door de verkeersdeskundige.

  De plaats van het ongeval werd ondertussen opnieuw vrijgegeven.

  03.05.2021
 • Controle op valse attesten op de luchthaven van Zaventem: veilig reizen, is COVID-negatief reizen

  College van procureurs-generaal - 750 euro of correctionele strafsancties bij het vervalsen en gebruiken van valse COVID-documenten

  Personen die in het kader van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier. De van valsheid betichte stukken worden in beslag genomen. De verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

  Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

  “Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

  Concreet beleid van het parket Halle-Vilvoorde - COVID-handhaving op de nationale luchthaven van Zaventem

  Veilig reizen is COVID-negatief reizen.

  Reizigers vanuit België:

  Samen met de luchthavenpolitie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om reizigers die België wensen te verlaten op basis van valse documenten tegen te houden. COVID is een wereldprobleem waarin iedereen zijn rol moet opnemen. Bovendien is het essentieel dat al wie plaatsneemt in een vliegtuig COVID negatief getest heeft, om het veilig reizen te garanderen en de pandemie op wereldschaal definitief te kunnen indijken. In concreto is het zo dat wanneer de luchthavenmedewerkers aan de check-in balie of de gate een vermoeden hebben dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zij de luchthavenpolitie er zullen bij roepen. De luchthavenpolitie heeft, net zoals de medewerkers aan check-in en gate, de expertise om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Wanneer het om een vervalst of vals document gaat, wordt dit in beslag genomen en wordt er een proces-verbaal opgesteld. 

  De betrokkene krijgt eenmalig de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen en zal uiteraard zijn/haar reis niet verder kunnen zetten op grond van dit vals of vervalst document. Wanneer men weigert de voorgestelde 750 euro te betalen, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hier riskeert men een correctionele veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete tot 2000 euro.Deze (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro kan worden voorgesteld aan personen met een adres in of buiten België. Ook personen met een vast adres in het buitenland zullen bij weigering of niet betaling een dagvaarding in het buitenland betekend krijgen.

  Afgelopen week (van maandag 19 april tot en met zondag 25 april 2021) werden op de luchthaven van Zaventem 58 gevallen vastgesteld waarin een vals attest van een negatieve COVID-test werd gebruikt om te reizen naar het buitenland. Het overgrote deel van de betrokken personen had een vast adres in België. Wanneer men dit cijfer vergelijkt met het aantal reizigers op de luchthaven, gaat het om een hardnekkige minderheid. Nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, wensen we deze valsspelers te waarschuwen: de consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet doorgaan.

  Reizigers naar België

  Ook reizigers die België wensen binnen te komen zonder geldige documenten of met vervalste documenten zullen geverbaliseerd en gesanctioneerd worden. Reizigers die vanuit een land buiten de EU-Schengen-zone België wensen te betreden zonder de nodige geldige documenten, zullen niet toegelaten worden. (het gaat om essentiële reizen) Ook intra-EU-Schengen reizigers zonder de nodige geldige documenten zullen gecontroleerd worden. (hier moet het niet meer om een essentiële reis gaan). We hechten zeer veel belang aan het opsporen en vervolgen van personen die reizen met valse documenten, aangezien hier een manifest bedrieglijk opzet mee gemoeid is. Bovendien ondermijnt het reizen met een vals attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-document, de maatregelen die genomen worden om de COVID-pandemie in te dijken.

  Geldige documenten

  Algemeen gesteld is “een geldig attest” een attest dat uitgegeven is door een bevoegd persoon of instantie, op basis van testresultaten vrijgegeven door een erkend laboratorium, op naam van de persoon die er zich op beroept en niet ouder is dan de vereiste termijn. Een geldig PLF document is terug te vinden op de website van de Belgische overheid. We dringen er samen met de politie op aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale formulier. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.

  “Wij zullen personen die op Zaventem het vliegtuig trachten te nemen op basis van een vals/vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. Deze enkelingen hypothekeren immers het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers.” Ine Van Wymersch (Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde)

  27.04.2021
 • Inbeslagname van 70 kg cocaïne en 200.000 EUR in het kader van een drugonderzoek

  In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de nationale luchthaven van Zaventem, heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Sint-Agatha-Berchem, Bierbeek, Kraainem, Machelen, Zaventem en Antwerpen. Hierbij werd een hoeveelheid van 70 kilogram cocaïne en een bedrag van 200.000 EUR cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd, het gaat om mannen van Belgische nationaliteit tussen de 30 en 40 jaar oud. De onderzoeksrechter te Brussel zal later vandaag oordelen over hun verdere aanhouding.

  De actie werd uitgevoerd door 45 speurders van de FGP Halle-Vilvoorde, met ondersteuning van federale drugshonden.

  13.04.2021
 • Lichaam aangetroffen in hotel Ruisbroek

  Deze middag werd in een hotel langs de Brusselse binnenring in Ruisbroek het lichaam aangetroffen van een 33-jarige vrouw uit Jette. Het slachtoffer was werkzaam als kamermeisje in het hotel. Uit de eerste vaststellingen bleek dat zij met geweld om het leven was gebracht.

  Ter plaatse werd een mannelijke verdachte opgepakt die naakt rondliep en verward overkwam. Betrokkene werd geïdentificeerd als een 36-jarige Fransman die geseind stond wegens ontvluchting uit een psychiatrische instelling in Frankrijk.

  Het parket heeft een wetsdokter en het labo aangesteld om zich ter plaatse te begeven met oog op een uitwendige schouwing. Ondertussen werd ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De onderzoeksrechter en het parket zullen deze avond samen met de deskundigen ter plaatse afstappen.

  15.03.2021
 • Politiezones van het Parket Halle-Vilvoorde gaan voortaan het terrein op met PHARA.

  Begin 2020 werd door enkele politiezones de vraag gesteld om de bestaande beleidslijnen van het Parket om te zetten naar een werkbaar instrument voor de politie. De veelheid aan wetgeving, omzendbrieven en andere richtlijnen maken het niet altijd evident om op het terrein het bos door de bomen te blijven zien. Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig te weten of een slachtoffer in bepaalde gevallen dadelijk moet verhoord worden of kan uitgenodigd worden voor een verhoor op een later tijdstip, dat hangt van richtlijnen, het type feiten en heel wat concrete omstandigheden af.

  Om een concreet en duidelijk antwoord te geven op al de vragen waarmee de politiediensten geconfronteerd worden, werd PHARA in het leven geroepen. PHARA staat voor “Politie & parket Algemene Richtlijnen van het Arrondissement”. Voor deze online praktijkgids haalden we de mosterd bij het parket van Limburg, waar ze al enkele jaren werken met hun “Junglebook”. De principes van het Limburgse Junglebook werden door het parket Halle Vilvoorde samen met alle lokale politiezones en de federale politie, onder de loep genomen en aangepast aan de lokale gebruiken en richtlijnen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

  De praktijkgids PHARA heeft een luik “gemeen recht”, een luik “procedure” en een luik “verkeer” en is online consulteerbaar voor alle politiediensten en magistraten via laptop of smartphone. Een gemengde werkgroep zorgt dat PHARA up to date blijft en aangepast is aan de meeste recente wetgeving en richtlijnen. Met dit project wil het parket Halle-Vilvoorde de politiediensten ondersteunen bij hun onderzoek en interventies op het terrein. Door maximaal gebruik te maken van PHARA zal de kwaliteit van de vaststellingen, de opbouw van dossiers en het opsporen en vervolgen van misdrijven en daders geoptimaliseerd worden. Het symbool van PHARA is niet voor niets een “vuurtoren”, een lichtend baken …

  11.02.2021
 • Persbericht - "72 uren Sas"

  Het parket Halle-Vilvoorde wenst zich formeel te distantiëren van de organisatie “72 uren Sas”, uitgaande van de ouderwerking Vlaams-Brabant, dewelke een 72-uren crisisopvang zou beogen voor kinderen en volwassenen.

  Tot op heden is er geen enkele vorm van samenwerking tussen het parket Halle-Vilvoorde en deze organisatie.

  Deze organisatie maakt geen deel uit van de eerstelijnshulpverlening, noch van de gedwongen hulpverlening, noch heeft deze enige link met de politiezones gelegen op het grondgebied Halle-Vilvoorde, daar waar deze 3 actoren de belangrijkste stakeholders van het parket Halle-Vilvoorde zijn.

  Er is momenteel onvoldoende garantie op een kwaliteitsvolle opvang en op het garanderen van de basisveiligheid van de meest kwetsbare personen dewelke zij beogen.

  07.06.2018

Asse, 3 oktober 2023

Politie controleert op 10 en 11 oktober op afleiding in het verkeer

Parket Halle-Vilvoorde verstrengt bestraffing gsm-gebruik achter het stuur met intrekking rijbewijs voor 15 dagen

Volgende week organiseert de politie opnieuw een nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Gedurende 48 uur zullen politiediensten in het hele land bestuurders controleren op onder meer gsm-gebruik tijdens het rijden. Wie in de regio Halle-Vilvoorde wordt tegengehouden voor gsm-gebruik achter het stuur, loopt vanaf nu het risico zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt te zijn voor 15 dagen.

Afleiding door gsm-gebruik of andere mobiele toestellen achter het stuur kan zeer letterlijk fataal aflopen voor u, uw passagier of een andere weggebruiker in het verkeer. Volgens Vias institute is naar schatting 8% van de dodelijke ongevallen gelinkt aan het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Vertaald naar slachtoffers gaat het ongeveer om vijftig doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar. Nog volgens Vias geeft 28% van de autobestuurders in België toe al eens een sms gestuurd of gelezen te hebben tijdens het rijden, 22% geeft toe gereden en gebeld te hebben met het toestel in de hand.

“Bestuurders staan nog onvoldoende stil bij het gevaar van gsm-gebruik achter het stuur. Vijftig verkeersdoden per jaar door onrechtmatig gsm-gebruik achter het stuur is té veel. Dat cijfer moet naar beneden. Het parket Halle-Vilvoorde steunt de controle- en sensibiliseringsactie van de politie dan ook volledig. In onze regio, kunnen bestuurders voortaan hun rijbewijs meteen voor 15 dagen verliezen. Deze maatregel is naast duidelijk informeren hard nodig, als we deze ‘verkeerskiller’ willen klein krijgen.” Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

INTREKKING RIJBEWIJS VOOR 15 DAGEN

Het parket Halle-Vilvoorde organiseerde eerder al samen met de lokale politie acties om bestuurders te overtuigen om in ‘automodus’ te gaan, en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken, en dit via de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen. Omdat het aantal inbreuken te hoog blijft, heeft het parket Halle-Vilvoorde besloten om, in navolging van het parket Oost-Vlaanderen, voortaan over te gaan tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. En dit gedurende het hele jaar, dus niet alleen meer bij specifieke controleacties.

Concreet riskeren chauffeurs die worden betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur en zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag, een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van 15 dagen.

“Veiligheid op de weg is en moet een prioriteit zijn voor ons allemaal. Het parket Halle-Vilvoorde wil daar samen met de politie als haar partner op inzetten. Deze strengere maatregel is alvast een zichtbare en voelbare stap voor de overtreder, die hopelijk zal leiden tot een gedragswijziging bij de weggebruiker.” Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

De bestuurders van wie de rijbewijzen worden ingetrokken zullen zich nadien moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. Zij riskeren een geldboete van EUR 240 tot EUR 4.000 en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.