Vacatures

Openstaande vacatures:

Momenteel zijn er geen openstaande plaatsen.

Werkwijze:

Het parket Halle-Vilvoorde werft op regelmatige basis personeel aan om het team te vervoegen. De bekendmaking van de openstaande betrekkingen verloopt als volgt:

 1. Openstaande plaatsen voor de functie van magistraat worden steeds gepubliceerd op het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl). 
  Voor meer informatie hieromtrent kunt u zich begeven tot http://www.csj.be/nl/inhoud/loopbaan.
 1. Voor andere functies, zoals deze van jurist, criminoloog of medewerker, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang het een statutaire dan wel een contractuele plaats betreft:
  1. Voor statutair personeel wordt eveneens een vacature op het Belgisch Staatsblad geplaatst. Extra informatie is beschikbaar op https://www.selor.be/nl/.
  2. Voor contractueel personeel gaan we te werk door middel van een vacature op de website van de VDAB (www.vdab.be).

Over openstaande vacatures trachten wij te communiceren door middel van deze webpagina. Echter raden wij u aan om de websites van Selor en VDAB in het oog te houden.

Het staat u bovendien steeds vrij om spontaan te solliciteren zodat u in onze wervingspoel wordt opgenomen. Op deze manier kunnen wij u contacteren in geval van nieuwe vacatures.

Stageplaatsen:

Elk academiejaar aanvaarden we volgende stageaanvragen:

 • 5 studenten rechten voor een observatiestage van 24u - VOLZET
 • 2 studenten rechtspraktijk voor een observatiestage van één week (begin februari) - VOLZET
 • 1 student voor een langdurige stage van 300u / 3 maanden - VOLZET

Tijdens de zomermaanden biedt het parket Halle-Vilvoorde de mogelijkheid om 3 dagen vrijwillige stage te lopen aan 5 studenten. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden vanaf 1 april via het mailadres: secretariaat.pk.hv@just.fgov.be.