Bij parket Leuven werken magistraten, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris.

Parket Leuven organiseert zich in vier fenomeengerichte teams.

4 fenomeenteams van parket Leuven

Het parket ontvangt ook elk jaar gerechtelijke stagiairs en hogeschool- en universiteitsstudenten die een stage bij het parket doorlopen. Interesse? Meer informatie hierover vind je terug op onze ‘werken bij’ pagina.

Publications from
Leuven