Parket Leuven - Over ons

Bij het parket van Leuven werken een 80-tal mensen. Het gaat om magistraten, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris.

Het parket van Leuven organiseerde zich in vier fenomeengerichte teams:

De grootste afdeling is het team lokale criminaliteit. Dit team bestrijdt diefstallen in de sectie eigendommen en behandelt druggerelateerde zaken in de sectie drugs.

Het functioneel team van het parket richt zich op de bestrijding van de georganiseerde fraude, de mensenhandel en –smokkel en het radicalisme.

Het team jeugd en gezin bekommert zich om het intrafamiliaal geweld, de jeugdzaken en zedenmisdrijven.

Het team verkeer legt zich toe op de handhaving van de verkeersveiligheid in het arrondissement.

Het parket ontvangt ook elk jaar enkele gerechtelijke stagiairs en hogeschool- en universiteitsstudenten die een stage bij het parket doorlopen. Interesse? Meer informatie hierover vind je terug op onze ‘werken bij’ pagina.