Parket Leuven - Jouw mening telt

Heb je na het raadplegen van deze website nog vragen, bedenkingen of suggesties met betrekking tot onze werking, dan kan je dat melden op het e-mailadres parket.leuven@just.fgov.be. We vernemen het graag!

Indien je een formele klacht wilt neerleggen tegen een magistraat of een medewerker van het Parket, dan kan je je schriftelijk wenden tot de procureur des Konings. Voor een klacht over de werking van het parket als geheel kan je terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie.