Anoniem drugsmeldpunt Limburg

Iedereen kan via het ‘anoniem drugsmeldpunt Limburg’  via het oproepnummer 0800/20877 telefonisch melding maken van verdachte signalen i.v.m criminele drugsproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken met behoud van de anonimiteit van de melder.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van chemisch afval in de provincie sterk gestegen. De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele jaren geleden liepen enkele spelende kinderen in een bos in Zutendaal ernstige brandwonden op door contact met chemisch afval; meer recent werden er bij dumpingen levensbedreigende stoffen aangetroffen o.m kwik in Lommel en in Hamont-Achel en cyanide in Zonhoven; bovendien kwamen er nog drie personen te overlijden in een drugslabo in Hechtel-Eksel.

Drugslabo’s zijn het werk van criminele organisaties. De cocktail van chemische producten in de drugslabo’s brengt de veiligheid van de omwonenden in gevaar : explosie en brand zijn evidente risico’s, evenals de verspreiding van giftige dampen. Daarnaast gaat de drugsproductie gepaard met andere vormen van criminaliteit zoals geweld, afpersing en bedreiging waardoor de veiligheid in de buurt in het gedrang komt.

Drugsproductie genereert chemisch afval. We stellen vast dat criminelen steeds roekelozer te werk gaan bij het dumpen of lozen van het drugsafval. Zo wordt er onder meer rechtstreeks geloosd in de riolering of in natuurgebied, wat de veiligheid en gezondheid van burgers ernstig in gevaar brengt. Het gedumpte chemisch afval sijpelt in de bodem met als gevolg dat de grond moet gesaneerd worden, hetgeen hoge kosten voor de gemeenten teweeg brengt. Indien de dumping niet tijdig wordt ontdekt,  kunnen deze giftige stoffen terecht komen in het grondwater.

De cijfers zijn zorgwekkend. In 2018 werden drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’ s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken. 

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Het is immers wenselijk dat dergelijke labo’s in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodanig dat dumpingen kunnen worden voorkomen. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Voorbeelden van verdachten signalenSignalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten
 • Signalen die wijzen op een drugslabo: 
 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.

 

Publications from
Limburg