Parket Oost-Vlaanderen - Het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen is één van de 12 gerechtelijke arrondissementen in België. Gerechtelijk behoort het arrondissement Oost-Vlaanderen tot het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent, samen met het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (afdelingen Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne).

Het arrondissement Oost-Vlaanderen telt ongeveer 1.500.000 inwoners en bestaat uit 65 steden en gemeenten. De standplaatsen van de afdelingen van het arrondissement bevinden zich in Dendermonde, Gent en Oudenaarde. Het arrondissement wordt doorkruist door drie autosnelwegen de E17, de E40 en de E34.

Het gerechtelijk arrondissement kent 28 lokale politiezones, die elk één of meerdere gemeenten omvatten. Daarnaast is de Federale Gerechtelijke Politie ook aanwezig op drie sites, namelijk in Dendermonde, Gent en Oudenaarde. Tot slot beschikt het arrondissement ook over een Scheepvaartpolitie (SPN), Spoorwegpolitie (SPC) en Federale Wegpolitie (WPR).

Hieronder kan u een kaart van de verschillende politiezones en hun websites raadplegen.

<

Publications from
Oost-Vlaanderen