Afd. Ieper - CP en JP

 

 

 

AFDELING IEPER - CORRECTIONEEL PARKET EN JEUGDPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Notitie

 

- Strafdossiers in vooronderzoek/info

- Minnelijke schikkingen (enkel correctioneel)

- Uitgebreide minnelijke schikking

- Onmiddellijke minnelijke schikking

- Franchimont.

 

notitie.ieper@just.fgov.be

 

057/450.670

Gerechtelijk onderzoek

- Strafdossiers in gerechtelijk onderzoek

- Dossiers verwezen na de raadkamer

- Raadkamer

ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be

057/450.674

Dagvaarding/

Zittingsbeheer

- Te dagvaarden dossiers correctionele rechtbank

- Neerleggen conclusies

- Behandeling dossiers na zitting

dossiers verwezen na de raadkamer

- Voorbereiden rollen

- Vrijheid onder voorwaarden (VOV’s)

- Dossiers m.b.t. faillissementen en handelsonderzoeken

- Dagvaardingen in faling/ontbinding

- Dagvaarding herroeping probatie

- Opvolgen probatiezitting

- VMVW (bemiddeling in strafzaken)

- Internationale rogatoire opdrachten

- Europese onderzoeksbevelen

- Externe betekeningen,

parketwvl.ieper.dagvaarding@just.fgov.be

057/450.663

Strafuitvoering

- Uitvoeringen (gevangenisstraffen + werkstraffen, rijverboden)

- Interneringen (zowel na beschikking raadkamer als deze bij vonnis)

- Alles na vonnis correctionele rechtbank (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…)

- Probatie-straffen

- Seiningen

 - Betekenen verstekvonnissen

 - Dossiers overmaken in beroepsorde

- Genade

- Europees aanhoudingsbevel

- Tussenstaatse overbrengingen

- Uitleveringen van en naar buitenland

strafuitvoering.ieper@just.fgov.be

057/450.696

Jeugd en Gezin/Burgerlijke zaken

Jeugd en Gezin:

- Strafdossiers inzake minderjarigen

- Intra-familiaal geweld

- Gezinsgerelateerde dossiers

- Adopties minderjarigen

- Verdwijningen minderjarigen

Burgerlijke zaken:

- Collocaties

- Burgerlijke materie

- Adopties meerderjarigen

- Onbeheerde nalatenschappen

jeugd.ieper@just.fgov.be

057/450.664

Afdelingssecretariaat

- Secretariaat afdelingsprocureur afd. Ieper

- Personeelsdienst

- Vervanging gerechtsdeurwaarders

- Screening veiligheidsdiensten

- Tuchtdossiers

- Adviezen m.b.t. gerechtsdeurwaarders

- Notarissen

- Curatoren

- Plaatsvervangende rechters

- Stage studenten

- Opmaak dienstregelingen

WVL.Parket.Secretariaat.Ieper@just.fgov.be

057/450.687