Afd. Ieper - PP

AFDELING IEPER - POLITIEPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Politieparket

 

- Wegverkeer

- rijbewijs

- vervoersvergunning

- overlading

- Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

- EEG

- Technische eisen

- Crossborder

- Verkeersongevallen lichamelijke – en/of stoffelijke schade

- Niet verzekerde motorvoertuigen en opgefokte bromfietsen

- Inbeslagname niet verzekerde motorvoertuigen

- Alcoholintoxicatie en drugs in verkeer

- Onmiddellijke intrekkingen rijbewijs (alcohol/drugs in verkeer)

- Bijzondere wetgeving (vb. openbare dronkenschap, opzettelijke beschadiging voertuig nog rijvaardig, nachtlawaai)

- Taxiwetgeving

- NMBS (zwartrijders)

- Te dagvaarden dossiers politierechtbank en beroepskamer

- Betekenen verstekvonnissen

- Betekeningen vervallen

- Alcoholslot

- Levenslang verval als maatregel

- Alles na vonnis Politierechtbank + beroep (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…), genade

 

politieparket.ieper@just.fgov.be

 

057/450.657