Afd. Kortrijk - CP en JP

AFDELING KORTRIJK - CORRECTIONEEL PARKET EN JEUGDPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Notitie

 

- Strafdossiers in vooronderzoek/info

- Strafdossiers in gerechtelijk onderzoek

- Dossiers zonder gevolg

- Alles na vonnis correctionele rechtbank (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen, gerechtskosten, …

- Franchimont.

 

 

056/26.93.11

 

Unit Crim:

Gemeen recht – drugs – criminele organisaties – assisen - GAS

crim.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.11

 

Intrafamiliaal geweld – zeden

intrafam.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.28

 

Bijzondere wetgeving:

Stedenbouw – milieu – jacht – visserij – wooncode - wapens

bijz.wetgev.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.21

 

Ecofin:

Faillissementen – economisch en financieel recht

fin.sec.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.61

 

Bemiddeling en maatregelen

parketwvl.kortrijk.bemid.maatregel@just.fgov.be

056/26.93.33

 

Correctionele minnelijke schikkingen:

Minnelijke schikkingen (enkel correctioneel), uitgebreide MS, onmiddellijke MS

srt.parketkortrijk@just.fgov.be

056/26.93.58

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers correctionele rechtbank

- Neerleggen conclusies

- Assisen

- Dossiers verwezen na de raadkamer

- Betekenen verstekvonnissen

- Dagvaardingen in faling/ontbinding

parketwvl.kortrijk.dagvaarding@just.fgov.be

056/26.93.49

Strafuitvoering

- Uitvoeringen (gevangenisstraffen + werkstraffen)

- Raadkamer

- Vrijheid onder voorwaarden (VOV's)

- Probatie

- Seiningen

- Dossiers overmaken in beroepsorde

- Genade

uitvoering.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.31

Internationale samenwerking

- Europees aanhoudingsbevel

- Tussenstaatse overbrengingen

- Uitleveringen van en naar buitenland

eab.afdeling.kortrijk@just.fgov.be

 

056/26.93.04

- Internationale rogatoire opdrachten en Europese onderzoeksbevelen

uitvoering.parket.kortrijk@just.fgov.be

Eerherstel

Eerherstel

eerherstel.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.44

Jeugd en Gezin

- Strafdossiers inzake minderjarigen

- Intra-familiaal geweld

- Gezinsgerelateerde dossiers

- Adopties minderjarigen

- Verdwijningen minderjarigen

jeugd.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.50

Burgerlijk dienst

 

- Burgerlijke materie

- Adopties meerderjarigen

- Onbeheerde nalatenschappen

- Politionele onderzoeken

- Crematies

- Schijnhuwelijken

- Schijnerkenningen

- Nationaliteitskeuze

- Naturalisaties

- Schijnwettelijke samenwoonst

burg.dienst.parket.kortrijk@just.fgov.be

 

056/26.93.43

 

Vertalingen – gerechtskosten vertalers

vertalingen.parket.kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.55

 

Collocaties

collocatie.parket.kortijk@just.fgov.be

056/26.93.43

Afdelings-secretariaat

- Secretariaat afdelingsprocureur afd. Kortrijk

- Personeelsdienst

- Vervanging gerechtsdeurwaarders

- Screening veiligheidsdiensten

- Tuchtdossiers

- Adviezen m.b.t. gerechtsdeurwaarders

- Notarissen

- Curatoren

- Plaatsvervangende rechters

- Stage studenten

WVL.Parket.Secretariaat.Kortrijk@just.fgov.be

056/26.93.02