Afd. Kortrijk - PP

AFDELING KORTRIJK - POLITIEPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Wegverkeer

 

- Wegverkeer

- Rijbewijs

- Vervoersvergunning

- Overlading

- Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

- EEG

- Technische eisen

- Crossborder

 

minnelijkeschikking.politieparketkortrijk@just.fgov.be

 

056/26.93.81

Aanrijdingen

- Verkeersongevallen lichamelijke – en/of stoffelijke schade

- Niet verzekerde motorvoertuigen en opgefokte bromfietsen

- Inbeslagname niet verzekerde motorvoertuigen - Alcoholintoxicatie en drugs in verkeer

- Onmiddellijke intrekkingen rijbewijs (alcohol/drugs in verkeer)

- Bijzondere wetgeving (vb.openbare dronkenschap, opzettelijke beschadiging voertuig nog rijvaardig, nachtlawaai)

- Taxiwetgeving

- NMBS (zwartrijders)

notitiedienst.politieparketkortrijk@just.fgov.be

056/26.93.71

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers politierechtbank en beroepskamer

dagvaardingen.politieparketkortrijk@just.fgov.be

056/26.93.86

Strafuitvoering

- Betekenen verstekvonnissen

- Betekeningen vervallen

- Alcoholslot

- Levenslang verval als maatregel

- Alles na vonnis Politierechtbank + beroep (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…)

- Genade

uitvoeringen.politieparketkortrijk@just.fgov.be

056/26.93.83