Afd. Veurne - PP

AFDELING VEURNE - POLITIEPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Wegverkeer

 

- Wegverkeer

- Rijbewijs

- Vervoersvergunning

- Overlading

- Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

- EEG

- Technische eisen

- Crossborder.

 

parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

 

058/29.63.93

058/29.63.98

 

Aanrijdingen

- Verkeersongevallen lichamelijke – en/of stoffelijke schade

- Niet verzekerde motorvoertuigen en opgefokte bromfietsen

-  Inbeslagname niet verzekerde motorvoertuigen alcoholintoxicatie en drugs in verkeer

- Onmiddellijke intrekkingen rijbewijs (alcohol/drugs in verkeer)

- Bijzondere wetgeving (vb.openbare dronkenschap, opzettelijke beschadiging voertuig nog rijvaardig, nachtlawaai)

- Taxiwetgeving

- NMBS (zwartrijders)

parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

058/29.63.94

058/29.63.93

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers politierechtbank en beroepskamer

parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

 

058/29.63.96

 

Strafuitvoering

- Betekenen verstekvonnissen

- Betekeningen vervallen

- Alcoholslot

- Levenslang verval als maatregel

- Alles na vonnis Politierechtbank + beroep (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…), genade

parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

058/29.63.95