Afdeling Brugge

 

AFDELING BRUGGE - CORRECTIONEEL PARKET EN JEUGDPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Notitie

 

- Strafdossiers in vooronderzoek/info

- Strafdossiers in gerechtelijk onderzoek

- Neerleggen conclusies dossiers aanhangig in de raadkamer

- Alles na vonnis correctionele rechtbank (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…)

- Franchimont.

 

park.not.brugge@just.fgov.be

 

050/47.35.01

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers correctionele rechtbank

- Neerleggen conclusies

- Assisen

- Dossiers verwezen na de raadkamer

- Bemiddeling in strafzaken

- Minnelijke schikkingen (enkel correctioneel)

- Uitgebreide minnelijke schikking

- Onmiddellijke minnelijke schikking

- Dagvaardingen in faling/ontbinding

parketwvl.brugge.dagvaarding@just.fgov.be

050/47.35.81

Strafuitvoering

- Uitvoeringen (gevangenisstraffen + werkstraffen)

- Raadkamer

- Vrijheid onder voorwaarden (VOV's)

- Probatie

- Seiningen

- Betekenen verstekvonnissen

- Dossiers overmaken in beroepsorde

- Genade

park.uitv.brugge@just.fgov.be

050/47.35.72

Internationale samenwerking

- Europees aanhoudingsbevel

- Tussenstaatse overbrengingen

- Uitleveringen van en naar buitenland

eab_parketbrugge@just.fgov.be

 

050/47.35.32

- Internationale rogatoire opdrachten

- Europese onderzoeksbevelen

irc_parketbrugge@just.fgov.be

Jeugd en Gezin

- Strafdossiers inzake minderjarigen

- Intra-familiaal geweld

- Gezinsgerelateerde dossiers

- Adopties minderjarigen

- Verdwijningen minderjarigen

park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be

050/47.35.66

050/47.35.69

Algemene zaken

 

- Collocaties

- Burgerlijke materie

- Adopties meerderjarigen

- Wapendossiers

- Onbeheerde nalatenschappen

- Eerherstel

- Strafuitvoeringsonderzoeken

parketwvl.brugge.burgerzaken@just.fgov.be

050/47.35.50

 

- Schijnhuwelijken

- Schijnerkenningen

- Nationaliteitskeuze

- Naturalisaties

- Schijnwettelijke samenwoonst

parketwvl.nietbelgen@just.fgov.be

Zonder gevolg

- Geseponeerde strafdossiers (inzage en afschrift)

park.zg.brugge@just.fgov.be

050/47.36.22

Provinciaal Secretariaat

- Secretariaat procureur des Konings parket West-Vlaanderen

- Melding klachten m.b.t. verloop strafdossiers

WVL.parket.secretariaat@just.fgov.be

 

050/47.36.04

Afdelings-secretariaat

- Secretariaat afdelingsprocureur afdeling Brugge

- Personeelsdienst

- Tuchtdossiers

- Stage studenten

- Vervanging gerechtsdeurwaarders,

- Screening veiligheidsdiensten

- Adviezen m.b.t. gerechtsdeurwaarders

- Notarissen

- Curatoren

- Plaatsvervangende rechters

WVL.Parket.Secretariaat.Brugge@just.fgov.be

050/47.36.04

050/47.36.05