Afdeling Brugge - Politieparket

AFDELING BRUGGE - POLITIEPARKET

DIENST

MATERIE

MAIL

TEL

 

Wegverkeer

 

- Wegverkeer

- Rijbewijs

- Vervoersvergunning

- Overlading

- Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

- EEG

- Technische eisen

- Crossborder.

 

wegverkeerbrugge@just.fgov.be

 

050/47.34.80

Aanrijdingen

- Verkeersongevallen lichamelijke – en/of stoffelijke schade

- Niet verzekerde motorvoertuigen en opgefokte bromfietsen

- Inbeslagname niet verzekerde motorvoertuigen

- Alcoholintoxicatie en drugs in verkeer

- Onmiddellijke intrekkingen rijbewijs (alcohol/drugs in verkeer)

- Bijzondere wetgeving (vb.openbare dronkenschap, opzettelijke beschadiging voertuig nog rijvaardig, nachtlawaai)

- Taxiwetgeving

- NMBS (zwartrijders)

pol.park.abvw.brugge@just.fgov.be

050/47.34.00

Dagvaarding

- Te dagvaarden dossiers politierechtbank en beroepskamer

pol.park.dagv.brugge@just.fgov.be

parketwvl.brugge.politieberoepen@just.fgov.be

050/47.34.20

050/47.34.24

Strafuitvoering

- Betekenen verstekvonnissen

- Betekeningen vervallen

- Alcoholslot

- Levenslang verval als maatregel

- Alles na vonnis Politierechtbank + beroep (overtuigingstukken, inbeslaggenomen voertuigen…), genade

pol.park.uitv.brugge@just.fgov.be

050/47.34.30