De informatie op de website van het Parket West-Vlaanderen wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de gebruiker.

De gebruiker kan de verstrekte informatie evenwel niet beschouwen als een juridisch advies, noch als een equivalent van een individuele juridische beoordeling van zijn of haar dossier. De informatie op deze website (inclusief links of hyperlinks) wordt geacht correct te zijn op het moment van de publicatie, onverminderd het specifieke voorbehoud voor de individuele bijdragen.

Na afzienbare tijd kan deze informatie evenwel onnauwkeurig of verouderd zijn. Het gebruik van de informatie op deze website is steeds de eigen verantwoordelijkheid. Deze website, hoewel met de nodige zorg en aandacht samengesteld, biedt geen verdere garanties met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie.

De inhoud van deze website (inclusief links of hyperlinks) kan op elk moment worden aangepast of verwijderd zonder enige aankondiging of kennisgeving.

Het Parket West-Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens iemand, direct of indirect, bijzonder of anderszins, voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van de voorziene links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, alle verliezen, onderbrekingen van werk, schade aan programma's of andere gegevens van het computersysteem, hardware, software of een andere gebruiker.

Publications from
West-Vlaanderen