In de kijker

 

Hieronder vindt u een aantal actuele bijdragen omtrent wijzigingen binnen de wereld van politie en justitie, zowel op nationaal niveau, als op het niveau van het Parket West-Vlaanderen.

Voor oudere bijdragen kunt u terecht in de rubriek "archief".

 

08/03/2022 - Opening West-Vlaams zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel Geweld

Op 8 maart 2022 wordt in Roeselare het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) West-Vlaanderen geopend. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen dag en nacht in het ZSG terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek en kunnen - als ze dat willen - aangifte doen in het centrum.
 

Door de uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel geweld merken we een stijging van het aantal slachtoffers dat zijn weg naar een ZSG vindt. Meer info vind je op we website van het ZSG.

04/05/2018 – ALGEMEEN – Zittingsprotocol

Op 25/04/2018 werd tussen de balie(s), de zetelende magistratuur, het openbaar ministerie en de griffie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen een zittingsprotocol afgesloten inzake de afhandeling van correctionele zaken.

Bedoeling van het protocol is het verlies aan zittingscapaciteit tegen te gaan en de dienstverlening naar de burger maximaal te verbeteren. Dit op transparante en geëngageerde wijze.

Het volledige protocol vindt u hier terug.

 


Ondertekening zittingsprotocol Kabinet Voorzitter REA W.-Vl. dd. 25/04/2018