Modelformulieren en informatie

 

Modelformulieren en informatie

Hieronder vindt u een aantal modelformulieren en/of informatiebrochures specifiek voor het Parket West-Vlaanderen. De meer algemene informatiebrochures (bv. slachtoffer, getuige, gedagvaarde en jurylid) kunt u terugvinden via de algemene homepagina onder de rubriek "meer weten". 

 

Informatie voor vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen

Hieronder vindt u de weblink naar de informatie van de FOD Justitie in verband met het Nationaal Register voor Vertalers/Tolken en Gerechtsdeskundigen.

 

Tarieven en gerechtskosten

Hieronder vindt u de verwijzingen naar de tarieven en de gerechtskosten die mogen worden aangerekend door o.a. tolken en vertalers, takelbedrijven, artsen, technisch deskundigen,... op vordering van het openbaar ministerie. Deze tarieven en gerechtskosten worden ook steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  • tarieven tolken en vertalers (K.B. 22/12/2016 - B.S. 30/12/2016)
  • tarieven gerechtskosten (K.B. 31/01/2013 - B.S. 01/03/2013)
  • takel- en stallingskosten (K.B. 31/01/2013 - B.S. 01/03/2013)
  • omzendbrief 131/5 dd. 25/09/2018 - indexering - opgeheven (B.S. 04/10/2018 + erratum B.S. 31/10/2018: In de tabel in bijlage bij deze omzendbrief, AFDELING III - GERECHTSDEURWAARDERS, moet bij de rubriek "vertaling per bladzijde" het bedrag in de middelste kolom te worden gelezen als "volgens tarief vertalers".)

  • omzendbrief 131/6 dd. 24/06/2019 - indexering (B.S. 15/07/2019)

  • omzendbrief 131/7 dd. 31/01/2020 - indexering (B.S. 31/01/2020)

  • omzendbrief 131/8 dd. 25/01/2021 - indexering (B.S. 29/01/2021 - blz. 6877) + erratum B.S. 03/02/2021 + erratum B.S. 22/02/2021

  • omzendbrief 131/9 dd. 8/01/2022 - indexering (B.S. 11/01/2022)  + erratum B.S. 25/01/2022

  • omzendbrief 131/10 dd. 6/01/2023 - indexering (B.S. 10/01/2023)

Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht op de nationale facebookpagina van het openbaar ministerie (België) of raadpleegt u de algemene homepagina onder de rubriek "nuttige links".