Het Openbaar Ministerie streeft naar een rechtvaardige en veilige samenleving met het oog op de handhaving van de democratische rechtstaat.

Hier leest u meer over wie we zijn en wat we doen. Op die manier leert u het parket West-Vlaanderen beter kennen. 

Publications from
West-Vlaanderen