Wilt u een klacht indienen? 
 

Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een (individuele) magistraat of een medewerker van het parket West-Vlaanderen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de heer Filiep Jodts, Procureur des Konings West-Vlaanderen, Kazernevest 3, 8000 Brugge (of per mail: WVL.parket.directiesecretariaat@just.fgov.be).

Voor een klacht over de algemene werking van het parket West-Vlaanderen, kunt u zich schriftelijk wenden tot het directiecomité van het parket West-Vlaanderen, Kazernevest 3, 8000 Brugge (of per e-mail: WVL.parket.directiesecretariaat@just.fgov.be).
 

Nog vragen? 
 

Heeft u na het raadplegen van deze website nog vragen, opmerkingen, bedenkingen of suggesties met betrekking tot onze werking of de voorgestelde rubrieken (inhoud), dan kunt u dat hier melden.

Wij horen graag uw feedback.

Deze link dient niet voor het indienen van strafklachten. Ter zake wordt verwezen naar de rubriek "contact -> hoe contact opnemen, punt 2".

Publications from
West-Vlaanderen