Werken bij het parket West-Vlaanderen
 

Waar vindt u de vacatures? 

Op geregelde tijdstippen worden er vacatures gepubliceerd voor de administratieve diensten van het parket West-Vlaanderen. Voor de vacatures en de voorwaarden, kunt u naargelang de aard van de vacature terecht op de website van en/of:

 • Selor (Selectiebureau van de overheid): www.selor.be
 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding): www.vdab.be

Werken in statutair dienstverband

 • Dan moet u eerst slagen in een examen georganiseerd door Selor voor de Rechterlijke Orde.
 • We raden u aan om u in te schrijven op de website van Selor om wekelijks op de hoogte gebracht te worden van de examens georganiseerd door Selor.
 • Wanneer het examen wordt aangekondigd, zal u toegang krijgen tot de functiebeschrijving waarin de vereiste competenties worden vermeld.
 • Wanneer u slaagt voor het examen van Selor kan u vervolgens het Belgisch Staatsblad raadplegen of onze website om na te gaan welke vacante plaatsen gepubliceerd werden.
 • U zal in het Belgisch Staatsblad telkens de voorwaarden zien om in aanmerking te komen (bewijs van slagen in examen x).
 • Als uw kandidatuur wordt weerhouden (wanneer u voldoet aan alle voorwaarden) dan wordt u: OFWEL uitgenodigd voor een bijkomende proef (gesprek met iemand van onze dienst). Als u eerste laureaat bent dan wordt u voorgedragen voor benoeming. Indien u geslaagd bent, maar niet gunstig gerangschikt bent, komt u op een reservelijst terecht die 2 jaar geldig is. OFWEL rechtstreeks benoemd (indien men de rangschikking van Selor behoudt).                          

Werken in contractueel dienstverband

 • Contractuele vacatures worden gepubliceerd op de website van de VDAB. De aanwervingsprocedure zal telkens worden vermeld.
 • Daarnaast kan u het invulformulier voor spontane kandidaturen voor een contractuele vacante plaats bij de Rechterlijke Orde invullen (https://justitie.belgium.be/nl/jobs/spontaan_solliciteren). U mag dit formulier volledig, duidelijk en bondig invullen en het ons terug bezorgen via e-mail (infojob.roj@just.fgov.be).
 • Uw kandidatuur wordt gedurende één jaar bewaard in de gegevensdatabank van de selectiedienst. Wanneer er een vacature vrijkomt, kan in deze databank worden gezocht naar een overeenkomstig profiel. Wanneer uw profiel overeenkomt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en hebt u op dat moment de keuze om hier al dan niet voor te solliciteren.
 • Indien u deelneemt aan de selectieprocedure en u bent gunstig gerangschikt, dan krijgt u de contractuele functie aangeboden.

Wenst u opgenomen te blijven in onze gegevensdatabank, vergeet dan niet uw kandidatuur te vernieuwen na één jaar door ons het sollicitatieformulier opnieuw te bezorgen.

 

Publications from
West-Vlaanderen