• VOORHECHTENIS

 • De borgsom werd betaald. Wanneer zal ik worden vrijgesteld?

  De borgsom wordt betaald op rekening van de dienst Deposito en Consignatiekas. Deze dienst zal het bevoegde parket op de hoogte brengen van de ontvangst van de betaalde borgsom. Pas bij ontvangstbevestiging zal het bevoegde parket overgaan tot het opmaken van een vrijstelling.

  Het overmaken van een betalingsbewijs is dus niet voldoende om over te gaan tot het opmaken van de vrijstelling. De vrijstelling wordt enkel opgemaakt na ontvangstbevestiging van de dienst Deposito en Consignatiekas.

  De borgsom werd betaald. Bij vonnis werd de vrijgave van de borgsom bevolen. Wanneer kan ik dit terugkrijgen?

  Bij vrijgave van de borgsom wordt opdracht gegeven aan de Deposito en Consignatiekas om over te gaan tot de vrijgave van de betaalde borgsom.

  Evenwel wordt vooraf toepassing gemaakt van de richtlijnen met betrekking tot openstaande geldboetes, gerechtskosten of andere kosten. Concreet betekent dit dat er bij het Team Invordering controle wordt gedaan of betrokkene nog openstaande geldboetes, gerechtskosten of andere kosten heeft. Desgevallend zal de borgsom in mindering gebracht worden met eventuele openstaande vorderingen ten laste van betrokkene.

  Ik werd vrijgesteld (onder voorwaarden) door de onderzoeksrechter, maar heb nog een effectieve gevangenisstraf in uitvoering.

  Indien u in vrijheid werd gesteld onder voorwaarden, kan de effectieve gevangenisstraf niet ter aanbeveling overgemaakt worden aan de bevoegde gevangenis. De uitvoering van de gevangenisstraf zal in eerste instantie gebeuren door het laten betekenen van de effectieve gevangenisstraf via een gevangenisbriefje door de politiezone van uw verblijfplaats. U  dient zich binnen de vijf werkdagen na betekening van het gevangenisbriefje aan te melden in de dichtstbijzijnde gevangenis zodoende de gevangenisstraf een aanvang kan nemen.

  Welk effect heeft mijn voorlopige hechtenis op de effectief uitgesproken straf?

  Hoewel de voorlopige hechtenis geen straf is, heeft de wetgever toch voorzien dat de dagen voorlopige hechtenis worden afgetrokken van de duur van de uitgesproken vrijheidsstraf.

Publications from
West-Vlaanderen