Afdrukken
Tabel 12: Aantal VOS-zaken binnengekomen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige (n & kolom%)
BELGIň
<< vorige (tabel 11)   |   volgende (tabel 13) >>
  mannelijk vrouwelijk onbekend/error TOTAAL
n % n % n % n %
onder 6 jaar 12.446 25,45 11.875 24,48 75 18,80 24.396 24,94
van 6 tot 12 jaar 13.968 28,56 13.023 26,85 42 10,53 27.033 27,64
van 12 tot 14 jaar 5.539 11,32 6.094 12,56 18 4,51 11.651 11,91
van 14 tot 16 jaar 7.684 15,71 9.142 18,85 32 8,02 16.858 17,23
van 16 tot 18 jaar 8.660 17,70 7.863 16,21 58 14,54 16.581 16,95
vanaf 18 jaar 135 0,28 99 0,20 2 0,50 236 0,24
onbekend/error 481 0,98 408 0,84 172 43,11 1.061 1,08
TOTAAL 48.913 100,00 48.504 100,00 399 100,00 97.816 100,00
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten


Toelichting bij de tabel

De tabel toont het aantal VOS-zaken binnengekomen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 naargelang de leeftijd (rijen) en het geslacht (kolommen) van de minderjarige. Het gaat steeds om de leeftijd van de minderjarige op het moment van de feiten.

We tellen elke minderjarige betrokken in een VOS-zaak binnengekomen tijdens de referentieperiode per notitienummer als ťťn eenheid.

Wat betreft het geslacht wordt een onderscheid gemaakt tussen mannelijk, vrouwelijk en een restcategorie waarin we de minderjarigen kunnen terugvinden waarvan het geslacht niet geregistreerd werd in het PJG-systeem.

We onderscheiden zeven leeftijdscategorieŽn: minderjarigen jonger dan 6 jaar, van 6 tot 12 jaar, van 12 tot 14 jaar, van 14 tot 16 jaar, van 16 tot 18 jaar, vanaf 18 jaar en een restcategorie.

De categorie vanaf 18 jaar bevat de meerderjarigen. In de restcategorie onbekend/error vindt men enerzijds de 'onbekende daders' en anderzijds de minderjarigen waarvan de geboortedatum niet precies gekend is. Eveneens worden de foutieve registraties (negatieve leeftijd) opgenomen in deze restcategorie. Voor details bij de laatste twee categorieŽn verwijzen we naar de algemene methodologische opmerkingen.

Een minderjarige kan meermaals opgenomen zijn onder verschillende leeftijdscategorieŽn of meermaals onder dezelfde leeftijdscategorie, aangezien hij/zij even vaak geteld wordt als hij/zij betrokken is in een nieuw notitienummer dat gecreŽerd werd naar aanleiding van een problematische opvoedingssituatie.

Het kolompercentage biedt naargelang het geslacht een zicht op de verhouding tussen de verschillende leeftijdscategorieŽn. Men dient hierbij rekening te houden met de verschillende reikwijdtes.

Bovenstaande tabel heeft betrekking op heel BelgiŽ met uitzondering van het parket Eupen, aangezien dit parket nog geen gebruik maakte van het PJG-systeem tijdens deze referentieperiode.