Archives

23-06-2015 - Parket Brussel

Als antwoord op de vraag of een lid van de FGP Brussel onder mandaat geplaatst werd voor betrokkenheid bij kinderpornografie, kan het parket hetvolgende bevestigen:

Op 10 oktober 2014 werd er een dossier geopend op het parket voor bezit en verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal. Tijdens het onderzoek kwam er een verdachte in beeld. In december 2014 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast voor een onderzoek naar feiten van bezit, verspreiden en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal lastens de heer V, een lid van de FGP te Brussel.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden uiteraard allerlei onderzoeksdaden gesteld en werd er ondermeer overgegaan tot verhoor van de heer V. en een huiszoeking bij de heer V. thuis. Uiteindelijk werd de heer V. op 19 juni 2015 gearresteerd en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van bezit en verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Hij werd diezelfde dag onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het spreekt voor zich dat gelet op de tenlastelegingen en de hoedanigheid van de verdachte, dit een zeer delicaat onderzoek is dat met de grootste omzichtigheid en discretie gevoerd wordt. Het parket wenst dan ook geen verdere toelichting te geven en benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek in alle sereniteit dient te worden verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.98.7316/14

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

23-06-2015 - Parket Brussel

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensensmokkel, werden deze ochtend door de FGP Brussel zes huiszoekingen verricht in Brussel, Vilvoorde en regio Bergen, en vier personen gearresteerd.

Het onderzoek loopt sedert het begin van dit jaar en bracht de activiteiten aan het licht van mensensmokkelaars van Indische afkomst, die slachtoffers van Indo-Pakistaanse afkomst smokkelen vanuit Brussel naar het Verenigd Koninkrijk.

Twee personen werden na hun verhoor bij de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld wegens mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, o.m. in verenging.

De twee andere werden vrijgelaten zonder meer.

Jennifer VANDERPUTTEN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

23-06-2015 - Parket Brussel

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, die zouden gepleegd zijn door een aantal cipiers, werden op 15 juni ll. huiszoekingen uitgevoerd in de gevangenis van Vorst, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter en twee substituten van het parket. Deze huiszoeking beoogde de verklaringen van de slachtoffers en getuigen te objectiveren, o.m. middels administratieve documenten.

Op 22 juni 2015 werden drie cipiers gearresteerd en ondervraagd, waaronder twee mannen en één vrouw. Er vond tevens een huiszoeking plaats in hun woning.

Zij werden door de onderzoeksrechter verhoord en in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en arbeidsongeschiktheid tot gevolg ten opzichte van een kwetsbaar persoon; slagen en verwondingen met voorbedachten rade aan een kwetsbaar persoon, en stalking. Zij werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Het dient benadrukt te worden dat dit gerechtelijk onderzoek zeer beperkt aantal cipiers viseert.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

22-06-2015 - Parket Brussel

Op 21/06/2015 rond 16u40 is een politiepatrouille van Brussel Hoofdstad Elsene moeten tussen komen in een vechtpartij tussen meerdere daklozen op een terrein gelegen nabij het Centraal station teneinde deze van elkaar te scheiden.

Een man, J.V. geboren in 1985, werd door het toebrengen van messteken aan het hoofd gewond. Hij werd, voor verzorging, naar het ziekenhuis overgebracht. Meneer is niet in levensgevaar. De mogelijke dader van deze feiten, E.V. (geboren in 1968) is kunnen vluchten maar werd nadien wel ingerekend.

Volgens verschillende getuigenissen zou J.V meerdere personen hebben lastig gevallen op de plaats der feiten en zou hij slagen hebben toegebracht aan E.V. Deze laatste heeft hierop gereageerd door hem messteken toe te brengen en is nadien weggevlucht.

Het parket werd hiervan ingelicht en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt en werden de nodige onderzoeksdaden ingesteld

J.V. werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de procureur des Konings. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is lopende

Jennifer VANDERPUTTEN  - Woordvoerder

20-06-2015 - Parket Brussel

Brandend voertuig

Op 20 juni 2015 werd omstreeks 02u30 een politie patrouille van de loakle politie Brussel HOOFDSTAD Elsene naar de Molenbeekstraat egstuurd in Brussel. Een getuige had, terwijl hij door de straat reed, een brandend voertuig opgemerkt. Op dat moment sloegen de vlammen reeds uit de ramen. De getuige heeft geprobeerd het vuur te blussen met zijn brandblusapparaat, aangezien hij niet wit of er nog iemand aan boord van het voertuig was.

De politiepatrouille was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft dadelijk vastgesteld dat er zich niemand meer in de auto bevond. Het voertuig dat in lichterlaaie stond was een Citroën. Vooraleer de brandweer ter plaatse was, is het vuur overgeslagen naar de auto die voor het brandend voertuig geparkeerd stond, een Opel. Ook deze auto vliegt in brand. Het voertuig dat achter de Citroën geparkeerd stond, loopt ook schade op, maar vat uiteindelijk geen vuur.

Slechts enkele minuten na de politie komt ook de brandweer ter plaatse. Zij hebben verschillende minuten nodig om de hevige brand onder controle te krijgen.

Het voertuig Citroen brandt uiteindelijk helemaal uit. Na het wegtakelen van het voertuig, vindt men niets verdachts onder het voertuig. De oorzaak van de brand blijft vooralsnog onbekend.

Het eerste voertuig (Citroen) wordt gerechtelijk getakeld, met oog op onderzoek door het labo van de federale politie. Het tweede voertuig wordt eveneens weggesleept (administratieve takeling omdat de eigenaar niet onmiddellijk kan verwittigd worden) en van het derde, beschadigde voertuig, kan de eigenaar dadelijk verwittigd worden.

Er wordt een PV “opzettelijke brandstichting bij nacht” opgesteld. Er werd nog niemand aangehouden en er geraakte ook niemand gewond. het onderzoek wordt verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.47.LL.064393/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

Pages