Archives

04-06-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 4/6/2015 om 3u40 is er een brand uitgebroken in de Stalingradlaan te Brussel, dit in een gebouw bestaande uit verschillende appartementen. De brandweer heeft de brand onder controle kunnen krijgen. Er vielen geen slachtoffers.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd over de feiten geïnformeerd en is ter plaatste gegaan. Een expert werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt.

Wat betreft de eerste vaststellingen, zou de brand uitgebroken zijn in een leegstaande appartement. Het zou hier gaan om een opzettelijke brandstichting. Twee personen werden aangehouden als verdachten en getuigen om verhoord te worden.

Het onderzoek is lopende.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04-06-2015 - Parket Brussel

Onderwerp: poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gilles op 13/04/2014

Naar aanleiding van de poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gillis in april 2014 werd er in Brussel een onderzoek gestart. De onderzoeksrechter werd met de zaak gelast. Gisteren, op 3 juni 2015, vond er een operatie plaats in Frankrijk in het Frans-Belgische dossier. Een gemengd onderzoeksteam van Franse en Belgische speurders hebben huiszoekingen uitgevoerd en 4b arrestaties verricht in Frankrijk.

Onder de 4 gearresteerde personen (2 mannen en 2 vrouwen) is er een Franse advocate.

De 4 personen bevinden zich in de politiecel in Frankrijk. Een eerste termijn van 24 uur is verstreken en werd verlengd met nog eens 24 uur. Binnen deze 48 uur dient de Belgische onderzoeksrechter te beslissen of en voor wie hij een Europees aanhoudingsmandaat zal afleveren.

Er wordt geen verdere commentaar gegeven bij dit dossier. Morgen zullen wij u kunnen meedelen hoeveel en voor welke ten laste leggingen er EAM werden afgeleverd.

Voor uw persoonlijke informatie: BR10.F1.12023/14 - OR Claise 14/50

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

31-05-2015 - Parket Brussel

Voor uw persoonlijke informatie: BR.60.LL.056956/15

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei 2015 treft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene een verdacht voertuig aan op het Rouppe plein en ze besluiten de bestuurder aan een politiecontrole te onderwerpen.

Bij de fouille van de bestuurder, een man S.N. van 19 jaar oud, treft men 3 XTC-pillen aan, 200 euro in kleine coupures en een GSM. Bij een eerste nazicht van de GSM, vindt men berichten die wijzen op de mogelijke verkoop van drugs. De fouille van het voertuig is negatief.

De man wordt meegenomen voor verhoor. Tijdens zijn verhoor ontkent hij verdovende middelen te verkopen, hij levert af en toe een vriendendienst en gebruikt wel zelf drugs. Hij heeft geen logische verklaring voor zijn aanwezigheid in het centrum van Brussel, noch voor de sms-berichten aangetroffen in zijn GSM. Op bevel van de magistraat worden zijn voertuig in beslag genomen, de XTC-pillen, het geld en de GSM.

Hij wordt ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Ine Van Wymersch -Woordvoerder

30-05-2015 - Parket Brussel

 

Op 29 mei 2015 werd een dame, geboren in 1960, het slachtoffer van een halskettingdiefstal. De feiten vonden plaats rond 16u in de buurt van het Zuidstation (kruispunt Barrastraat, E. Blérotstraat).

5 jongeren kwamen de dame tegemoet gestapt, eens ze tot op haar hoogte genaderd waren, probeerde één van hen de drie halskettingen van rond de hals van het slachtoffer af te rukken. Eén halsketting werd gestolen, een tweede werd stuk teruggevonden en een derde bleef om de hals van het slachtoffer. Eens de diefstal gepleegd was, liepen de jongeren weg in verschillende richtingen. Het slachtoffer geraakte niet gewond en liep meteen naar het politiecommissariaat in het zuidstation. Er werd één getuige gehoord. Kort na de feiten werden twee jongeren opgepakt, en later formeel herkend door het slachtoffer als deel uitmakend van het groepjes.

De verdachten ontkennen de feiten en een huiszoeking die ben hen thuis werd uitgevoerd is negatief. Een van de verdachten, A.I. °1995 werd een tweede keer opgepakt in evenveel dagen als mededader van gelijkaardige feiten. Samen met zijn kompaan B.M. °1996 werden ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings van het parket van Brussel. Het onderzoek wordt verdergezet met het oog op de identificatie van de andere daders.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.FC.004964/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

27-05-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 21 mei 2015 werd er aangifte gedaan van de verdwijning van een man van 71, J.S. Zijn directe omgeving liet weten dat hij sinds woensdag 20 mei geen teken van leven meer gaf. De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld inzake onrustwekkende verdwijning.

Sindsdien werd er dag en nacht gezocht naar de heer J.S. in samenwerking met het parket Brussel, de cel verdwijningen van de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene en de cel vermiste personen van de federale politie.

Dinsdag, hebben de onderzoekers in de loop van de dag, een verdachte kunnen identificeren, gelinkt aan de verdwijning van meneer J.S. Diezelfde dinsdag werd de onderzoeksrechter gevorderd voor “wederrechtelijke vrijheidsberoving”. De onderzoeksrechter leverde een huiszoekingsbevel af voor het appartement van de verdachte. Bij aankomst van de politie heeft de verdachte, J.H. een jonge veertiger, verklaard dat het slachtoffer overleden was en hij het lichaam in het water heeft gegooid.

De heer J.H. heeft aan de politie de plaats aangewezen waar hij het lichaam van slachtoffer heeft achtergelaten, dit is in een dicht beboste omgeving in het gerechtelijk arrondissement van Charleroi. Het parket, de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo en de verschillende politiediensten zijn ter plaatse afgestapt. In de loop van de nacht werd het lichaam van de heer J.S teruggevonden.

De verdachte werd ’s nachts verhoord door de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. In zijn verhoor beweert hij het slachtoffer gekneveld heeft wanneer hij het appartement van het slachtoffer doorzocht. Wanneer hij bij het slachtoffer terugkeerde, stelde hij vast dat het slachtoffer overleden was. Naar aanleiding van deze verklaringen heeft het parket Brussel bijkomende vorderingen genomen en de onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag om diefstal te vergemakkelijken” (roofmoord).

De autopsie zal vandaag plaatsvinden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het hier om een gewelddadig overlijden gaat.

De verdachte zal deze middag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Het parket heeft zijn aanhouding gevraagd.

Van zodra de beslissing van de onderzoeksrechter gekend is, zal het parket actief communiceren, tot dan, geen verdere commentaar.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

Pages